1 65938

Рискът от недостиг на газ през зимата - реален, но управляем

 • газ-
 • газпром-
 • булгаргаз

И въпреки че България има сравнително малко потребление на синьо гориво и множество входни точки за доставка и до настоящия момент страната все още няма пряк достъп до доставки на неруски газ

Рискът от недостиг на газ през зимата - реален, но управляем - 1
Снимка: Shutterstock
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Няма газ" се превърна в популярен рефрен сред българските бизнес и политически лидери, след като новото служебно правителство встъпи в длъжност на 3 август 2022 г. Кабинетът и "Булгаргаз" са призовавани да подновят преговорите с "Газпром" и ако е възможно, да подновят доставките директно от Русия. Това би било погрешно, пишат в доклад под заглавие "Кремълският наръчник в България: нова страница или още от същото?" анализаторите от Центъра за изследване на демокрацията. Твърдението "няма газ" се основава на преувеличен риск и пълно непознаване на геополитическите рискове от последващи съкращения на доставките и от изнудване от страна на Кремъл.

И въпреки че България има сравнително малко потребление на газ и множество входни точки за доставка и до настоящия момент страната все още няма пряк достъп до доставки на неруски газ. Въпреки това при добро управление нито българите ще останат на студено, нито бизнесът би бил принуден да спре да произвежда, посочват още от ЦИД.

Пълният текст на Центъра за изследване на демокрацията

Европа е изправена пред безпрецедентна криза на енергийната и климатичната сигурност. Кризата започна още преди руската инвазия в Украйна, но се подклажда непрекъснато от Кремъл, за да изнудва Европа да промени външно-политическите си позиции. За последните дванадесет месеца "Газпром" намали четири пъти доставките за европейските си клиенти, което предизвика поредица от ценови сътресения на газовите пазари. При 200 EUR/MWh през август 2022 г. цената на газа в Европа вече е над 10 пъти по-висока от петгодишната средна стойност от преди август 2021 г.

Европейският съюз беше този, който създаде и се вкара в този капан. Геополитическите рискове за европейската енергийна сигурност се влошиха с повече от 20% след анексирането на Крим през 2014 г., тъй като редица европейски държави задълбочиха зависимостта си от вноса на руски природен газ. През десетилетието, предшестващо войната в Украйна, по-голямата част от нарастващата зависимост на ЕС от вноса на руски природен газ се дължеше на Германия и Италия. Страните от Централна и Югоизточна Европа последваха примера им, като политически лидери от Унгария, Сърбия и България са притиснати от тази зависимост дотолкова, че продължават да настояват да се наруши европейското единство по отношение на санкциите на Кремъл.

В затруднено положение: Ситуацията в България е сред най-трудните в ЕС. До края на април 2022 г. страната зависеше от "Газпром" за 94% от потреблението си на газ. България си беше осигурила по-голямата част от доставките чрез "Турски поток" по дългосрочен договор, който приключва на 31 декември 2022 г. Но руската компания едностранно преустанови доставките на 27 април 2022 г., след като държавният монополист на пазара на едро "Булгаргаз" отказа да приеме схема за плащане в рубли. Оттогава "Булгаргаз" купува газ месец за месец основно от дружества в Югоизточна Европа с дългосрочни договори с "Газпром" (с което на практика купува руски газ) на цени, които са с между 20 и 30% по-високи от тези в съществуващия дългосрочен договор. Забавянето на изграждането на ключовия интерконектор с Гърция означава, че България плаща по-висока цена за 2/3 от договорените обеми азерски газ, въпреки че азерските доставки, основани на 25-годишно споразумение със 100% нефтена индексация, в момента са много по-евтини от средната европейска цена на спот пазара.

"Няма газ" се превърна в популярен рефрен сред българските бизнес и политически лидери, след като новото служебно правителство встъпи в длъжност на 3 август 2022 г. Кабинетът и "Булгаргаз" са призовавани да подновят преговорите с "Газпром" и ако е възможно, да подновят доставките директно от Русия. Това би било погрешно. И би възстановило дългосрочната уязвимост на България от шантажа на монопола "Газпром". Въпреки че рискът от недостиг на газ през зимата е реален, той е управляем, дори ако България не започне отново да купува директно от Русия. Всъщност възобновяването на вноса от Русия няма да отстрани основната причина за настоящата криза и би довело до още по-голям риск от прекъсване на доставките в бъдеще. "Газпром" се доказа като ненадежден доставчик. В продължение на десетилетия руският газов монополист изнудваше ценово своите по-слаби клиенти в Централна и Източна Европа, като в последната половин година прекъсна доставките за дузина държави - членки на ЕС, включително и за "най-лоялните" си клиенти - Германия, Австрия, Нидерландия и Италия, някои от които дори бяха изявили готовност да приемат плащания в рубли.

