16 Август, 2022 09:14 13 053 62

Посланикът на Азербайджан Хюсеин Хюсеинов пред ФАКТИ: От 1 юли доставяме на България 2,6 млн. куб. м. газ дневно

 • хюсеин-
 • хюсеин хюсеинов-
 • посланик-
 • азербайджан-
 • газ-
 • договори-
 • нефт

Страната ни има залежи на газ за поне 100 години напред, казва дипломатът

Посланикът на Азербайджан Хюсеин Хюсеинов пред ФАКТИ: От 1 юли доставяме на България 2,6 млн. куб. м. газ дневно - 1
Снимка: Личен архив
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за газа е повече от актуална, защото количествата, които получаваме към момента, не покриват пълния обем, от който се нуждаем през зимата. Но какво и колко да очакваме от азерския газ. Къде и как той стига до България… Пред ФАКТИ говори посланикът на Азербайджан н. пр. Хюсеин Хюсеинов.

- Ваше Превъзходителство посланик Хюсеинов, Азербайджан се превръща в един от основните доставчици на газ за България. Как гледате на това?
- Азербайджан винаги е придавал голямо значение на укрепването на двустранното си сътрудничество с България и с течение на годините приятелските ни отношения прераснаха в стратегическо партньорство. Разбира се, енергийният аспект е основната движеща сила в двустранните икономически отношения между нашите две страни. България получава природен газ от азербайджанското газово находище Шах Дениз 2 през Трансадриатическия газопровод (TAГ), който е част от Южния газов коридор (ЮГК) с дължина 3500 километра, струващ 33 млд. щатски долара. От своя страна

Южният газов коридор осигурява годишен пренос на 10 млрд. куб.м. азербайджански газ за Европа, който през следващата година ще достигне стойност от 12 млрд. куб. м.

Азербайджанският природен газ покрива около 1/3 от общото потребление на газ в България, което е съществен принос за диверсификацията на газовите доставки и енергийната сигурност на България. Нека припомним, че през 2013 г. България подписа договор за годишна доставка на 1 млрд. куб. м. азербайджански природен газ за период от 25 години.

- Може ли Азербайджан да бъде сигурен и дългосрочен партньор на държавата ни?
- Азербайджан стартира износа си на петрол през 2005 г. и на газ през 2007 г., като вече почти 17 години предоставя своите енергийни източници на европейския пазар и то без никакви прекъсвания, нарушения на договорите или политическа изгода. Нашата енергийна политика е прозрачна, ориентирана към бизнес и резултатност с цел взаимноизгодно сътрудничество и споделена подкрепа.
Като дългогодишен надежден партньор, Азербайджан има роля в производството, преноса и маркетинга на енергийни източници, което осигурява диверсификация на енергийните доставки.

Природният газ на Азербайджан е по-евтин от останалите на пазара и идва от нов източник.

Южният газов коридор е важен не само поради факта, че предоставя допълнително газ, но и поради това, че представлява алтернативен източник. А това е въпрос на енергийна сигурност.
Както вече споменах, Азербайджан подписа с България договор за доставка на природен газ за период от 25 години. Вземайки предвид този факт, Азербайджан вече може да бъде считан за надежден, сигурен и дългосрочен енергиен партньор за България.

- Какво количество е договорено в момента и колко може да се увеличи?
- Към настоящия момент има подписан договор за годишна доставка на 1 млрд. куб.м. природен газ от Азербайджан. От 31 декември 2020 г. азербайджанският природен газ се доставя до България по алтернативен маршрут през Неа Месемврия. В споразумението за доставка на природен газ от Азербайджан е заложено газът да се доставя по газопровода ИГБ (интерконектора Гърция-България) от Комотини, Гърция, до Стара Загора, България.
Поради забавяне в строителството на газопровода ИГБ, през 2020 г. „Булгаргаз“ проведе преговори с фирмата доставчик. Вследствие на това беше постигнато компромисно решение за временно захранване по алтернативен маршрут Кулата – Сидирокастро. Веднага след пускането в експлоатация на газопровода ИГБ, България ще започне да получава газ от Азербайджан през пункта в Комотини, откъдето газът ще бъде доставян в пълен обем на договорената цена. В резултат на скорошни преговори между двете страни, от 1 юли 2022 г., за България се изнасят около 2,6 млн. куб. м. газ дневно, което е договореният първоначално пълен обем. С други думи, през периода юли-декември на тази година България ще получи около 440 млн. куб. м. газ от Азербайджан.
Освен това, за да се доставят допълнителни количества природен газ за България, дружеството „Булгаргаз“ трябва да договори с компанията доставчик от Азербайджан определени технически и търговски аспекти на доставката.

