11 Март, 2023 13:00 2 068 37

80 години разногласие. Какво прави Борис III за оцеляването и депортацията на евреите

 • семитизъм-
 • холокост-
 • български евреи-
 • цар борис iii

Депортирането на беломорските и македонските евреи не може да се осъществи без съгласието на Борис III

80 години разногласие. Какво прави Борис III за оцеляването и депортацията на евреите - 1
Снимка: Фейсбук
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Добър или лош за евреите е цар Борис III? Въпросът се дискутира толкова разпалено, че дебат всъщност няма, а произволните интерпретации са безчет. Ето фактите, хладнокръвно.

Точно преди 80 години в България се случват най-малко две основни събития, които и днес се тълкуват според идеологическите, политическите и семейните пристрастия на участниците в разговора:

Хиляди евреи, живели на територията на предвоенна България, запазват живота си;

Хиляди евреи, живели на територии, окупирани от България по времето на Втората световна война, са депортирани до газовите камери и убити.

Каква е ролята на цар Борис III в тези две събития? Как се отнася той към други важни въпроси, които имат отношение към съдбата на евреите през Втората световна война? Тук сме подбрали най-острастено дискутираните въпроси и ги разглеждаме един по един.

Каква е връзката на царя с антисемитското законодателство

Макар да се поддава понякога на кресливото антисемитско малцинство (превърнато в края на 30-те в парламентарно мнозинство), изглежда цар Борис III сам не изповядва подобни възгледи.

От друга страна обаче, на 24 декември 1940 г., въпреки бурните дебати в пленарна зала, XXV–то Обикновено народно събрание приема противоконституционния Закон за защита на нацията (ЗЗН). Той влиза в сила едва след утвърждаването му от цар Борис ІІІ и обнародването му с неговия подпис в „Държавен вестник“ на 23 януари 1941 г.

Не бива да забравяме, че споменатото антисемитско законодателство след януари 1941 г. води до налагане на редица неконституционни ограничения върху гражданските права на „лицата от еврейски произход“.

Евреите носят жълти звезди, плащат извънредни данъци, не могат да упражняват някои професии, имотите им са отнети.

Те например са преднамерено отделени от другите поданици на Царството чрез предназначени специално за тях документи за самоличност. Всеки евреин и еврейка са длъжни също да носят свои жълти опознавателни звезди на реверите. На вратите на домовете, в които живеят евреи задължително, съгласно закона, се поставя надпис, който гласи: „Еврейско жилище“. На евреите е забранено да упражняват и дадени професии. Заедно с това те са обложени с извънредни данъци, които довеждат до икономическо омаломощаване на еврейската общност в страната.

С тези противоконституционни мерки еврейските имоти са отнети от собствениците им, разграбени и разпродадени. Не на последно място за евреите важи и специално наложен дискриминационен полицейски час. Някои централни зони на градовете в царството са преднамерено и целенасочено забранени за евреи. Едновременно с това всяко напускане на дадено населено място от евреи води след себе си до определени най-строги наказания. Всички трудоспособни мъже евреи пък са събрани в трудови групи.

Изповядва ли царят антисемитски идеи

Не са запазени записки с антисемитско съдържание, нито други документи от подобен характер от ръката на самия цар.

Авторитарният безпартиен режим след 1935 г. до голяма степен е контролиран от него, но до есента на 1940 г. няма индикации за предприемане на някакви антисемитски мерки. Антисемитски изказвания на монарха отсъстват и в изпълнените с много интимна информация страници от дневника на министър-председателя проф. Богдан Филов (с изключение на един случай, както предстои да видим).

Ала на извънредна сесия, проведена на 2 април 1943 г., когато 11 343 евреи от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот са вече депортирани и намерили смъртта си в концлагера Треблинка, архиереите на Българската православна църква (БПЦ) решават да изпратят писмо до Царя, с копие до премиера Филов, придружено и с копие от протокола им.

В сесията им, както и в писмото, те категорично се обявяват срещу изселването на евреите и тяхното изпращане в концентрационни лагери.

Царят говори за "злото, което еврейството, чрез пропаганда и спекулация, създава сред нашия народ.

По този повод е проведена среща със Св. Синод във Врана на 15 април 1943 г. На нея царят изказва разочарованието си от поведението на митрополитите и от документа, който са му изпратили. В над половин часова реч, съгласно водения от самия Св. Синод протокол, цар Борис III говори открито срещу „еврейството и неговия спекулативен дух“, „еврейската спекулация“, вредата от „експлоатацията на еврейството“, „злото, което еврейството, чрез пропаганда и спекулация, създава сред нашия народ“.

