ФАКТИ.БГ

Съюзът на съдиите поиска предсрочното освобождаване на Гешев

Заради главния прокурор се е стигнало до задълбочаване на кризата на правовата държава, убедени са от организацията

Публикувана: 30 Септември, 2020 19:57
132 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 7600
Съюзът на съдиите поиска предсрочното освобождаване на Гешев
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.8 от 106 гласа.

Съюзът на съдиите в България поиска стартиране на процедура по предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев. От организацията изпратиха официална декларация до членовете на Висшия съдебен съвет.

"В резултат на публичното му поведение и изказвания, както и на редица негови действия във връзка с конкретни наказателни производства, се достигна до задълбочаване на кризата на правовата държава", пишат съдиите.

Ето и цялото им обръщение:

"Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 19 септември 2020 г., взе решение да се обърнем към всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор и за обмисляне на решение за започване на процедура по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 (за предсрочно освобождаване - бел. ред.) от Закона за съдебната власт.

Съюзът на съдиите в България не за първи път взема отношение по въпроси, които засягат функционирането на прокуратурата, и в частност - легитимността на процедурите за избор на най-висшите длъжности в съдебната власт. При избора на предишния главен прокурор нашата организация изрази сериозни опасения за конституционосъобразността на процедурата и се обърна към президента на Република България с искане за упражняване на предоставените му от конституцията правомощия.

В хода на процедурата за избор на настоящия главен прокурор в публично оповестено писмо ние изложихме аргументи защо президентът на Република България трябва да откаже да подпише указ за назначаване на предложения му от Пленума на ВСС кандидат.

Посочихме, че цялата процедура, представянето на професионалната биография на кандидата и самото му изслушване не създаваха убеждение, че избраният отговаря на изискванията на чл. 170, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт за придържане и налагане на висок етичен стандарт, което предпоставя като базисно условие уважението към опонента и основните човешки права.

Процедурата не беше годна да създаде убеждение и за това, че избраният единствен кандидат притежава онази професионална компетентност, която надхвърля обичайно изискуемите умения за работа по делата, необходима за дефиниране на целите на наказателната политика на държавата, за извеждане на ясни и справедливи високи критерии за оценка на прокурорите и кариерното им израстване във връзка с показаните от тях резултати и способности за утвърждаване на справедливия процес, за защита на индивидуалните права и за промяна на институционалната култура в дух на професионална независимост, липса на страх и подкрепа на всеки прокурор да повишава своята квалификация и да се самоусъвършенства в обществен интерес.

Още в този момент бяхме обезпокоени и от факта, че по време на изслушването, както и преди избора - в интервю по Българската национална телевизия на 23.07.2019 г., кандидатът за главен прокурор квалифицира хора, които изразяват несъгласие с неговата номинация, като "десни екстремисти", "болшевики", постигнали "резултати на меншевики". Посочихме, че подобна реч е несъвместима с разпоредбата на чл. 170, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която изисква главният прокурор да се отличава с изявена независимост. Отбелязахме и това, че осъзнаването за значителния ресурс на властнически правомощия, включително репресивни, изисква главният прокурор да има такова публично поведение, което не оставя и следа от съмнение в обществото за агресивност, за пристрастност, за личностни нагласи за силово налагане, самоизтъкване и дискриминиране на отделни граждани или обществени групи.

Днес със съжаление отбелязваме, че опасенията ни за избора на Иван Гешев за главен прокурор се оправдаха. В резултат на публичното му поведение и изказвания, както и на редица негови действия във връзка с конкретни наказателни производства, се достигна до задълбочаване на кризата на правовата държава.

Длъжни сме като съдийска организация да заемаме позиции по въпросите за статуса на главния прокурор и за ролята на прокуратурата в демократичното общество, защото прокуратурата и съдилищата имат общ орган за администриране, какъвто е Пленумът на ВСС, който наред с другите правомощия избира и председателите на двете върховни съдилища.

В демократичните общества съдиите имат дълг да реагират

във всеки случай на засягане на основни въпроси, свързани с правовата държава, а институционалната криза с главния прокурор е тъкмо такъв проблем. В становището си относно полската съдебна реформа от 14.12.2017 г. Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) поясни: "както всеки гражданин, съдията има право да изразява опасения, когато са заплашени демокрацията и основните свободи, при спазване на ограниченията на съдийските функции. Ограниченията за съдии могат да отстъпят пред задължението да изразят позиция открито".

Сега сме изправени тъкмо пред подобна заплаха на фундаментите на правовата държава, която изисква Вашата реакция, защото съществува механизъм на противодействие на опасността и той е конституционно гарантиран във Вашите правомощия. Заради основната си функция да защитава независимостта на съдебната власт, включително чрез дисциплинарните си правомощия, ВСС е необходимо ежедневно да убеждава гражданите, че законът се прилага за всички, а висшите административни длъжности на съдебна власт не допускат и най-малкото съмнение за корупция или злоупотреба с власт.

След като изчакахме в разумен период от време Вашата реакция, припомняме само някои от фактите, които следва да бъдат предмет на обсъждане от ВСС във връзка с решаване на въпроса за започване на процедурата по чл. 175, ал. 3 ЗСВ срещу главния прокурор.

1. Съгласно чл. 6 ЗСВ "при осъществяване на дейността си съдиите, прокурорите и следователите са политически неутрални". В многобройните си публични изяви главният прокурор Иван Гешев многократно наруши този основен принцип за работата на всички магистрати, като си позволи недопустими публични изказвания, в които даваше политически оценки за част от представителите на политическата опозиция и за обществени процеси от близкото минало (като извършената преди десетилетия приватизация).

2. През февруари тази година сезирахме Пленума на ВСС по повод разпространени от прокуратурата аудиозаписи, придобити чрез специални разузнавателни средства, които в отклонение от забраните по НК и ЗСРС оповестяваха разговори с участието на президента на Република България. Изминалото време не намалява резонността на въпросите:

- уронен ли е престижът на съдебната власт чрез създаване на впечатление за

превръщането на прокуратурата в политически властови център, който не зависи от демократични процедури за търсене и реализиране на отговорност;

- може ли главният прокурор да си позволи поведение, необвързано с върховенството на правото и функционирането на правовата държава, включително чрез ерозирането на принципа на разделение на властите, на независимостта на съда и създаване на предпоставки за основателно съмнение, че е извършено престъпление от прокурор (нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на президента на Републиката)?