- Как Азербайджан може да се ангажира във въпросите, свързани с енергийната диверсификация и гарантирането на енергийната сигурност на България.
- Всички договори, сключени с нашите потребители, се изпълняват на 100 процента. Днес азербайджански газ се изнася за Грузия, Турция, България, Гърция и Италия. Активното ни сътрудничество в енергийната сфера има вече 17-годишна история. Имаме добра репутация и добри постижения. Енергийните проекти, инициирани от Азербайджан и подкрепени от Европейския съюз, промениха напълно енергийната карта на Европа. Започнахме с добив на петрол, добив на газ и изграждане на тръбопровод за пренос на петрол, свързващ Каспийско с Черно и Средиземно море. Тази година стартирахме енергиен диалог между ЕС и Азербайджан обхващащ най-различни области, сред които нефт, газ, възобновяеми енергийни източници, водород, енергийна ефективност и други въпроси, а големият потенциал на производството на възобновяема енергия в Азербайджан се оценява високо от Европейския съюз. Азербайджан е не само надежден партньор, но и стабилен стратегически източник на диверсифицирани газови доставки за европейските страни, сред които е и България.

- Какъв е газовият потенциал на Азербайджан?
- Залежите с доказан запас на природен газ в Азербайджан са 2,6 трилиона кубични метра. Тези находища ще стигнат за вътрешно потребление и износ поне за 100 години напред.
През 2021 г. Азербайджан е произвел 43,9 млрд. куб. м. природен газ, като от тях 18,9 млрд. куб. м. са изнесени за външните пазари (8,2 млрд. куб. м. природен газ са изнесени за европейските пазари).
В периода януари-юли 2022 г. Азербайджан е произвел 27,3 млрд. куб. м. природен газ, което е приблизително с 3,2 млрд. куб. м. (13,3 %) увеличение в сравнение със съответния период на миналата година. В гореспоменатия период продажбите на газ за чужбина възлизат на 12,9 млрд. куб. м, което е с 24% повече от същия период на миналата година. От пускането в експлоатация на газовите и кондензатни находища Азери-Чираг-Гюнешли и Шах Дениз са произведени около 198 млрд. куб. м. газ от Азери-Чираг-Гюнешли и повече от 172,3 млрд. куб. м. газ от Шах Дениз.

- Каква е енергийната стратегия на страната ви?
- Енергийната стратегия осигури привличането на дългосрочни чуждестранни инвестиции в развитието на енергийния сектор на Азербайджан, диверсификация на маршрутите за пренос на енергийни източници, ефективно управление на приходите от нефт и газ и навлизане в нов етап на качествено развитие.
Държавният петролен фонд на Република Азербайджан (ДПФАЗ), създаден през 1999 г., осигурява ефективно управление на приходите от въглеводород и справедливо разпределение на петрола сред различните поколения, като насочва приходите от петрол към развитието на приоритетни области. Благодарение на ефективното и прозрачно управление на приходите Държавният петролен фонд бързо се превърна в един от най-прозрачните фондове в света, осигурявайки дългосрочни финансови печалби за настоящите и бъдещите поколения.

В момента активите на ДПФАЗ възлизат на 45,2 млрд. щатски долара.

Добре изработената и изпитана енергийна стратегия на Азербайджан създава допълнителни гаранции за политическата и икономическа сигурност на страната, нови инвестиции, растеж на БВП, нови работни места и подобряване на социалното благосъстояние.

