Всички теми › Тема "Изневери"
Англичанинът има жена и любовница, но обича повече любовницата.
Французинът има жена и любовница, но обича повече жена си.
Българинът има жена и любовница... Българина просто обича да има.