21 Юли, 2022 21:00 4 252 116

Обречена ли е Русия да се движи на зигзаг?

 • русия-
 • кремъл-
 • владимир путин-
 • петър велики

Днес е важно да се разбере, че Русия на Путин неминуемо ще понесе тежко поражение от страна на Запада

Обречена ли е Русия да се движи на зигзаг? - 1
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия е перфектна, а Западът е гнил - следователно Руската империя няма нужда от реформи. Така са мислели още древните руски царе, така мисли и Владимир Путин, убеден в руската уникалност и съвършенство, пише Е. Дайнов.

Исая Бърлин е може би най-любимият философ на англичаните. Той обаче е роден в Руската империя и през целия си живот наблюдава крайно внимателно политическото и идейното развитие на първата си родина. И стига до собствена концепция за руската история. Тя е под формата на зигзаг, твърди той. "Зиг" е моментът, в който Русия решава да отслаби репресиите, за да се появят нови идеи, с помощта на които тя да настигне Запада по индустриална и военна мощ. След всеки "зиг" обаче следва "заг": спиране на реформите, възстановяване на репресиите, търсене на конфликт със Запада. Като резултат, Русия отново изостава и получава някакъв шамар в някакъв конфликт със Запада. Следва нов "зиг".

Това е чудесна концепция, която може да ни обясни както руската история в последното половин хилядолетие, така и нейното сегашно поведение. Но - само донякъде. В концепцията на Бърлин има съществена слабост. В нея е залегнало допускането, че руските владетели имат същото схващане за времето като нас в Европа: че то отива нанякъде и човек трябва да се променя непрестанно, за да не падне зад борда. В своето схващане за времето обаче руските владетели нямат нищо общо с Европа - по-скоро са сродни на днешните ислямски фундаменталисти. Обединява ги отказът да схванат концепцията за развитие, положено във време, отиващо към бъдещето. В самата идея, че трябва да се развиваш, е заложено разбирането, че не си съвършен - нещо, което изглежда обидно и принизяващо.

Разликата между руснаците и арабите

При ислямистите положението е ясно. В последните две-три десетилетия тяхната теза е, че ислямският свят е в подчинение на западния, тъй като е отстъпил от религиозните си корени - "озападнил" се е и така е отслабнал. Рецептата на ислямистите е връщане назад към времето на Саладин (изгонил кръстоносците от светите места) чрез възстановяване на тогавашните нрави и на шериата. Посланието е ясно: ако станем същите, каквито бяхме преди 1 100 години, пак ще бием западняците. Защото пак ще сме идеални, а те - дефектни.

При руските владетели положението е подобно, но е по-трудно за виждане, тъй като е скрито зад воала на великата руска култура от 19-ти-20-ти век, която несъмнено е европейска. Отдолу обаче нещата са също толкова фундаменталистки, както са при ислямистите. Време и развитие не съществуват, въпросът е да бъде напипано идеалното състояние и от него да не се мърда.

Разликата между руснаците и арабите е, че руснаците не гледат назад към един отминал идеал - те периодично развиват убедеността, че точно сега са намерили идеалното състояние и затова нямат нужда от нови идеи или нови практики. Имат нужда от опазване на вече постигнатия идеал от вътрешни и външни атаки, както и от разколебаване на вярата в него.

Иван Грозни пръв постига "идеала на неподвижността"

Както повечето важни руски разкази, и този започва с Иван Грозни. С поемането на властта, той прави "заг" (по терминологията на Бърлин), като разтурва заварените форми на самоуправление, подчинява аристокрацията и закрепостява селяните. За разлика от останалите азиатски сатрапи обаче Иван Грозни развива и идеология, според която неговото царство, начело с него, е постигнало онзи идеал, от който вече няма накъде да има развитие. Това е концепцията за Третия Рим. Представена от монаха Филотей на бащата на Иван - Василий Тъмни - тази концепция звучи така: "Знайте всички, които обичат Христос и които обичат Господ, че всички християнски империи ще загинат и ще отворят пътя за царството на нашия господар, както се твърди в пророческите книги, и това царство е Руското. Защото два Рима паднаха, третият стои, а четвърти няма да има. Да пребъде твоята държава, благочестиви царю, тъй като всяко едно царство на православната вяра ще се слее в твоето царство: единствен ти си победител сред всички християнски царе".