- Как стига азерският газ до ЕС, респективно до България? Предвижда ли се изграждането на нови газопроводи към Европа?
- Европа получава природен газ от Азербайджан по Южния газов коридор (ЮГК), който включва четири отсечки: проектът „Шах Дениз-II“, разширението на Южно-Кавказкия газопровод (ЮКГ), Трансанадолският газопровод (TAНГ), както и крайната му част - Трансадриатическия тръбопровод (TAГ). Коридорът преминава през седем държави – Азербайджан, Грузия, Турция, България, Гърция, Албания и Италия, а Италия е крайната му точка. От 31 декември 2020 г. природният газ от Азербайджан за Европа вече се доставя в Италия, Гърция и България.
Трябва да се отбележи, че ЮГК има и потенциал за разширяване на капацитета си, който може да бъде увеличен до 31 милиарда кубични метра в отсечката на Южно-Кавказкия газопровод (ЮКГ) и TAНГ, както и до 20 милиарда кубични метра за TAГ – като така капацитетът на последния се удвоява. Това означава, че Азербайджан притежава още запаси на газ в своята част от Каспийско море, които в бъдеще биха могли да осигурят допълнителни обеми за инфраструктурата, а износът на газ към различни части на Европа да бъде увеличен. Тези допълнителни количества природен газ биха могли да бъдат доставяни чрез разширяване на ЮГК. Следователно на настоящия етап няма необходимост от изграждане на нови газопроводи от Азербайджан към Европа.

- Азербайджан стартира и обмисля проекти, които проучват възможността за производство на електроенергия от вятърни турбини в Каспийско море. Румънското правителство е заинтересовано от сътрудничество. България е близо...
- В момента в Азербайджан, наред с петрола и газа, имаме възможност да се възползваме от нов ресурс - офшорна вятърна енергия. Този вид енергия има значителен потенциал за постигане на целите ни за декарбонизация и икономическа диверсификация в бъдещото развитие на Азербайджан, а опитът ни в областта на нефта и газа предоставя уникални възможности за развитието на този нов сектор.
Бих искал да отбележа, че нарастващият ни потенциал за възобновяема енергия създаде много добри възможности за по-нататъшното развитие на съществуващия и разрастващ се енергиен диалог с Европейския съюз. В момента се обсъжда нов проект за производство на „зелена енергия“, който включва използването на около 7 гигавата от потенциала на Каспийския вятър, като част от него ще се изнася за Европа, през Грузия и Румъния, чрез подводен кабел в Черно море.

Това е огромен проект и България също може да стане част от него, ако прояви интерес.

Трябва да припомним, че Азербайджан вече доставя на България електроенергия през Турция.

- С какви залежи на петрол разполага Азербайджан към момента?
- Според настоящите оценки в момента Азербайджан притежава около 1 милиард тона петрол. В периода януари-юли 2022 г. Азербайджан е произвел 19,2 милиона тона нефт (сред които и кондензат). Обемът на износа на нефт, включително кондензат, възлиза на 15,6 милиона тона. След въвеждането им в експлоатация, от петролните и кондензатни находища Азери-Чираг-Гюнешли и Шах Дениз, са извлечени близо 596,9 милиона тона нефт (включително кондензат).

- На 5 юни отбелязахме 30 години от началото на официалните двустранни отношения между България и Азербайджан. Какво постигнахме през тези три десетилетия?
- През последните 30 години Азербайджан и България се радват на многостранни отношения, основани на приятелство, доверие и взаимноизгодно сътрудничество. Това партньорство беше укрепено чрез размяна на посещения между двете страни. Азербайджан гледа на България като на приятелска страна, с която сме успели да развием взаимноизгодно сътрудничество в широк спектър от области.
Виждаме голям потенциал за развитие на двустранните икономически отношения в области като транспорт, селско стопанство, туризъм и информационни комуникационни технологии.
По информация на Държавната митническа организация на Република Азербайджан през 2021 г. стокообменът между Азербайджан и България е бил 72,65 милиона щатски долара, като в бъдеще той би могъл да бъде увеличен. През първата половина на настоящата година двустранният ни стокообмен вече достигна 70,5 млн. щ. д. Това е много добро постижение и ние се надяваме тази тенденция на постоянно увеличение на търговския ни стокооборот да се запази и през следващите години.
Традиционно Азербайджан и България поддържат тесни контакти между отделните хора, като заедно постигнахме напредък в обмена и сътрудничеството в областта на науката, технологиите, образованието, културата, здравеопазването, спорта и др.
Тук ще добавя, че архитектурно-музейният резерват „Трапезица” във Велико Търново, който е историческа и духовна столица на България, е важен културен мост между нашите приятелски народи. Както знаете, възстановяването на резервата "Трапезица" - национално богатство за българския народ - беше финансирано от азербайджанската фондация "Хейдар Алиев".
Вярвам, че конструктивните усилия на нашите две страни, целящи разширяването на двустранните ни отношения, гарантират благосъстоянието на нашите народи и укрепват приятелските ни и партньорски връзки.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 46 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 ффдфдффд

  65 84 Отговор
  и какво от това - дори и 30 процента от нуждите за зимата не стигат. Трябва ни газа от Русия. Така или иначе всеки газ, който докараме от страните около нас пак ще е руски само че на висока цена.
  Демокрацията е вредна за обществата, децата ни избягаха, селата ни опустяха, бедни станахме, бедни умираме.

