ФАКТИ.БГ

Партията на Цветанов: Правителството си купува изборите с новия бюджет

Този бюджет до голяма степен напомня на кризата през 2008г. по време на управлението на премиера Сергей Станишев, твърдят от Републиканци за България

Публикувана: 23 Ноември, 2020 13:41
47 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2438
Партията на Цветанов: Правителството си купува изборите с новия бюджет
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.

Бюджетът на България за 2021 г. е от изключително значение за това как страната ни ще преодолее кризата. Ние смятаме, че Бюджетът не позволява адекватна реакция на възникналите проблеми в резултат на пандемията и не предвижда необходимата помощ за фирмите, за да могат те да оцелеят, като част от техните загуби от рязкото намаляване на стопанската дейност да се покрият с бюджетни средства, каквато е практиката в повечето страни на ЕС. Това се казва в позиция на Републиканци за България на Цветан Цветанов.

За 2020 г. се очаква бюджетен дефицит от 5,2 млрд. лв., а в Бюджета за 2021 г. е заложен дефицит от 4,9 млрд. лв. или 4,4% от БВП. Бюджетният дефицит, заложен за 2020 г. в размер на 5,2 млрд. лв. (4,4% от БВП) поставя началото на влошаване на икономическата среда в България и води до неизпълнение на неданъчните приходи с 900 млн. лв., както и до завишаване на разходите с 840 млн. лв. Планираната разлика между приходите и разходите за 2021 г. е 4,88 млрд. лв. (3,9% от БВП), което прави повече от 10 млрд. лева общо разлика за тази и за следващата година. Това ще доведе до влошаване на кредитния рейтинг на България и до оскъпяване на кредитирането, а от там до необходимост от повишаване на данъците.

Сериозният бюджетен дефицит е факт, като през 2021 г. се очаква държавата да събере 47,6 млрд. лв. приходи, а разходите да възлизат на 52,5 млрд. лв.

Този бюджет до голяма степен напомня на кризата през 2008г. по време на управлението на премиера Сергей Станишев. В тогавашната криза подобен бюджет беше одобрен отново със завишени приходни показатели, които не бяха постигнати. В последните месеци от мандата си ГЕРБ оставят на следващия кабинет за изпълнение един нереалистичен бюджет, което прави неговата корекция неизбежна.

Глобалната пандемия от COVID-19 прави невъзможно финализирането на процеса по изготвянето на реалистична средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Бюджет 2021 има твърде много пропуски и предвид влошаване на ситуацията с първичната и вторична вълна на COVID-19 не е от полза за обществото. Бюджет 2021 не включва антикризисни мерки, предвижда хаотични социални харчове, огромен дефицит, дълг и създава впечатление, че приоритет при съставянето му са били единствено предстоящите избори.

Изводите, които правят Републиканци за България са:

През 2021 г. е възможно ситуацията с пандемията от COVID-19 да се влоши значително, което да доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси, свързани с лечението на заболелите български граждани. Трябва да се осигури ресурс за форсмажорно извършване на разходи, свързани със закупуване на лекарствени продукти, апаратура, предпазни средства, изграждане на допълнителна леглова база, осигуряване на медицински екипи и други. Нужно е трезво използване на заделения за България ресурс по инициативата на Европейския съюз REACTEU. Това трябва да позволи финансиране на дейности в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, както и управление на Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility), който представлява ключова програма на Инструмента за възстановяване на ЕС. Не е ясно как правителството си представя икономическата рамка и развитието на икономиката до края на тази и през следващата година. Тази политика при настоящите параметри означава, че през следващата година ще има възстановяване на икономиката с растеж между 3% и 4% на годишна база. Правителството предвижда да има инфлация в рамките на нормалното до 2%, тоест кризата да е отминала. Прогнозираният бюджетен дефицит през тази година ще достигне 5,2%, а през 2021 г. - 5%, като се очаква рязко да намалее под границата от 2% (а именно 1,9%) през 2022 г. и отново да има повишение до 2,3% през 2023 г.

