2 68441

Милка Христова за "Топлофикация София": Дружеството има над 1 милиард лева задлъжнялост

 • милка христова-
 • топлофикация софия-
 • дружество-
 • задлъжнялост

Приемането на двата междинни доклада на американските консултанти е необмислено, преждевременно и не отговаря на интересите на софиянци, смята Христова

Милка Христова за "Топлофикация София": Дружеството има над 1 милиард лева задлъжнялост - 1
Снимка: БГНЕС

Приемането на двата междинни доклада на американските консултанти е необмислено, преждевременно и не отговаря на интересите на софиянци, каза Милка Христова –заместник-председател на групата на „БСП за България“ и на Столичния общински съвет – в предаването „Софийска трибуна“, продукция на Столичната организация на БСП, излъчена на честотите на софийската програма на Радио „Фокус“.
„Ние не сме имали за цел да прекратяваме работата на американския консултант, тъй като неговият договор е сключен на базата на грант от 1 милион щатски долара. Ние бяхме против това да се приемат двата междинни доклада, по задача 2 и задача 3 като окончателни, при положение, че не са готови останалите доклади. Ние смятаме, че СОС трябва да приеме единствено окончателния доклад и да предприеме действия по него, а не както се прие сега – имаме само два междинни доклада и веднага се пристъпва към тяхното изпълнение. Разбирайте: преговори за финансовите източници, преговори за осигуряване на доставчиците на технологично оборудване – нещо, което според нас е необмислено, преждевременно и не отговаря на интересите на софиянци”, каза Милка Христова. Тя обясни, че до доклада на американските консултанти от Black&Veatch се е стигнало в резултат на тежкото състояние на „Топлофикация – София”.
„Дружеството има огромна задлъжнялост, която към днешна дата е над 1 милиард лева, от които 750 милиона – дълг към БЕХ. Наред с това дружеството има много сериозни проблеми в технологично отношение – остарели мощности, стара, неподдържана топлопреносна мрежа, която е дълга над 1200 км, а дружеството успява да ремонтира на година около 9-10 км. Явно е, че така не може да продължава и „Топлофикация“ има нужда от технологично обновление, най-вече чрез изграждане на нови мощности, които да осигуряват по-голямо производство на ел. енергия, за да може чрез цената и приходите от нейната продажба да се субсидира топлинната енергия. За решаването на тези въпроси съветниците настояваме години наред и смея да твърдя, че през 2019 г. бяхме чути и Столичният общински съвет (СОС) прие решение, с което възложи на дружеството да разработи план за технологично и финансово оздравяване на дружеството. Такъв план беше разработен и през 2020 г. СОС прие решение този доклад да бъде оценен от външен консултант. Същевременно, в началото на тази година постъпи предложение от Американската агенция за търговия и развитие за предоставяне на Столична община на безвъзмезден грант – средства в размер на 1 милион щатски долара, за извършване на проучване на състоянието на „Топлофикация“ и съответно даване на препоръки за нейното технологично и финансово оздравяване. Това продължение беше одобрено от СОС с решение от 22 април тази година. Одобри се споразумение за отпускате на такава безвъзмездна помощ, като проучването се извърши от американски консултант - Black&Veatch, посочен от американската агенция. В изпълнението на това споразумение беше сключен договор съответно на 18 юни тази година и във връзка с изпълнението на този договор беше внесен и докладът, който СОС разгледа на сесията миналия четвъртък, на 25-ти ноември, и който групата на БСП не одобри”, даде предисторията на казуса с американския консултант за „Топлофикация – София” Милка Христова.
Заместник-председателят на групата на БСП в СОС допълни, че не са подкрепили този доклад и предложените в него проекти за решения поради многото неизяснени въпроси и неясноти както по отношение на технологичното обновление и финансовото осигуряване и най-вече поради липса на убедителни доказателства, че се гарантира запазването на социално поносима цена на топлинната енергия.
„Ако гражданин или всеки, който се интересува от въпросите, с които се занимава СОС, се запознае с проекта за решение на СОС, ще остане с впечатление, че всъщност договорът за техническо консултиране с американския консултант е изпълнен, следва да бъде одобрен и да започнат фактически и правни действия по неговото изпълнение. Това обаче въобще не е така. Тъй като с договора за техническо консултиране и приложение №1 към решението на СОС на американския консултант бяха поставени 11 задачи за изпълнение, по всяка от които– забележете – той трябваше да изготви и да представи подробен писмен доклад, като този доклад се превърне в самостоятелна глава в окончателен доклад по задача 11, който именно трябва да бъде предмет на одобряване и гласуване от СОС. „Забележителното“ е, че в доклада, който ни беше предоставен, всъщност консултантът представя отчети само по 2 от 11-те задачи. Задача 2, която касае изготвяне на План за модернизация, оздравяване и рекапитализация, и задача 3 – Изготвяне на финансова програма. На практика не са налице останалите девет доклада като Оценка на правната управленска структура на дружеството, Юридически преглед на плана, т.е. дали е възможно с нашата законова рамка в страната да бъде реализиран, Оценка за екологичното и социално въздействие, разбира се и за източниците на доставка за изпълнението на плана”, уточни Христова.
Тя подчерта, че при липсата на въпросните девет доклади, които да дадат цялостна картина за предложението за развитие на дружеството, от Групата на БСП са счели, че е изключително безотговорно да се гласува одобряване само на два от общо 11-те, които всъщност са представени като цялостно изпълнение. Съветниците от БСП намират за още по-притеснително предложението от Решение 2 да се възложи от СОС на кмета на Столична
община и на изпълнителния директор на „Топлофикация – София” веднага да предприемат фактически и правни действия по изпълнението на препоръките. Милка Христова съобщи, че няколко пъти на сесията е предупредила колегите си как подобно гласуване по същество
представлява нарушение и на договора, и на споразумението, тъй като никъде в тях не се предвижда СОС поетапно да приема междинни доклади и да започне да ги изпълнява –действие, което противоречи на здравата и правна логика. Милка Христова посочи и най-фрапантните неизяснени въпроси от представените от американския консултант два доклада.
„Не става ясно дали предложеното технологично решение ще изпълни критерия за минимум 80% енергийна ефективност на предлаганата когенерация, тъй като само при постигането такъв показател „Топлофикация“ би могла да получи премия върху цената на електрическата енергия, съответно финансовия модел при тази ситуация, ако ги няма тези постигнати 20%, няма да може да осигури планираните приходи, което компрометира на практика целия проект. Освен това във финансовия модел по задачата са предвидени дългосрочни договори за продажба на ел. енергия, подобно на схемата, по която работят американските „Марици“, но веднага държа да отбележа, че член 100 от Закона за енергетиката забранява подобни дългосрочни договори и задължава извършване на продажбите само през борсата. По отношение на финансовия модел има и два също много притеснителни аспекта. Направени са едни предвиждания и допускания, които са извън волята и правомощията както на СОС и Столична община, така и на дружеството, и не са съобразени с регулаторната рамка, при която работи „Топлофикация- София”. Например, консултантът допуска, че при всяка промяна на цената на газа ще се променя и цената на топлинната енергия. Освен това допуска, че в цената на топлинната енергия ще се включват всички разходи на дружеството. Ако това наистина се случи, не ми се мисли за размера на цената на топлинната енергия и нейната социална поносимост. Това е една от основните причини да не подкрепим финансовия модел. В доклада на консултанта се предвижда да се създаде и ново дружество с инвестиционна цел, което – забележете – да бъде собственик на новите активи. Тъй като липсват докладите по задачите с юридическата и управленска рамка, на общинските съветници ни остана само възможността да гадаем чия ще бъде собствеността върху това дружество, още повече, че в едно от предложенията се предлага това дружество да има частен характер. Докато волята и на общинските съветници на БСП, както на останалите колеги – поне не са заявявали досега друга – е дружество да остане общинска собственост и активите, които ще се изградят, да бъдат също общинска собственост”, каза още Милка Христова.
Тя отбеляза, че, бидейки част от системата за енергийна сигурност на страната, дейността на „Топлофикация-София“ е регулирана от КЕВР и при положение, че препоръките по двете задачи на консултанта не са съгласувани с Министерството на енергетиката, нито с КЕВР, нито с БЕХ, който е кредитор на дружеството, поемането на финансови ангажименти и поемането на каквито и да е ангажименти става изключително несериозно.
„С една дума, в доклада ни се предлагаше да сложим каруцата пред коня и да започнем действия по изпълнение на препоръки преди да имаме цялата картина на предлаганото обновление и, както казах, без съгласуване с компетентните държавни органи”, допълни заместник-председателят на СОС.
Тя съобщи, че, виждайки недостатъците на предложения проект, от Групата на „БСП за България” също също са внесли нов проект, който е съобразен с фактическата работа, извършена от консултанта до настоящия етап.
„Предложихме да се приемат за сведение докладите по изпълнението на задача 2 и 3 и да се възложи на изпълнителния директор на „Топлофикация“ да предприеме необходимите действия да извърши сравнителен анализ между проекта, който те изготвиха 2019 г., и предлагания проект от консултанта, за да имаме по-голяма обективна база за сравнение между двата проекта и за избиране на действително по-добрия. И естествено, резултатите от изпълнението да бъдат докладвани на постоянната комисия. За съжаление, след като нашият проект за решение беше предложен на гласуване, той беше подкрепен, разбира се, от групата на БСП и групата на „Демократична България“ и колегата независим съветник Борис Бонев, но не срещна подкрепа в лицето на управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС и групата на патриотите и по тази причина нашият проект не беше приет, а беше одобрен за съжаление докладът с предложените решения”, уточни Милка Христова. Тя подчерта, че технологичното обновление на „Топлофикация – София” трябва да се случи, защото е въпрос от жизнено значение не само за дружеството, а преди всичко за софиянци, защото това дружество осигурява парното за над 1 милион жители. И то трябва да се стабилизира финансово, за да може да осигурява тази услуга. Това обаче трябва да стане при избор на най-добрите в технологично и финансово отношение варианти и целта на групата на БСП в СОС не е да саботира оздравяването на дружеството и технологичното обновяване, а да не допусне волунтаристични решения и да вземе най-доброто както за софиянци, така и за дружеството решение.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Жена

