Всички теми › Тема "Изневери"
Ревнив съпруг намира непознат номер в телефона на съпругата си, на който тя е звъняла в 11 часа през нощта. Позвънява той, а отсреща му отговаря някакъв мъж:
- Ти кой си? - пита войнствено мъжът.
- А ти кой си!? - отвърнал гласът отсреща.
- Мъжът на Ленчето!
- А аз съм разносвача на пици. Как сте ми омръзнали, ако знаеш...