Потънал в съвсем други грижи, Василий не развива това пророчество в цялостна идеология, Иван обаче прави това. Неговото царство е олицетворение на края на историята, на постигане на целите на човечеството. И няма накъде да се развива или променя. Останалите могат само да деградират, докато не се окажат в рамките на Ивановата държава.

Интересното тук е, че появата на подобна идеология на съвършенството върви в Русия ръка за ръка с въвеждането на извънредни форми на управление - отвъд законите, установените нрави и институции. Иван управлява чрез лично подчинен му отряд "опричници", които са по дефиниция отвъд ("оприч") обхвата на закона. Резултатът е масов терор и изтребление.

Идеалът на неподвижността впоследствие е разбит със сила от Петър Велики, който констатира ужасяващата изостаналост на Русия от Европа и се запрята да настигне западните страни. Че го прави по начин, който води до още по-голямо изоставане - това е друг въпрос. Важното в случая е, че като обявява царството си за империя, Петър отваря вратата към връщане на идеала на неподвижността, заложен в концепцията за Третия Рим. В сферата на идеите Петър продължава да говори за развитие, но в действителност спира всякаква възможност за него, нахлузвайки на цялото общество строгата йерархия на подчиненост, известна като "Таблица на ранговете". В тази таблица всеки под императора си има началник и неговата работа е да изпълнява началническите разпореждания, а не да разсъждава. Това спира всяка възможност за нови идеи, новаторски практики или дори елементарно предприемачество. Никой не предприема нищо и единственото нещо, което се развива, са границите на империята, които постоянно се разширяват.

Виждаме, между другото, илюстрация на това положение при поведението на руската армия в днешната война с Украйна.

Защо на фронта умират толкова много руски генерали? Защото армията е построена така, че никой командир на никое ниво няма нито правото, нито способността да поема инициативата. Всички чакат нареждане отгоре и когато такова няма, всичко спира. И съответният генерал тича към фронтовата линия, за да дава нареждания. А там го причакват украинците, които действат на западния принцип - максимална инициативност на всички нива.

От Екатерина Велика до Йосиф Висарионович

Да продължим. Императрица Екатерина Велика управлява Русия през втората половина на 18-ти век, т.е. точно по времето, през което Западът става неузнаваем в политическо и индустриално отношение поради бурния взрив на нови идеи. Тя обаче противостои на всичко това с идеята, че такава голяма държава като Русия може да бъде управлявана единствено от волята на един владетел. И при нея идеята за развитие на обществото е заместена от идеята за развитие на границите на империята. През 1825-а година нейният наследник Николай Първи се сблъсква с броженията на декабристите, един неособено убедителен опит на офицерството да наложи реформи от западен тип. Срещу възродената идея, че Русия е изостанала и за да напредне, трябва да започне да прави нещата по европейски начин, Николай изправя концепцията за "триединството" на Русия: самодържие, религия, народност.

Идеята тук отново е, че Русия си е перфектна, а Западът е гнил - следователно Руската империя няма нужда от реформи. Концепцията за триединството обявява Русия за напълно уникална и съвършена страна, която няма нужда да се движи наникъде. В крайна сметка целта на Русия е да си стои такава, каквато е, и да чака Западът да загине, за да го превземе.

Отново, както в случая с Третия Рим и Иван Грозни, появата на подобна идеология е задължително съпътствана от управление отвъд законите. При Николай това става чрез създадени от него "комитети", работещи в пълна тайна, отвъд законите и независимо от официалните институции на държавата. Така се развихря прословутият Николаевски терор.

Очертава се тенденция: всеки път, когато Русия обяви себе си за съвършена и уникална, тя започва да бъде управлявана с извънредни и извън законови средства. Това отново се вижда след болшевишката революция от 1917-а година, когато Съветска Русия обявява себе си за първопроходец в един нов, перфектен и следователно застинал и непроменящ се свят - комунизма. Още на пети декември, по-малко от месец след вземането на властта, болшевиките създават "Чрезвичаен комитет" (съкратено ЧК), чрез който налагат своята воля директно, без оглед на какъвто и да е закон. Запазени са гневни вестникарски статии на Феликс Дзержински, шефа на ЧК, в които той се оплаква, че от време на време Върховният съвет се опитва да го озапти със закони, които намаляват ефективността на неговите комитетчици.