Разбира се, не изключвам тези думи да се отдадат и на контекста на войната, както и на обстоятелството, че говори пред премиера Филов, с когото монархът не желае да е в разнобой. Възможно е също царят да е респектиран от гласуваното вече в парламента на 26 март доверие на Богдан Филов за цялостната му политика, включително и тази по еврейския въпрос.

Но поставени редом до някои от досегашните му действия, те създават по-различна картина. Богдан Филов е определено доволен от срещата с митрополитите и записва веднага на 15 април 1943 г. в дневника си следното: „Царят направи много хубаво и подробно изложение по еврейския въпрос, като изтъкна, че той не е само наш, но и европейски.“

Премиерът видимо е доволен, че думите на монарха все пак са подействали респектиращо и за владиците, добавяйки: „Изобщо по еврейския въпрос бяхме в настъпление и владиците трябваше да се защитават.“ Повече от ясни са и позициите, заети от царя, както и съзнанието на Филов, че следват с Царя обща политика.

Кой отлага депортацията

Обикновено се премълчава, че първата стъпка, след която се стига до отлагането на депортацията на над 8 000 евреи от старите предели на Царството е дело на самите кюстендилски евреи, последвани от софийските и пловдивските.

Причина за това е превозването през довоенните територии на Царството на „вдигнатите“ от 4 март 1943 г. насетне евреи от Беломорието. След това замолените кюстендилски първенци, а именно народният представител Петър Михалев, адвокатът Иван Момчилов, търговецът Асен Суичмезов, учителят Владимир Куртев отиват в София при подпредседателя на парламента Димитър Пешев. Той пък се свързва с „високите етажи на властта“.

Единственият, който може да вземе и наложи решение за спиране и отлагане на депортацията от "старите предели", е царят.

Разбира се, като се имат предвид настроенията и антисемитските убеждения на Александър Белев, премиера Филов и вътрешния министър Петър Габровски, на 9 и 10 март 1943 г. единственият човек в държавата, който може да вземе и наложи решение за спиране и отлагане на започналата депортация на евреи от „старите предели“, е царят.

Интересно е обаче, че никъде в записките на своя дневник Филов не отбелязва да се е случило нещо драматично на 9 и 10 март.

Има ли царят отношение към осъществената депортация

Не бива да се забравя, че и самото решение по депортацията, безсъмнено изцяло нацистка инициатива, е договорено на най-високо равнище между монарха и германския външен министър Йоахим Рибентроп.

Неслучайно в секретна телеграма на последния до германския посланик в София Адолф Бекерле четем: „Относно еврейския въпрос в България царят каза, че досега той е дал съгласие само за прехвърлянето на евреите от Македония и Тракия в Източна Европа. От евреите в България иска да се освободи само от незначителен брой болшевишко комунистически елементи, а останалите 25 000 евреи иска да задържи в концентрационни лагери, защото ще ги използва за строителство на пътища.“

Съдържанието на тази телеграма обикновено се използва като най-сериозно доказателство, че цар Борис III не е желаел депортацията и е спасил на практика евреите от старите предели на царството.

Депортирането на беломорските и македонските евреи не може да се осъществи без съгласието на Борис III.

Но макар и да приемем, че Борис III говори ловко дипломатически на германската страна това, което тя би желала да чуе, споменатият документ не може да не служи и като едновременно доказателство, че не е възможно и депортирането на беломорските и македонските евреи, вдигнати и събрани в определените пунктове от българските власти, да се осъществи без изричното съгласие на държавния глава.

Неслучайно на 15 март – в разгара на самата акция по депортацията на евреите от „новите земи“ – министър-председателят Богдан Филов отбелязва в дневника си по отношение на еврейския въпрос следното: „Царят държи едно твърдо поведение.“

Може ли да се говори за политика на царя и политика на Филов

През февруари 1941 г. около молбата за аудиенция до царя, която отправят политиците от почти цялата опозиция, те изглежда правят известна разлика между линията на царя и тази на премиера Богдан Филов.