Тревожната ситуация изискваше да обсъдите и споделите с българските граждани разбирането си за приличното (съответно на етичните професионални правила) и законно поведение на главния прокурор в отношенията му с другите държавни институции - правителството (в частност с министър-председателя), президента. Реакция от ВСС на нашето искане не последва. Считаме, че сега е наложително да проведете тази дискусия, която ще създаде така необходимите стандарти за управление на съдебната власт и ще даде възможност убедително да извършите проверка налице ли са достатъчно данни за откриване на процедура по реда на чл. 173 ЗСВ за обсъждане на въпроса дали е извършено тежко дисциплинарно нарушение от главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България, съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ.

3. В обръщение до прокурорите в страната от 14 юли тази година обърнахме внимание на тревожния факт, че прокуратурата вече разполага и със силов инструментариум (правомощията на Бюрото за защита да използва оръжие по пряко разпореждане от главния прокурор), който поначало е присъщ на изпълнителната власт, защото тя може да бъде контролирана от Народното събрание. Към главния прокурор беше създадено своеобразно паравоенно образувание, което вече застрашава гражданския мир и правовата държава, защото не кореспондира с адекватен механизъм за възпиране.

Считаме, че демонстрацията на силови действия по принудително навлизане и извършване на претърсване в Президентството на Република България са абсолютно неприемливи в правовата държава, защото няма съмнение, че разследването на твърдeните престъпления е допустимо и обективно възможно без противоконституционно уязвяване на президентската институция. Ролята на главния прокурор, който притежава законовите правомощия еднолично да разпорежда участие на служителите на Бюрото за защита,

следва да бъде установена при проведена от ВСС проверка, за която настояваме.

4. В интервюта и други публични изяви главният прокурор нарушава презумпцията за невиновност още в началото на досъдебни производства, като публично разгласява имената на лицата, които счита, че са извършили престъпления, включително чрез насърчаване на наблюдаващите прокурори да разгласяват публично материали от разследванията. Това поведение крие опасност от дискредитиране на независимостта и безпристрастността на правосъдието, поради което изисква Вашето обсъждане.

В становище от 10 юли 2020 г. Висшият адвокатски съвет изрази тревогата си, че разпространяването на подбрани от прокуратурата доказателства по висящи досъдебни производства нарушава грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича медийното внимание към определени дела, като това създава впечатление, че решаването на правния спор зависи не от съда, а от общественото мнение. Отговор на тези опасения от кадровия орган на съдебната власт нямаше, което налага сега, при извършване на цялостна проверка на тежестта на вредите за авторитета на правосъдието, публично да обсъдите за съвместимостта на поведението на главния прокурор с изискванията на Директива 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес.

Директивата, както и Конституцията на Република България задължават българската държава да гарантира, че публичните органи

не могат да предоставят информация на медиите, чрез която да сочат обвиняеми за виновни,

и да не допуска тежестта на доказване да се прехвърли от обвинението към защитата, защото това представлява нарушение на презумпцията за невинност.

5. В контекста на изброените основания за обществена тревога следва да дадете отговор и на въпроса дали главният прокурор накърни престижа на съдебната власт, когато в интервю публично заяви по повод ползваната към март 2020 година централизирана електронна система за разпределение на делата, че "в нея имало корона вирус и че всъщност през последните пет години в България не е имало правосъдие".

6. В поредица от свои публични прояви главният прокурор допусна да бъдат разделени пострадалите от престъпления на такива, които биват "удостоени" с неговото внимание, а информацията за срещите му с тях по места се разпространява чрез пресслужбата на прокуратурата, и всички останали. Институцията на главния прокурор по дефиниция е гарант за законност и равнопоставено и хуманно отношение към всички, чиито права и законни интереси са били обект на престъпно посегателство. Разделението на хората в беда може да създаде погрешната представа в обществото, че ефективното наказателно преследване зависи не от приложението на закона, който дава равна защита на всички, поставени при едни и същи обстоятелства, а от акт на благоволение на главния прокурор в зависимост от конкретните му лични предпочитания, интереси, политическа конюнктура или спекулация с популистки нагласи.

Отделен въпрос е, че освен несъвместимо с правовата държава неравноправно третиране на хората, подобен подход - разговори на местопрестъплението пред медиите, декларации и прогнози за развитието на наказателното производство от страна на институцията, която стои на върха на прокурорската йерархия, дискредитира самата идея за обективното и безпристрастно правосъдие, за професионалните стандарти на разследването, за зачитането на човешкото достойнство от държавната власт.

По отношение на съдиите, прокурорите и следователите съществуват завишени стандарти за тяхното поведение в службата и извън нея. В чл. 170, ал. 5, т. 1 ЗСВ са въведени за главния прокурор и председателите на върховните съдилища специални изисквания за съблюдаване и налагане на високи етични стандарти и изявена независимост. Валидните за българските магистрати етични правила от Кодекса за етично поведение, приет с решение на ВСС, могат да се изведат и от т.нар. Бангалорски принципи - общоприетите етични стандарти за съдиите на държавите членки на ООН, които са приложими и за представители на другите магистратски професии в съдебната власт.

Правилата за професионалното поведение изискват от всички магистрати да поддържат доверието на обществото, да избягват всякакви действия, които накърняват достойнството на тяхната професия, и да свеждат до минимум риска от конфликт на интереси или каквато и да е деятелност, която би застрашила тяхната репутация и независимост. Поведението им не само следва да е стриктно съобразено с критериите за безпристрастност и независимост, но и да предотвратява възможностите за конфликт или за съмнение в почтеността и благоприличието им.

Магистратите ежедневно упражняват власт, която съществено се отразява върху съдбата на гражданите. Обществото не би се примирило да предостави тази власт в ръцете на лица със спорна почтеност, компетентност или съмнителни лични стандарти. Затова поведението на магистратите както в службата, така и извън пряката им служебна дейност, трябва да е изцяло съобразено с доверието на обществото и неговите очаквания.

Съгласно конституцията и Закона за съдебната власт главният прокурор притежава изключителни правомощия в сферата на наказателното преследване и надзора за законност, които го поставят на най-високо място в йерархията на съдебната власт. Според чл. 126, ал. 2 Конституцията и чл. 46, ал. 5 НПК главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Системата на прокуратурата в България е централизирана.

Всички административни ръководители в прокуратурата са подчинени на главния прокурор

и се отчитат пред него (чл. 136, ал. 4 ЗСВ).

Главният прокурор има правомощието да издава задължителни разпореждания, отнасящи се до работата на всеки прокурор, включително и до работата по конкретни дела (чл. 139 и чл. 143 ЗСВ). Главният прокурор има право да внася във Висшия съдебен съвет предложения за повишаване или дисциплинарно наказване на прокурори (чл. 38 и 312 ЗСВ).

Тези правомощия на главния прокурор извеждат и завишените изисквания и етични стандарти към поведението му, доколкото той може да влияе върху дейността на всички прокурори, определя цялостния облик на прокуратурата и има първостепенна роля за избирането на председателите на върховните съдилища.

Съдържанието на етичните стандарти, с които е длъжен да се съобразява главният прокурор, неизбежно следва да държи сметка и за актуалния обществен контекст, и за въздействието върху общественото мнение на останалите неразрешени проблеми и кризи в легитимността на съдебната власт, и в частност - на прокуратурата. Нерешените и премълчани в дейността на кадровия орган на съдебната власт проблеми влияят на общото ниво на недоверие на българските граждани по отношение на способността на съдебната власт да осигури върховенството на правото.

Достатъчно е да припомним, че повече от 10 години след осъдителното решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Колеви срещу България" не е предвиден институционален и процесуален механизъм, който да създава ефективни гаранции за безпристрастност и обективност на евентуално наказателно преследване срещу главния прокурор при данни за извършено престъпление.

За да не допуснем съмнението, че ВСС не изпълнява конституционната си задача да бъде единствен институционален коректив на главния прокурор и така се превръща в самостоятелен фактор за произвол и подриване на върховенството на правото, предлагаме да извършите задълбочена проверка на изложените по-горе факти, след което публично да обсъдите и да дадете отговор на обществото дали са налице основанията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България и съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ."

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.8 от 106 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ГРАД КОЗЛОДУЙ
1 Отговор
Гешев е най големия.Давай гешев издухай ги с двеста на всички мрънкачи

Коментиран от #13, #66, #112


Оценка:
-189 +22

ГРАД ВРАЦА
2 Отговор
Колкото повече време минава, толкова повече инстанции се произнасят и толкова повече нарастват въпросителните. В нормалните държави факторът време по правило допринася за изясняване на ситуацията, в най-корумпираната държава, времето действа точно по обратния начин. Това се дължи на разваления и малограмотен български съд, прогнилата и неграмотна прокуратура, които приемат подкупи и изпълняват поръчки. Естествено, когато става дума за български съд и прокуратура, не трябва да се пренебрегва и фактора глупост, но тук макар и нейното осезаемо присъствие да обгръща целия случай, повече прилича на политическа поръчка.


Оценка:
-5 +65

Дръж се Гешев
3 Отговор
Отвън има 6 милиона мафиота и чакат само да подадеш оставка и ще се върне мафията в България, която изчезна, когато ти беше избран от сиромасите Бойко и Пеевски.

Коментиран от #7


Оценка:
-25 +82

Чумата в
4 Отговор
ппГРОБ и шкафчетата не се разследват ама Тивата у президентството вече напира


Оценка:
-5 +71

Диамантената ръка
5 Отговор
Гешев беше назначен с указ от Радев. Само сега не казвайте, че не можел да откаже. Можеше и още как и нищо нямаше да му се случи. Ама е по-лесно само да се говори...

Коментиран от #8, #10, #17, #25


Оценка:
-133 +16

розово
6 Отговор
Има ли някой да вярва в правораздавателната система? А що се отнася за Гешев той е един от тях.

Оценка:
-8 +102

Гешевица
7 Отговор

До коментар #3 от "Дръж се Гешев":


Споко хора,моя не може да изчете толкова дълъг доклад.Той си има номер-лази пред бачето и мачка малките.Той си знае и парите и положението,а вие умните какво може да направите..Ще слушкате,къде се намирате,може и да ви арестува ако си иска.

Коментиран от #128


Оценка:
-4 +51

Анонимен
8 Отговор

До коментар #5 от "Диамантената ръка":


Ако беше отказал, нали парламента щеше отново да го приеме.

Коментиран от #14


Оценка:
-1 +70

мали мали
9 Отговор
Имам 1000 литра ракия домашна 2 - преварена ракия каисиова имам си и сланинка и месце оти те гонят ела у дома на гости лично жена ми ще те посрещне,хахаха

Оценка:
-2 +25

Диамантената халка
10 Отговор

До коментар #5 от "Диамантената ръка":


Абе ти кой клас имаш завършен? Указът е просто формален акт.

Коментиран от #16


Оценка:
-5 +57

Черна
11 Отговор
маска , черни очила и бръсната глава .

Коментиран от #15


Оценка:
-2 +48

Еееее,
12 Отговор
най-после.Осмелихте се,а дано да го махнете,ама ще можете ли?НАС НЕ НИ Е СТРАХ СЕЧЕ!

Оценка:
-3 +58

Катаджия
13 Отговор

До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Той нали е рецедивист може и с 300

Оценка:
-1 +31

Диамантената ръка
14 Отговор

До коментар #8 от "Анонимен":


Нещо не си наясно с начина за избор и назначаване на главен прокурор.

Коментиран от #23


Оценка:
-16 +14

Делян
15 Отговор

До коментар #11 от "Черна":


Отговорът е.....депесарска овца.

Оценка:
-0 +31

Диамантената ръка
16 Отговор

До коментар #10 от "Диамантената халка":


Софийски университет. Да, формален акт е и без него Гешев не може да стане главен прокурор.

Оценка:
-28 +5

12345
17 Отговор

До коментар #5 от "Диамантената ръка":


Наистина ли не си в час , или си приказваш на вятъра
Това е покрай избирането на Гешев . Радев не подписа първия път указа .

"Президентът Румен Радев връща указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор. Това стана ясно от изявление на държавния глава за медиите по повод избора на нов главен прокурор от Висшия съдебен съвет.
Очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор на главен прокурор, каза Радев."

След това ВСС пак гласува избора на Гешев за Главен прокурор и какво можеше да направи Радев , освен да подпише указа за назначаването му
Това е като ветото по законите . Президентът може да ги върне , ама НС като ги прегласува отново , влизат в сила след обнародване в ДВ

Коментиран от #20


Оценка:
-3 +49

Диамантената ръка
18 Отговор
И формален акт не значи акт без значение, напротив.

Оценка:
-27 +2

Бандитски...
19 Отговор
Червени мечти... хаа ха ха....

Оценка:
-21 +4

Диамантената ръка
20 Отговор

До коментар #17 от "12345":


Не, не е като ветото на законите. И след повторното гласуване от ВСС, ако президентът не подпише указ, няма главен прокурор.

Коментиран от #28


Оценка:
-23 +4

ЛУДО ПРАВОТЕЛСТВО
21 Отговор
ВЕДНАГА ОСТАВКА И В ПАНДЕЛАТА

Оценка:
-2 +32

СусБе
22 Отговор
Боли го Гешев малкия Гешо какво ги сърби съдиите!

Коментиран от #27


Оценка:
-27 +6

Диамантената мечта
23 Отговор

До коментар #14 от "Диамантената ръка":


Не го назначава президента, шушлек.

Коментиран от #26


Оценка:
-2 +34

Диамантената ръка
24 Отговор
Е, може да има импийчмънт на президента от Народното събрание. Дали пък затова го подписа?

Коментиран от #31


Оценка:
-31 +4

Тролче тъпо когато пишеш първо чети
25 Отговор

До коментар #5 от "Диамантената ръка":


То и вожда ти се прави че не знае и казва "аз не потписах" но по конституция "Държавният глава е този, който назначава и освобождава главния прокурор. Конституцията на Република България повелява, че президентът не може да откаже назначаването или освобождаването на главен прокурор при повторно направено предложение. "

Коментиран от #29


Оценка:
-3 +32

Диамантената ръка
26 Отговор

До коментар #23 от "Диамантената мечта":


Шушлек, президентът го назначи с указ, ВСС го избра.

Оценка:
-18 +13

Доктор Дулитъл
27 Отговор

До коментар #22 от "СусБе":


Не знам дали го боли, ама съм сигурен, че го сърби.

Оценка:
-1 +10

12345
28 Отговор

До коментар #20 от "Диамантената ръка":


"Конституцията на Република България повелява, че президентът не може да откаже назначаването или освобождаването на главен прокурор при повторно направено предложение."

Няма вариант да не подпише указа

Коментиран от #30


Оценка:
-2 +32

Диамантената ръка
29 Отговор

До коментар #25 от "Тролче тъпо когато пишеш първо чети":


Пише, ама като не си съгласен не подписваш, никой не ти е опрял пистолет в главата. Рискуваш импийчмънт, ама по-лесно е да си пазиш топлия стол.

Коментиран от #33


Оценка:
-26 +3

Диамантената ръка
30 Отговор

До коментар #28 от "12345":


Има, просто отказваш да подпишеш.

Коментиран от #36, #38, #46


Оценка:
-20 +4

Ти си безобразно тъп
31 Отговор

До коментар #24 от "Диамантената ръка":


Какво следва при нарушение но конституцията? Само импийчмънт ?

Коментиран от #40


Оценка:
-3 +16

Subaru STI
32 Отговор
Гешев е нагъл мафиот, времето на безнаказаност свършва - някои ще лежат в затвора ... Каква ирония - боко и каскета смятаха, че са бетонирали беззаконието си, но ги чакат драми!

Коментиран от #115


Оценка:
-3 +36

33
Този коментар е премахнат от модератор.
Wiki
34 Отговор
Това е истината! А не като гжа Йончева празните приказки. Браво на българските съдии! Има малко хира който са запознати с кражбите на тоя,

Коментиран от #124


Оценка:
-5 +23

народ
35 Отговор
Тоя на снимката изглежда като мутра.
Не само снимката, ами толкова може и нивото му до там!

Оценка:
-2 +24

Диамантената свирка
36 Отговор

До коментар #30 от "Диамантената ръка":


А пък язе искам да свиря на Баце.

Коментиран от #42


Оценка:
-4 +9

Достойна
37 Отговор
преценка и аргументирано решение !

Оценка:
-1 +15

38
Този коментар е премахнат от модератор.
cccd
39 Отговор
тогава прокурорската колегия да поиска оставката на Лозан Панов.Че и той не е цвете за мирисане а има и други

Оценка:
-12 +4

Диамантената ръка
40 Отговор

До коментар #31 от "Ти си безобразно тъп":


Да, или подаване на оставка, защото не си съгласен да подпишеш. Без подпис на Радев, няма Гешев, факт.

Коментиран от #43, #51


Оценка:
-19 +4

Тръмп
41 Отговор
Оставка!
Съд, но по американски закони и с американски съдии!

Оценка:
-2 +9

Диамантената ръка
42 Отговор

До коментар #36 от "Диамантената свирка":


Ами свири, твоя работа

Оценка:
-9 +1

Ти си безобразно тъп
43 Отговор

До коментар #40 от "Диамантената ръка":


За нарушение на конституцията, предателство затвор, и збогом живот, бъдеще нула. Факт и Гешев пак ще е главен прокурор.

Коментиран от #50


Оценка:
-4 +16

Бесен
44 Отговор
Благодаря на българските съдии. Поклон! Но на този ВСС нещо му нямам вяра. И там са едни политически назвачения, всички са навързани като скачени съдове. Много боклук трябва да се рине след отстраняването на мутрите. Много неща в конституцията и законите са за ремонт след тях. И колкото по-скоро, толкова по-добре.

Оценка:
-9 +15

ТОЧКАТА
45 Отговор
хмммммЗНАЧИИИ,,,ПРОЦЕДУРАТА,,,позволява!!!!ДА СЕ ДАДЕ ВЛАСТ!!!!!!!НА МУТРА!!!!!!Точно както искат ТЕ!!!!.......!ТЯ!!!беше одобрена от ТЯХ!!!...И сегааааа...НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ.

Оценка:
-1 +9

12345
46 Отговор

До коментар #30 от "Диамантената ръка":


По твоята логика Радев още утре може да суспендира и цялата Конституция
Защо примерно да не разпусне Парламента??? И без това има отрицателно доверие . Какво рискува - да го махнат .Ама може да ги изпревари , защото такива действия сами по себе си са преврат. Лошо няма , да прави преврат , ама с кого ???? С генералите , които му симпатизират ???? Ами то , ако се сблъска полиция с армия , предполагам полицаите ще набият военните
Виновни за избора на Гешев ??? - търси ги сред ВСС , Борисов и тези , които са се застъпвали за него . Президентът няма вина

Коментиран от #54


Оценка:
-3 +16

ИМПИЙЧМЪНТ
47 Отговор
Съюзът на съдиите поиска предсрочното освобождаване на Гешев, защото единствено той за 30 години има смелостта да разрови змийското гнездо на червената мафия и да разкрие и изобличи Радев като пРезидент -шпионин в полза на чужда държава и затова Радев е най много заинтересован от оставката на Гешев, защото в противен случай го очаква разследване и затвор...!!!

Оценка:
-15 +12

Мдаа
48 Отговор
Лозанчо - ти кога ще си декларираш имуществото?
И кога ще кажеш , ти и тоя съюз - колко лапате от НПОта та?
Нещо за Джок Полфрийман- дето един от вашия съюз го пусна заради БХК?

Оценка:
-5 +6

jorj
49 Отговор
Червени цръва!!! Невиждате ли че и троловете ви окапват като гнили круши.

Оценка:
-13 +2

Диамантената ръка
50 Отговор

До коментар #43 от "Ти си безобразно тъп":


Умнико неграмотен, сбогом се пише, не збогом. Значи Радев е подписал, за да има бъдеще. Не, трябваше да подаде оставка и да не подписва и Гешев нямаше да стане главен прокурор

Коментиран от #56, #57


Оценка:
-9 +2

12345
51 Отговор

До коментар #40 от "Диамантената ръка":


Като подаде оставка Радев , вицето ще стане Президент и ще подпише указа за Гешев . Ако Йотова не го подпише и тя - оставка , после не знам какво следва . Може би нови президентски избори - идва нова двойка - и те не подписват и дават оставки и така , докато Гешев не го изтощят от чакане :)))))

Предполагам разбираш , че това няма как да стане . Все пак сме мъъъъничко по нагоре от африканските държави , където през седмица си правят преврати

Коментиран от #55


Оценка:
-2 +9

Нали
52 Отговор
Щеше да ни Управи Къщичката.

Оценка:
-0 +1

Ето адресатите
53 Отговор
Ето oбpъщeниeтo нa Cъюзa нa cъдиитe.ДO

ЧЛEHOBETE HA BИCШИЯ CЪДEБEH CЪBET

Гeopги Чoлaĸoв
Ceвдaлин Maвpoв
Бopянa Димитpoвa
Бoян Maгдaлинчeв
Бoян Hoвaнcĸи
Дaниeлa Mapчeвa
Bepoниĸa Имoвa
Дpaгoмиp Koяджиĸoв
Cтeфaн Гpoздeв
Гeopги Kyзмaнoв
Oгнян Дaмянoв
Πлaмeн Haйдeнoв
Eвгeни Диĸoв
Гepгaнa Myтaфoвa
Йopдaн Cтoeв
Kaлинa Чaпĸънoвa
Cвeтлaнa Бoшнaĸoвa
Лoзaн Πaнoв
Oлгa Kepeлcĸa
Kpacимиp Шeĸepджиeв
Aтaнacĸa Дишeвa
Цвeтинĸa Πaшĸyнoвa
Eвгeни ИвaнoвOБPЪЩEHИE

oт Cъюзa нa cъдиитe в Бългapия

Увaжaeми члeнoвe нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт,

Oбщoтo cъбpaниe нa Cъюзa нa cъдиитe в Бългapия, пpoвeдeнo нa 19 ceптeмвpи 2020 г., взe peшeниe дa ce oбъpнeм ĸъм вceĸи eдин oт члeнoвeтe нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт (BCC) c иcĸaнe зa oцeнĸa нa пyбличнo извecтни фaĸти oтнocнo дeйнocттa нa глaвния пpoĸypop и зa oбмиcлянe нa peшeниe зa зaпoчвaнe нa пpoцeдypa пo чл. 175, aл. 5 вp. c чл. 173 oт Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт.

Коментиран от #116


Оценка:
-0 +5

Диамантената ръка
54 Отговор

До коментар #46 от "12345":


Може, само че няма да има никакви последствия "суспендирането", за разлика от указа за Гешев. Може да каже, че разпуска парламента, но от това не следва разпускане на парламента. Можеше да не подписва и Гешев нямаше да стане главен прокурор. И аз не говоря за вина, гоноря за факти и последствията от тях.

Коментиран от #67


Оценка:
-4 +2

Диамантената ръка
55 Отговор

До коментар #51 от "12345":


Точно така, да. И Йотова можеше да не го подпише и се отива на избори. И всички кандидати да обявят в кампанията ще подпишат ли, пък народът да прецени президент ли искат, какъв президент, Гешев ли искат. Затова говоря, ама малко схващат

Коментиран от #59, #62


Оценка:
-5 +3

12345
56 Отговор

До коментар #50 от "Диамантената ръка":


Но иначе ми харесва начина ти на мислене
Ето Радев разпуска Парламента , взема властта , национализира всички чуждестранни компании , които ни изсмукват парите . Като се започне от веригите магазини , и се стигне до Лукойл , златните концесии , американските ТЕЦ-ове . Кофти е ,ч е ще ни изгорят паричките за самолетите , ама ще затворим натовските бази и ще им конфискуваме каквото има там . После Радев ще покани или Русия , или Китай да разположат военни бази у нас .
Да не забравим и конфискация на имуществото на всички участвали по някакъв начин в разграбването на България след 89-та насам

Ееехх мечти ,мечти - кой да ти помисли , че всичко това можеше да започне , ако не беше подписал указа за Гешев и бе нарушил Конституцията

Коментиран от #69


Оценка:
-2 +5

Тъпчо
57 Отговор

До коментар #50 от "Диамантената ръка":


Умнико безнадеждно нали следващия президент ще го подпише?

Коментиран от #72


Оценка:
-3 +4

ТОЧКАТА
58 Отговор
Американски очила,нациски поздрав!!!!ИЗБОР ОСИГУРЕН!!!!!!ПОСЛЕ/САМИ СТЕ СИ ВИНОВНИ.

Оценка:
-1 +4

Ий много умно бавноумниче
59 Отговор

До коментар #55 от "Диамантената ръка":


Е да, каква ти е пъклената идея? Гербераст президент?, политическа криза?, или апстрактни мисли? Небивалици детцки.

Коментиран от #75


Оценка:
-4 +6

Илиян
60 Отговор
Крайно време е прокурорчето на Мафията да подава оставка и като ходи към ЦСЗ да вземе и шефа си Тулупа.

Оценка:
-2 +8

БиБи Кинг
61 Отговор
Щом корумпираните съдии ревът срещу Гешев,значи по-добър от неговия избор няма! Не е случайно,че Пембен Фатмаков го одобри!

Коментиран от #63


Оценка:
-9 +5

62
Този коментар е премахнат от модератор.
Кондьо
63 Отговор

До коментар #61 от "БиБи Кинг":


Бибитко, мий зъбите и си лягай.

Оценка:
-0 +4

Мутри
64 Отговор
Гешев съди избирателно

Оценка:
-2 +8

Мутри
65 Отговор
Гешев съди избирателно

Оценка:
-2 +9

МАНАФА
66 Отговор

До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Ами няма проблем.Щом казваш,нека го "ДУХА" не с 200, а с 300.Какъв е проблема?

Оценка:
-1 +2

12345
67 Отговор

До коментар #54 от "Диамантената ръка":


Защо да няма последствия , разпуска парламента и завзема властта Радев - това имам предвид със суспендирането на КРБ

А сериозно , ако всеки започне да погазва така грубо Конституцията ( каквото е неподписването на указ за назначаване на ГП) , докъде ще я докараме
Утре Борисов ще каже - "ама щом Радев може , и аз искам "- и айде пожизнен мандат ще си гласува
И после ще заприличаме на Либия, Ирак - който иска , както иска ще си управлява . В София по един начин , по морето както им харесва на тях , Северозапада може да гласуват да минат към Румъния и т.н и т.н .

Коментиран от #73


Оценка:
-2 +8

МАНАФА
68 Отговор

До коментар #62 от "Олд Шетърхенд":


Разбира ги Винету тия работи.Що нещо са му набили(не акъл, де).Другото, 'дето намекваш за него....хахахахаха.

Оценка:
-1 +3

Диамантената ръка
69 Отговор

До коментар #56 от "12345":


Нищо от това, което си написал на практика не може да се случи, освен две неща, а именно: да не подпише указа, което е нарушение на Конституцията, факт който единствено щеше да доведе до това, Гешев да не стане главен прокурор или да си подаде оставката, ако толкова не иска или го е страх да не наруши Конституцията. Ами щом сме толкова принципни, Гешев е избран от ВСС в съответствие с Конституцията, защо искаме да се маха, значи ние искаме да нарушаваме Конституцията. В нея между другото пише, че мандадът на парламента е 4г., които изтичат догодина напролет. Затова ли сме на площада и искаме предсрочни избори, за да нарушаваме Конституцията...?

Коментиран от #87


Оценка:
-3 +1

ОТВРАТИТЕЛНА РАБОТА .
70 Отговор
ДЖАВКАТ КАТ КУЧЕТА КОЙ ШИ ЗЕМЕ КОКАЛА. .

Оценка:
-1 +1

ОТВРАТИТЕЛНА РАБОТА .
71 Отговор
ДЖАВКАТ КАТ КУЧЕТА КОЙ ШИ ЗЕМЕ КОКАЛА. .

Оценка:
-1 +1

Диамантената ръка
72 Отговор

До коментар #57 от "Тъпчо":


Я, що следващия, той сегашния си го подписа...

Оценка:
-1 +1

СЪДИЯТА
73 Отговор

До коментар #67 от "12345":


Приятелче, президента е ДЛЪЖЕН, да подпише указ, за назначаването на КАСКЕТА, но за това СРОК НЯМА.Това означава, че ГЕНЕРАЛ РАДЕВ може да подпише указа и след 2 години, като разбира се спазва закона,който той не е написал.

Коментиран от #78, #83, #85


Оценка:
-3 +5

ААААХААА ХАХААА....ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА
74 Отговор
АРЕ А ВНЕСЕМ МАЛКО ЯСНОТА, СПЕЦИАЛНО ЗА БАВНОРАЗВИВАЩИТЕ СЕ ЦРЪВЕНИ ТРОЛЧЕТА ! ..ТВС Е БЕЗПОМОЩЕН ГЪРЧ НА КРЪГА.."АГНЕШКИ ГЛАВИЧКИ",..СОРОСОИДНИ ОТ'РЕПКИ ОКОЛО ЛОЗАНЧО-ПЕН'ДЕЛА!ДРУГИ "ПОПУЛЯРНИ" ВИДНИ ДЖЕН'ДЪР'ЛЯЦИ РОВЕЩИ СЕ В ЕКСКРЕМЕНТИТЕ СА..РАДКА ДЪЛБОКАТА И БОЙКИКИН-СОРО'С'ПИЯТА,...АВЕ...ЖАЛКА ИСТОРИЯ!
ЦЕЛОТО ТВА Г-ЕЙ ИЗПЪЛНЕНИЕ Е НА ТАЗИ ИЗ'МЕТ И ФАТ'МАКА ✊😂

Оценка:
-2 +2

Диамантената ръка
75 Отговор

До коментар #59 от "Ий много умно бавноумниче":


Пъклената ми идея е да правиш това, което говориш. Не си съгласен за Иван Гешев, не му подписваш указа. Точка по въпроса. Ако не знаеш, не можеш или не искаш, не си за там.

Коментиран от #80


Оценка:
-2 +1

дд0ьльцз
76 Отговор
Виждали ли сте какво се случва. ако сложите в бидон да речем 10 плъха и не ги храните в продължение на 5 дни ?
Пробвайте! Не е хуманно но ще ви покаже какво става в момента в държавата.

Оценка:
-0 +4

Перо
77 Отговор
Срамота е измисления съюз на съдиите,да вменяма вина на Президента,че е подписал указа за назначаване на единствената кандидатура за Гл.Прокурор,след като той направи всичко възможно,това да не стане,но ограничените му юридически пълномощия не му дават никаква друга възможност. Аз питам къде беше този съюз,когато бандитската партия ГЕРБ си гласува мафиотските закони,даващи възможност за овладяване на съдебната власт,от един примат.Сега боклука отново ги купи с бенефити на гърба на данъкоплатеца,а кадровата обезпеченост на калинките,от съдебната власт е нула! Още много време ще има мониторинг и лоша оценка от ЕС!

Оценка:
-0 +8

Диамантената ръка
78 Отговор

До коментар #73 от "СЪДИЯТА":


Т.е. на практика това е отказ, можеше и тоя вариант, съгласен съм. Ама го подписа.

Оценка:
-3 +1

КПСС
79 Отговор
Ха-ха-ха ПОПИТАЙТЕ КОЙТО И ДА Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДАЛИ Е ДОВОЛЕН ОТ РЕШЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИИ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ!

Оценка:
-0 +4

Перо
80 Отговор

До коментар #75 от "Диамантената ръка":


Това не е топни и хапни,ограмоти се! Президента не е цар!

Коментиран от #84


Оценка:
-1 +6

Анализаторр
81 Отговор
Разгеле!

Оценка:
-0 +1

Жабата, жаблянов
82 Отговор
На България и трябва румънския вариант от 1989 ! Нещата ще ако премиера и няколко министри бъдат изправени на стената като Чаушеску и всичко да бъде предавано лайф по всички телевизии.

Оценка:
-0 +5

12345
83 Отговор

До коментар #73 от "СЪДИЯТА":


И каква ще е логиката на упражнението ? Освен забатачване в голяма политическа криза , която не се знае , накъде ще избие

Да не се повтарям , Радев нямаше как да спре назначаването на Гешев

разни такива сценарии са в сферата на фантастиката , както и сценарият да направи преврат

Коментиран от #88


Оценка:
-1 +2

Диамантената ръка
84 Отговор

До коментар #80 от "Перо":


Не е, ама се прави на такъв. То и искането му за оставка на правителството,разпускане на парламента и назначаване на служебно правителство са в противоречие с Конституцията, щото няма такова право, ама ти отде да знаеш... Така, че май ти си за ограмотяване

Коментиран от #94


Оценка:
-5 +2

Кондьо
85 Отговор

До коментар #73 от "СЪДИЯТА":


А междувременно кой ще изпълнява длъжността на главния прокурор?

Коментиран от #86


Оценка:
-0 +1

Диамантената ръка
86 Отговор

До коментар #85 от "Кондьо":


Пеевски, сигурно...

Оценка:
-1 +0

12345
87 Отговор

До коментар #69 от "Диамантената ръка":


Сравняваш неща , които са несравними
Хората имат право , гарантирано им от Конституцията, да протестират срещу което и да е управление , което работи в техен ущърб , не защитава интересите им и т.н
така че няма никакво нарушаване на КРБ . И у нас ,и по цял свят правителства идват и си отиват след протести , това е залегнало в принципите на демокрацията
Има процедура и за оставката на Гешев , когато не си изпълнява задълженията , а с действията си нарушава системно законите
Няма проблем в това , да се иска и неговата оставка , не противоречи на закона или КРБ

Коментиран от #89


Оценка:
-1 +3

Диамантената ръка
88 Отговор

До коментар #83 от "12345":


"Нямаше как да спре назначаването". Да, имаше как да не го назначи.

Коментиран от #96


Оценка:
-2 +1

Диамантената ръка
89 Отговор

До коментар #87 от "12345":


Не си разбрал иронията. Хората имат право, президентът няма. А ако има, нека думи и дела да съвпадат.

Оценка:
-1 +2

Бдин
90 Отговор
Оставка! Съд! Затвор! За всички от последните 30 години, които направиха България и Българите за посмешище пред целия свят и пример за това, до какво води корупцията, некадърното и зависимо управление. Или мафията или ние, друг път няма.

Оценка:
-1 +5

КОМСЪДИИ
91 Отговор
Знаете ли какво представлява този съюз на съдиите и кои са му членовете.Дърти недоволни от реализацията си ком.съдии .Е ,това не ви ли говори нещо????Да се маха Гешев,че ако ни започне и нас ,МАЙКА НИ ЖАЛНА..мръсни комунета и това е .Иначе са за правовата държава-на думи,ама страха от правосъдие ги побърква,защото виждат че Гешев на си поплюва.

Оценка:
-3 +2

Ами да!
92 Отговор
И аз ако бях откраднал някой милион, ше ги мразя! Не само Гешев, а всички прокурори , полицаи и .т.подобни! Гадове такива, оставка за всички! Човек не може от тях нищо да гепи и трябва да бачка! Долни ...

Оценка:
-0 +2

Ники
93 Отговор
В България няма истински съдии и прокурори, всички са една престъпна група , занимаваща се с поръчки и престъпления.

Коментиран от #99


Оценка:
-0 +3

Перо
94 Отговор

До коментар #84 от "Диамантената ръка":


Ти правиш ли разлика между лична позиция и конституционни права? Кажи ми по кой член от Конституцията,Президента няма право да дава мнение за изпълнителната власт при злоупотреба с власт.

Коментиран от #108


Оценка:
-1 +5

Мутре
95 Отговор
Много зулуми направи - гешеф , помисли се за бог , но когато всички скочат срещу теб , сьдии , адвокати става трудно , време е да понесе отговорност

Оценка:
-3 +3

12345
96 Отговор

До коментар #88 от "Диамантената ръка":


така може и до утре да откараме :)))))

Коментиран от #106


Оценка:
-0 +1

97
Този коментар е премахнат от модератор.
Другия с коня
98 Отговор
Кой пусна Държавен Изменник да получи Медал за Измяна.Кой освен до Р.Овпаров на ДВЕ години УСЛОВНО за откраднати са 25 милиона лева от Държавата...Лустрация на съдиите Комунисти....Лустрация....

Оценка:
-2 +5

Hoho Boho
99 Отговор

До коментар #93 от "Ники":


Бъркаш!
Съюзът на съдиите поиска предсрочното освобождаване на Гешев

Оценка:
-0 +4

Грую
100 Отговор
Чакаме съюза на прокурорите да го подкрепят.Адвокатите да повторят исканията на съюза на съдиите.

Оценка:
-3 +4

ПРАВЕН СВЯТ
101 Отговор
“ Всъщност, въпросът с актуалния състав на ССБ е повече от сериозен, защото той може да доведе до поставяне под съмнение изобщо на легитимността на настоящото ръководство на организацията, както и на изразяваните от нея позиции. Но дори и всичко да е изрядно от нормативна гледна точка, самият факт, че съсловната организация разчита на членове, които вече са външни за системата, в т.ч. пенсионирани или недействащи съдии, показва доколко държавните институции следва да разглеждат ССБ като организация с достатъчно авторитетна представителност, когато я включват при разглеждането на определени решения. “

Коментиран от #107


Оценка:
-3 +2

Вот на
102 Отговор
Недоверие към Съюза на Съдиите в България. Това са съдиите които от 30 години си намират всякакви поводи да пускат престъпниците на свобода за да подържат престъпността на високо ниво в България. На тези съдии не им трябва работещ прокурор а такъв като Цацаров и предишните, защото те са с политически поръчения. Когато падне Гешев, всички руски олигарси които са в ареста излизат.

Мутрите Вън "от ареста" !

Оценка:
-2 +5

Фаро
103 Отговор
ПКП каза,че всичко е наред

Оценка:
-0 +1

Четете Правен Свят!!!
104 Отговор
Съюзът на съдиите- ССБ, как не са си плащали членски внос, пък са гласували , дори отстранени членове.Въобще всичко е игра.Ама за тези , които си плетат кошницата и мислят , че всички сме тъпи.Почва някои да ги хваща страх от повдигане на обвинения и им пари под дирника

Оценка:
-2 +3

Бате Бойко
105 Отговор
Крайно време е МИЛИЦИОНЕРЪТ ГЕШЕВ да си отиде и за всички золуми да му се потърси отговорност.

