Last news in Fakti

15 Март, 2023 09:02 10 878

Красимир Кирков, HR Мениджър в „Либхер Хаусгерете Марица“, пред ФАКТИ: Обучителният ни център се развива много добре

  • красимир-
  • кирков-
  • либхер-
  • завод-
  • работници-
  • обучителен-
  • център-
  • бизнес-
  • работа-
  • концерн

Имаме добре развити пазари за нашата продукция, което е много важно за устойчивостта на направлението за домакинска техника в концерна "Либхер", към което фирма "Либхер Хаусгерете Марица" принадлежи, казва той

Красимир Кирков, HR Мениджър в „Либхер Хаусгерете Марица“, пред ФАКТИ: Обучителният ни център се развива много добре - 1
Снимка: Личен архив
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Либхер Хаусгерете Марица“ задава стандарти в политиката спрямо кадрите си, а не следва вече установени норми. Това твърди Красимир Кирков - HR Мениджър в „Либхер Хаусгерете Марица“. В момента във фирмата работят над 2100 човека и перспективите са позитивни. Ето какво сподели той пред ФАКТИ за предизвикателствата пред бизнеса, когато говорим за кадри.

- Г-н Кирков, „Либхер Хаусгерете Марица“ е сред водещите компании на българския пазар? Какво ви прави устойчиви…
- Устойчиви, ако говорим по отношение на целия бизнес, ни правят нашите продукти, нашето реноме на водещ производител на бяла техника, в крайна сметка - нашите клиенти. Имаме добре развити пазари на нашата продукция, която е краен продукт. Ние не сме поддоставчик на някоя фирма, например. Ние произвеждаме и предлагаме на пазара изцяло краен продукт. Не се съобразяваме с никой по веригата. Процесът е изцяло под наш контрол.
Това, че сме част от концерна „Либхер“, е също важен фактор. Капиталът е изцяло частна собственост и фамилия Либхер залага на стабилност и устойчивост при инвестициите и развитието. Концернът е представен в много направления - индустриална техника, строителна техника, хладилна техника, части за космическата, авиационната, железопътната индустрии и много други. Това е диверсификация, която също води до устойчивост, защото при различните цикли едни бизнеси се представят по-добре от други, но цялостната картина е добра.

- Как определяте икономическата ситуация в България. Бизнесът беше доста затруднен по време на КОВИД пандемията, но вече нещата тръгват в нормалния си ход. Какво мислите?
- Когато говорим за бизнес среда, тук нещата може да ги разделим на две. От едната страна е пазарът на труда, с който се справихме. Другото е фактът, че успяхме самото производство никога да не го прекъснем въпреки трудностите. Пандемията доведе и до повишение на инфлацията. Частите за всяко производство поскъпнаха и това го определяме като негативна страна, защото не е възможно да прехвърлим цялото увеличение на нашите клиенти. Все пак постигнахме добър баланс в това отношение.

- Как подбирате хора, които да работят в „Либхер Хаусгерете“. Човешкият фактор какво е за вас?
- Без хората няма бизнес – те са изключително важни. Тук каквото и да кажа, ще вляза в клиширани фрази, затова - без хората не е възможно да развиваме своя бизнес. Ето защо сме изградили и залагаме на подкрепяща и развиваща фирмена култура. Проектната работа в междукултурна среда и обмен с колегите от Германия и Австрия създава големи възможности за професионално развитие. Справедливото заплащане също е фактор и т.н. Създаваме такава атмосфера за работа, че да кара хората да се замислят.- Говорейки за работа, какви очаквания имат хората, когато кандидатстват при вас…
- Част от очакванията ги споменах по горе, но още веднъж - това, което търсят хората, е стабилност, добра фирмена култура, справедливост в отношенията, добра комуникация, прозрачност, възможност за професионално развитие, разбира се, добро и справедливо заплащане, което да им осигурява добър статус на живота.

- А как се справяте с намирането на квалифицирани кадри. При тях има ли липса?
- Когато говорим за квалифицирани кадри, имаме няколко решения. И тук има няколко аспекта на въпроса. Едното са средните технически кадри като машинни оператори и настройчици, шлосери, механици, механошлосери и др. Такива кандидати липсват на пазара труда, но ние имаме решение и си ги „произвеждаме“ сами. През 2009 година лицензирахме учебен център, първият по рода си в България (и все още е такъв), по модела на немските центрове по дуално обучение. Вече сме обучили над 200 колеги и сътрудници в професиите, които изброих. Обучителният ни център се развива много добре. От две години имаме и специалност, която е за Техници по автоматизация на производствените процеси.
За инженерните кадри използваме стажантски и стипендиантски програми, отделна програма за собствено развитие на инженерни кадри, директен подбор. "Либхер Хаусгерете" е име, олицетворяващо отлична работодателска марка и се справяме добре.- Как реагират хората на това ваше желание да ги обучавате. Хората склонни ли са да се преквалифицират?
- Както казах, в момента развиваме две професии - машинен техник, а другата е техник автоматизация, която е по-новата специалност. На година обучаваме около 15-16 човека в двете специалности. За да намерим 15-16 човека, ние трябва да се срещнем поне със 100. Основен източник на кадри за учебния център това са нашите настоящи сътрудници. Всичко това се приема добре, защото говорим за реално и истинско професионално развитие, което много хора споменават в интервютата и разговорите след това. Първоначално не всички разбират сами за себе си какво означава това, но в процеса на обучението и после в самата работа го оценяват. Реално ние говорим за истинско развитие, защото, полагайки тези усилия, получавайки нужната квалификация, след това човек минава на по-висока длъжност, получава нови и по-отговорни задачи, по-високо заплащане и т.н. Отваря му се хоризонт, той вижда как може да расте и реално разбира как може да оформи кариерното си развитие.

- Какви кадри излизат от училищата и висшите учебни заведения? Какви впечатления имате?
- Въпросът е многостранен. Мислил съм по темата. Според мен повече зависи от студента. Не можем и няма как да кажем, че вузовете обучават супер качествено или супер некачествено. Реално висшите училища предлагат и залагат в обучението си една рамка. Ако студентът я използва добре, ако студентът е добър, което за една фирма като нас означава, че това е човек, който не си е губил времето, това си личи. Учил е, интересувал се е от професионалните теми и предмети, ходил е на стаж, но не да изкара някой лев, а понеже иска да види как се работи по съответната специалност. Иска да види как и с какво ще се сблъска от това, което учи. След като завърши, младият човек разполага с малко опит и, да кажем, добри теоретични познания, голямо желание и любопитство за усвояване на нови знания и умения. Срещали сме много такива студенти и на тях с удоволствие им даваме шанс при нас. Срещали сме и студенти, които, в крайна сметка, нямат тези основни качества, които ги изброих. Това означава, че качеството в обучението зависи от една страна от университета, но в по-голямата си част то зависи от самия студент и как той се е отнасял към следването си.Свързани новини