Всички теми › Тема "Свалки"
Купон. Тъмнина. Женски шепот:
- Ама, Ваньо… Днес съвсем не се държиш като миналия път… По-напорист си, нахален направо. И ръцете ти като че ли са по-силни. И по-космати. И устните ти са по-топли. Ох… И… оная работа като че ли ти е по-голяма…
- А, и не съм Ваньо…