Проследяване на източника на кризата: Българският газов пазар остава незначителен като обем. Националното търсене на газ е по-малко от 1% от общото търсене в ЕС. Осигуряването на толкова малки количества от световния пазар на газ не би трябвало да е проблем, дори и в условията на сегашното напрежение на пазара. Въпреки това политическите и инфраструктурните пречки са значителни.

България разполага с множество входни точки за газ, но към август 2022 само една от тях осигурява пряк достъп до неруски газови доставки - интерконекторът IGB, който все още не е пуснат в експлоатация и ще доставя азерски газ през Гърция. Достъпът до съществуващите съоръжения за регазификация на егейското и средиземноморското крайбрежие зависи от добрата воля и съображенията за национални доставки на съседните Гърция и Турция.

Осигуряването на достатъчно газ за зима 2022/2023 ще бъде предизвикателство в случай на пълно спиране на руския газ в Европа. Азерският газ може да покрие само около една трета от националното търсене. Това е достатъчно за нуждите на домакинствата и топлофикационните дружества. Промишлените потребители обаче са изложени на риск "Булгаргаз" да закупува необходимите количества месец за месец без дългосрочен договор и на цени около референтната стойност на TTF - която е с 30% по-висока от дългосрочния договор на "Газпром", който има 30% компонент на петролна индексация.

Важното е, че всяко сравнение на цените в публичния дебат остава спекулативно, тъй като точните цени са търговска тайна. Като цяло, поради индексирането на TTF в дългосрочните договори на "Газпром" с европейски компании, получената цена обикновено е близка до цените на TTF, а понякога дори по-висока. Това се случва, защото цената по дългосрочния договор отразява цените на TTF със закъснение от поне един месец.

Според изтекъл правителствен документ "Булгаргаз" е получил оферта от американската компания Cheniere за доставка на втечнен природен газ - 3 товара, по един за всеки месец през периода октомври - декември. Въз основа на съобщените размери на товарите, това би покрило приблизително още една трета от търсенето - ако България успее да осигури маршрут, по който втечненият природен газ да достигне до нейната територия - през Гърция или Турция.

Дори и България да успее да осигури капацитет за регазификация на втечнен природен газ и да получи трите товара на Chenier", това все още оставя дефицит, който според документа на "Булгаргаз" няма да бъде запълнен с газ от хранилището в Чирен в значителна степен (само 240 GWh през декември, или средно 7,7 GWh на ден). Това се случва въпреки очакванията, че всички договорени азерски количества ще бъдат доставени от септември. Очакваният дефицит за четвъртото тримесечие е 1ТВтч-1,5ТВтч.

Прогнозите на "Булгаргаз" повдигат два основни въпроса - доколко реалистични са данните за търсенето и могат ли допълнителните количества от хранилището в Чирен да помогнат за намаляване на недостига?

Що се отнася до търсенето, данните на "Булгаргаз" са само малко по-високи от прогнозите на ENTSOG (Мрежата на европейските оператори на газопреносни системи, в която членува "Булгартрансгаз"), които, от своя страна, се основават на средни сезонни стойности. Въпреки това има сериозни основания да се твърди, че през отоплителния сезон 2022/2023 г. търсенето ще е по-ниско. Въз основа на данните на ENTSOG дневните потоци към крайните потребители в България през последните няколко месеца са с 20-30% по-ниски от миналогодишните, като много потребители вероятно са намалили потреблението поради прекалено високите цени.

Що се отнася до газа от хранилището в Чирен, максималният капацитет за добив е 40 GWh на ден (постепенно намалява, когато хранилището се изпразва). Въпреки че в момента то е запълнено на 48%, до 1 октомври може да достигне 76% (ако се запази темпът на запълване от втората половина на юли). Следователно "Чирен" може да покрие изцяло дефицита на доставки през октомври и ноември спрямо нормалното търсене. В началото на декември обаче, хранилището ще бъде отново запълнено едва на 48% и ще може да поддържа само 38 GWh на ден като максимален капацитет на добив. Това ще остави непокрит дефицит на доставките от 17%, а до края на годината нивото на газ в "Чирен" ще е едва 30%. В случай на ниско търсене обаче (ако приемем 20% спад спрямо нормалните нива, поради по-високите цени) траекторията на съхранението е сходна с тази от 2021 г., като не оставя дефицит.

Дефицитът изглежда управляем с подходящи мерки по отношение на търсенето и предлагането. Заради високите цени търсенето на газ в страната вече е намаляло с повече от 20%. Търсенето за битово отопление вероятно също ще намалее значително през зимния период, тъй като цените на газа за домакинствата скочиха рязко, стимулирайки преминаването към електроенергия. Допълнителна държавна подкрепа за инвестиционните разходи, особено за термопомпи, би могла да ускори този пазарно-обусловен отказ от газ. Организирането на търгове за намаление на потреблението от страна на промишлените потребители също е подходяща стратегия не само за облекчаване на потенциалния дефицит, но и за получаване на много по-ясна представа за това какво ще бъде действителното търсене на газ от сектора през следващите месеци.

Справяне с високите цени: Цената на Cheniere ще бъде близо до преобладаващите цени на TTF. Като се има предвид, че цената по дългосрочния договор за доставка с "Газпром" има 70% компонент, свързан с TTF, предложената цена за товарите с втечнен природен газ вероятно ще бъде не повече от 10-15% по-висока от цената на руския газ през октомври. Възможно е обаче тя да бъде с около 60% по-висока през декември въз основа на срочни месечни договори - все още обаче много несигурна прогноза. Използвайки страха от вероятността за подобна ценова разлика индустриални групи в България поискаха в отворено писмо правителството да възобнови преговорите с "Газпром" и да приеме схемата за плащане в рубли, вместо да търси алтернативни доставки на втечнен природен газ. Възприемането на тази стратегия в този момент би било грешка, която България и други европейски държави вече многократно са допускали.

Рисковете, свързани със сигурността на доставките, които се съпътстват от този подход, далеч надхвърлят всяко потенциално (и силно несигурно) ценово предимство, което може да се получи. В крайна сметка този въпрос се свежда до решението дали евентуално по-ниските цени на газа за месец или два си заслужават риска страната и нейната икономика да продължат да бъдат подлагани на поредните произволни съкращения и изнудване от страна на "Газпром" в бъдеще.

Във всеки случай десетократното увеличение на световните цени на природния газ изисква спешни мерки за защита на най-уязвимите групи в обществото. Осигуряването на адекватно жилищно отопление на достъпни цени за домакинствата ще изисква финансова подкрепа от страна на правителството. Същото се отнася и за промишлените потребители, за да се запази тяхната конкурентоспособност. Българският държавен бюджет е стабилен и може да понесе такива мерки, каквито вече бяха приложени на пазарите на електроенергия и горива.

Какво следва?

Осигуряването на допълнителни доставки на втечнен природен газ е необходимо, за да се намали зависимостта от газа от Чирен и сигурността на доставките след декември 2022 г., особено за останалата част от отоплителния сезон, който обикновено продължава до края на март. Българското правителство трябва да разработи план за осигуряване на място за разтоварване в гръцкото съоръжение в Ревитуса в рамките на по-широко споразумение за солидарност, основано на наличната рамка на ЕС, и чрез двустранни разговори с гръцкото правителство. Следва да се проучи и възможността за доставка на втечнен природен газ на турските терминали. Текущите данни показват, че няма свободен капацитет на тези терминали до края на годината, а доставката ще зависи от сключването на споразумение за междусистемна връзка между българския и турския оператори на газовите системи, каквото все още няма. Българското правителство следва да се свърже с турските си партньори, за да ускори сключването на споразумението, което има подкрепата на ЕС поне от 2015 г.

За промишлените потребители осигуряването на планомерно намаляване на потреблението изисква незабавно въвеждане на система за търгове за модулиране на потреблението. Този подход също така ще помогне да се противодейства на някои от отрицателните последици от прекомерно високите цени, тъй като на най-засегнатите потребители ще се плаща за това, че не консумират част от газа.

Домакинствата, които използват газ за отопление, следва да получават подкрепа, като инвестиционната подкрепа за преминаване към електричество следва да бъде приоритетна пред субсидиите за горива, които стимулират по-голямо потребление. Същевременно топлофикационните дружества следва да получат целева подкрепа, за да поддържат нормалното си функциониране и да предотвратят сериозен ценови шок за домакинствата.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Ротшилд

  18 1 Отговор
  Всичките ви кризи ги управлявам.
 • 2 проZд руZофил

  4 18 Отговор
  Стига сте били проZди и си сложете климатици. ГаZ само за ундистрията.

