Всички теми › Тема "Пари"
Разбира се, парите не са най-важното. Най-важното е - никога да не свършват!