Между Николай Първи и Дзержински, както и след смъртта на Сталин наблюдаваме някакви опити за "зиг", както Исая Бърлин нарича реформаторските вълни в Русия. "Заг" (т.е. спиране на реформите и на развитието) обаче винаги следва и е най-свиреп тогава, когато е подплатен с идеята, че Русия си е перфектна такава, каквато е. Това се случва отново при управлението на Владимир Путин.

Русия на Путин я чака тежко поражение

Към момента на нахлуването в Украйна Путин вече е обявил идеология на руската уникалност и съвършенство, много близка до триединството на Николай Първи 200 години по-рано. Както Николай, така и Путин управлява с помощта на група свои хора, наречена Съвет за сигурност, който стои встрани от официалните държавни институции и от законите. Както при Петър и Екатерина Велики, единствената идея за развитие, която Путин подкрепя, е разширяването на границите на държавата. Както Екатерина, той следва идеологията "вертикал на властта", според която Русия може да се управлява само от волята на един човек. Не е случайно, че руската Дума наскоро предложи законопроект, според който Путин да не бъде наричан президент, а да бъде титулуван като "владетел".

Както при Петър Велики обаче днешната руска индустрия се оказва несравнима в своята примитивност с тази на "колективния Запад". Както в случая с Екатерина, Путин замества ефективността с имитация. При Екатерина иде реч за онези бутафорни кримски села, построени специално за целта и населени с охранени царедворци, играещи щастливи селяни, които тя инспектира след завладяването на Крим. При Путин става дума за демонстрацията на уникални свръхоръжия, които се оказват или бутафорни, или единични екземпляри за показване пред владетеля и неговата публика.

Путин, накратко, е успял да възстанови точно онези идеи и практики от миналото, които са държали Русия вън от развитието на цивилизацията, а нейното население - под постоянен контрол, на който то отвръща с раболепен възторг пред владетеля (нещо, забелязано от французина Астолф дьо Кюстин още по времето на Николай Първи). Единственото развитие, което е допустимо в тази ситуация, е разширяването на границите на държавата. И това разширяване, т.е. постоянната война на Русия срещу съседни държави, е абсолютно неизбежно.

Днес е важно да се разбере, че Русия на Путин неминуемо ще понесе тежко поражение от страна на Запада. И някой следващ неин лидер ще иска да направи "зиг" - реформи, които да европеизират страната. Важното е, когато се стигне дотам, европейската цивилизация така да се ангажира с тези реформи, че да предотврати момента на "заг", т.е. връщането на Русия в онова състояние, в което единствено войната осмисля нейното съществуване.

Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на Дойче Веле като цяло.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 74 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Адам Хилтън

  79 28 Отговор
  "Русия я чака тежко поражение" - известни твърдения на известен френски император, и немски фюрер.

  Коментиран от #44, #84

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 3 Професора

  64 42 Отговор
  То ди личи по инфлацията и мерките за ограничение на енергияжкой тежко понася настоящето. В Русия ще са на топло и икономиката работи на мах, а ЕС се готви за студено и рецесия от скъпата газ която няма и да я има скоро.

  Коментиран от #11, #45, #53, #111

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 5 Неееее

  61 39 Отговор
  Русия ще ходи гордо изправена...

  Коментиран от #19

 • 6 Само да питам

  77 30 Отговор
  Кое му е розовото на ЕС ?

  Коментиран от #26

 • 7 Помак

  46 39 Отговор
  ...афторе...несериосно е 1/6 от землята да пишеш че праи зиг заг....само онази лудата руска ракета се движи на зиг заг ...и удря кадето иска и когато поиска ....писах го январе 22
 • 8 Видял

  44 22 Отговор
  За тия не знам, ама за нас е сигурно !
 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 Майна

  40 19 Отговор
  Висш военен политически анализатор на САЩ ,казва че сме само на крачка от ядрена война, той е тотално изумен от ,,безхаберието,, на младите ,забучили главите си в мобилните телефони и ,,неверието,, на старите, че някой ще предприеме тотално унищожение на човечеството...
  На база данни и изказвания на висши военни от САЩ ,той е уверен ,че е ..ТОВА , което ИДВА..
 • 11 Смях

  51 52 Отговор

  До коментар #3 от "Професора":

  Икономиката на Москувията е твърде далече от мах. Направо си е разруха. Затварят се едно след друго предприятия и цели дейности. Безработица и смешни доходи. Африканско равнище.

