Всички теми › Тема "Евреи"
- Сара, хайде да се разведем, нямам сили повече така да живея!
- Не, Абрам, вдовица си взел - вдовица ще оставиш...