5 930116

"Галъп": Българите смятат, че САЩ дестабилизират света

 • сащ-
 • българия-
 • българи-
 • афганистан

В глобален мащаб (и очаквано) САЩ са възприемани в най-негативна светлина в Близкия изток, Русия и Западна Азия

"Галъп": Българите смятат, че САЩ дестабилизират света - 1
Снимка: Shutterstock

Международните политики на Русия и Китай се приемат като по-скоро дестабилизиращи за света и в това отношение глобалните нагласи не са се променили в сравнение с последните няколко години. Регистриран е сериозен ръст в позитивните нагласи към САЩ и най-голямата суперсила все повече се доближава до позитивната част на скалата. Оттеглянето на Съединените щати от Афганистан беше фактор за това, но не и ключов. Ключовият фактор се оказва смяната на президента Тръмп. ЕС остава единствената от четирите големи световни сили, която се приема традиционно позитивно в тази класация и дори допълнително подобрява своя резултат в сравнение с миналата година.

Това са някои от изводите и хипотезите от новото глобално изследване на възприятията за международните суперсили и техните политики, както и за ефекта на оттеглянето на САЩ от Афганистан. Изследването е проведено от Световната асоциация „Галъп интернешънъл“ в края на 2021 г. Изследването покрива 45 държави по света и повече от 42 000 пълнолетни граждани, представляващи около 2/3 от световното население.

Подобрението на глобалния образ на САЩ, в сравнение с предходни изследвания, най-вероятно е поради смяната в Белия дом. Изтеглянето от Афганистан като че ли не е изиграло особена роля за образа на САЩ. В самия Афганистан обаче негативните оценки спрямо Щатите бележат ръст. Известен ръст на позитивните оценки се регистрира в някои европейски страни и в Латинска Америка. Оценките на самите американци за държавата им се подобряват и, макар че все още са по-скоро негативни, отбелязват най-високия резултат през последните години.

В глобален мащаб (и очаквано) САЩ са възприемани в най-негативна светлина в Близкия изток, Русия и Западна Азия. Обратно, мнозинството от хората в Индия и Африка виждат по-скоро стабилизиращ на ефект международните политики на Америка. Хората в Русия (близо една трета от всички респонденти там) и в Европейския съюз изглеждат най-несигурни по тази тема.

Глобалният нетен резултат за САЩ – дялове на отговори „стабилизира“ минус дялове на отговори „дестабилизира“ – сега е -2. Преди три години беше -28.

Топ 5 държави, които смятат, че международните политики на САЩ стабилизират света са Виетнам (76% там казват, че Щатите стабилизират света с международните си политики), Албания (72%), Нигерия (72%), Филипините (71%), Кения (70%), Косово (70%) и Тайланд (64%).

Хората в Афганистан (72% казват, че политиките на САЩ са дестабилизиращи), Сърбия (71%), Ирак (70%). Палестина (68%) и Пакистан (63%) са най-твърди в мнението си, че международните политики на САЩ дестабилизират света.

Имиджът на Русия се запазва трайно негативен през последните години, макар че преди няколко години беше по-негативен. Една трета от участниците в глобалното изследване сега казват, че международните политики на Русия са стабилизиращи за света. Близо половината от анкетираните обаче смятат, че политиките на Русия дестабилизират. Една четвърт не може да формира мнение. Така глобалната нетна стойност за Русия е -17.

Международните политики на Русия изглежда са приемани в най-голяма степен за дестабилизиращи от хората в Австралия, САЩ, Европа, ЕС (особено западните държави от Съюза) и Близкия изток. Респондентите в Индия от друга страна смятат, че политиките на Русия са по-скоро стабилизиращи – дори в по-голяма степен от самите руснаци. Руските международни политики са положително оценени и в Африка. Там обаче, както и в САЩ, Русия и Латинска Америка, хората са в същото време и по-разколебани, тъй като дяловете на колебание се равняват на около една трета от всички отговори.

Международните политики на Русия са приемани за най-стабилизиращи в Албания (86% там отговарят позитивно), Виетнам (76%), Сърбия (64%), Казахстан (62%) и Индия (57%).

Топ 5 на най-големите дялове на негативни отговори са регистрирани в Украйна (74% там отговарят негативно), Австрия (70%), Германия, Косово, Полша (69% отговори „дестабилизира“ във всяка от страните), Чехия (68%) и Швейцария (66%).