Още през април 1941 г. когато Филов записва в дневника си по отношение на Македония, че „германците предлагат да ги окупираме“, той добавя и за по-сдържаната и от самия него позиция на царя: „Той е на мнение да приемем предложението, но не за „окупация“, а „за да запазим реда и спокойствието в завзетите от германците територии.“

Изглежда такава разлика между царя и Филов правят и онези македонски дейци, които се оплакват от българската власт през лятото на 1942 г. След остри критики срещу българското управление, те отправят писмото си лично до цар Борис III. Царят сякаш и сам потвърждава това с поведението си в Скопие при посещението му от 3 октомври 1942 г. Сред шума на тогавашната правителствена пропаганда в България за „националното обединение“, той все пак пожелава на Македония „достойно място“ в „бъдещото устройство на света“.

Кой си ти, бе Филов, който унищожаваш всички човешки добродетели на българина и ставаш палач?

Усещат го изглежда през март 1943 г. и съвременниците. Поне в своя дневник Никола Мушанов пише възмутен от извършваната в този момент депортация на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот следното: „Да се предават за смърт човешки същества от страна на България? Кой си ти, бе Филов, който унищожаваш всички човешки добродетели на българина и ставаш палач?“

Подобна разлика между линията на царя и Филов, поне към 1943 г., правят изглежда и от Комунистическата партия. Те търсят външнополитически завой и при шансове за осъществяването му изглежда са готови да заложат и на Царя.

Това видимо кара френската изследователка Надеж Рагару, в наскоро появилата се нейна книга „И българските евреи бяха спасени…“ История на знанията за Холокоста в България“, да бъде твърде внимателна във формулировките. Струва ми се, че тя и най-точно описва случилото се.

Базирайки се единствено на неопровержимите доказателства, с които разполагаме, тя пише: „Протести на евреи и неевреи, изразявани от местни първенци, от депутати и висши сановници на Българската православна църква, накарали обаче министъра на вътрешните работи Петър Габровски – може би след съгласуване с главата на българското правителство Богдан Филов, с членове на канцеларията на цар Борис III или със самия монарх – да разпореди на 9 март прекратяването на „вдиганията“ и освобождаване на вече задържаните.“

Така изработената от Надеж Рагару формулировка съдържа в себе си както непредотвратимостта на депортацията, при липса на реакции на конкретни и добре известни имена на хора, така и неяснотите и яснотите около нейното отлагане, което ходът на Втората световна война ще превърна в спасение. Без да може да върне живота на намерилите смъртта си в Треблинка 11 343 евреи, „вдигнати“, извозени и предадени на нацистите от тогавашните български власти.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Стига,Баста, Stop

  15 11 Отговор
  Темата е безинтерестна,колкото и да Я натрапвате

  Коментиран от #22

 • 2 Българка

  29 7 Отговор
  Основната заслуга за спасяването на българските евреи е на българската църква и българския народ

  Коментиран от #3, #4, #23

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 5 Орел

  13 5 Отговор
  Анонимката в "Свободна Европа" трябва ли да се счита за истина от последна и безспорна инстанция?
 • 6 Факти

  14 11 Отговор
  Нищо не прави царо! Оказва се и доказва от неговите изявления,че е антисемит и играе на страната на Богдан Филов тогава!
 • 7 Сталин

  25 6 Отговор
  Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

  Коментиран от #16, #21

 • 8 Сталин

  23 5 Отговор
  Абе стига ни занимавахте с тези евреи всеки ден и техния бизнес проект холокост , навремето отмъкнаха милиарди Дойче марки от ФРГ като обезщетение за " холокост" като много евреи които никога не са били в Германия по време на войната също искаха пари за обезщетение за " страданията"
 • 9 ОПЕРАТОР НА ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК

  5 8 Отговор
  Ако го нямаше СССР кой щеше да открие убииствата на еврейте ,нападението над Русия е 39 год по нашите ширини кага се е случило та сме ги спасили -не знам.
 • 10 Лисицата цар

  12 9 Отговор
  Царот е една страхлива лисица още от възкачването си на престола и постоянно е шикаркавел между англосаксите
  , немците,че и руснаците. През 1943г. е ясно,че Германия губи войната и церчето е мислило как да си спаси короната. Имал е сондажи с румънци и унгарци заедно да излязат от войната и точно зотова Хитлер го свитна,нищо че е немец.
 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Раданч Татлъту

  12 7 Отговор
  Цар Борис е фашис!Евреите са спасени от Кирил Петков и Христос Иванов!🕎🔯🥳🤡👍
 • 13 Едно и също