  Коментиран от #13, #15, #20

 • 3 Благодаря за вниманието

  16 1 Отговор
  И след тия стотина страници бла-бла-бла, дали на някой му пука за газа Ви? Това вид оправдание за блатото в което се намираме ли е?
 • 4 Иво

  4 22 Отговор
  Радевчетата само плашат хората.Искат договор с Газпром за да се нагушат и за внуците после народа ще плаща с десетилетия.Чуеш ли някой да говори за договор с Газпром дначи ти говори за огромна комисиона за него и шайката на президента.

  Коментиран от #11, #16, #19


 • 5 Не прочел

  21 3 Отговор
  Не си струва дори да чета тази " обнадеждаваща" статия. Зимата идва а гладът и студът ще са реалност.

  Коментиран от #32

 • 6 Буко Баламата

  12 0 Отговор
  Е как бе Бойко нали направи пълна диверсификация бе.
 • 7 .......

  5 1 Отговор
  Споко.Тези където сега ни продават руска газ с надценка земетресения ги люлеят.
 • 8 Разбира се, че е управляем.

  16 1 Отговор
  Пускаме руския газ, подписваме с Газпром нов дългосрочен договор и всичко се оправя.
 • 9 Димов

  12 2 Отговор
  Вие не щете да имате газ. Вие искате да се харесате на бай Дън.
 • 10 тук е заровено кучето!

  11 3 Отговор
  " Кабинетът и "Булгаргаз" са призовавани да подновят преговорите с "Газпром" и ако е възможно, да подновят доставките директно от Русия. "

  Затова в рамките на 2 години за четвърти път ще ходим на избори и не се знае още колко пъти ще маршируваме до урните, не за наши а единствено заради чужди интереси. Но това си е наш пропуск, че сме го позволили без нужната реакция, когато е бил момента.
 • 11 Димов

  9 1 Отговор

  До коментар #4 от "Иво":

  А договорът за втечнен щатски газ кого облагодетелства или партията забранява такива въпроси?
 • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 13 да де

  15 0 Отговор

  До коментар #2 от "проZд руZофил":

  аз климатици съм сложил отдавна, но очаквам заради "евросолидарност" да ни спретнат някакви номерца с тока, за "солидарност" отдавна ни зове гинеколожката.
 • 14 Адам Хилтън

  13 0 Отговор
  "Управляем" - демек ще бият и стрелят по протестиращи тази зима.

 • 15 А50

  13 1 Отговор

  До коментар #2 от "проZд руZофил":

  30г. стигат ни маймунджалъците ви, проzти copocoиди
 • 16 А50

  9 6 Отговор

  До коментар #4 от "Иво":

  Не се притеснявайте Газпром няма да ни доставя газ поне тази зима, за да му дойда акъла на този народ и да навре copocoидте в гъ,за на Copoc

  Коментиран от #18

 • 17 Руски слуги

  4 14 Отговор
  СТИГА СТЕ РЕВАЛИ ЗА ТОЯ РУСКИ ГАЗ , ГАЗ ИМА НЕ Е ПО СКЪП ОТ ТОВА КОЕТО ПРЕДЛАГА РУСКИЯТ ОКУПАТОР, В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРОДАВАН НАЙ СКЪПО ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, НЕ Е САМО ОТ СЕГА !
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 19 айде успокойте се

  7 3 Отговор

  До коментар #4 от "Иво":

  "Газпром" може и да не даде газ за България, защото и там, както и тука има различни и противоположни мнения, някои казват, че изхождайки от опита, с български "държавни" хора изобщо не си заслужава да се преговаря, така че зависи кои ще надделеят. А България може да се окаже двойно наказана и от "Газпром", и от кураторите ни от ЕС и шаштите."Свободата Санчо(Ганчев), свободата!!!???".
 • 20 жжжжжжж

  11 1 Отговор

  До коментар #2 от "проZд руZофил":

  Да бе, дадих 3300 за газово котле, ей сега ще се бръкна още толкова за 3 климатика. И ако мислите, че няма да поскъпне тока и/или да има режим, много се лъжете. Апропо, нали Киро каза, че ще внасяме евтин ток от Украйна. Поредната лъяа, нали, то те са неизброими. Лъжливия ПАРАПЕТАДЖИЯ, който пак се гласи да управлвява.
 • 21 четящ

  12 3 Отговор
  скъпи анализаторчета, първо явно не сте работил в производството щом ги говорите тези врели и некипели, а именно производството вади и вашите парички! не може да се намаля потреблението на газ, а да искаме да се увеличава БВП, това е аксиома в икономиката! втора сами казвате, че свободни слотове на терминалите в Гърция и Турция няма да края на годината и трето нямате никакви доказателства, че ако се подновят доставките на руски газ по договора с тях, ще ни спрат когато си решат доставките, досега не са го правили, през април ги спряха, защото ние не платихме по тяхната схема, защото е естествено продавача да каже как иска да му се плати... така, че почетете още малко за тази материя преди да я коментирате!

