Last news in Fakti

22 Април, 2024 04:44 2 574 15

Оттеглиха предложението за изкупуване на част от имотите в Южен парк

 • южен парк-
 • район триадица-
 • кмет-
 • община-
 • софия

Идеята бе на кмета на столичния Район "Триадица" Димитър Божилов

Оттеглиха предложението за изкупуване на част от имотите в Южен парк - 1
Снимка: Фейсбук

Кметът на "Триадица" Димитър Божилов оттегли предложенията на района за изкупуване на част от имотите в Южен парк - трета част. Вместо това той предложи траен и устойчив законосъобразен механизъм за уреждане на вещноправните въпроси с частните собственици, съобщават от районната администрация на страницата си във Facebook, предаде Sofia24.bg, цитирана от БТА.

Предложението на района предвижда обособяване на градоустройствена зона извън територията на "Триадица“, която да бъде регулирана и разделена на малки имоти с отреждане за застрояване и предлагани за обезщетение на притежателите на земи в парка. Предвид правната невъзможност да се прилагат отчуждителни процедури, както и високите финансови ставки за изкупуване, кметът на района предвижда задължително съдействие и от страна на държавата, с цел предоставяне на имотен фонд, който да послужи за потенциално средство за обезщетяване. В предложението си район "Триадица“ акцентира на обстоятелството, че имотите, които може да бъдат предоставени за обезщетение, ще са значително по-маломерни от придобитите от общината паркови площи, поради специфичното отреждане за озеленяване, спорт и атракции. А това ще ограничава възможностите на частните собственици за строителство.

Ето и останалите точки от седмичния отчет на кмета и районната администрация на "Триадица":

- Премахване на незаконни гаражни клетки.

- Организация на движението в карето при ул. “Тодор Джебаров" и “Григор Чешмеджиев".

Проекто-планът за вход и изход на ул. “Тодор Джебаров" бе изготвен от сертифицираната кадастрална агенция на Столична община и предложен за разглеждане от компетентните органи. Обстоятелството се явява важна стъпка за по-нататъшното процедиране към трайно обособяване на транспортния достъп по улицата.

Наред с горното, транспортната комисия на Столична община одобри временната организация на движението по безименната улица между пресечките на “Тодор Джебаров" и “Майор Павел Павлов", предвиждаща паркиране само от едната страна на трасето. В този пътен участък предстои монтаж на знаци и антипаркинг елементи, с цел спазване на одобреното ограничение.

Ресорната експертна комисия бе сезирана официално от района и с предложени ул. “Майор Павел Павлов" да бъде временно отворена за вход и изход - до приключване на ремонта на бул. “Тодор Каблешков" и трайно отворена за вход - след приключване на СМР.

Кметът на район Триадица Димитър Божилов бе избран сред 24-те районни кметове на София за представител на Столична община в Регионалния съвет за развитие на югозападните райони в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

По негова инициатива още преди две години в Народното събрание бе внесен законопроект за частична финансова децентрализация на общините, който предвижда директни отчисления в полза на районния бюджет в размер на 20% от постъпленията от данъци и такси, събрани от съответния район.

През работната седмица кметът взе участие в заключителната конференция "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, в която НСОРБ бе основен партньор заедно с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Фондация за реформа в местното самоуправление и Форум гражданско участие.

В престижния форум се включиха и представители на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, Министерство на финансите, Центъра за експертиза за добро управление в Съвета на Европа, ИПА и др.

Поредна работна среща бе проведена с експертния екип за изготвяне задание за проектиране на ново основно училище на ул. “Тодор Джебаров" в кв. “Манастирски ливади - изток". Обсъдени бяха основни параметри на бъдещото задание, включващи сегментите образователна среда и инфраструктура, спортни съоръжения и басейн, паркиране, помещения за занимални и градоустройствени специфики на парцела за бъдещата учебна база.

Изрично условие на района е да не бъде допускан коридорен принцип на обемите и параметрите на сградата, както и осигуряване прилагането на всички модерни и добри практики от скандинавските и европейските училища. Заданието се комуникира и с експертите държавни и съсловни органи в областта на образованието.

Кметът на района Димитър Божилов и зам.-кметът инж. Христо Вълчанов реагираха на сигнал и провериха изпълнението на СМР по изграждане и полагане на електроразпределителна инфраструктура в кв. “Иван Вазов".

Констатирани бяха дефицити в представения план за безопасност и здраве, като бяха дадени предписания за допълнителни укрепителни дейности и внимателно изпълнение с цел недопускане на засягане на трайната дървесна растителност в разрешеното трасе, включително и чрез корекция на одобрения проект. Районът следи изпълнението на заданията на ежедневна база.

Започна подготовката за провеждането на редовните избори на членове на Европарламент и предсрочните избори за Народно събрание. Традиционно сградата на районната администрация ще бъде домакин на Районна избирателна комисия 23 - София, като настаняването на комисията започна от петъчния ден. Наред с това, бяха предприети мерки по осигуряване на необходимите технически и складови помещения за подготовката на изборния процес, като бе обособена и отделна секция за актуална информация и съобщения за изборите в официалната интернет-страница на района.

Кметът на район Триадица Димитър Божилов проведе работна среща с директорите на детските градини. Символичен домакин на събитието бе ДГ №2 "Звънче“. Набелязани бяха основните проблеми пред всяка една от образователните институции, главно свързани с поддръжката на инфраструктурата.

Районният кмет подчерта, че ще бъде направено всичко възможно да се потърси бързо и адекватно решение на поставените въпроси. Основните теми на разискванията бяха ремонти по покриви или ВиК системата, състояние на дворовете и съоръженията за игра.

Важен акцент бе поставен и на графика за работа на детските градини през летните месеци, съобразен с персонала и броя на децата, които ги посещават.

Кметът на район Триадица Димитър Божилов и зам.-кметът по строителството инж. Христо Вълчанов се срещнаха с представители на инициативния комитет на кв.“Кръстова вада-запад“. Обсъдени бяха множество важни за квартала теми и възможностите за тяхното решение. Сред коментираните въпроси бяха ремонтите на бул.“Тодор Каблешков“ и ул."Емилиян Станев“, напредъка на проекта за построяване на ново училище, предложението на района за пешеходна пътека на бул. “Черни връх" при ул.“Асен Йорданов“ и други.

Жителите на района получиха възможност да се включат дигитално и в Обществения съвет за кварталите “Манастирски ливади - изток" и “Кръстова вада - запад", който се проведе в четвъртък. Районната администрация ще продължи диалога си с хората най-вече на терен и ще търси съдействието на Столична община и институциите за подобряване на инфраструктурата.

На ход е премахването на двадесет и три незаконни гаражни клетки в кв. “Стрелбище“. Районната администрация ще продължи своята последователна програма за разчистване на всички общински терени от незаконните постройки, за да освободи повече паркоместа и озеленяване, както и за да подобри организацията на движението по кварталите.

Районната администрация реагира на сигнал на граждани за счупен капак на шахта на бул.“Христо Ботев“ 15 като се свърза с експлоатационното дружество, чиято собственост е. Проблемът бе решен и шахтата бе възстановена.

Районната администрация сезира транспортната комисия на Столична община за трети път с искане за обособяване на пешеходна пътека на бул. “Гоце Делчев", при кръстовището с ул. “Боянски водопад". Инициативата е на граждани от кварталите “Стрелбище" и “Гоце Делчев" и цели повишаване нивото на безопасност при пресичане на натоварената пътна артерия.

В приемен ден районният кмет Димитър Божилов прие част от протестиращите граждани срещу провеждането на ежегодно фестивално събитие на територията на Южен парк - втора част. Част от исканията на представителите бе забрана на събитията в Южен парк - втора и трета част, засилване контрола над шума от търговски и общински обекти в близост, включително и бяха изложени оплаквания от детската площадка на ул. “Бурел" между сградата на №9 и бл. 73, както и от близката професионална гимназия.

Районният кмет потвърди позицията си, че е редно мероприятието или да не се състои, или да се редуцира, или да се премести. По отношение на другите оплаквания, позицията на района е, че детската площадка няма да бъде местена, но ще бъдат взети мерки за недопускане нарушаване на обществения ред.

Районният кмет Димитър Божилов проведе среща с представител на платформата София Графити Тур във връзка с потенциалната възможност за реализиране на нов стенописен проект в подлеза на булевардите “Гоце Делчев" и “П. Ю. Тодоров", съгласно разпоредбите на общинската наредба за този тип дейности.

Локацията е една от малкото разрешени зони за регламентирано практикуване на графити-изкуство в района, като потенциалната реализация на проекта може да бъде проведена в рамките на следващото тримесечие.

Ремонтите на тротоарните настилки продължиха през цялата седмица. Работи се по североизточния тротоар на “Метличина поляна" при ул. "Златишки проход“ и югоизточната част при ул. "Червена роза“. В ремонт е и югоизточния тротоар на ул."Хан Пресиян" от бул."Иван Евстатиев Гешов" до ул."Здраве".

Провежда се и асфалтиране на кръпки по ул. "Метличина поляна“, между ул. “Чужденец" и бул. “Костенски водопад".

В ход е поетапното косене на междублоковите пространства в целия район. Процесът по обработката на тревните площи е съобразен с метеорологичните условия е не е еднократна. Приоритетно през седмица се работи в "Гоце Делчев“ и "Стрелбище“.

Екипи работиха и по демонтаж и извозване на амортизирани кошчета за отпадъци от двора на 104 ОУ "Захари Стоянов“. Извършена бе резитба на пречупени във височина клони на ясен пред вх. Б на бл.77 в кв.“ Иван Вазов“, на ясен при бл.30 на ул.“Краище“, резитба на пречупени клони на вишни пред бл.109.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКППМН/, чийто председател е кметът на район Триадица Димитър Божилов, организира лекции-дискусии на тема "Киберсигурност и киберзаплахи“. Форумите бяха проведени пред учениците от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън“ и 47 СУ "Христо Г. Данов“. Лектор бе д-р Вася Ликова-Арсен, която запозна учениците с интересни факти защо киберсигурността дава възможност за продуктивност и иновации като дава възможност на хората увереността да се социализират онлайн. Лекциите по тази важна и модерна за обществото тема ще продължат и в другите училища в района.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 така така

  11 1 Отговор
  А нещо за разследване и съд за тези, които са върнали или продали тези имоти на тези "частници", защото на мен не ми върнаха земите, щели да бъдат в бъдещ парк, а на лакея на комунисите данчо ментата му дадоха мойта земя да строи кооперация, но той е от обслужващия персонал на комунисите, а аз българин... обикновен.
  Два пъти наказан от комунисите, един път като ни откраднаха земята по време на "развития социализъм" и втори път с кражба от същите тея мръсници. Грозно подиграващи и крадящи от нас.

  Та защо не разследват "собствениците" на тези имоти да видят от коя комунистическа жика са ги "купили" и веднага ще светнат зависимости и кражби.
 • 2 Какви имоти

  10 0 Отговор
  в Южен Парк? Там беше тухларна навремето. Директно в затвора и продавачи, и купувачи. Спекуланти.
 • 3 Детската

  3 0 Отговор
  площадка не отговаря на изискванията за отстояние затова трябва да бъде преместена. Никакви мерки няма да премахнат "вечерния бар на открито",
  който си организират до късна вечер родителите от целия квартал на нея .

  Коментиран от #6

 • 4 ДАНЧО

  3 0 Отговор
  ВСИЧКИ В ПАНДЕЛАТА ДС ДРУГАРИ ТЪПАНАРИ БАЩАТА НА КМЕТА ОТ ДЪРЖАВНА НЕСИГУРНОСТ И КМЕТА В КАУША ЩТЕ СА НАЙ ДОБРЕ
 • 5 Нагъзи

  4 2 Отговор
  ВСИЧКИ КУРВОЛЯЦИ КРАДЛИВИ ПРЕСТЪПНИЦИ КОМУНИСТИ ФАЛШИВИ ДЪРЖАВНА НЕСИГУРНОСТ НЕГРАМОТНИ ПРЕСТЪПНИЦИ И МОШЕННИЦИ В ЗАТВОРА ДО ЖИВОТ
 • 6 бл.134 в Zап. парк

  5 0 Отговор

  До коментар #3 от "Детската":

  Теглете 10 милиарда им ги дайте ,бе! Тия собственици са такива от турско време , роднини са на Шишмана .И после вкупом стройте къщи за милиони около София Един път се живее
 • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове