Всички теми › Тема "Майки"
Как сравнява майката:
– Лош, По-лош, Най-лош, Същият като баща си...