Last news in Fakti

25 Ноември, 2022 13:37 840

"Електрохолд" представи приоритетите в обслужването на клиенти и развитието на мрежата в област Видин

  • електрохолд-
  • видин-
  • приоритети

През следващата година ще бъдат инвестирани над 2 млн. лева в реконструкция на мрежата и  изграждане на нови съоръжения за присъединяване

"Електрохолд" представи приоритетите в обслужването на клиенти и развитието на мрежата в област Видин - 1

Мениджъри от групата Електрохолд представиха приоритетите на дейността на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад и търговските дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд на работна среща във Видин с областния управител, кметове на общини и техни представители от областта. По време на разговорите бяха обсъдени реализираните инвестиции за подобряване качеството на доставките на електроенергия, възможностите, които осигуряват на клиентите си на свободен пазар търговските дружества на Електрохолд, както и предимствата на електронното обслужване, което дружествата предоставят чрез платформите си за електронни услуги.

Основен приоритет в инвестиционната програма на ЕРМ Запад в област Видин е развитието на електроразпределителната мрежа чрез модернизация и реконструкция на електроенергийните съоръжения. През тази година 597 000 лева са инвестирани в реконструкцията на мрежи ниско напрежение в селата Покрайна, Иново, Чифлик, Арчар, Бела Рада, Сланотрън, Ботево и гр. Брегово. В рехабилитацията на въздушен електропровод 20 kV „Язовира“, който захранва 2 400 клиенти от община Ружинци, бяха вложени 350 000 лева. С инвестиция от 290 000 лева бе модернизирана възлова станция „Грамада“. Ремонтни дейности и подмяна на енергетично оборудване за 173 000 лева бяха осъществени в трафопостове на територията на общините Видин, Брегово, Димово, Вълчедръм и Ружинци.

"Електрохолд" представи приоритетите в обслужването на клиенти и развитието на мрежата в област Видин

През следващата година ЕРМ Запад предвижда инвестиции от 2 млн. лева на територията на област Видин, от които 1.7 млн. лева за реконструкция, модернизация и дигитализация на електроенергийните съоръжения.

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва.

Пресцентър на Електрохолд България

е-mail: [email protected]Свързани новини