Всички теми › Тема "Семейни"
Жена носи бутилка водка вкъщи, поставя я в барчето и казва:
- Нека да стои. Може някой да дойде, или ние да отидем при някой.
През нощта жената се гушнала към мъжа си, а той й казва:
- Нека да стои. Може някой да дойде, или аз да отида.