  Коментиран от #31, #33, #59

 • 2 КОНТРАТА

  45 52 Отговор
  Имат газ азерите за 100 години затова препродават газ от Газпром защото имат
  азерите количества! Газът за Август е с 60% по скъп от газа за Юли.

  Коментиран от #4

 • 3 Иван

  77 55 Отговор
  Значи можело. Айде сега газпромските тролчета да почнат. 😂😂

  Коментиран от #26, #42

 • 4 Иван

  48 14 Отговор

  До коментар #2 от "КОНТРАТА":

  Ти какъв точно специалист си, че знаеш? Може би си тесен специалист.

  Коментиран от #8, #16, #17, #23

 • 5 да де

  43 12 Отговор
  Нещо за цената или е търговска тайна?
 • 6 Истината

  46 44 Отговор
  Азарбейджан е посредник на руски газ не се лъжете на приказки. Хранилището в Чирен е празно! България на година ползва 3.2 милиарда к.м газ азерския скъп е едва 30%, а останалите 70% от къде ще дойдат?
 • 7 Дядо ви Курти от село Пиперково

  38 9 Отговор
  Ама Бойко чехмеджиев каза,че не доставяте.
 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Радев,Боко,Шиши

  61 16 Отговор
  От азерссия газ няма комисиони и го обявяваме за лош.Неправославен и небратски.
 • 10 Газпром

  28 15 Отговор
  Доставяме, докато се изморят камилите, зимата - се оправяйте.
 • 11 тттт

  34 41 Отговор
  пак ви казвам, газа, който идва от Азербайджан не може да покрие дори 30 процента от нуждите на БГ.

  Коментиран от #43

 • 12 ТаУмВзе

  26 18 Отговор
  Ловиме ли Бас, че тва Яко Лъжа? Газпром питаха ли? Тия ни правят на Идиоти ей.
 • 13 ттттт

  27 33 Отговор
  плюс това азерския газ пак е руски, писнало ми от идиоти.
 • 14 Дрънчо

  22 18 Отговор
  ХАХАХА тече тече колко да тече....нищо не тече...а вие си вярвайте...хахах
 • 15 Ювиги Хана

  26 20 Отговор
  До нова година газта ще скочи с още 300% па тоя нека ви оспива с приказки
 • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 18 Минувач

  31 3 Отговор
  Хубаво е да има и подобни интервюта, за да можем да се ориентираме по-добре за истините и манипулациите за газа. Още по-хубаво щеше да бъде да го попитат има ли Газпром участие в тяхната газодобивна и газопреносна мрежа. Този въпрос е много важен!
  А иначе странно е да разберем, че България ВНАСЯ ток от Азербайджан през Турция!?! Може да е зелен, ама да внасяме ток, след като изнасяме активно, това не го знаех!
 • 19 Колко Процента

  24 9 Отговор
  Са на пазарни цени. Има ли руски газ, както и собственост на Русия. Ако има, митата ще оскъпят крайната цена, през колко държави преминава? И защо, ако съмненията ми отговарят на истината, се премълчават тези факти Не е ли време да има директен газопровод между Русия и България, проваленият от Костов "Син Поток", и от ГЕРБ ЮП. И докога неефективни за българските потребители и икономика "СдеЛки", ще се проПагандират като "успехи", а Не "ПроВали", каквито в иконоМическата си логика са?
 • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 21 Да бе

  22 7 Отговор
  То затова цената на газа през м. септември ще бъде 350 лв./мвч
 • 22 Бесен _Язовец

  20 11 Отговор
  Много вятър духало в Азарбейджан разбрах и газ имали за 100 години и на вс азер сложили перка в гащите та като п.ръдне да произвежда електричество за България допълнително
 • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 24 Ал Тъпоне

  17 6 Отговор
  Това райски газ ли бе?
 • 25 Мдааааааа

  25 8 Отговор
  2.6 млн дневно е 78млн месечно - демек - 936 млн годишно. А ние потребяваме 3 млрд (а няма ли да се развиваме и това да нараства!!!!). Откъде останалите 2 млрд? Танкери с капацитет 266 хил кубични метра - трябват ни 7518 танкера, или бъркам нещо. освен това, втечнения сигурно минава през някаква обработка, може обема да се увеличи и разсъжденията ми да не са много правилни, но все пак.....