Заложените разходи в Бюджет 2021 са най-високите разходи като процент за годините на целия преход. Увеличаването на разходите в кризисен период не е добра практика и историята е оставила редица примери. В Бюджет 2021 няма заложени буфери, които да преориентират приходите и разходите така, че те да отговарят на една по песимистична реалност. Българските граждани разчитат да бъдат подпомогнати в ситуация на криза. Големият дефицит е риск, че ще се взема дълг да се финансира дефицит, който постоянно ще нараства по 5 млрд. лв. годишно. Това би означавало удвояване на българския външен дълг в рамките на периода 2023-2024 година. Всяко подобно нарастване на дълга води до увеличаване на неговата цена, което пък влошава дълговата ситуация. Резултатът ще бъде недоверие, намаляване на външните инвестиции и реално намаляване на доходите. За да се избегне всичко това, в един момент ще се стигне до възможно увеличаване на данъците.

Ако този бюджет бъде приет и изпълнен така, както е планиран, България влиза в дългова спирала. Настъпва момент да се вземе нов дълг, не за да се противодейства на ефектите от кризата, а за да се плащат стари задължения, което може да доведе до това държавата да остане неликвидна. От 2023-та, освен кризата, държавата ще има и сериозната задача да изплаща средно по 1 млрд. евро годишно за погасяване на облигационните заеми, взети през 2015 и 2016 година.

Съществува риск икономическата криза да прерасне в национална дългова и фискална такава. Съществува реален риск при запазване на планираните разходи този дефицит да бъде много по-голям и да достигне 9 млрд. лева, при сбъдването на няколко рискови фактора. Първият е стагнацията на икономиките заради COVID-19, който ще доведе до много по-ниски приходи от корпоративен данък и от ДДС. Това ще има негативен ефект върху очакваните приходи от данъци върху доходите на физическите лица и от осигурителни вноски, тъй като много хора могат да останат без, или с намалени възнаграждения. Допълнителен удар върху прогнозите на правителството за 2021-а относно приходите от ДДС може да нанесе и нежеланието на гражданите да харчат допълнително. Бюджетните пари за увеличение на възнагражденията ще бъдат изразходвани, но по-вероятно е във времена на криза те да бъдат спестени, вместо да бъдат похарчени за стоки и услуги. Тези опасения се подхранват от факта, че за периода на ограниченията заради пандемията от COVID-19 (от март до септември) депозитите на домакинствата в банките са нараснали с около 2 млрд. лева. Повечето от така наречените антикризисни мерки - увеличаване на възнаграждения за всички в бюджетния сектор, ръст на пенсии, на минимални работни заплати и на минимален осигурителен доход, имат постоянен характер и отмяната им или ограничаването им е трудно постижимо.

Бюджет 2021 трябва да е фокусиран върху възстановяването и бързия икономически растеж. Той трябва да насърчава инвестициите и увеличаването на производителността, трябва да е насочен към спасяване на българските фирми, на българският бизнес и на работните места. Той трябва да е базиран на пакет от бързи структурни реформи. Основните мерки трябва да включват постепенно преминаване от мерки, насочени към компенсиране или облекчаване на неблагоприятните ефекти от пандемията, към мерки, подкрепящи преструктурирането и растежа на икономиката. Гръбнакът на една държава е бизнесът и той трябва да бъде подпомогнат значително, като му бъде предоставена помощ за намаляване на данъчната, административната и регулаторната тежест.

Част от мерките биха могли да бъдат: въвеждане на по-ниски данъци за определени бизнес сектори (подкрепящи работещи и развиващи се предприятия), които са гръбнак на възстановяването и растежа, стимулиране на човешкия капитал и инвестиции, съкращаване на неефективните разходи, структурни реформи, ефективно използване на европейските средства, специален фокус върху привличане на нови инвеститори и бързорастящи компании, които дават квалификация за работа с нови технологии и съответната дигитализация, отлагане на повишаването на минималната пенсия за период от 6 месеца и въвеждането на еднократно подпомагане с ваучери за храна, бърз преход към нови технологични решения, рязко увеличаване на ползването на електронни услуги, повишаване на заплатите само при недостиг на квалифицирани служители (напр. – медицински сестри), ефективно използване на възможностите от Фонда за възстановяване на ЕС като например получаване на средства още през 2021 г. при изпълнение на поети ангажименти и старт на проектите, въвеждане на национални приоритети по отношение на държавните инвестиции и други.