Оценка:
-4 +4

Диамантената ръка
106 Отговор

До коментар #96 от "12345":


Няма лошо🙂

Оценка:
-0 +0

Hoho Boho
107 Отговор

До коментар #101 от "ПРАВЕН СВЯТ":


"Днec, Съюзът на съдиите, cъc cъжaлeниe oтбeлязвaмe, чe oпaceниятa ни зa избoрa нa Ивaн Гeшeв зa глaвeн прoкурoр ce oпрaвдaхa. В рeзултaт нa публичнoтo му пoвeдeниe и изкaзвaния, кaктo и нa рeдицa нeгoви дeйcтвия във връзкa c кoнкрeтни нaкaзaтeлни прoизвoдcтвa, ce дocтигнa дo зaдълбoчaвaнe нa кризaтa нa прaвoвaтa държaвa."

Коментиран от #127


Оценка:
-2 +4

Диамантената ръка
108 Отговор

До коментар #94 от "Перо":


А по кой има...? Лични мнения докато станеш президент, след това лични - вечер при жена си

Оценка:
-1 +1

Точкова
109 Отговор
ССБ е пълна мъгла - не се знае колко и кои са му членовете. Една групичка си е присвоила правото да говори от името на съдиите. ВСС е открит пред обществото. Нека и ССБ се отвори за обществото - нека допусне журналисти до сбирчиците им, на които се кроят планове за оставки, и уговорки за подкрепата на техни хора за шефове.

Оценка:
-4 +3

chi
110 Отговор
"Цитаделата на мафията в момента се казва Висш съдебен съвет"

Коментиран от #117


Оценка:
-3 +2

Диамантената ръка
111 Отговор
А и злоупотреба се установява от прокуратура и съд.

Оценка:
-1 +2

112
Този коментар е премахнат от модератор.
Четете
113 Отговор
"Правен свят": Легитимно ли е ръководството на Съюза на съдиите в България?

Коментиран от #125


Оценка:
-1 +5

оня
114 Отговор
Всички съдии са корумпирани мафиоти не кат наш Гешефт-момина сълзица.Не им вярвайте.

Оценка:
-2 +1

Едуард Петров-Едо
115 Отговор

До коментар #32 от "Subaru STI":


Да! Дай Боже! АМИН!

Оценка:
-1 +0

Моля
116 Отговор

До коментар #53 от "Ето адресатите":


Публикувай и имената на Съдиите подписали обръщението.Ще лъснат болшевиците и др.интересни имена , ЧИналовЪ и сие

Коментиран от #126


Оценка:
-4 +5

Едуард Петров-Едо
117 Отговор

До коментар #110 от "chi":


Висшият Съдебен Съвет са бившият Президиум на ЦК на БКП - НЕДОСЕГАЕМИТЕ! ТАЗИ КОНСТИТУЦИОННА НЕУРЕДИЦА СЛЕДВА ДА СЕ КОРИГИРА! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НИКОГА НЯМА ДА УСПЕЕМ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ДЪЛБОКО КОМПРОМЕТИРАНАТА И КОРУМПИРАНА БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА СИСТЕМА! Крайно време е, да вървим към ПРЯКА НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ШВЕЙЦАРСКИ ОБРАЗЕЦ! ПРОУЧЕТЕ Я, ОТИДЕТЕ НА МЯСТО, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ШВЕЙЦАРЦИТЕ! ТОВА Е УНИКАЛНО ДОБРА ДЪРЖАВА! НЕ ПОЗНАВАМ ПО-ДИСЦИПЛИНИРАНИ И СВЕСТНИ ХОРА! ВОДЕЩИ СА ПО ВСИЧКИ ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ! За огромно съжаление, ние, българите, сме техни антиподи! ТОЧНО, КАКТО БОРИСОВ Е ПЪЛЕН АНТИПОД НА РАДЕВ!

Оценка:
-3 +6

Hoho Boho
118 Отговор

До коментар #97 от "ЕЙ СЕГИНКА":


Що не смениш дрогата?

Оценка:
-0 +0

119
Този коментар е премахнат от модератор.
120
Този коментар е премахнат от модератор.
121
Този коментар е премахнат от модератор.
Ева
122 Отговор
Пак ли Fake News! Не ви ли омръзна да правите театър за пари! Спрете се ще ви си връща на децата цялата лошотия! Аман от червени Безбожници!

Оценка:
-0 +1

123
Този коментар е премахнат от модератор.
Българска поговорка
124 Отговор

До коментар #34 от "Wiki":


Истината е че който Гроб копае сам пада в него!

Оценка:
-0 +2

Правителствен съдия
125 Отговор

До коментар #113 от "Четете":


Не е легитимно и не е правителствена организация!!!!! Сигурно Сорос им плаща!

Оценка:
-0 +1

Адвокат
126 Отговор

До коментар #116 от "Моля":


Това са Соросоиди и Дженджъри! Неправителствена организация на Сорос! Прав и Орбан че изгони Сорос от Унгария!

Оценка:
-1 +1

Адвокат
127 Отговор

До коментар #107 от "Hoho Boho":


Ти проблеми с разбиране на текст ли имаш! Не са правителствена организация и имат точно същото влияние колкото Санитарите от Карлуково ! Защо копираш част от техта😂😂😂😂😂Ако не разбираш ще ти помогнем като те върнем в трети клас на училище! Все пак хора сме да си помагаме!

Коментиран от #129


Оценка:
-0 +1

Съдийка
128 Отговор

До коментар #7 от "Гешевица":


Научи първо правописен български и тогава драскай глупости за пари!!!! Аман от Продажници!

Оценка:
-1 +0

Hoho Boho
129 Отговор

До коментар #127 от "Адвокат":


Много точно!
Браво!
- "Не са правителствена организация"
...И НЕ СА ЧАСТ ОТ МАФИЯТА.

Съюзът на съдиите в България е:

българска неправителствена организация,
представляваща професионално сдружение на български съдии,
съдействаща за защита на техните професионални, интелектуални,
социални и материални интереси
и за укрепване на престижа на съдилищата в България.

Оценка:
-0 +1

ГРАД КОЗЛОДУЙ
130 Отговор
оставка

Оценка:
-0 +2

Венци
131 Отговор
По-голямата част от тези съдии пускат на свобода престъпниците които са обвинени от прокуратурата! "Съдии"!

Оценка:
-2 +0

ГОСТ
132 Отговор
ПЕЕВСИ Е ПРОТЕЖЕ НА БСП И ДПС, ТА НАЛИ ТЕ ГО ИЗБРАХА ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР.

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Бойко Борисов:
Премиерът Бойко Борисов на пресконференция на тема "Власт, лекари и пациенти - заедно в реформата" :
Няма несмазана мантинела в тази държава. На всеки 5 метра мантинелата е счупена."

Още бисери
ТОП 5