1 557

Истинските имена на асирийските владетели Тукултининурта, Салманасар и Шамурамат

  • тукултининурта-
  • салманасар-
  • шамурамат-
  • милена върбанова-
  • царе-
  • асирия

Интуицията в науката е най-важният коз в откритията, тя се формира със значителни знания и опит

Милена ВЪРБАНОВА

Предполагам, че всички завършили история, си спомнят мига, в който като първокурсници, на лекциите по "История на Древния Изток", за първи път са чули от преподавателите си абсурдно дългото име ТУКУЛТИНИНУРТА на двама асирийски царе, управлявали през 12 в. пр. Хр. ( Тукултининурта Първи ) и през 9 в. пр. Хр. ( Тукултининурта Втори ). Запомнянето на това име и правилното му произнасяне бе едно от главните предизвикателства на съответния изпит. Спомням си, че се изпълних с искрено съчувствие към тези двама злочести синове на Асирия, обречени от грандоманията на царствените си родители да носят цял живот - като хамали - тегобата на подобно нелепо име. Шегувам се, разбира се, защото още като студентка-новобранец, нито за миг не повярвах, че това "име" е правилно разтълкувано от товашните учени.

Когато някой древен персонаж е представен в съвременната историческа литература с някакво идиотски сложно неизговоримо име, това означава само едно - че става дума не за отделно име, а за цяло словосъчетание, което може да включва титли, произход и прочие. Просто учените не са имали достатъчно познания или интуиция да отделят отделните думи една от друга и ни ги предават в насипно състояние. На посредствените хора, които под интуиция разбират "безпочвена фантазия", ще заявя, че интуицията в науката е най-важният коз в откритията и че тя се формира със значителни знания и опит. Само когато си натрупал достатъчно информация, можеш да сърфираш с успех. В езикознанието това означава да си изучавал древни и да владееш отлично няколко живи езика, а не като просяк да вадиш данни от сайта "персеус".

Опитвах да си представя как "херолдите" ( не зная как са ги наричали в Асирия) на моите нещастни древни владетели, са се провиквали, за да пробият път в множеството: "Негово Величество Тукултининурта!" Или как наложниците им са галели голата им гръд : "Мили, Тукултининурта, обичам само теб!" Нещо чегърташе и скърцаше в тия сцени, окарикатуряваше ги. Никой - бил той и всемогъщ цар, не можеше да носи такова дълго и трудно за изговаряне име.

Мина доста време, откакто разгадах името на Кетцалкоатл - друга невъзможна главоблъсканица, която бяхме приели на доверие за собственото име на ацтекския бог. Но още преди да се занимавам с Кетцалкоатл, бях открила смисъла на хилядолетната гатанка Тукултининурта.

Изследователят не бива да се бави да оповести откритието си дори с риск да го изложи на пагубните апетити на глутниците плагиатори, които клечат в засада, точат лиги и чакат плячка. Ако се забави, загубата е още по-голяма, защото друг някой мислещ човек ще разкрие загадката. В случая с Тукултининурта се получи нещо средно - една част бе разгадана, а другата си остана покрита с мрак. Ето какво имам предвид:

В енциклопедиите името Тукултининурта вече се изписва "Тукулти-Нинурта" - логично е, защото изследователите са отгатнали в думата "тукул" словото "син", "дете", "наследник". При цялото ми уважение към ст.н.с. Петър Добрев, не мога да приема тълкуването на Авитохол като "син на сърната". "Тохол" означава "дете", "син","потомък", а "ави" -"предци", същата дума я има в арамейския, същата дума е в употреба и съвременния италиански -"avo", ед.ч.," avi" - мн.ч. Авитохол значи "син ( наследник,потомък ) на предците" - но мисля, че това име вече е обяснено в съвременната наша историческа наука. Срещала съм името Tochel ( Токел ) като фамилно име със същото значение в аналите на с.Болгаре в Ломбардия.

"Тукул" следователно правилно е дешифрирано от изследователите като "син" ("наследник"). Оттук нататък започва абсолютна какофония и са изписани огромни глупости, сякаш е имало конкурс за нелепи предложения.
А ето и моят прочит на името на двамата асирийски царе - Тукулти - Нинурта Първи и Втори:

Тукул - ти - Нин - Ур - та
което ще рече:

СИН - ЪТ ( "наследникът")- НИН - (от) УР
където:

" ти" след "Тукул" и "та" след "Ур" са членни форми. "Ти" явно е членна форма за мъжки род -"синът", а "та" за женски, защото в много езици имената на градовете, дори когато завършват за съгласна, всъщност са от женски род. Възможен е прочит " Уриеца" т.е. " от Ур".

Следователно асирийските царе, за които до този момент се смяташе, че носят безобразното име Тукултининурта, всъщност се казват НИН - името на великия НИН, на когото е назована столицата Ниневия ( Нинава - град на Нин ), име, което все още съществува на много места по света, в това число в България и Италия - Нино.

Името на бащата на първия цар Тукул- ти-НИН-ур-та пък е Салманасар, словосъчетание, в което трябва да разграничим титлата " сар"- "зар" - "цар" и самото собствено име Салман. Това потвърждава, че произходът на името Салман, упоменато и от Аполодор Атински като име ( с малки вариации) на ред прадревни пеласгийски и тракийски владетели, е исконно тракийски, а не е чужда заемка.

Името на асирийската царица Шамурамат ( Семирамида ) пък тълкувам като СЛЪНЧЕВА МАЙКА или ВИСОЧАЙША МАЙКА или МАЙКА НА СИРИЙЦИТЕ, тъй като ШАМАШ - ШАМШИ означава СЛЪНЦЕ и ВИСШ, НАЙ-ВИСОК, а ШАМ е едно от названията на Сирия. Колкото до думата МАТ, тя очевидно в дадения случай ще рече само едно - МАЙКА.Свързани новини