Международните политики на Европейския съюз все още са приемани като по-скоро стабилизиращи в световен мащаб. ЕС все още остава единствената от четирите глобални сили, която е в позитивната част на скалата (+18 нетна стойност според текущата вълна на изследване). Положителните оценки по отношение на ролята на Съюза в международните отношение са по-скоро константни в последните годишни изследвания на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“, макар и да са наблюдавани някои вариации. От друга страна възможността на ЕС да повлияе на световната политика значително всъщност не е толкова сигурна.

В Русия и в Близкия изток обаче нагласите видимо се отличават от глобалната картина. Там са регистрирани значителни дялове на критика към ЕС.

Политиките на Съюза са оценени като най-стабилизиращи в Албания (82% там отговарят така), Виетнам (78%), Колумбия (62%), Малайзия (60%) и Германия (59%).

Топ 5 на най-големите дялове на отговори „дестабилизира“ са регистрирани в Палестина (57% там отговарят негативно), Сърбия (51%), Афганистан, Ирак (48% и в двете държави), Русия (45%), Хонконг и Пакистан (44% и в двете държави).

Международните политики на Китай също са приемани като по-скоро дестабилизиращи за света (-18). В най-голяма степен политиките на Китай са оценени като дестабилизиращи в Австралия (с мнозинство от 80% от всички отговори), Индия, Близкия изток, Европа (значително по-големи дялове в ЕС и особено в западните държави от Съюза) и САЩ.

Хората в Африка и до известна степен в Русия виждат по-скоро стабилизираща роля в китайските международни политики. Отношението на руснаците по този въпрос показва и друга интересна насока – две пети от респондентите там се колебаят и не могат да формулират точна оценка за международните политики на Китай.

Топ 5 най-големи дялове на положителни нагласи към международните политики на Китай са регистрирани в Албания (79% там отговарят положително), Кения (64%), Малайзия (64%), Нигерия (64%) Пакистан (58%), Сърбия (56%) и Тайланд (53%).

Топ 5 държави, които разглеждат международните политики на Китай като по-скоро дестабилизиращи за света са Република Корея (88% там отговарят „дестабилизиращи“), Виетнам (82%), Австралия (80%), Австрия (72%)и Швейцария (71%)

Оттеглянето на САЩ от Афганистан

Макар и да получи широк обществен отзвук по света, решението на Джо Байдън за пълно оттегляне на военните части на САЩ от Афганистан не оказва сериозен ефект върху световните нагласи към САЩ като цяло. Мнозинството от участниците в изследването по света не изразяват промяна в нагласите си.

Все пак, 21% са си променили мнението за САЩ след изтеглянето им от Афганистан – в позитивна или негативна посока.

Най-голяма промяна на нагласите е регистрирана в Индия, ЕС, САЩ и Близкия изток. Повече от 40% от респондентите в Индия са формирали ново мнение за САЩ след оттеглянето от Афганистан. Променените нагласи са равно разделени между позитивни и негативни оценки.

Същото се отнася и до една трета от респондентите в Близкия изток. Ръстът на по-скоро негативните нагласи по отношение на САЩ все пак е по-видим, особено в самите САЩ, но и в западните държави от ЕС.

Кънчо Стойчев, президенти на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“:

„Още в своя начален етап новата мултиполюсна политическа структура на света може да еволюира до добре познатия и вече изпитан двуполюсен модел, с който се характеризираше Студената война. Настоящите международни напрежения изтикват все повече ЕС изцяло в сянката на САЩ, а Русия е все повече и повече пакетирана с Китай. Но това са две различни конвергенции – в първия случай има ясно изразена водеща сила, докато във втория става дума по-скоро за споделена власт, което позволява много повече гъвкавост и сила. Западът, безспорно воден от САЩ, все още има шанс да не избута Русия към Изтока, но изглежда, че липсата на мъдрост и усещане за надмощие надделяват“.

Къде сме ние? Традиционно най-близки до ЕС. По-близки до Русия (в сравнение със САЩ), но и все по-критични. Традиционно непознаващи Китай

Политиките на четирите глобални сили

Европейският съюз остава суперсилата, чиито политики се смятат за най-стабилизиращи за света в нашата страна. Половината (49%) от участвалите в изследването наши сънародници определят политиките на Съюза като стабилизиращи. 22% дават по-скоро негативни оценки за международните политики на ЕС, а 29% от българите се колебаят.