България трябва да последва примера на други държави, които вземат предвид мерки за противодействие срещу кризата предизвикана от разпространението на COVID-19. Германия и Франция, например, използват пакет от мерки с фокус върху инвестиции в зелената енергия, в технологиите, в подкрепа за работещите и бизнеса, в политики с акцент върху прехода на техните икономики към модели за справяне с изменението на климата и др. Нужно е инвестиране в дигитализация за замяна на човешкия контакт в туристическия сектор, инжектиране на ликвидност в сектор туризъм, преструктуриране на сектора „транспорт” и по този начин, контролиране на социалното дистанциране. Това са част от въведените мерки в съседните държави. Не на последно място са и инвестициите в железопътната мрежа, субсидирано закупуване на електрически превозни средства, финансиране на научноизследователска и развойна дейност, дигитализация и прехода към дигитална икономика. Предвиденото повишаване на разходи за администрация, пенсии и надбавки не отговаря на философията за работещи антикризисни противодействия. По-ефективната работеща администрация и бързия старт на оперативните програми за периода 2021 – 2027г. могат да покрият само част от разходните приоритети.

Европейските ресурси могат да се ползват за финансиране на мерките за подкрепа на бизнеса за преквалификация на служителите и за програмите за привличане на нови инвестиции. Основният приоритет за страната трябва да бъде здравеопазването, а също така и съхранението на българският бизнес и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж. Това означава по-висока заетост, социално включване, социално-икономическо изграждане на конкурентноспособна и иновативна икономика, за каквато РБ уверяват, че ще работят.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 3.8 от 5 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
БСП за България и Радев
1 Отговор
Тоя имам чувството че го е яд че той няма да взема. Единствено госпожица Нинова ще работи за народа и няма да краде

Коментиран от #5, #8, #26, #36, #37, #38


Оценка:
-11 +17

Ганьо
2 Отговор
До вчера и този купуваше с този бюджет, но крадеца вика дръжте крадеца...

Оценка:
-6 +33

истина е
3 Отговор
Докато тиквата и пъпеша са още на свобода , държавата ни ще затъва все по на долу !!

Оценка:
-8 +23

Си дзин Пин
4 Отговор
Бойко си купува изборите с нашите пари , е няма такава наглост като гербавата!!!!!!!

Оценка:
-10 +21

Ооо
5 Отговор

До коментар #1 от "БСП за България и Радев":


Нинова от къде купи къща в Манхатан и хотел в Гърция спести от закуската баничка и боза. Смешник

Оценка:
-16 +15

И то
6 Отговор
и партията ти , сте еднакво нагли , алчни и некомпетентни , омазани до ушите , както и правили и правещи всичко за пари , всичко за лична изгода ! Няма Род , няма Родина !

Оценка:
-4 +18

Цвък Цвък
7 Отговор
е при теб не беше ли същото?

Оценка:
-2 +23

Хюсеин
8 Отговор

До коментар #1 от "БСП за България и Радев":


ВСИЧКО Е ОТДАВНА РЕШЕНО В МОНТЕРЕЙ И СЪГЛАСУВАНО С ПОСОЛСТВОТО /ЛОЗЕНЕЦ/ ЦЕЦО Е СЛЕДВАЩИЯТ ПРЕМИЕР, БСП СЪЩО СА В ИГРАТА И СА ДОВОЛНИ ЩОТ СИ ГЛЕДАТ МИЛИОННИТЕ БИЗНЕСИ, НИКОЙ НЕ ГИ ЗАКАЧА, РАЗНИ АВАНТЮРИСТИ СИ ПРАВЯТ ПРОТЕСТИ . . . КАКТО ВЪВ ВСЯКА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА

Оценка:
-18 +5

Румен
9 Отговор
Абе дупьо, не разбрали че народа не обича продажници. В кой свят живееш ?

Оценка:
-4 +23

пройчо
10 Отговор
"Мотора на ,,герб,,"---да си навие мнението на тръбЪ и да си го завре в гЪ ..! ...прогледна ,ама късно ....!

