Всички теми › Тема "Живот"
- По цял ден дават убийства, грабежи, катастрофи, а забраниха "Ну Погоди", защото вълкът пуши цигара.