Макар в очите на българите ЕС да запазва позицията си като силата, която в най-голяма степен оказва стабилизиращо влияние на света, увереността в това изглежда разколебана. Нетната стойност по този показател у нас беше +36 миналата година. Сега е +27. В края на 2019 г. пък нетната стойност на оценките на българите за ЕС като стабилизиращ фактор в международната политика беше +55.

Отношението към ефекта на политиките на ЕС у нас са близки до средните в Европа. Съседните ни държави отношението към политиките на ЕС също е по-скоро благоприятно. Изключение прави Сърбия, където отговорите „дестабилизира“ са една втора от всички отговори, а една трета виждат стабилизиращ ефект в международните политики на ЕС.

За българското общество изглежда най-трудно да формира ясна позиция по отношение на влиянието на международните политики на Руската федерация. Показателно за това е, че най-голямото натрупване на отговори на въпроса за Русия е към опцията „не мога да преценя“ – 37%. 30% са на мнение, че политиките на Москва стабилизират света, а 33% са на обратната позиция.

За година нагласите у нас към международните политики на Русия са видимо влошени. Нетната стойност на оценките за политиките на Русия у нас сега е -3. Година по-рано беше +17.

На Балканите най-високи са дяловете на отговорите „стабилизира“ в Албания (86%) и Сърбия (64%). Най-убедени, че Руската федерация дестабилизира света с политиките си са гражданите на Косово (69% отговори дестабилизира), Румъния (57% отговори дестабилизира) и Босна и Херцеговина (55% „дестабилизира“). Това поставя нашата страна по-скоро „в средата“ в оценките си към политиките на Русия.

В страната ни все още няма и много ясно изградена представа за международните политики на Китай. 19% от пълнолетните българи смятат, че Китай стабилизира света със своите международни политики, 34% виждат по-скоро дестабилизиращ ефект. Близо половината от запитаните у нас обаче не могат да дадат отговор (47%). Това е и най-високият дял на колебание регистриран в цялото изследване въобще.

В сравнение с миналата година делът на колебаещите се дори е нараснал (макар и минимално). Преди година 19% от българите намираха международните политики Китай за стабилизиращи, а 35% за дестабилизиращи за света. 45% не можеха да формират мнение. Нетната стойност сега е -15. Преди година беше -16. Преди това пък се регистрираха и положителни стойности.

В нашия регион политиките на Китай са оценени по-скоро като стабилизиращи в Албания (79% „стабилизира“) и Сърбия (56% „стабилизира”). Гражданите на Косово (63% отговори „дестабилизира“), Румъния (56% „дестабилизира) и Босна и Херцеговина (47% „дестабилизира) са по-скоро на критични позиции.

Според българите, международните политики на САЩ по-скоро дестабилизират света – 53% от запитаните у нас смятат така. 16% са на обратното мнение. Една трета на могат да преценят. Преди година 19% от българите смятаха, че Щатите стабилизират света, 55% виждаха дестабилизиращ ефект в международните политики на САЩ, а 26% не можеха да преценят. Така нетната стойност на оценката на политиките на САЩ у нас е практически непроменена – -36 миналата година и -37 сега.

Изглежда, че за една година съотношението на отговорите е по-скоро запазено и най-съществената промяна по отношение на САЩ – така и за останалите суперсили – се изразява в ръст на отговорите, регистриращи колебание.

От държавите в нашия регион най-критично насочени към Щатите са респондентите в Сърбия (71% отговори дестабилизира) и в Босна и Херцеговина (59% дестабилизира). На обратната позиция за жителите на Албания (72% отговори стабилизира) и Косово (70% стабилизира). В Румъния мненията са по-скоро разделени – 41% от запитаните там смятат, че САЩ стабилизират света с международните си политики, а 42% виждат по-скоро дестабилизиращ ефект.

Нагласите на българите след оттеглянето на САЩ от Афганистан

16% от българите са променили отношението си към САЩ след оттеглянето им от Афганистан. 10% са променили своите нагласи в положителна посока, а 6% в отрицателна. Така, макар и да не се е отразило значително в цялостните възприятия на българите за САЩ, оттеглянето им от Афганистан е по-скоро добре прието. Въпреки това, повече от половината от българите остават с непроменени позиции след решението на Джо Байдън да прекрати американското военно присъствие в Афганистан – 11% запазват своите позитивни нагласи, а 41% остават на критични позиции. Една трета се колебаят как да отговорят.

Нагласите по този въпрос у нас са малко по-благоприятни от средните за ЕС. Общо за Съюза оттеглянето на САЩ от Афганистан също не променило значително отношението към Щатите. Общо 21% процента от запитаните в ЕС споделят, че са променили нагласите си. Делът на тези, които са променили отношението си в негативна посока, обаче е по-висок – 12% от всички запитани. 9% пък са с по-благоприятно отношение към САЩ след оттеглянето от Афганистан.

Методология:

Данните са част от традиционното ежегодно изследване „В края на годината“ на Асоциацията „Галъп интернешънъл“ по инициатива и дизайн на председателя на Асоциацията д-р Джордж Галъп от 1977 г. Изследването се провежда всяка година от тогава. Тази година то бе проведено в 45 държави по света.

Региони:

· ЕС Общо + Швейцария – включва ЕС Изток и ЕС Запад и Швейцария

· ЕС Запад + Швейцария – Австрия, Германия, Италия, Испания, Обединено кралство и Швейцария

· ЕС Изток – България, Чехия, Полша, Румъния

· Европейски държави извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Молдова, Сърбия, Украйна

· Латинска Америка – Аржентина, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу

· Близък изток – Ирак, Йордания, Палестина

· Източна Азия – Хонконг, Индонезия, Япония, Малайзия, Република Корея, Тайланд, Виетнам

· Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Турция

· Африка – Нигерия, Гана, Кения

Размер на извадката и метод на регистрация:

Общо 42 212 души са интервюирани в глобален мащаб. Във всяка държава през периода октомври-декември 2021 г. са интервюирани около 1000 души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.

Статистическата грешка в изследването е в диапазон ±3-5% при доверителен интервал – 95%.

За „Галъп интернешънъл“

Световната асоциация “Галъп интернешънъл“ (GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение.

За повече от седем десетилетия членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Нашите повече от 100 членове и партньори са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна, и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 5 El pepi

  127 9 Отговор
  Това самата истина инфлацията тръгна оттам!
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 8 Ю.кортес

  52 36 Отговор
  Ако е Галъп на Кольо червения и оня ръкомахания,всичкото им е фейк
 • 9 Грульо

  204 11 Отговор
  Войски на САЩ нямат работа из целия свят, да си стоят у тях, както правят останалите държави!

  Коментиран от #82

 • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 Сандо

  92 5 Отговор
  Извод:там където медиите са действителна сила и влиянието им е голямо,то резултатите са в подкрепа на съответните управляващи.Ето защо битката за контрол на СМИ е голяма и безкомпромисна и засега е спечелена от Запада и най-вече САЩ.В резултат трябват сериозни знания и усилия за да се ориентира човек в информационната джунгла.
 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 Тръмб

  41 16 Отговор
  Българите толкоз могат да смятат, че си избират такива, като боцата ии слафи. А не могат да си изчистят входа на панелката и паркират по градинките.
 • 17 Ами ...

  69 6 Отговор
  Видях, че става дума за "Галъп Интернешанъл" и не четох повече.
 • 18 Някой

  115 7 Отговор
  е, българите са реалисти. Така ги е научил трудният живот.

  Нима не е вярно, че САЩ дестабилизат целия свят? Само погледнете каква простотия заформиха американците.
  Пък и моткането им около Китай...

  Коментиран от #34

 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 22 Бай Ганьо

  32 12 Отговор
  ни можи да баде! сащ са наи прекрасната димокрация наи великата нациа те прават само добри ни на човечесвото! тиа де то на са сагласни с мене не расбират и са не грамотни
 • 23 Непонятно е

  58 3 Отговор
  какво точно стабилизират сащ, но явно негрите в азия, африка и западна европа, които чуват гласове, им се струва така
 • 24 Tутанкамон

  36 13 Отговор
  Не само дестабилизират света,но разпалват войни където стъпят,но руснаците са като тях

 • 25 ПиАрЕ.Поп.

  52 2 Отговор
  Дали пък за този имидж не допринасят действията на САЩ и тяхното военно присъствие в Ирак и Сирия?
 • 26 Целия свят

  93 4 Отговор
  Не само българите а цял свят го знае барабар със западните европейци.Никой не обича нито САЩ нито агресивната и политика.Най долната държава в света е САЩ.Миналата година един европейски президент каза,че Европа няма нужда от НАТО,която е на командно дишане и забележете,НАТО веднага си създаде враг,независимо че не е заплашвана за да може да се каже че още е фактор.А какво е НАТО.Инструмента на САЩ да дои държавите членки и да им продава допотопното си оръжие,което не става и за скраб.
 • 27 Смешници

  76 3 Отговор
  Не само българския народ мисли така,от 3 дни слушам коментари и анализи на ,Коронол Ibañes(испанец) на бивш шев на Израел(Кедми) на американски бивш дипломат и всички плюват САЩ и не са съгласни с политиката и в Европа,но за жалост правителствата са марионетни и говорят от името на народа който народ дори в Западна Европа не мисли като политиците си.
 • 28 Няма значение къде се правят.

  13 6 Отговор

  До коментар #14 от "Display":

  Има значение къде отива печалбата от всичко това. Къде живеят башовете, в какво инвестират и чия икономика подкрепят.

  Коментиран от #65

 • 29 постижения

  48 2 Отговор
  Американските био-технологични лаборатории постигнаха голям успех с проучването и патентоването на корона-вирусите! Милиони долари са отделени за тази цел от 2000 година до сега!
 • 30 Миши

  56 2 Отговор
  Ами никой друг не пали войни тук и там по света. Нахлуват си където си поискат и започват да се налагат. У нас и простите политици те ги слагат, без да имаме избор, марионетки всякакви.
 • 31 Христо

  6 49 Отговор
  Нормално е бедните да мразят богатите. Така е било винаги и навсякъде по света.

  Коментиран от #113

 • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 33 Галъп

  27 1 Отговор
  са герберска агенция. Гледаш негатива на снимката с резултатите и това е истината.
 • 34 Лост

  25 1 Отговор

  До коментар #18 от "Някой":

  Ами като прочетеш, че в топ 5 най -стабилизиращи са Сащ, Русия и ЕС според Албания и Виетнам ти стига четенето.
 • 35 Глупаци

  12 11 Отговор
  Нищо ново,ни се нареждаме по интелект до Кения, Пакистан, Афганистан, Етиопия и Сомалия все проспериращи нации. Ето за това сме на това дередже.
 • 36 гост

  13 12 Отговор
  САЩ, Израел и Русия. Тези три държави от десетилетия бунят света.

  Коментиран от #40

 • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 40 А къде остави...

  12 7 Отговор

  До коментар #36 от "гост":

  ...- Германия,Франция...Англия...?!?!
 • 41 Шепа нещастни фашисти

  35 2 Отговор
  Референдум за забрана на всякакви чужди агенции !
 • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 43 Смърт на евреите!

  44 3 Отговор
  Точно така смятат Българите, че САЩ командвани от евреите ПОДЛУДИХА света
 • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 45 Я пак

  5 35 Отговор
  Не САЩ,а интернационалистите комуняго-фашисти дестабилизират целия свят.
  В клипа обясняват подробно .

 • 46 Ender

  39 2 Отговор
  Гледам във форумите коментарите на прозападни немски, френски, американски медии и всички знаят и си казват, че САЩ са най-големият агресор! Тези статистики ги правят така както и за ковида ги стъкмяват!
 • 47 Гого

  4 42 Отговор
  Много Аборигени в тази България да ходят да развъждат кози и да копаят домати за да могат отново да хранят Путин. Щото нали Американците са лоши и си цъкат на айфоните

  Коментиран от #108

 • 48 Евроатлантик

  50 3 Отговор
  Всички честни и мислещи хора по света знаят, че САЩ със своята военолюбива,кръвожадна, крадлива,измамническа, лукава, арогантна, подла и човеконенавистна политика, която е проекция на елитите на тази държава, са най-голямото зло на този свят! САЩ са слуги на антихриста!
 • 49 С половин уста