  Коментиран от #90

 • 12 Време е

  46 27 Отговор
  Вие господа гинеколози и всякакви други да се замислите че Европа върви надолу....... Ако вървеше на зиг-заг щеше да е добре. Така че не гледайте на изток а погледнете себе си.
 • 13 Мунчо

  40 27 Отговор
  Да де ама те тормозят собственото си население ....а запада тормози останалия свят и му изяжда ресурсите като го държи в подчинение...тоест на запад и управляващите и народа са опг за терор на по слабите народи...
 • 14 В.В.П.

  19 52 Отговор
  Русия е голям приятел на България..!.Путин е най великият политик в света ..!!.И днес 10 млн,Европейци ,живеят на ръба на мизерията..Това е демократично .Но все пак Русия създаде Трета българска държава.

  Коментиран от #17

 • 15 щом

  44 38 Отговор
  джуджето хвърли фира, всичко в ссср отива на кино. това са фактите
 • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 17 царска русия

  25 14 Отговор

  До коментар #14 от "В.В.П.":

  не това кощунство наследник на СССР

  нямат нищо общо двете
 • 18 БАБО ВАНГА

  5 3 Отговор

  До коментар #9 от "Философа":

  ТИ ЛИ СИ?
 • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 20 Карл Адолф Бонапарт 12

  27 19 Отговор
  Пак ще я бием Русия! До Париж, Берлин и Лондонбад.
 • 21 Факти

  27 18 Отговор
  Явно ДВ не си спомнят преди 70/80г.как се играе на зигзаг.
 • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 23 реру

  48 24 Отговор
  Русия се управлява от хунта на специалните служби /СС/, чиито членове никой, никога, не е избирал. Хунта, която не е спомената и в КОНСТИТУЦИЯТА. Официално се нарича: Съвещание на постоянното представителство на Съвета за сигурност на Руската Федерация (ССРФ). Тази група е съставена от 13 постоянни членове. Колко от тях не са „силоваци“ може да се проследи много лесно:
  - Путин, Дмитри Медведев, Колколцев, Бортников, Шойгу, Наришкин
  - Патрушев, Сергей Иванов, Мишустин, Лавров, Антон Вайно
  - Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко
  През 2022 г. половината от постоянните членове на Съвета ще бъдат по-възрастни от 70 години, в това число Путин, Патрушев и Бортников.

  Единствения пункт, където се споменава този оран, указва, че президентът на РФ създава „Съвет за безопасност”. Но днес този съвет е приел пълномощията на цялата пълнота на властта в Русия. Той на практика подчинява правителството и парламента. Пред никого не носи отговорност.

  Коментиран от #116

 • 24 А бе

  40 30 Отговор
  Рашката по начало е обречена. Империя на злото.
 • 25 Повод за размисъл

  27 8 Отговор
  Много сложна стария половината писатели тука няма да вникнат в нея защото са достигнали съвършенството около 5 клас..
 • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 !!!?

  13 5 Отговор
  !!!?

 • 30 Нищо общо

  27 31 Отговор
  Ама може ли някой да ми каже голяма война загубена от Русия, и ако има такава, защо владеят 1/6 от света?

  Коментиран от #34, #37, #87, #102

 • 31 Перо

  27 28 Отговор
  Отново брътвежите на Дойче зеле! Много български отпадък работи в българската секция и се надскачат с простотията и робската сервилност!
 • 32 Иван Грозни

  8 13 Отговор

  До коментар #27 от "Истината":

  Путин е мой човек. Не трогайте его!
 • 33 Истината

  29 15 Отговор
  Когато Русия има проблеми с всички, големият проблем обикновено е самата Русия.
 • 34 Отговори си сам

  29 23 Отговор

  До коментар #30 от "Нищо общо":

  Отговора другарю е лесен владеят 1/6 защото никой не е живял там и не иска да живее дори във момента..
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 алелемалее

  18 12 Отговор

  До коментар #30 от "Нищо общо":

  Ти явно си в 3-ти клас??? Ето ти няколко примера: Афганистанската (1979-1989), Първата Световна Война, Руско-Японската, Кримската ...

