Всички теми › Тема "Изневери"
Мъж влиза в бар, опитва се да разказва виц, но ужасно заеква. Барманът му казва:
- Ей, ако цяла седмица не си отвориш устата, ще те черпя бутилка уиски!
Заекващият идва всяка вечер, пие и мълчи.
Идва последният ден на седмицата, и барманът, уплашен да не загуби баса, казва:
-Абе, вярно ли, че имаш огромна брадавица на х*я?
-ВВВВВярно, ннннннно жжжжжжжженнннна ттттттти ммммммможжжжжешшшшше и ддддда ссссссси ммммммъллллччччи.. ;))