22 Март, 2023 08:56 7 002

Георги Миков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, пред ФАКТИ: Имаме стратегия за развитие на младите кадри

  • георги-
  • миков-
  • електрохолд-
  • веи-
  • кадри-
  • работа-
  • енергетика

Енергийната ефективност е важна част от така наречената „Зелена сделка“, за да може Европа и светът да постигнат въглеродна неутралност, казва експертът

Георги Миков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, пред ФАКТИ: Имаме стратегия за развитие на младите кадри - 1
Снимка: Факти.бг
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Електрохолд, част от най-големия публичен холдинг в страната - Еврохолд, управлява дейността на седемте дружества, които Еврохолд придоби от чешката държавна енергийна компания CEZ Group, посредством дъщерната си Eastern European Electric Company B.V. Групата обслужва близо 3 млн. клиенти и включва водещите компании в областта на разпределението, снабдяването и търговията с електроенергия в България. Пред ФАКТИ говори Георги Миков, изпълнителен директор на Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад).

- Г-н Миков, ЕРМ Запад е най-голямото електроразпределително дружество в България. Колко души работят в компанията и как осигурявате кадри за бизнеса?
- В ЕРМ Запад работят над 2600 служители, които поддържат мрежа с дължина, по-голяма от обиколката на екватора. Извършваме дейност по разпределение на електрическа енергия на територия с площ 40 000 кв. км и с население близо 3 000 000 жители. Поддържаме и развиваме 58 000 км мрежа и имаме над 2 100 000 клиенти. Казвам това, за да очертая мащаба на работата ни. Тези 2600 служители са натоварени с различни дейности – от поддържане и развитие на мрежата и инвестиции, до отчитане на средствата за търговско измерване. Предизвикателствата на днешното време предполагат все по-голяма степен на дигитализация и автоматизация на тези процеси. Това, респективно, изисква квалификацията на хората да става все по-висока - в посока опознаване на технологии, усвояване на добри практики от Европа и света. В този смисъл кадрите са ключови, защото няма кой да внедри новите технологии, ако ги няма хората.

- На какво залагате, когато търсите хора, които да работят при вас?
- Ако кажем, че нямаме проблем с кадрите, няма да бъдем честни. Имаме проблем и то особено в София с набавянето на електротехници – говоря за изпълнителски персонал. В този смисъл ние следваме ясна дългосрочна стратегия за откриване и развитие на младите кадри в енергетиката чрез множество програми. Освен това развиваме дългосрочни партньорски отношения с професионалните гимназии на територията на Западна България. Вече 11 години провеждаме състезанието „Енергия за бъдещето“ (в началото то се наричаше „Стани стипендиант на ЧЕЗ“), чиято цел е да открие и подкрепи най-талантливите ученици в XII клас на професионалните гимназии с електротехнически профил. Бяхме сред първите работодатели, които подкрепиха дуалната форма на обучение в рамките на швейцарския проект ДОМИНО. В момента работим с осем гимназии. Благодарение на дългогодишното си партньорство с професионалните гимназии в момента 22 ученици от 11-ти и 12-ти клас дуална форма на обучение са назначени на работа в групата Електрохолд.
Подписали сме партньорски споразумения с водещи висши учебни заведения на нашата лицензионна територия, благодарение на които наши колеги имат възможност да повишават своята квалификация. Днес интересът към инженерните кадри не е толкова голям, ако го сравним с времето, когато аз съм учил. Активно работим за адаптиране на образователните програми към нуждите на сектора.
Ключов канал за набиране на нови специалисти е стажантската програма. От 2012 г. до 2022 г. стажът си при нас изкараха 568 младежи, като 141 тях останаха на постоянна работа, а 27 от тях към момента заемат мениджърска позиция. През миналата година над 54% от стажантите останаха на работа при нас. Предизвикателство е заплащането в столицата, но считам, че ние сме атрактивен работодател.

- Какво прави ЕРМ Запад желан работодател?
- Ние сме част от семейството на най-големия публичен холдинг в България – Еврохолд, а това ни гарантира финансова стабилност и ни позволява да създадем възможно най-благоприятни условия на труд и развитие в компанията. Политиката на възнагражденията в дружеството е ориентирана към гарантиране на справедливо заплащане на положения труд при отчитане на неговата сложност, отговорност, изискваното образование и квалификация, както и отразяване на индивидуалния принос на всеки служител. Утвърдена е и бонусна система за оценка, свързана с представянето и постигнатите резултати на всеки служител. Социалните придобивки също са важен инструмент за мотивацията на служителите, с които компанията гарантира стабилност, показва грижа и допълнително стимулира хората. Следим тенденциите на пазара и смело мога да заявя, че предлагаме атрактивни за служителите условия. Заплащаме класове прослужено време, имаме социални придобивки, бонуси към основната заплата, имаме ваучери за храна. Ако погледнем целия финансов пакет, нещата изглеждат много добре и сме много стабилен работодател. Миналата година реагирахме на покачващата се инфлация и още в средата на годината увеличихме заплатите, за да компенсираме частично инфлацията. С януарските заплати имахме още едно увеличение до пълния размер на инфлацията за миналата година. По различни проекти, ако колегите имат желание да се включат, се получава допълнително възнаграждение. Имаме непрекъснато програми, които стимулират кариерното развитие.


- Как се грижите за развитието на служителите?
- В компанията вярваме, че трябва непрекъснато да се инвестира в развитието на служителите – провеждат се различни програми за обучение, с чиято помощ служителите надграждат и развиват своите знания и умения. Обученията са достъпни за всички служители. Тяхната цел е да осигурят професионално и личностно усъвършенстване и да гарантират високо ниво на професионализъм, мотивация и ангажираност, като по този начин спомагат за развитието и напредъка на компанията.
С цел да повишаваме квалификацията, да обучаваме служителите и да извършваме преквалификация сме създали уникален за Западна България Технически учебен център. Той разполага с модерни учебни зали и умален макет на електроразпределителната мрежа. В центъра се обучават както наши служители, така и от партньорски организации.
Надграждането на образованието е важна част от нашата стратегия за развитие, мотивиране и задържане на служителите. Даваме възможност и за различни обучения – от дигитални умения до т.нар. меки умения (soft skills).
Особено внимание отделяме на развитието на мениджърите. Провеждат се Мениджърски академии – за ръководители на различни мениджърски нива. Развиването на софтуерни умения също е голям акцент при нас. Като част от грижата за развитие на хората компанията насърчава и подкрепя служителите да продължават или повишават своята квалификация благодарение на установеното партньорство с водещи висши учебни заведения. За нас е важно хората в компанията да се усещат като екип, като едно цяло, въпреки че сме разпръснати на голяма територия. Трябва да имаме усещането, че имаме общи цели и работим в обща посока. Целта ни е да подобрим условията на живот както на клиентите, така и на служителите ни.

- Какви са приоритетите на дружеството в обслужването на клиенти и развитието на мрежата?
- Бих казал така. Ако разглеждаме обслужването и сме се фокусирали само върху него, това не би било правилната посока. Ние предоставяме електронни услуги. Промотираме ги с цел, за да създадем удобство на потребителите, защото днес комуникациите са на такова ниво, че за много от услугите не е нужно да се посещават нашите търговски центрове. Нашата основна цел е да доставяме електроенергия 24/7 на всички потребители. За да постигнем това, ние работим в две направления – инвестиции и цифровизация.
Продължаваме да поставяме клиента в центъра на нашата стратегия, като разработваме нови продукти и въвеждаме иновации и технологии. Подобряваме качеството на услугите и обслужването на клиентите, модернизираме и дигитализираме както мрежата, така и продуктите, които предлагаме. Приоритетите ни в момента са насочени към дигитализация и автоматизация на мрежата. Внедряваме технологии от последно поколение за наблюдение на мрежата в реално време и нейното управление, постоянно осъществяваме мониторинг на потреблението и се стремим към оптимално използване на екипите. Внедряваме и работим с дронове, използва се изкуствен интелект, което е важен елемент в икономиката на бъдещето.
Усилията ни не са свързани само с мрежата. Имплементираме програми за ефективно управление на персонала. Всички техници ще разполагат с таблет, на който ще получават задачите си, къде трябва да отидат, какви материали трябва да вземат, по какви маршрути да се движат. Програмата, която въвеждаме – Workforce Management, ще приоритизира задачите на служителите на терен и ще ги насочва да отидат там, където има най-много засегнати клиенти.
По-дългосрочната ни цел е Metering Data Management на база на изкуствен интелект, който ще предвижда как трябва да се развива мрежата и ще дава препоръки за профилактика и т.н.
Всичко това означава, че ще се събират много данни. Затова ще се нуждаем не само от електротехници, но и от специалисти, занимаващи се със смарт технологии от различен тип, IT професионалисти и т.н. Политиката ни като работодател е да осигурим необходимите кадри.

