Всички теми › Тема "Избори"
Среща с електората преди изборите. От последния ред някой се провиква:
– Господин министър, много хора замръкват без хляб!
Министърът отговаря без колебание:
– Това не е възможно! Вече има толкова много денонощни магазини!