  47 1 Отговор
  Защо е задлъжняла толкова Топлофикация? Толкова пари събира от хората! Къде отиват? Как се харчат? Някой тези неща следи ли ги или просто се източва фирмата?

  Коментиран от #17

 • 2 русенец

  38 4 Отговор
  Като сте на загуба, фалирайте! Ако има интерес някой ще ви купи и съответно ще оправи нещата. Но това, цяла България да плаща топлото на софиянци е недопустимо.
 • 3 Перо

  45 0 Отговор
  В света няма монополист с дългове! Това е уникален случай в световната икономика!
 • 4 Лъжа

  24 1 Отговор
  Мен ме цакат най малко 20 кинта на месец.Има хиляди прецакани като мен.

  Коментиран от #32

 • 5 ПСР

  37 0 Отговор
  Американски консултант,управление на Фандъкова и...над 1 милиард дълг!
  КОЙ ще го плаща?!Пак аз и ти.Такива сметки му бухат,такова"изравняване"-за страх.А си плащам ангарията редовно,всеки месец.Нямам думи-как е възможно....Явно има как.Яко крадене,източване,"обществени поръчки"и пр.екстри,за да се докара до тук.А цените сае нагоре всяка година,по два пъти в годината.
 • 6 Софиянеца

  30 1 Отговор
  Топлофикация София умишлено се източва за да бъде приватизирана по късно ! Герберастите искат да продадът Топлофикация.

  Коментиран от #36


 • 7 Странджата

  31 4 Отговор
  Ами да се оправят Софиянци .Няма пак всички чрез републиканския бюджет да го плащаме. Някой пита ли пенсионерите по селата как си купуват въглища по 760 - 780 лева тона ?

  Коментиран от #16, #18, #41

 • 8 ????

  39 1 Отговор
  Защо бе Милке? Я премахнете топлинните счетоводители, на които всеки месец броите милиони, я си назначете ваши инкасатори както бе в онова време което плюяте слезте от луксозните коли и съккратете хилядите тунеядци във всички топлофикации, не си раздава ите 13,р заплати, защото няма за какво, а между другото и допълнителни бонуси пък тогава да видим как ще е топлофикация! А да и измисления КЕВР и борда към топлофикация!

  Коментиран от #11

 • 9 Фермер

  23 3 Отговор
  Дано фалират,нощно време като се къпя няма топла вода,а водомера си върти.
 • 10 тулупов

  22 0 Отговор
  С такива задължения а всеки иска да я купи!!!!??? Какви глупости какво нещо.
 • 11 Юлия

  16 0 Отговор

  До коментар #8 от "????":

  Точен коментар!
 • 12 Хаха

  16 4 Отговор
  Закривайте топлофикация и това е, стига с тези схеми ....
 • 13 Котарак

  22 0 Отговор
  Попитайте, вашта майка, как се взимат 13-та и 14-та заплати и искате да не сте на минус. Мръсни кожодери сте! Добре, че преди две години се отървах от вас.
 • 14 газо

  22 0 Отговор
  А заплатките, банусчетата и тем подобни как са?
 • 15 Христова,

  9 17 Отговор
  Виe от БСП cтe cбъркaни oт вcякъдe!Зa 44-тия Пaрлaмeнт вaшитe избирaтeли бяхa 955 490.

  Ceгa зa 47-мия Пaрлaмeнт избирaтeлитe ви ce cтoпихa нa 267 816 при тoвa,чe вaшaтa БCП e в кoaлиция c 21 пaртийки.

  A кoлкo ли избирaтeли щяхтe дa имaтe,aкo ce бяхтe явили caмocтoятeлнo нa избoритe,a нe в кoaлиция?!

  Кaжи cи Христова!

  Коментиран от #22, #23

 • 16 Ало село

  18 4 Отговор

  До коментар #7 от "Странджата":

  Ама гласува за Боко крадеца сега софиянци да се оправяли сами, нали унучето е в София къде ще се къпе или като на село с канчето?

  Коментиран от #38

 • 17 Директора

  19 3 Отговор

  До коментар #1 от "Жена":

  Касичка на ББ и ГРОБ. Нека Фандъкова да каже, тя управлява този град от нам си кога. Само вижте мърсотията и тротоарите. Това е лицето на града!
 • 18 Комуниста

  7 7 Отговор

  До коментар #7 от "Странджата":

  Кво викаш баба седесарска купува по 800 лв кубика кюмур нали взимате рента от нивите или те са само за под възглавницата?

  Коментиран от #37

 • 19 Така щее

  20 1 Отговор
  Фандъкова е купувала 3-пъти по-скъпа газ от пазарната. Кражби под масата е имало. Всичко под диктовката на крадеца от Банкя.
 • 20 АААААААааааа

  12 0 Отговор
  а МИ ЗАКРИВАЙ! ФАЛИТ и толкоз. Аз като не мога да си купя въглища ко права аааа.
 • 21 pbdan

