379

Реконструкция в подстанция на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в община Луковит

  • луковит-
  • ерм зарад-
  • електроснабдяване

Възможни са краткотрайни прекъсвания на тока в населените места

Реконструкция в подстанция на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в община Луковит - 1

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че извършва реконструкция на енергийни съоръжения в своята подстанция „Луковит“, което налага промяна в схемата на електрозахранване от подстанцията.

Поради това са възможни краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в населените места на територията на община Луковит, област Ловеч, в периода между 07:00 ч. и 17:00 ч. на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Пресцентър на Електрохолд България

е-mail: communications@electrohold.bgСвързани новини