  Коментиран от #23, #25, #34

 • 22 Наблюдател

  6 0 Отговор
  Е, зимата ще е теста има ли, няма ли газ и колко ще струва на гражданите ползването му! 1 обаче е абсолютно сигурно и да няма, дори цената му да е като на ядрено гориво виновни също няма да има!

  Коментиран от #27, #33

 • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 24 А50

  10 0 Отговор

  До коментар #18 от "Аман от предатели,":

  Предател на какво и кого, аз ли съм дал на концесионери да източват богатствата на България без пари, ако човек не е либepacт значи е предател. Да предател съм на либepacтките ви идиотщини и евpoиzгъзици, a вие служите в интерес на корпорации.

 • 25 я пак!

  3 6 Отговор

  До коментар #21 от "четящ":

  Като имаш договор и там е отразено как се плаща, едностранната промяна е нарушение. Затова се сключват договори, за да няма промяна до изтичането им. Когато изтече договора всеки си поставя условията и ако има сделка се подписва нов.

  Коментиран от #29

 • 26 az #Контрапропаганда

  11 1 Отговор
  "Центърът за изследване на демокрацията" се финансира отвън и по същество обслужва чужди за България интереси!

  Коментиран от #28

 • 27 А50

  7 2 Отговор

  До коментар #22 от "Наблюдател":

  Съгласен съм напълно с теб, но виновен ще има, това разбира се ще бъдат руснаците, че не им искаме тяхната газ, а те не ни я доставят без пари.
 • 28 А50

  10 1 Отговор

  До коментар #26 от "az #Контрапропаганда":

  Всички "центрове" и "институти" с гръмки имена са агенти за чуждо влияние

  Коментиран от #30

 • 29 А50

  2 0 Отговор

  До коментар #25 от "я пак!":

  Като пише в тоя договор как се плаща, защо не превеждат западните банки парите към Газпром. Оплаквай се на западните ни партньори.

  Коментиран от #31

 • 30 мхммм

  2 0 Отговор

  До коментар #28 от "А50":

  Те и в нашия министерски съвет, без да са с гръмки имена, са такива.
 • 31 я пак!

  1 2 Отговор

  До коментар #29 от "А50":

  А ти може да искаш и западна Европа да ти плаща цялата сметка, но такива филми не се прожектират. Договора не е със западните банки, а с българските отговорни институции.
 • 32 Забрави за...

  1 4 Отговор

  До коментар #5 от "Не прочел":

  Къпането и че Европа ще се разпада, пиши всичко, иначе ще ти клъцнат от надницата.
 • 33 ??????????....

  1 0 Отговор

  До коментар #22 от "Наблюдател":

  Много абсолютно ли е сигурно че газ няма да има.
 • 34 Много си чел...

  4 0 Отговор

  До коментар #21 от "четящ":

  Личи ти, и от газ и от договори разбираш, и кой прав, и кой е крив при спирането на газта от Газпром, не съм предполагал че в България има толкова компетентни по всичко хора, няма да се учудя ако ти си разчел и шумерската писменост.
 • 35 ГАЗПРОМ ВЪН

  0 7 Отговор
  Доказа се че американският газ е два пъти по евтин от руския,обаче защо руските подлоги не подписват договора за доставка е ясен,ИСКАТ ОТНОВО ДА НИ ЗАГРОБЯТ С ПУТЛЕРАСТКИ ГАЗ.

  Коментиран от #37

 • 36 мишо

  4 1 Отговор
  ДОРИ И ДА ПЛАЩАМЕ В РУБЛИ ГАЗ НЯМА ДА ИМА ОТ РУСИЯ ЗАТОВА Е ВИНОВЕН ПЕТКОВ ТОВА ПРОЧЕТОХ В Ю ТУБ СЕГА
 • 37 Нанси Фалоси

  3 0 Отговор

  До коментар #35 от "ГАЗПРОМ ВЪН":

  да прав си, поредното увеличение с 20% доказва точно това - че американският газ е по-евтин. След два месеца ще ти го докажат пак, по същия начин
 • 38 ФИЛИП ЕЙДЖИ

  1 0 Отговор
  хората ще намерят и Бойко и Киро и Радев и жална им майка......