  15 5 Отговор
  Още в учебника по физика на Савельев е обяснено, че топлофикацията е икономически изгодна caмo ако за целта се използва отпадната топлина при производството на електроенергия. Нашите топлофикационни дружества не са ТЕЦ, а по-скоро ТЦ - топло-централа за производството на пара. Оттам ниското к.п.д. и високите цени. Нямa кaк дa ce oтoплявaш нa гaз и дa ти e cкъпo, a нa цeнтрaлнo пaрнo пaк нa гaз дa ти e пo-eвтинo. Цeнтрaлнoтo пaрнo имa килoмeтри тръби и cъoтвeтнo тoплинни зaгуби, пaри зa пoддръжкa, aдминиcтрaция, тoплинни cчeтoвoдитeли и нeмaлкo кoрупция.
  Топлинната мощност на Топлофикация "София" е нaд 3000 МВт, а електрическата е caмo 280МВт. Така, че е по-скоро ТЦ отколкото ТЕЦ. Ако не са държавните дотации още от времето на соца и сегашното затъване в дългове и неплащане на природния газ - да са фалирали отдавна. Има един Закон за запазване на енергията и него може да го отмени само Този, който Го е създал.
 • 22 АААААААааааа

  4 4 Отговор

  До коментар #15 от "Христова,":

  Все БСП Ви е от зад с 200. Тя вика ейййййййййййййй КРАДЪТ ви много с милиярди. Ви с 200 ни е добре!
 • 23 TROY

  1 6 Отговор

  До коментар #15 от "Христова,":

  Честно казано, заплатите на "софиянците" не ме вълнуват особено. :)))))
  Некадърника и зад орбитата на Нептун да го пратиш пак ще си остане същия, и ще реве, че няма парно. :)))))))))))))
 • 24 БОНД

  14 0 Отговор
  Като кмет на София , Боко орева света , как Топлофикация ще стане печеливша и ще се управлява по-добре ако стане общинска собственост . Е, всички ще плащаме за ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ на ГРОБ !
 • 25 5665

  4 6 Отговор
  Како Милке, това ли Ви тревожи? Това е лесен проблем за решаване.
  Пишете сметки на абонатите по 1000-1500 лева за декември. Те изведнъж като ги получат са ошашавени, ама Вие праскате същите сметки и януари, ония цвърчат и пищят, Вие сте на ход и през февруари, през март също не ги пропускате. Тръгват съдебни разправии, Вие пък пускате ЧСИ. Казвате, че надвзетото ще се върне ама първо да се съберат сумите. Съда ще се произнесе следващото десетилетие. Вие ще сте си оправили сметките и дори на печалба ще бъдете. Та така! Пък ако имате някое свободно местенце за способен човек като мен обадете се.
 • 26 Мухаа,хаа!

  10 5 Отговор
  Дават ни грант,който автоматично заминава пак при друг кравар.Яко доене- яко.Обзалагам се,че със този" план за развитие" ще направят така,както с двете Марици.Все на загуба,бяха пред фалит,докато ги прилапаха.И с Топло грабация ще стане така.Ще ги лапне някоя фирма от обора,на концесия.Е,тогава тъжна им майка на Столичанъе.Този план не е от вчера.Заложен е още при Ран - Ът.Всичко в частни ръце.А апетитните хапки- в пореден кравар- концесионер.За срок-35-50 години.Точно през Топлофикация,ще изкупят огромни части от днешните панелни комплекси.През непосилни цени,с активната помош на чситата.И те ще мажат яко човката,а оборски фирми,ще станат собственици на цели комплекси.Пак ще живеете там.Но за вашия имот,купен от бащите ви ще им плащате наем.Защото са " благородни и човечни". Как беше мантрата на црън Ванчо....Кой не скача,е ...Е,наскачахме се,и се надянахме на дръжката.Мислите че фантазирам?

  Коментиран от #29

 • 27 Стрелцов®

  5 7 Отговор
  И Господ да слезе на земята, няма да може да се оправи с Топлофикация-София. Остаряла инфраструктура, високи цени на газа, големи топлинни загуби по мрежата, половината абонати не си плащат сметките и т.н. Винаги е било така и така ще бъде за в бъдеще.
 • 28 Сух

  8 5 Отговор
  Дадени 1милион долара безвъзмездна помощ от Америте , която се дава на някаква консултантска амерска фирма за да изготви проект за възстановяване на топлофикация. Проекта не е довършен, но ще започва действие за избор на изпълнител и видиш ли пак съвет за приватизацията.. Няма да ме учуди ако изпълнителя и купувача са от амерски те ни приятели. Евала как ни мислят доброто!
 • 29 То това

  5 3 Отговор

  До коментар #26 от "Мухаа,хаа!":

  е целта.
  Ще ти дадем един пари да се коснултираш за топлото ама с тях да наемеш американски консултанти щото те най-разбират.
  Ще ти дадем едни пари за превъоръжаване ама да купиш оръжието от нас.
  И те така.

  Коментиран от #31

 • 30 chi

  6 0 Отговор
  Крадат като за последно...
 • 31 Гигаволт

  4 3 Отговор

  До коментар #29 от "То това":

  Целта е да се премине на аиериканската газ, която ще идва на Александруполис! А че е по-скъпа от руската - няма значение, частна фирма, така е решила...

  Коментиран от #39

 • 32 Цакат

  8 0 Отговор

  До коментар #4 от "Лъжа":

  всички, които плащат, защото Топлофикация не си събира дълговете от тези които не плащат, а ги вкарва в т.н. сградна инсталация
 • 33 Некой друг

  2 3 Отговор
  И ти ли Милке, и ти ли Бруте? Гладни, озверели комундета! Елате и точете фирмата и вие, те софиянци са свикнали!

  Коментиран от #35, #40


 • 34 Помня

  3 0 Отговор
  че и предишното управление на София - СС + АН, но без баба ... знаете коя, откраднаха около един милиард, но с отчитане на инфлацията тия не са ги догонили още.
 • 35 Нещо грешиш

  1 1 Отговор

  До коментар #33 от "Некой друг":

  след Стефан Нинов София не е управлявана от комендута.
  Спомнете си скандала с партийния билет на Софиянски.
  Стига дебилите да припяват, че някой друг краде.
 • 36 4758

  3 0 Отговор

  До коментар #6 от "Софиянеца":

  Това източване е от над 30 години, при всяко едно правителство. Защо търпим? Мазохисти ли сме, чак толко прости ли сме или сме мърди, които си заслужават краденето им? Май всичко заедно. 32 години дране на народа и той продължава да мръхти .... НеАм думи!
 • 37 Странджата

  3 1 Отговор

  До коментар #18 от "Комуниста":

  То всичките баби СДСарки и имат по 200 декара ниви. Хептен сте изгубили представа за света в столицата. Същите сте като едната тиква.
 • 38 Странджата

  4 5 Отговор

  До коментар #16 от "Ало село":

  Какво унуче , какви пет лева бе отворен . Хептен изтрещяхте там в Софето. Мислите си че клатите гората. Тарикат до тариката. С републиканския бюджет ви докараха водата. С републиканския бюджет ви строиха околовръстното. Дай да ви платим и парното.
 • 39 стоян

  1 1 Отговор

  До коментар #31 от "Гигаволт":

  До 31 ком -другарю -ти откъде знаеш че ще е американски газа -или така са ти казали да лъжеш -ами ако азърбайджански и по евтин от руския тогава по кого ще плюеш
 • 40 един друг

  1 0 Отговор

  До коментар #33 от "Некой друг":

  Милка и "Софиянка" ---ха-ха-ха... Знам за една друга "Милка" ,но тя си е ...швейцарка . А тази на снимката си е баш от Балчик !От "квартала" -както е известен района на горната ,равнинна част на града ...на 3-4 км от брега на морето .
 • 41 Anon

  7 0 Отговор

  До коментар #7 от "Странджата":

  Всичко си беше наред, докато почна преселването. Софиянците си плащахме и всичко вървеше, ама се набутахте в София и почнахте да сваляте топломери и да закачате към парното, защото никой не може да ви пипне и пак ние плащахме. Заради такива "невинни" и "онеправдани" плащаме в пъти спрямо други части на страната.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове