Last news in Fakti

  Инфлацията

Виж още

Какво е инфлация

В пазарната икономика на всяка страна, винаги се наблюдава промяна в цените на стоките и услугите. Така продуктите предлагани на пазара могат да повишат или понижат цената си. За инфлация можем да говорим, когато е видимо общото повишение на цените на стоките и услугите, а не само на част от тях или на отделни. Тя означава, че за 1 валутна единица днес можете да купите по-малко от възможното вчера. Иначе казано, с течение на времето инфлацията намалява стойността на парите. Това определение е дадено за инфлацията от Европейската централна банка.

Обратното понятие на инфлация е дефлацията (отрицателна инфлация), която може да се наблюдава когато цените на стоките и услугите се намаляват.

Голямото увеличение на цените е възможно да доведе до забавяне в икономиката. За щастие това не винаги се разглежда като неприятно събитие.

За да поддържат годишната инфлация в границите на допустимото, централните банки в различните държави прилагат подходящи монетарни политики. Знаейки това, вече ясно виждаме колко пряка е връзката между паричната политика и инфлацията.

В държавите с развита икономика, най-често срещаните цели за държавната икономика са инфлацията да е между 2% и 3%. Например, Европейската централна банка има за цел годишната инфлация да е "малко под 2%", докато целите на Федералния Резерв в САЩ са за 2% средна годишна инфлация.

Какви са видовете инфлация

Бавна инфлация - Среща се навсякъде в пазарните икономики. Получава се, когато цените се покачват с 2-3% или по-малко на годишна база. Потребителите очакват цените да продължат да се покачват и започват купуват като по този начин увеличават търсенето. Бавната инфлация може да се смята за подходяща за растежа на икономиката.

Ходеща инфлация - Цените се покачват с 3% до 10% на година. В такива случаи потребителите започват да купуват повече от нужното им само, за да избегнат по-високите цени на стоките в следващия момент. Доставчиците и стойността на заплатите не успяват да отговорят на търсенето потребление и икономиката започва да прегрява.

Галопираща инфлация - Повишаването на цените е с над 10%, с което настъпва объркване в държавната икономика. Парите губят стойността си прекалено бързо, както и доходите на потребителите. Достигането до този вид инфлация, трябва непременно да се предотврати.

Хиперинфлация - Този вид се случва сравнително рядко. Цените вече се покачват в нечувани висини с над 50% месечно, а доходите на населението се смаляват с всеки изминал ден. В тази ситуация политическата система е сериозно засегната.

Стагфлация - много рядко срещано събитие, при което въпреки че има ръст в цените, пазарната икономика е в застой. Последният пример за подобно събитие е в САЩ през 70-те години на ХХ век.

Дефлация - обратното на инфлация явление или познато още като отрицателна инфлация. Характеризира се със спад на цените и често се появява, когато финансовия балон в дадена сфера се спука. Дефлацията се разглежда като тревожен сигнал и често е придружена от икономическа рецесия, а в случаите в които цените се понижават за по-продължителен период е възможно да се стигне и до депресия.

Инфлацията в България

Със започване на прехода и преминаване към пазарна икономика през 1990 година инфлацията в България премина през няколко различни периода до днес.

В първата година от прехода данните на НСИ показват годишна инфлация от 150% за периода май-декември.

1991 г. 405.2 %
1992 г. 71.3 %
1993 г. 53.3 %
1994 г. 113.9 %
1995 г. 26.0 %
1996 г. 295.5 %
1997 г. 334.9 %
1998 г. минус 0.5 %
1999 г. 4.5 %
2000 г. 8.6 %
2001 г. 4.2 %
2002 г. 1.1 %
2003 г. 5.0 %
2004 г. 2.6 %
2005 г. 5.7 %
2006 г. 5.6 %
През 2007 година България влиза в ЕС. За първите две години инфлацията e
2007 и 2008 19.5 %
2009 г. минус 0.2 %
2010 г. 3.9 %
2011 г. 2.1 %
2012 г. 4.0 %
2013 г. 2.0 %
2014 г. 0.7 %
2015 г. 0.0 %
2016 г. 0.1 %
2017 г. 1.5 %
2018 г. 2.4 %
2019 г. 3.2 %
2020 г. 0.8 %
2021 г. 7.6 %
2022 г. 15.1 %

Причини за появата на инфлация

Ако разгледаме причините, които пораждат инфлацията, то тогава я разграничаваме в два основни вида:

  • Инфлация на търсенето - често, промените в цените се обясняват с излишъка на съвкупното търсене (АS). Този индекс се получава в резултат на ограничените ресурси и липсата на възможности от страна на производителите, да отговорят на увеличилото се търсене с повишаване обема на производството . При тези условия излишъка на АS води до повишаване на цените и началото на инфлация.
  • Инфлация на предлагането - предизвиква се от повишаването на разходите за производство. Когато разходите за произвеждане се покачват, то печалбата намалява. Успоредно с това намаля и предлагането на стоките, което очаквано води до завишаване на цените за производствени ресурси и съкращаване на тези за разходите.

Основните източници на инфлация, дължаща се на ръста на разходите:

  • Увеличаване на номиналната заплата.
  • Цените на суровините или на енергията.

В зависимост от причината за възникването, инфлациите се делят на:

  • Банкова (кредитна).
  • Пазарна институция и импортна.

Как се изчислява инфлацията

Инфлацията може да се изчисли по различни методики, в зависимост от стоките и услугите за които се наблюдава. Най-често срещаните показатели са:

  • Индекс на потребителските цени (ИПЦ) - Индексът на потребителските цени измерва процентната промяна в цените на пълна кошница с продукти и услуги, които са с най-често потребление от домакинствата. Този индикатор за пресмятане на инфлацията е широко използван в повечето държави по света. Разбира се в различните страни кошницата може да бъде с различно съдържание.
  • Индекс на цените на производителите - Това е мярка за инфлация съставена от група индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местни производители. Този показател измерва промяната в цените от гледна точка на продавача, а не на купувача, както при ИПЦ.

Някои правителства и централни банки избират да използват други показатели за измерване на инфлацията. Например, Федералния резерв на САЩ използва индекс на личните потребителски разходи като предпочитан индикатор за инфлация.

Новини за инфлацията

Екипът на Fakti.bg държи читателите да бъдат информирани за всички промени и дейности свързани с инфлацията. За тази цел се създаде тема “Инфлация”, в която да се публикуват всички новини. По този начин потребителите на сайта ще могат лесно да открият нужната информация и няма да пропускат случващото се с икономическото положение в държавата.