  10 6 Отговор
  Други страни и народи и това не са направили.50000 спасени живота. Говорим за Дания, а е спасила 500, Шиндлер няма и толкова спасени. Ама те са спасители, а ние антисемити
 • 14 Павел пенев

  13 8 Отговор
  Борис III вкара България в Три странния пакт като съюзник на фашистка Германия. Каквото и да говорят сега фашизираните демократи това е неоспорим факт. България стана суровинен придатък на Хитлер във войната срещу СССР а фашистката власт палеше къщите и избиваше ятаците и партизаните и техните семейства, режеше глави по площадите на заловените живи и плащаше по 100,000 на предателите. Това направи фамилията Сакскобурггота на българския народ. Но тази фамилия е еврейска и затова е помагала на евреите. Защо възхвалявате този изверг и показвате Симеон крадеца и неговото противно семейство? Той си възстанови заграбените имоти и оплячкоса горите на Рила,които изсече и изнесе в Гърция а на нас предостави роклята и гащите на Калина от сватбата в музея. Честито демократи с евроатлантически ценности.

  Коментиран от #24, #27

 • 15 Хасковски каунь

  12 5 Отговор
  Две национални катастрофи. Това са допринесли за България Проклетите Куборги.
 • 16 безпартиен

  4 1 Отговор

  До коментар #7 от "Сталин":

  Не е интересно това а е "факт"!Който владее миналото-владее бъдещето!Който владее настоящето-владее миналото!
 • 17 дойче зеле,

  4 3 Отговор
  Раздорна Европа се опитват да омаловажат и малките постижения които имаме и можем да се гордеем. И естествено новите комсомолци на грантаджийски заплати, са същиге родоостъпници, като комсомолците преди 89 година. Много подлога по нашите територии.
 • 18 Тиква

  9 2 Отговор
  Царя по това време и направил много за майка България! Жалко, че наследника му комарджия продаде България! Да му благодарим на Наш Симеончо, че докара юпитата и Бойко паша!
 • 19 случаен

  5 1 Отговор
  стига с тез евреи вече
 • 20 Евреите

  8 7 Отговор
  Са спасени от антифашистката съпротива в България. Всички други които си приписват заслуги също имат някакъв принос, но не защото са били загрижени за евреите, а от страх след обрата на войната край Сталин град.
 • 21 случаен

  5 2 Отговор

  До коментар #7 от "Сталин":

  някъде четох,че със същия газ сега обезпаразитяват затворите в сащ,а човекът химик който доказва,че нема как да убият с тоз газ толкоз хора са му съсипали живота,милозливите евреи
 • 22 Темата е актуална

  8 5 Отговор

  До коментар #1 от "Стига,Баста, Stop":

  Цар Борис утвърждава фащистки закон ЗЗН....
  По този закон са измъчени и унищожени хиляди българи...Точка
 • 23 А евреите колко българи са спасили?

  7 1 Отговор

  До коментар #2 от "Българка":

  Например безплатно.
 • 24 редник

  6 4 Отговор

  До коментар #14 от "Павел пенев":

  "Борис III вкара България в Три странния пакт като съюзник на фашистка Германия."

  Още веднъж - това става на 1 март 1941 г. след продължителен натиск от Германия, но по това време Германия и СССР са съюзници - още 1939 г. си поделят Полша, после СССР води трудна война с Финландия, а Германия превзема почти цяла Европа. В навечерието на подписването огромни немски войски са на западната и на северната граница (Югиславия вече е превзета, Румъния е съюзник).

  Какво е бил изборът - присъединяване към Оста или кратка война с огромни жертви?

  И пак - Дали спасяването на евреите щеше да е възможно, ако бяхме завладяна и победена страна от Германия?...

  Коментиран от #34

 • 25 Генерал 🇧🇬

  14 5 Отговор
  Хиляди пъти се обясни и се знае, че териториите от Югославия и Гърция не са присъединени към България, а окупирани от Германия и дадени за ограничено администриране от България. На тези територии се е разпореждала Германия.
  Поради тази причина македонските евреи не са били български граждани и българският цар не е имал правомощия над тяхната съдба.
  Няма такава заповед за изпращането на 11 000 евреи от македонско, арестувани от българските власти.
  България е спасила всички евреи-български граждани и много други, които е могла. Е, не е успяла да спаси полските, чешките, френските, югославските и гръцките, но за това няма вина и няма защо да се извинява, което не е зависило от нея.
  На кои други страни ще се извиним, че не сме им спасили евреите?

  Дайте заповедта за изпращането на над 11 000 евреи, арестувани от българските власти, натоварени в конски вагони и изпратени в Треблинка, за да се види с чий подпис са пратени там - не на царя необединител може би?!

  Полуистината е по-зловредна от лъжата. И някои, вкл. евреи, отново и отново се опитват да осребрят смъртта на небългарските евреи от българската държава. Баста!

  Коментиран от #36

 • 26 НемаБира

  2 2 Отговор
  Е тука е разказано, какво прави Борис!

 • 27 Румен Решетников

  5 4 Отговор

  До коментар #14 от "Павел пенев":

  Товарищ Пенев, защо не коментирате факта, че по това време СССР и Райха са съюзници? И че най-гласовити за влизането на Царство България в Тристранния Пакт са българските комунисти?

  Коментиран от #31, #32

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 АДОЛФ БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

  3 1 Отговор
  борисчо НИ ПРЕДАДЕ И СЕГА €вр€ит€ НИ УНИЩОЖАВАТ!

  АДОЛФ БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
 • 30 Бъгарче...

  3 2 Отговор
  Борис няма НИКАКВА ЗАСЛУГА
  за спасяването на българските
  евреи!! Неграмотници.
 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 ВСВотСАЩ

  3 3 Отговор

  До коментар #27 от "Румен Решетников":

  Бре, ти пишеш нова история бе? Кога СССР и Райха са били съюзници, че нещо съм го пропуснал?

  Коментиран от #33

 • 33 редник

  1 2 Отговор

  До коментар #32 от "ВСВотСАЩ":

  "Бре, ти пишеш нова история бе? Кога СССР и Райха са били съюзници, че нещо съм го пропуснал?"

  Не става само с писане - първо четене с разбиране.
  Вижте коментар 24...

  Коментиран от #35

 • 34 пояснение

  2 1 Отговор

  До коментар #24 от "редник":

  Ние сме съюзници , на Германия , и разпадналата се Австро-Унгария , от както Стамболов ни докара австрийски цар от австрийските кафета и вертепи. И това предопределя цялата ни политика за няколко-десетки години напред. С малко изключение управлението на Александър Стамболийски , което знаем как приключва. Ние не сме имали друга опция , освен да следваме плътно германците. С германските военно-престъпници и ние ставаме военно-престъпници. С какъвто се събереш ,такъв ставаш. Не , че другите са ангели небесни . С ръка на сърцето , тези евреи на територията на България , уж сме ги оставили живи , за да ги превърнем в каторжници . Сигурно им е било много весело , и комфортно , под постоянно сипеща се пропаганда срещу тях от СМО , да им разбиват къщите , магазините , да ги пращат по трудови лагери , без реално да са извършили престъпление . В един момент , им казват , да си събират багажа за лагера . Били са на косъм.
 • 35 ВСВотСАЩ

  5 0 Отговор

  До коментар #33 от "редник":

  Пактът „Молотов-Рибентроп“ не е съюзен договор, а "Пакт за ненападение". С Германия преди СССР "Пакт за ненападение" са подписали Полша, Англия и Франция.
  България подписва Тристранният пакт с Германия, Италия и Япония. А Тристранният пакт е военно-политически съюз, и разликата между него и "Пакт за ненападение" е от земята до небето.
  Защо само задръствате форума с бруталната си неграмотност?!
 • 36 "Хитрата лисица"

  1 1 Отговор

  До коментар #25 от "Генерал 🇧🇬":

  Като са дадени за администратиране земи в Сърбия,Гърция и Македония чий го търсят окупационни корпуси в тия земи? Администратиране означава цивилни власти и полиция,но не и войска. Въвеждайки окупационни корпуси България по този начин освобождава над 10 немски дивизии за използване на Източния фронт. Много лесно може да се изчисли какви щети са нанесли десетина дивизии на Червената армия,тост пряко не, но косвено България воюва със СССР. В такъв случай Борис - трети не е никакъв обединител на българските земи защото не е имал права над тях,а чисто и просто смотан колаборант,страхуващ се от българския народ да изпрати български войници срещу СССР. Не напразно прякорът му е Лисицата... хванала се в капана с двата крака.
 • 37 Този коментар е премахнат от модератор.