  Коментиран от #40, #52

 • 26 1957

  28 11 Отговор

  До коментар #3 от "Иван":

  Азери много се радват,че в българия има такива тъпи ивани,искат да купуват руския газ през Азербайжан с наценка.

  Коментиран от #50

 • 27 САТЪРА НА ХАНА

  22 12 Отговор
  САМО ДЕТО АЗЕРБЕЙДЖАН СКОРО СЛЪНЦЕ
  АЛИЕВ АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТЪПВА
  ПО ПРЪСТИТЕ АЯТОЛАХА И ПУТИН ,
  ...
  МОЖЕ И РАМЗАН КАДИРОВ ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ НА А,ЕРБЕЙДЖАН

  Коментиран от #46

 • 28 Жоро

  18 24 Отговор
  Руснака го тресе че загуби 1/3 пазарен дял и то на цена която не може да предложи. Троловете реват като разпрани, значи всичко се движи по план.

  Коментиран от #30, #44

 • 29 САТЪРА НА ХАНА

  21 4 Отговор
  НАХОДИЩЕ ШАХ ДЕНИЗ АЗЕРБЕЙДЖАН
  ...
  АКЦИОНЕРИ 30% БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ , 20% ЛУКОЙЛ, 14 % ЕРДОГАН, 14% АЗЕРБЕЙДЖАН , 10% ПРЕЗИДЕНТА НА АЗВРБЕЙДЖАН ЛИЧНО , ОСТАНАЛОТО МАЛКИ ИГРАЧИ :)))
  ....
 • 30 Дуай Липа

  22 2 Отговор

  До коментар #28 от "Жоро":

  загубил 1/3 пазарен дял от България? Нали осъзнаваш, че потреблението ни е колкото московски мезонет
 • 31 Гост

  20 8 Отговор

  До коментар #1 от "ффдфдффд":

  Ако си мислиш че ако ни доставят от Газпром и цените ще се върнат като преди жестоко се лъжеш…

  Коментиран от #45

 • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 33 Да, ама не...

  8 3 Отговор

  До коментар #1 от "ффдфдффд":

  Тази опорка отдавна се изтърка, смени си чипа!

  Коментиран от #34

 • 34 Кфккфкфкфкфккф

  13 7 Отговор

  До коментар #33 от "Да, ама не...":

  Какво означава опорка. Всичкия газ, който можем да вземем идва от Русия по един или друг начин. Кораби с газ от америка няма.

  Коментиран от #35

 • 35 Верно ли бе

  5 7 Отговор

  До коментар #34 от "Кфккфкфкфкфккф":

  Те това е опорка. Да твърдиш мераците си за А факт

  Коментиран от #38

 • 36 Васил

  7 13 Отговор
  Сега като прочетат тази статия кремълските и газпромските лобисти ще се активират как така друг
  ще доставя газ освен Рашистите.
 • 37 Панов

  14 12 Отговор
  България има залежи от над 1 трилион куб.м. Половината са в района на Етрополе. Руското лоби не разрешава да имаме собствен добив.
 • 38 Вярно

  11 5 Отговор

  До коментар #35 от "Верно ли бе":

  Ние хубаво купуваме и друг газ , ама кажи къде паркираха корабите , че свободни слотове до нова година няма .
 • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 40 Щирлиц

  10 5 Отговор

  До коментар #25 от "Мдааааааа":

  Бъркаш. Обема на танкерите е за втечнен и охладен газ. Реално потреблението на БГ е около 1 танкер месечно.
 • 41 По какво

  9 4 Отговор
  Понкакво ги доставят след от юли месец като нищо невлиза в бегето ?
 • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 43 Хубаво

  10 4 Отговор

  До коментар #11 от "тттт":

  А я си представи ситуацията без Азерски газ.

  Тогава ще сме на 0%
 • 44 л9к8йх

  11 5 Отговор

  До коментар #28 от "Жоро":

  ИЗНЕНАДААААА:

  Газпром е собственик на 80% от газа в Азербейджан по един или друг начин... И всичко което излиза от държавата е реално руски газ- азерите ползват своя газ само за собствени нужди...

  Ето и про3т въпрос, като за про3ти хора като теб:

  Тръбътъ на азерите осигурява 12млрд.м3 газ към европа, а БГ получава от там 1млрд.м3. на цена Х... Утре дедо Вова затваря кранчето за европа и азерите остават един от малкото доставчици на газ по тръбъ която "случайно" финишира в Италия- смяташ ли, че за вас ще има изобщо газ?
  И към момента доставчиците на газ с кораби масово нарушават договорите си с малките клиенти щото им е по-изгодно да платят неустойка и да доставят газ на големите играчи- същото ви чака и вас...

  И вицовете относно "потенциал за разширяване на капацитета" ги забравете- възможно е след минимум 5, та и повече години докато някой положи нови тръби и изгради помпени станции...
 • 45 ухъгтг

  11 2 Отговор

  До коментар #31 от "Гост":

  Ами цените на Газпром са описани в договора бе, що не го прочетеш и да схванеш нещата? За глупавите като теб го обяснявам простичко как се определя цената:

  - цената е комбинация от средните месечни цени на петрола и на газа на борсата където се продават свободните количества ИЗВЪН договорите които са подписани.
  - да вземем примерни цени от $100 за барел нефт и $2000 за 1000м3. газ
  - тогава вашата цена ще се формира така:
  20% от $100 + 80% от $2000 или някъде малко над $1600 за 1000м3...
  Защо сте на формула "20% нефт + 80% борса" може да питате ББ- надали ще ви каже колко десетки млн. $ комисионна взе да смени формулата в договора, но вие го питайте...

  А после може да питате Орбан що Унгария е на формула "20% борса + 80% нефт" и при същите цени горе следва да платят под $500 за 1000м3... Може да го питате и защо в договорът на Унгария с Газпром са предвидени и допълнителни отстъпки и механизми гарантиращи, че унгарците няма да плащат повече от $550 в никой случай.

  На теория е напълно възможно от 01.01.2023г. да сте по схемата на Унгария, но за да се случи са нужни поне 20 важни неща които подлогите дето ви управляват няма да направят...
 • 46 Емо

  4 8 Отговор

  До коментар #27 от "САТЪРА НА ХАНА":

  Няма как да стане Кадиров. Азерите си обединиха армията с Турция.
 • 47 Нцнцйцкцк

  7 3 Отговор
  Чисто физически е невъзможно да вземем газ от друго място освен от Русия. Другото са бръщолевици.
 • 48 Даа!,

  13 1 Отговор
  Каквито и доводи да излагат колегите от форума ( всеки е прав от своята гледна точка) ,чистата истина е една: България,по точно нейните управляващи,не трябваше да подвият коляно и опашка пред някакви второкласни сенатори отвъд океана през 2015 г.Ако бяха мъже с топки,ЮП отдавна да захранва половин Европа -63 млрд.кубометра.Само за шест години- тръбата беше стъпила на наша земя, от транз.тскса загубите са над 5 млрд . Достатъчно да стартираме строеж на Белене без грам чужди инвестиции.А до финала, пускане в експлоатация,с новите минимум още 8 милиарда( резкия скок на газа) АЕЦщеше да ни излезе чист бонус от транзита.Рекапитулация- ние със най евтин ,сигурен за десетилетия газ в бъдеще( основен транзитен доставчик). Нямаше да има нито СП-2,нито ТП.Комшията щеше да е зависим от нас- не обратното .Главен газов хъб за Европа, а ако бяхме пуснали Белене ,щяха да ни дишат прахта много средно европейски държави.Само от газ и ел.енергия- море от две АЕЦ, щяха да текат милиарди,а бизнеса да цъфти, защото разполага с евтин и сигурен енергиен ресурс за поне век напред.Но е безмислено да го коментирам даже.Паднал човека и умрял. Това е истината.Другото е политически заигравки,зад който някой станаха мултимилионери- и ще трупат още.За наша сметка.

  Коментиран от #56

 • 49 Алито от София

  8 2 Отговор
  Едно излишно интервю само да се пише нещо, ако найстина е толкова важно да говорите с посланика, защо не питахте нещо за цени които се дават на държавите, никой не го интересува колко залежи има, всеки се интересува от цена за България и защо Бойко Борисов отказа да свърже тръбата с България, малка му беше комисионната ли?
 • 50 Иван

  2 1 Отговор

  До коментар #26 от "1957":

  От “тесни” специалисти акъл неискам
 • 51 Токсик

  8 0 Отговор
  Това даже не прави и 1 милиард кубика за една, а къде са другите 2,5 кубика които купувахме от Русия?! Общо консумирахме около 3,5 милиарда годишно. Продажните евроатлантици трябва да бъдат линчувани!
 • 52 Един танкер

  7 1 Отговор

  До коментар #25 от "Мдааааааа":

  превозва около 70 000 тона втечнен природен газ от който като се газифицира се получават около 100 мил куб. м. газ. Годишно са ни необходими 30 танкера за 3млрд.куб.м.

  Коментиран от #57, #60

 • 53 гост

  12 1 Отговор
  И на какво цени? Нашите Де Би ли имат проблем, че руснаци с парите от газа избиват украинци, но нямат проблем, че тези избиват християни арменци ... Двоен стандарт за соросоидните подлоги ...
 • 54 Въпрос

  3 2 Отговор
  Най после демократичен газ. А някой знае ли защо цената на газа от Азербайджан е по енда формула за 25 години, а цената на газа от Газпром е по друга формула? И защо не може да използваме ценообразуването на азерският газ с други доставчици, а вместо това цените се определят на база котировки на някакви измислени борси.

  Коментиран от #55

 • 55 рфтфгх

  5 2 Отговор

  До коментар #54 от "Въпрос":

  Относно формулата питаш първо поляците (тоест господарите им от фащ) и после ББ... Надали някой ще ти отговори, но това са хората които да питаш защо има различни формули за цената на газа...

  Интересно ли ви стана вече що Сърбия и Унгария плащат минимум 3 ПЪТИ по-ниски цени за газ който минава през БГ? И това спрямо цените по договор с Газпром който ВИЕ НАРУШИХТЕ и сега плащате едни 30% горница на ПРАВИЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ... Тоест сега Сърбия и Унгария плащат 4 ПЪТИ ПО-МАЛКО за газ от БГ... Найс, а...

  Не коментираме цените за Турция които са още с около $100 по-ниски от тези на Сърбия и Унгария... А на мястото на Турция можеше да е БГ- сами проверете на кой точно да изкажете благодарности за спряният Южен поток...

  ПС: И някак не върви да сравняваш условие по 25-годишен договор с условията по 10-годишен договор щото с Газпром договорите винаги са били 10-годишни...

  Коментиран от #58

 • 56 Аргатин

  6 2 Отговор

  До коментар #48 от "Даа!,":

  Обаче управляват ни безродници, които полагат клетва на България, а служат в интерес на САЩ
 • 57 ертъу

  4 1 Отговор

  До коментар #52 от "Един танкер":

  Има и една дребна подробност- за да получи 100млн. м3 газ клиента реално са нужни около 140млн. м3 в началото щото при втечняване, транспорт с кораба, регазификация и доставка по тръбътъ има не малки загуби които оскъпяват всичко...
 • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 60 пояснение

  0 0 Отговор

  До коментар #52 от "Един танкер":

  Преди да тръгне танкерът , капиталиста е проверил на борсата кой дава в момента най-Високата цена . Курса се предплаща , стоката и танкерът се застраховат , и тогава тръгва да пори вълните на половиното земно кълбо . Стига в нашият случай до Александуполис , чака на рейда да разтоварят други танкери , един бог знае кога , ние естествено ще сме последната дупка на кавала. Плаща се солидна сума на гръцките власти , щото обработката и мощностите на са без пари , и при нас ще дойде някога газ , който ще предизвика масови самоубийства , и отказ от използване на мощности. Тоест този газ безпредметен защото никой няма да го търси. Втечненият природен газ може да участва единствено в някакъв микс , от типа 85-90% евтин тръбен газ , към който да се добавят недостигащите 10% като втечнен природен газ.
 • 61 Таратанци

  0 0 Отговор
  Южният газов коридор осигурява годишен пренос на 10 млрд. куб.м. азербайджански газ за Европа, който през следващата година ще достигне стойност от 12 млрд. куб. м. =========== То физически е невъзможно, освен ако някакви спотове и мушенгии да правят документално .........и сега като хранилищата са пълни заради топлото време и новите такси и данъци върху газовите турбини тоя газ в балони ли ще го пълнят ?
 • 62 Таратанци

  0 0 Отговор
  Сега почна и жал да ми става за американците, къде ще продават мъзгоча