  Коментиран от #40, #42

 • 38 Токсик

  28 16 Отговор
  Поредната доза диуретично от Дойче Зеле! С Русия стават и с Русия лягат фашистите и няма как да е другояче, защото само тя е способна да им се противопостави и унищожи. Има защо да се притесняват!

  Коментиран от #113

 • 39 Сандо

  30 13 Отговор
  Русия може и да се движи на зиг-заг,но Германия твърдо се движи надолу към тотална катастрофа.ДВ - замислете се върху това,оставете Мечката да се радва на медеца.
 • 40 Сандо

  10 8 Отговор

  До коментар #37 от "алелемалее":

  А ти явно си във първи,тъй като само си се научил да четеш и пишеш,но твърде малко си прочел и научил.Чети и учи,преди да пишеш и да се излагаш с невежеството си.
 • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 42 Нищо общо

  13 6 Отговор

  До коментар #37 от "алелемалее":

  Мисля, че казах големи. Прочети малко история, кой какво е спечелил в тези войни. А за най-малката Авганската колко ли време беше СССР там и за колко се изнесаха онези преоблечени те.

  Коментиран от #48

 • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 44 Володя Сталин

  1 6 Отговор

  До коментар #1 от "Адам Хилтън":

  И а само 1 ИМПЕРАТОР ! И Царь .
 • 45 Кило хляб

  13 18 Отговор

  До коментар #3 от "Професора":

  Вече е 300 рубли ,всичко работи ли работи ,и всичко отива нагоре . Работело на мах хахаха

  Коментиран от #109

 • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 47 Путинофил

  18 17 Отговор
  Много им си иска на рашките да бъдат наравно със Запада, но все не им се получава, миличките!
 • 48 алелемалее

  10 9 Отговор

  До коментар #42 от "Нищо общо":

  Първата Световна Война голяма ли е??? Или не са язагубили? Кримската също не е малка...много държави са участвали... виж в уикито.

  Коментиран от #54

 • 49 Още един путинофил

  16 18 Отговор
  Путин прати Русия в задънена улица за следващите минимум 300 години.

  Коментиран от #52

 • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 51 Бат Пешо

  19 12 Отговор
  Зиг-заг, миш-маш ама в Русия не раздават брошури кое да си мият под душа, за да пестят. Не им обясняват и как да си настройват парното зимата пак за икономии. Не им обясняват как лятото да спрат топлата вода, за да има за зимата - точно днес при Оризова. Тъй, че не знам кой е смешния. И откога Запада стана "колективен". Цялата сила на западните държави беше точно, че индивида има шанс да се развива без значение колектива, какво му казва. Точно затова някога хората бягаха от СССР-то. Забравихте ли го? Интересно как се обръщат нещата в живота

  Коментиран от #55, #105

 • 52 Хи хи хи

  13 10 Отговор

  До коментар #49 от "Още един путинофил":

  Ще видим зимата Урсула ша та топли
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 Нищо общо

  9 6 Отговор

  До коментар #48 от "алелемалее":

  Чети малко бе пич. Кой какво е спечелил. Подзказка:Разучи годините и картите на света. Мързи ме да ти ги снимам. Апропо, говоря за т. н. преговори непосредствено след войните. Както ще стане и с Украйна.

  Коментиран от #101

 • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 56 Купувам

  15 14 Отговор
  Нова лада хахаха
  Цените на новите лади са се качили в космоса .
  Браво на Путлер
  Нова Лада цени между
  1 .5 милион - 1.75 милиона рубли. Направи не се смятат толкова много нули
  Хахаха. няма никаква инфлация в Раша . Да благодарят всички путлерчета на Путлер, върна Раша обратно в каменната ера.

  Коментиран от #61

 • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 58 Нищо общо

  4 0 Отговор
  И още една подсказка(извинете). Прочутия цар на златния български век. Колко територия е загубил и колко спечелил?
 • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 60 Аве зеле

  11 6 Отговор
  Кво ша прайте зимата и като им писне на целия ес
 • 61 Хи хи хи

  10 8 Отговор

  До коментар #56 от "Купувам":

  Може лада но гориво бол те западните с вода ще вървят
 • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 63 Уса

  19 9 Отговор
  От 20 години живот в сащ мога смело да твърдя,че запада има нужда от сериозни реформи.Русия се знае,но запада е затъпяваща идея.която се крепи на фалшиви надежди

  Коментиран от #65

 • 64 Хохо секса

  10 14 Отговор
  Русия е като бълха, ако бъде сравнена с "колективния Запад".

