Всички теми › Тема "Автобуси"
В автобус от градския транспорт се возят хора, обаче шофьорът кара много нервно, дава рязко газ, натиска спирачките и лашка хората напред-назад.
По едно време един пътник не издържал и се провикнал:
-А стига, бе! Какво си ни разлашкал напред-назад, да не возиш говеда?
Шофьорът отговорил през рамо:
-Какво се качи, това возим, господине...