  28 5 Отговор
  Много подробни "резултати", но в крайна сметка и с половин уста признават че хората проглеждат и то яко ! То няма как и да е иначе !? На бялото черно няма как да кажеш !
  Също като вица за котенцата на Иванчо - Учителката ги накарала да пишат съчинение и Иванчо написал - Нашата котка си има четири котенца - две са от Левски, две от ЦСКА. След две седмици пак пише - Нашата котка си има четири котенца и четирите са от Левски. На въпроса на учителката - Защо така ! Иванчо отговаря - Те и другите две прогледнаха госпожо !
  Та хубаво е като гледаме да виждаме и като слушаме да чуваме ! А подобни "проучвания" винаги ще се манипулират поради желанието да натежат в определена посока ! :))
 • 50 Тома

  6 1 Отговор
  А не бе
 • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 52 Бамбука

  2 32 Отговор
  С кои свои действия САЩ дестабилизираха България ? Ами, набутаха Пеевски, Васил Божков и някои други в списъка "Магнитски".

  Коментиран от #66

 • 53 за потреден път

  18 1 Отговор
  Заглавието има твърде малко обшо с написания материуал под него.
 • 54 Българин

  19 2 Отговор

  До коментар #4 от "Българин":

  Нали се разбрахме да не ползваш Ника ми , крадливо натовче !?

  Коментиран от #67

 • 55 Ефори

  8 21 Отговор
  Ако САЩ дестабилизират света ,какво прави Русия ?руснаците са подложени на репресии и убийства живеят с нищожни пенсии и заплати ! Горките братушки !
 • 56 Пешо от блока

  6 36 Отговор
  Ако не са САЩ, ушанките отдавна да бяха подпалили света с военни действия.Бог да съхрани САЩ още хиляди години и никога повече да не допуснат президент като Тръмп.От 104 години насам Русия е тази, която постоянно воюва и тормози съседите си.
 • 57 Ха ха ха

  20 1 Отговор

  До коментар #2 от "Хаха":

  Не знам за българите, ама 32 половите от САЩ в това отношение не отстъпват на никой, като се почне с баш пророка им Кейси, който след сертифициране, цял екип има назначен и издава касови бележки:))), за извънземните официално дават новини по тв от тях, а белина пиха на поразия, много преди нашите тук да се сетят:)))), по препоръка на президента я пиха там:)))
 • 58 ху-юн

  14 1 Отговор

  До коментар #6 от "Анти-маймуна":

  и всичко това произведено в Китай
 • 59 Пропагандистите на сороснята

  24 3 Отговор
  ,, най голямата супер сила" нито армията им най мощна, а икономика им е фалирала държи се на спекола на фондовата борса. Външните задължения са над 30 трилиона 160 % от БВП.
 • 60 Караколю

  30 2 Отговор
  За стабилизиращата роля на САЩ е доста показателен следният виц:
  Питат радио Ереван:
  -Защо няма военни преврати в САЩ?
  Радиото отговаря:
  -Защото там няма американско посолство...
  Та, големи "стабилизатори" са това американците...
 • 61 ФАКТ

  28 3 Отговор
  Погледнато реално САЩ са паразити,които изсмукват природните богатства на марионетните им държави.Така компенсират мизерията в собствената си "държава".Пример ни и тук с "Мариците".
 • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 63 Тринити

  21 3 Отговор
  Терористи световни номер 1 САЩ.
 • 64 АУУУУУ

  5 23 Отговор
  Алоуууу ГАЛЪП дайте по възраст кои са е ПРОТИВ и кои са ЗА Европа , НАТО и САЩ ......... Просто и ясно е поколението родено до края на социализма е за Русия......Но новото поколение е ТВЪРДО ЗА ЕВРОПА , НАТО И САЩ....... И това е всеизвестен факт....Ситуацията категорично се променя в полза на ЕС..... просто старото поколение няма да се промени , то така си отива ....затова след 15 години България ще БЪДЕ твърд съюзник на ЕС , НАТИ и САЩ....... И нищо не може да промени хода ........Всички пенсийки да попитат внуците си дали са Русофили ......ЩЕ ВИ СТАНЕ МНОГО ТЪЖНО ОТ ТОВА КОЕТО ЩЕ ЧУЕТЕ ......

  Коментиран от #95, #101, #107, #111

 • 65 Display

  13 0 Отговор

  До коментар #28 от "Няма значение къде се правят.":

  По принцип е така, но става въпрос за менте, контрабанда в този случай.....оня си мисли, че носи найк, ама носи само драскулката на найк......
 • 66 До Бамбука

  25 5 Отговор

  До коментар #52 от "Бамбука":

  Бамбук, САЩ дестабилизират целия свят от 245 години, защото само 22 години от създаването на тази държава на злото от бандити не е водила войни-пряко и косвено.Живеят на гърба на целия свят чрез заплахи за саморазправа, прилагане на "Демокрация" чрез зависимости и какви ли не още мръсотии.Светът е пропищял от тяхната загриженост, особено Африка, Азия и Индокитай.Създават конфликтни точки и после си продават оръжието и наркотиците.Крайно време е светът да се отърси от тази плесен !!!
 • 67 Защо го обиждаш човека

  2 13 Отговор

  До коментар #54 от "Българин":

  Плащал ли си за запазена търговска марка. Щом не го отхвърля администратора, значи има това право. А и от тук пишещите всички сме българи. Май! Апропо, и аз съм натовче.
 • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 69 В.В.П.

  14 7 Отговор
  Спокоен съм за България,От една страна НАТО я пази от Русия,После ЕС,също ни пази .И накрая ,Рф,ни пази от тези двете,и от Турция ..Русия ,няма да изостави духовната си майка България.Спете спокойно .България е сигурна държава.Малко е бедна ,но пък има хора карат майбаси,Ферари, Ламборгини..Имат къщи в Барселона,офшорки,зли помисли и т.н.

  Коментиран от #73

 • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 71 Хахо Дзън

  26 4 Отговор
  Не само българите смятат че САЩ дестабилизират света, а го знаят, това е историческа истина, а историческите истини не са плод на мнение, а на познаване историята.
 • 72 Куку

  28 2 Отговор

  До коментар #4 от "Българин":

  Българино, ако не знаеш да те светна, че ушанки не носят само руснаците! Много популярни са и в Канада, и в Щатите, и в Китай и в още много северни страни и са известни и се носят от векове даже и в България...И съвсем не е руско "изобретение"...Така че за какви "ушанки" си мислиш?

  Коментиран от #102

 • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 74 интерес

  15 0 Отговор
  Някой знае ли какаво точно се случва в Канада?
 • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 77 де юре

  22 3 Отговор
  Българите смятат че .....................Тук не става дума за българи , китайци или марсианци а за това което е плод на американците в Ирак, Сирия , Либия и дори Афганистан . Убиха Кадафи и Садам и какво ..... по добре ли сега тия страни , по добре ли живеят хората особено в Либия ?Не са ли аналогични режимите в Саудитска Арабия , Турция (шейхове , диктатори ) и въобще в целия така наречен Близък Изток ?Но не , тия са наши послушковци(след като сме разположили голяма част от фирмите си на тяхна територия ) , другите пък са партньори в Нато и за тях може !Стига стоя двоен аршин а нека назоваваме нещата с истинските им имена . И на нас , завъртяха ни главите излишно е да коментирам как ! и резултата е налице - ако не сте съгласни покажете ми американските инвестиции в БГ . След още 12 години ще станат 45 години ПРЕХОД , е И с какво ще се похвалим - с гастарбайтерство в Англия и Германия и с геврека по ЕС аутобана ли ? Благодаря !!!
 • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 81 Софиянец

  2 12 Отговор
  Бая са се потрудили за да си изкарат копейките
 • 82 Жжжжжж6695

  1 22 Отговор

  До коментар #9 от "Грульо":

  Трябва да те пазят от психопати като Путин, апропо почети малко последните 20 години какво е родила главата на управляваните от него овце. Без запада и САЩ сега щеше да коментираш на вефа

  Коментиран от #112

 • 83 тооооккккк

  7 3 Отговор
  Кънчо Стойчев е собственик . Това е агенцията на Кънчовците . Най поръчковата . Така че ,вие си направете изводите колко е достоверна тая информация
 • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 87 Fury

  19 2 Отговор
  Освен, че смятаме, ме САЩ дестабилизира света, смятаме още че лидерите на ЕС са безхарактерни типове които продават интересите на народа в ЕС и водят всички държави от ЕС към огромна пропаст. Благодарение на лидерите на ЕС в момента ЕС е безгласна буква и правим каквото разпореди САЩ.
 • 88 Smooth Jazz

  9 5 Отговор
  Моля напишете кой е платил това проучване на галъп, за да ни стане ясна реалната картинка.
 • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 91 Хихи