- Какви са предимствата на електронното обслужване?
- На първо място е-услугите осигуряват удобство. Пестят време. Всичко става бързо. Щади се природата. Някои клиенти се отказват от хартиени документи, за да се спасят дървета. Благодарение на клиентите, използващи електронна фактура, намаляваме използването на хартия с близо 11 млн. листа годишно и сме спасили от отсичане над 12 000 дървета.
Освен това електронните услуги гарантират по-голяма сигурност за личната информация. Нашите системи са надеждни и редовно се тества тяхната устойчивост, за да се гарантира защитата на личните данни на клиентите.
В момента близо 90% от услугите на ЕРМ Запад може да се заявяват дистанционно.


- По инициатива на „Електрохолд“ всяка година се провеждат поредица от срещи с представители на местните власти. Защо тези срещи са важни за вас?
- Тези срещи са изключително важни за нас, защото те ни позволяват да водим пряк диалог с местните власти, да чуем проблемите и нуждите на местните общности и да съобразим инвестиционните си планове. И тази година ще продължим инициативата. Важно е да подчертая, че постоянно поддържаме контакт с местните власти и се радваме на добро сътрудничество с тях. Имаме проблем с ниски напрежения, но това са исторически насложени неща. Просто има една тенденция за завръщането на хората към селата и вилните зони и когато се съберат повече потребители, се влошава качеството на услугата. Работим активно в тази насока, знаем за проблема, така че полагаме максимални усилия да предложим качествено електрозахранване 24/7. Имаме разбиране от страна на регулатора, монтираме смарт електромери, с които следим качеството. Проследяват се нивата на напрежение и т.н. Имаме над 450 000 инсталирани смарт електромери. Всички големи потребители вече повече от 20 години са снабдени със смарт системи за отчитане и наблюдение. Тази система постоянно се развива. По отношение на внедряването на смарт системи ние сме изпреварили много компании в ЕС. Ние отчитаме електромери на всеки 31 дни. По-добре е да направим разходи за дистанционно отчитане, отколкото да назначаваме хора, които да обикалят. Технологиите вече са по-достъпни.
Но това предполага наличието на квалифициран персонал по отношение на IT, по системи за обработка на тази информация, използване на изкуствен интелект в процеса на обработка. Много разчитаме в цифровизацията на мрежата на достъпа до европейско финансиране. Говоря за неща, които виждаме в Източна Европа и достъпа до средства от Модернизационния фонд. Средствата в него се формират на база отчисления от квотите за емисии. 2% от тези приходи държавите са задължени да ги изразходват за модернизация. Ние сме кандидатствали и очакваме развитие. Румъния, Полша и Чехия получават пари по този фонд от две години. У нас нещата се забавиха заради административни процедури в държавната администрация, а не заради нежеланието на дружествата.