  Коментиран от #76

 • 65 Хохо секса

  10 9 Отговор

  До коментар #63 от "Уса":

  Премести се да живееш в Русия!

  Коментиран от #79

 • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 67 Хохо секса

  7 12 Отговор
  Скоро Русия няма да я има,
  а може би и света,
  защото Путин каза:
  защо да го има светът,
  ако Русия я няма?
 • 68 Не разбира се,

  15 4 Отговор

  До коментар #66 от "Изтече им пясъка 91 година на тия":

  ти си нагледен пример как се "управлява" в 21-ви век - редовен прием на наркотици и забита мутра в интернет, за поредните внушения на синедриона (ако изобщо знаеш какво е това).
 • 69 Абсолютни глупости

  18 7 Отговор

  До коментар #66 от "Изтече им пясъка 91 година на тия":

  Всички внушения, че това което става в момента не може да се случи в 21 век рухнаха за миг и това е големия проблем на ЕС и САЩ, а не е Украйна. Истината е, че може да се случват такива неща и то още как и това е само началото. Който си е въобразявал, че има някакъв световен гарант на неговото спокойствие се е лъгал.

  Коментиран от #75

 • 70 ИМПЕРИАЛИСТ

  11 17 Отговор
  "........руска култура от 19-ти-20-ти век,...." е изцяло на базата на плагиатстване от Европейската.
 • 71 Въпрос

  16 12 Отговор
  Защо има толкова статии тук от DW?Aко искам да чета DW ще си въведа в търсачката и ще чета,но не искам.Стигнах до средата на тая боза и чак тогава забелязах,че е на DW...
 • 72 Хохо секса

  11 19 Отговор
  Русия е като бълха...
  Истината боли. Какво е Русия?

  Икономика - колкото една неголяма европейска държава.
  Икономика - БВП на глава от населението по-нисък от българския
  Обитавана от всякакви етноси, народности...
  Управлявана от психопат

  Прост суровинен придатък на света
  То, и Нигерия има същите суровини, и то в повече.. става дума за нефт и газ

  Коментиран от #73, #106

 • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 75 Недоразбрал си малко

  11 8 Отговор

  До коментар #69 от "Абсолютни глупости":

  Говоря ти за начина и маниера на управление на държавата не ти говоря за дивашката фактология на събитията..можеш ли ти да ми обясниш каква полза има Путин от една разрушена руска икономика и от една територия в Украйна физически разрушена на 90 процента в която трябва да се наливат пари..цената я плащат тия бедняци в окопите и тия в руските села..факт е че когато се допуска безконтролно еднолично управление такива неща стават норма..хората искат да живеят добре сега не искат да слушат как ще си променят модела на икономиката щото някой не ги харесвал или уважавал..няма справедливост и прагматизъм има напрактика абсолютна диващина и ционизъм..щеки да създават високотехнологични фирми тепърва..кой глупак може да повярва при условие че не ги създадоха при сравнотелно благоприятни условия сега ще ги създават в условие на война и санкции
 • 76 Ха ха ха

  14 10 Отговор

  До коментар #64 от "Хохо секса":

  Колективния запад се разпада чакай да дойде зимата и ще видим
 • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 79 Зикзак

  13 6 Отговор

  До коментар #65 от "Хохо секса":

  Всеки ли който не може да казва на черното бяло трябва да заминава в Русия?
 • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 81 DW и Русия!!! Много ви се иска да

  11 8 Отговор
  Спретнете една"реформа" в Русия??? В Украйна направихте. в България 32 год ни Помагате в "реформата" качихте Мутрата Борисов на власт и ДС Ченгетата зад него, и ни дочупихте Държавата!! В Русия няма да ви пуснат да правите"Реформа", там вадят зъби без упойка на подобни Реформатори!?
 • 82 Истината 33??Русия и създава проблеми

  14 7 Отговор
  "Колективния Запад!!!! " С Китай, Индия, Бразилия, Турция, Пакиста!н, Иран, Саудитска Арабия, половин Афтика!!??? Това са и част от Приятелите!!! Проблеми създават Англосаксите!!!
 • 83 DW пак Плачете на чужд гроб!!

  18 5 Отговор
  Зелените в Германия ви съсипаха Енергетиката а Вие Блеете!! Допуснахте Зелените идиоти да ви управляват,!!
 • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 85 Така й се иска на Европа, но Путин

  15 7 Отговор
  яко ще я яхне, вижда се на снимката. И Наполеон, и Хитлер така са си мечтали, но всички са бягали по бели гащи от руската мечка. Така ще стане и сега, Европа сама се обрича на гибел, натискана от САЩ. Победите на Русия винаги са през зимата, а тя идва скоро, тогава ще гледаме Европа как реве и се мазни на Путин!?

  Коментиран от #108

 • 86 Зелето

  10 8 Отговор
  Сороска медия тъпа трябва да ви забранят
 • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 88 Стрелата

  3 6 Отговор
  До месец маските и севай ушагите иначе революции в евро гейския сауз Факт.
 • 89 чико

  11 8 Отговор
  Докато КРАВАРИТЕ не се намесиха в Украйна , всичко си беше нормално . Русия беше ДОБРА за всички с нейните ресурси и туристи . Русия има хоризонт за развитие и го следват постепенно . Европа е тази която под натиска на САЩ бавно но сигурно се руши , а и Америка е вече в упадък ..
 • 90 Хахаха

  9 7 Отговор

  До коментар #11 от "Смях":

  Това са ти го внушавали и са те лъгали. Икономиката на Русия винаги е била на нивото на германската. Не е много добре пак, но ще става все по добра.

  Коментиран от #110

 • 91 САТЪРА НА ХАНА

  6 5 Отговор
  СТОУНХЕДЖ Е ПОСТРОЕН 3000 ГОДИНИ
  СЛЕД КАТО Е НАПРАВЕНО ВАРНЕНСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ
  ....
  ФИЛОСОФСКИ ПОГЛЕДНАТО АНГЛИЙСКИТЕ ФИЛОСОФИ СА 3000 ГОДИНИ НАЗАД ОТ АНДРЕШКО И ПЕТЪР МОКАНИНА :)
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 95 Бан аааааа лен буламач

  11 7 Отговор
  Русия лоша и изостанала, "Западът" добър и напредничав. Поредният сороски буламач за щастливите овце в ЕС. Да попитат бившите колонии на тези напредничави западни цивилизации какво мислят по въпроса. Да обяснят в белгийско Конго как да рязали уши и ръце за неизпълнени квоти за добив на каучук. Да попитат индийците как им се отрази цивилизационната мисия на британците.... Да не говорим за газовите камери, концлагерите, отровните атомните бомби в Хирошима и Нагасаки.... Всичко това все продукти на прогреса и развитието на т.н "запад".
 • 96 До псевдо Българина

  6 4 Отговор

  До коментар #94 от "Българин":

  Тая опорка колко пъти на ден я пействаш в различните медии? Поне я промени малко, че си личи от километър какво трли си. Едно и също месеци наред. Жалки сте.
 • 97 Бамбука

  7 1 Отговор
  Някой беше казал - Крачка напред, две назад. Тръгваш да строиш социализъм и вместо комунизъм се връщаш в капитализъм.
 • 98 Истински българин

  8 6 Отговор

  До коментар #94 от "Българин":

  Ало интелигентния, пишеш едно и също под всяка статия месеци наред. Ако не ти стига акъл да промениш някоя дума поне си оправи граматиката, например запетайката след "почтен" във второто изречение я премести преди "но" в последното. П.П. Липсата ти на мозък дължи ли се на заразяването ти с модерната за Евро Гейския Съюз болест маймунска шарка?
 • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 100 Хахаха

  5 7 Отговор

  До коментар #94 от "Българин":

  Русофоб = нацист. И точка. Това е по зле от това да си неинтелигентен.
 • 101 А ти що не четеш бе

  6 1 Отговор

  До коментар #54 от "Нищо общо":

  Казаха ти Аляска е продадена от руснаците поради нерентабилност.В главен град Ситка превело лед Това било производството.Всичко друго е на субсидия.И ти го изтърка тва,а само зовеш да четем.Има ли полза от четенето,като РФ се разпада.
 • 102 Това не им

  4 5 Отговор

  До коментар #30 от "Нищо общо":

  изнася на глупавите нахални евро джендъри!
 • 103 Тъпата Англия

  4 5 Отговор
  все е била хунта, която е завладявала земи и е вършила геноцид! Няма ли да си седнат на пърделниците грозни?!
 • 104 Русия е перфектна, а Западът е гнил

