Всички теми › Тема "Сватба"
Карали един да се ожени, а той:
- Да си оженя за хубавица, ще имам много гости. Да взема умна, ще ми заповядва. Глупава - няма да може да ми угажда. Богата ще ме разиграва, а бедна - ще трябва да я храня.