- Една инвестиция в подобряване на качеството на доставките на електроенергия какви ползи носи?
- Подобряването на услугите води до по-доволни клиенти, а доволните клиенти са стратегическа цел за всеки бизнес. Цялата ни дейност, всеки лев, който влагаме, всяка активност, която планираме и осъществяваме, е насочена към тази цел. Важно е стратегически и дългосрочно да се гледа на мрежата и нейното управление. В момента целта ни е да подготвим мрежата за бъдещето, за един нов свят на електромобили и умни къщи, които сами задоволяват своите нужди, като произвеждат зелена енергия, както и да подготвим специалистите, които да работят с умните мрежи.- Облекченията при инсталирането на малки фотоволтаици за покриви на къщи вече са факт, след като депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за устройство на територията. Как ще се развива този сектор, бихте ли на направил прогноза?
- В момента този сектор кипи от активност и за нас е важно да направим мрежата адекватна на развитието на ВЕИ. В по-голямата си част тя е проектирана и изградена през 70-те и 80-те години на 20 век и вече е в края на експлоатационния си период. Присъединяват се и много нови ВЕИ, което налага спешната ѝ модернизация.
Развитието на енергийната мрежа се характеризира и все повече с навлизането на възобновяеми енергийни източници - говорим особено за фотоволтаиците. Това ни задължава внимателно да планираме развитието на мрежата. Посоката на енергията от производители към потребители се промени в последните години и ще се променя още. Ще видим и с батериите какво ще се случи. Това предполага още по-висока степен на цифровизация и управление.
През 2022 г. в ЕРМ Запад са постъпили искания за свързване на ВЕИ централи с обща мощност 1890 мВт. Очаква се в близко бъдеще 70% от постъпилите искания да бъдат присъединени към разпределителната мрежа и тя трябва да се подготви. Проблемът е с финансирането. Възможните източници са два. Единият е през инвестиционните програми на ЕРП-тата, което означава, че с решение на регулатора КЕВР те да бъдат прехвърлени в крайните цени за клиентите. Другият начин е чрез субсидии – от европейски или национални фондове. В Плана за възстановяване и устойчивост обаче не са предвидени средства за разпределителните мрежи, а само за преносната на високо напрежение. Важно е целият процес да бъде добре планиран и регулиран. Решенията трябва да се взимат на териториален принцип в зависимост от капацитета на мрежите. По закон ние нямаме право да откажем присъединяване, но така се получават абсурди. Става въпрос за малки села, в които се изграждат инсталации – ние им казваме 30-ки (30 киловата), които са с гарантирана цена на изкупуване на електроенергията. Отношението към тях се промени през последната година заради рязкото покачване на цените, но, пак казвам, те са с фиксирана цена. При тях електроразпределително дружество не може да откаже присъединяване без обосновка. Второ, цялата генерирана мощност трябва да бъде изнесена в мрежата, а това го няма в никоя друга страна. Дори в момента ЕСО събира такси за повишаване на мощността на определени подстанции в резултат на голямото производство. Разпределителните дружества обаче нямат никакъв приход от присъединените ВЕИ, а те предизвикват загуби по мрежата, тъй като се налага енергията да я транспортираме два пъти. Приход за дружеството няма, а само загуби, които покриваме през тарифите с енергия, закупена от борсата. С тези пари бихме могли да купим оборудване и да ускорим дигитализирането, например. Благодарение на недобрата регулация у нас, според мен, по отношение на ВЕИ се получи така, че смисълът възобновяеми източници да възникват там, където има потребление, е изкривен. Пак казвам, че обезлюдени райони в момента се превръщат в генериращи мощности, защото земята е евтина. В същото време трябва да се съблюдава балансът между потребление в тази мрежа и производство. Това води до парадокса, че в момента Системният оператор, говорим за подстанциите в тези райони, увеличава трансформаторната мощност, за да може да бъде изнесена тази енергия в други райони, където има нужда от потребление. А това води до допълнителни загуби, които с по-добра регулация и по-добро законодателство биха ограничили тези стохастични процеси, които се случват. По-скоро посоката трябва да бъде в намирането на баланс, съхранение на тази енергия и разпределението ѝ в товаровия профил на потреблението.

- Как гледате на мерките, които водят до по-широка гама продукти, които ще водят до енергийна ефективност? Темата енергийна ефективност изостава ли в България?
- Енергийната ефективност е важна част от така наречената „Зелена сделка“, за да може Европа и светът да постигнат въглеродна неутралност. Това означава електрификация на икономиката. Така че очаквам мрежите да имат ключова роля в процеса на постигане на целите на „Зелената сделка“ и да бъдат създадени механизми, които да стимулират инвестициите в проекти и продукти за по-голяма енергийна ефективност.Свързани новини