  4 8 Отговор
  ФАКТ
 • 105 О да,

  5 4 Отговор

  До коментар #51 от "Бат Пешо":

  отрекоха социалистическия колектив, а сега говорят за модерния екип, отрекоха планирането, ама видяха, че без него не може, лаят за някаква демокрация, а ги командват като башибузук и тъпаците си мълчат. В концлагери да ги вкарат, че да се осъзнаят тези джендъри! Дано да се разпадне този ес с боклуците, които вземат купища с пари и по цял ден нищо не правя!
 • 106 Ти въобще

  2 2 Отговор

  До коментар #72 от "Хохо секса":

  излизал ли си от България? Знаеш ли географията?

  Коментиран от #107

 • 107 Данните са истински!

  1 0 Отговор

  До коментар #106 от "Ти въобще":

  И ти се ядосваш.
 • 108 Олга

  2 2 Отговор

  До коментар #85 от "Така й се иска на Европа, но Путин":

  Не само Наполеон и Хитлер с мощните си армии(воювала с тях почти цяла Европа), но си забравил за Карл XII, след което величието на мощната му държава рухна без да се възстанови силата си,влиянието си и слава. Впрочем, всички забравят на Карл XII. А била велика решаваща битка на времето.
 • 109 Начи килце хлебец 5 €,а!

  1 0 Отговор

  До коментар #45 от "Кило хляб":

  При заплата 700 кинта.Та горе-долу литър водка(ако не литър,то половин литър плус един децилитър е толкова.С други думи,след кат прочетеш такива тъжни данни мож да кажеш,че правителството на русия е антинародно.
 • 110 Да,ама не

  1 0 Отговор

  До коментар #90 от "Хахаха":

  Најш кога ще стане кат германската?Кат цъфнат налъмите.Заплата 700 лева,т.е.352-3 €.Африканска,нали?
 • 111 Курица нет птица

  0 3 Отговор

  До коментар #3 от "Професора":

  А Украйна я търси ЗАД ГРАНИЦА
 • 112 Матей преображенски

  2 4 Отговор
  Вярно е че Русия беше изместена от пътя на възходящо развитие,дълги години се лута,но устоя.Не беше победена,а предадена,стройната социалистическа система беше разтурена с измама.Щом е станало така,значи там е било слабото място на системата--върховното началство,то каквото каже,това е,не подлежи на обсъждане.Американците,ЦРУ са го схванали и пробутаха Горби и още неколцина върховни пре-да-тели.После пак пробутаха Елцин,за да задълбочи разгрома.И едва Путин се зае сериозно да възстановява Русия.Американците навярно не могат да си го простят,как са го допуснали,подценили са го.И изкомандваха на ЕС И НАТО --ЗИГ,ония откликнаха--Х-А.Й-Л!
 • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 114 Спецовете по Родинските въпроси

  2 1 Отговор
  Когато евреец ми заговори за Родинии... и ми се повдига.Първа,втора,трета... ента Родина...Еврейците имат като минимум две родини,а като правило три и повече родини... Меняват ги като носни кърпи щом има необходимост или далавера. Това не им пречи самоуверено и менторски да се изказват умновато по Родинските въпроси. Тееее... еврейците са спецове по целия спектър на социалното инженерство - от класовата борба,до етносите,религиите и геополитиката. Може и да ги изброим поименно тия умноватници. И накрая да го попитам тоя умник Бърлин..., като се е загрижил за Русия да вземе да ми обясни защо и как така евреосите близо 2000 година нямаха Родина,а на сегашната им такава и се клатят краката и само ежегодните инДжекции на САЩ я държат в кондиция?
 • 115 Кракра

  2 0 Отговор
  Зиг - Полша напада Русия, Заг - Полша изчезва от картата.
  Зиг - Швеция напада Русия, Заг - Швеция става неутрална за 300 години.
  Зиг - Франция напада Русия, Заг - Казаците се разхождат из Париж. Възниква думата "бистро".
  Зиг - Германия напада Русия, Заг - Червено знаме над Райхстага.
  Зиг - САЩ напада Русия, Заг - ...........
 • 116 Отговор

  1 0 Отговор

  До коментар #23 от "реру":

  Ти в съвета за сигурност искаш да има поети и балерини?