Оценка:
-4 +12

войводата
11 Отговор
Браво господин Цветанов, дайте публичност на сценария на Борисов за да не успее

Оценка:
-5 +9

ко не
12 Отговор
няма как да не си ги купуват иначе как ще почелят

Оценка:
-4 +8

Ехо
13 Отговор
Публикувано във факти.бг: ко този бюджет бъде приет и изпълнен така, както е планиран, България влиза в дългова спирала.

Оценка:
-3 +11

Тревчо
14 Отговор
Бюджет 2021 трябва да е фокусиран върху възстановяването и бързия икономически растеж а не за купуването на гласове срамота просто нямам думи браво г-н Цветанов че искарвате това на яве !!

Оценка:
-5 +7

илюзия
15 Отговор
Те, че ще си тръгнат на тези избори е ясно. Но положението в което оставят страната е пагубно. Републиканците са тези, които имат предложения за изход от кризата и развитие във всички сектори.

Оценка:
-8 +5

Рудолф
16 Отговор
Говорите за кредитния рейтинг на България и повишаване на данъците и лихвите. Накъде повече да се вдигнат? Всички други държави имат високи данъци и лихви, но получават разумни заплати, а не като нашите абсурдни. Затова са виновни сегашните които ни управляват.

Оценка:
-2 +9

Акция
17 Отговор
Защо си мислите че вдигат пенсията с 50лв точно колкото струва един глас явно по този начин герб си застраховат задни***е

Оценка:
-4 +8

Добруджа
18 Отговор
Обещаха по високи заплати, по всико стандарт на живот, по високи наддавки за децата, по ниски данъци и т.н. Републиканци ще успеят, защото преразглеждат всичко обстойно, а не като другите, да присвояват парите само за тях

Оценка:
-9 +3

ОИЕ
19 Отговор
Вместо тия пари да се влагат в сегашната криза с ковид те пак са тях си мислят е как да стане не ще затъваме ами и ще се затрием

Оценка:
-4 +7

Ябълка
20 Отговор
Те да си купуваха само изборите пак добре, то не бяха къщи, коли, апартаменти

Оценка:
-2 +6

Аз съм еленко
21 Отговор
Първият е стагнацията на икономиките заради COVID-19, който ще доведе до много по-ниски приходи от корпоративен данък и от ДДС.
А правителството какво прави купува гласове хах как звучи :D

Оценка:
-2 +4

Точно така
22 Отговор
Ако продължава така правителството ще управлявате само бабите който сте им дали 50лв а всички останали ще развиват икономиката на държавите в който са отишли браво

Оценка:
-4 +5

Щепсел
23 Отговор
Примера който давате с Франция и Германия е много правилен, но нищо никой няма да направи. Само вие ще успеете

Оценка:
-3 +5

реформа
24 Отговор
Бюджeт 2021 трябвa дa e фoкуcирaн върху възcтaнoвявaнeтo и бързия икoнoмичecки рacтeж. Тoй трябвa дa нacърчaвa инвecтициитe и увeличaвaнeтo нa прoизвoдитeлнocттa, трябвa дa e нacoчeн към cпacявaнe нa бългaрcкитe фирми, нa бългaрcкият бизнec и нa рaбoтнитe мecтa. А не да не им се дава възможност да дишат и да ги заробвате в борчове

Оценка:
-3 +6

Художника
25 Отговор
Освен милиарда за облигациите, правилственото изтегля още други 16 милиарда евро, които ще плащат и внуците ни

Оценка:
-3 +4

Как точно
26 Отговор

До коментар #1 от "БСП за България и Радев":


брато как прочете статията за 1 мин ? Сетих се или си трол или работш за бате ти бойко ?

Оценка:
-2 +6

Нямам думи
27 Отговор
ГЕРБ ни съсипаха хораа,вижте къде ни отиват паричките.......

Оценка:
-3 +5

Мемфис
28 Отговор
Този е толкова демократ, колкото мутрата е антикомунист!
Аман бе, този червен бо.Луци правят партия, крадеца от Дубай прави партия...още ли има ненормални да гласуват за измамниците?

Оценка:
-2 +8

Слепи ли сте
29 Отговор
Много сте Прости бе, хора с едни и същи убеждения,излюпени от един и същи полог ви представят противоположни програми и...Вие им вярвате!?!?!
МНОГО ЖАЛКО!
Наистина проблема е в чипа!

Оценка:
-0 +7

Имам глисти
30 Отговор
рано или късно ще разберете що за стока са герб толкова искуствено правителство сме нямали

Коментиран от #33


Оценка:
-3 +5

Перо
31 Отговор
И втората мутра,назначен от началниците да бъде коалиционен партньор на първата мутра и да запази отвратените и напуснали ГЕРБ гласоподаватели,се обади от коневръза. Предназначението му е на резервна гума за запазване на статуквото!

Оценка:
-0 +5

ТРОПЧО
32 Отговор
ТИ ТОВА ГО ЗНАИШ КАК СТАВА НАЛИ БЕШЕ И ТИ ОТ ТАЯ СВИТА КОИ МИСЛИШ ЧЕ БИ ГЛАСУВАЛ ЗА ТЕБ БЕ ЧЕНФЕ ДОЛПО

Оценка:
-0 +8

Не са глисти
33 Отговор

До коментар #30 от "Имам глисти":


Шъ знайш сигурно си придобил колове за ограда,живи.....

Оценка:
-0 +5

Кой68
34 Отговор
Повдига ми се от безочието и наглоста....

Оценка:
-0 +7

ех цвъки
35 Отговор
ех цвъки и ти стана голям политикан аконе беше батити бойко още щеше да си преподавател в някой началнао училище по физкултура

Оценка:
-2 +8

36
Този коментар е премахнат от модератор.
Къв си ти бе 😡
37 Отговор

До коментар #1 от "БСП за България и Радев":


Некакъв 90 г.пенсионер който диша с акумулатори ли?! Каква госпожица ти е тая и кой ти каза, че точно тя няма да кр@де, всички политици са кр@дци, и плачат за б,е,с,и,л,о,т,о, ясно ли ти е, к@пиш!!!

Оценка:
-0 +4

38
Този коментар е премахнат от модератор.
Републиканче с празно тиганче
39 Отговор
Ай, стига бе Републиканци
Със златни ланци !

Оценка:
-1 +6

Добро утро
40 Отговор
Цвъки е алтернативата на европейските мошеници и разбойници. Защото те разбраха че времето на послушната тиква е отминало. Ето защо цвъки разчита на тях и на краварите да го подкрепят на изборите. Внимавайте много с този лъжец, много е подъл и коварен.

Оценка:
-1 +5

Чихи
41 Отговор
Не знам за дълговата спирала, но на Бойко трябва да му сложат една спирала ,за да не ражда...такива невероятни идеи ,оплодени от Доган и други! Някой да му зашива устата и да го пращаме на Изток!

Оценка:
-0 +2

Джули
42 Отговор
За Тея години на власт не, че свършихте нещо полезно, но това сега е дъното. Каквито и ходове да предприемате, март си отивате.

Оценка:
-0 +2

Борис
43 Отговор
Този бюджет не съответства с реалността!

Оценка:
-0 +1

Виктор браво
44 Отговор
Цветан може да предава физкултура.Такъв текст с анализи изобщо главата му не може роди.Написали са му го.Може и Харизанов.Това да не е асансьора я?

Оценка:
-1 +2

Жужа
45 Отговор
Бюджета не е фокусиран нито върху икономическия растеж, нито за спасяването на българския бизнес. Всичко е игра за спасяването на техните интереси и печелене то на избори. За да могат да се облагодетелстват и да властват.

Оценка:
-1 +1

Stoma
46 Отговор
Бюджета е фокусиран в/у купуването на гласове от това по-ясно няма. Какво ще става 2021 и нататък не е приоритет очевидно. Да живее Боко, а другите да се оправят както сметнат за добре!

Оценка:
-0 +1

cpv
47 Отговор
Цветанов,ако не беше Бойко,когото много хулиш,сега щеше да си учител по физическо някъде!

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Владимир Путин
Руският президент в поздравителна телеграма до държавния глава на Германия Йоахим Гаук и канцлера Ангела Меркел по случай германското обединение:
„В сегашната сложна международна обстановка е много важно да се избегне взаимното отчуждаване...""

Още бисери