  8 2 Отговор

  До коментар #6 от "Анти-маймуна":

  Всички айфони са Китайски и смартфоните също. У сащ чертаят само като ефките
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 94 Дааа

  6 0 Отговор
  Българите сме стар и мъдър народ,
  щом сме го казали ,значи е така.
  А заедно с македонците ,,сме създали галктиката,слънчевата система,планетата и т.н.татък....
 • 95 объл камък

  9 1 Отговор

  До коментар #64 от "АУУУУУ":

  Тия пенсийки както ги наричаш имаха глави които твърдо стояха на раменете им а твоята тиква е навряна между задните ти бузи и за съжаление няма вадене от там !

  Коментиран от #103

 • 96 Истината

  11 2 Отговор
  И българите, този път, са абсолютно прави!!!
 • 97 tomito

  6 1 Отговор
  Кой нормален ги харесва .Не знам.
 • 98 Тра-ла-ла

  3 1 Отговор
  Безсмислено изследване! Нещата изобщо не са толкова прости- стабилизира или дестабилизира! Глупост на глупостите! 😂😂😂
 • 99 ЦЕЛИЯТ СВЯТ СМЯТА ТАКА

  12 2 Отговор
  САЩ ОСВЕН ДА КРАДАТ И УБИВАТ ДРУГО НЕ ПРАВЯТ НО ГО ПРЕДСТАВЯТ ЗА ИЗНОС НА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ МЕРСИИИ ДРЪЖТЕ СИ ГИ В ОБОРА

  Коментиран от #105

 • 100 Що тъй

  5 0 Отговор
  повечето коментари се трият от гьобелс?
 • 101 Бай Шиле

  7 0 Отговор

  До коментар #64 от "АУУУУУ":

  За съжаление може да се окажеш прав.Като виждам,че повечето младежи са политически лумпени и нямат представа за елементарни неща.

  Коментиран от #104

 • 102 Ами ...

  2 8 Отговор

  До коментар #72 от "Куку":

  Ватници повече ли ти харесва? Мурзилки? Москали? 😀
 • 103 Ами ...

  1 8 Отговор

  До коментар #95 от "объл камък":

  Особено когато се деряхте по манифестациите "Слава на БКП". 😀 Нищо нямаше в тези глави. И така си остана. :)
 • 104 Ами ...

  0 6 Отговор

  До коментар #101 от "Бай Шиле":

  Мдам, не са хомосоветикус, младите хора. Което всъщност е страхотно. А вие сте история. 😀

  Коментиран от #114

 • 105 Ами ...

  1 4 Отговор

  До коментар #99 от "ЦЕЛИЯТ СВЯТ СМЯТА ТАКА":

  Ти ли си целия свят? 😀
 • 106 сноу

  6 0 Отговор
  Голям галоп е извъртял Галъп, до съвсем очевадния извод...Дано не е включил в списъка на умните българи моцко ,тагарката ,иленка кремова ,сашко тежкия,анчо маин и шамана на шаламан..
 • 107 сноу

  5 2 Отговор

  До коментар #64 от "АУУУУУ":

  Вярно е че извода е тъжен ...и то най вече ,защото е резултата от дълесовата стратегическа експанзиостична теория..."ние първо ще ги накараме да гледат нашите филми ,нашата музика,да гледат нашите реклами в които всичко е без пари ,да карат нашите коли ,че те са най големите и най лъскави на света,за да разберат това ще трябва да пишат с нашите букви и когато започнат да казват на нашия президент -нашия президент ,вече ще бъдат нашите роби..".
 • 108 Дрън

  6 1 Отговор

  До коментар #47 от "Гого":

  Ако не бяха китайците да им правят айфоните, американците щяха да си цъкат на оная си работа...
 • 109 Ал Тиквоне

  7 0 Отговор
  100% от българите смятат , че за да има мир - Галъп в Сибир !
 • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 115 ВънСатаНАТОтЗемятаНи

  4 2 Отговор
  Ще изразя моята оценка към ФАЩ,защото не е взета предвид при това проучване,по следния начин: "Там,където Краварят насе ре,не се чисти брат, не се пере."Даже и с оригинален"Ариел."
 • 116 Комунист

  1 1 Отговор
  Подвеждащо заглавие.Не българите а само русофилите.Което е съвсем различно.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове