Всички теми › Тема "Майки"
- Тате, ти без кое можеш да минеш по-лесно? Без кафе, без цигари, или без ракия?
- Без майка ти, дъще.