Last news in Fakti

30 Май, 2024 09:54 664 6

Какво гласи "Санкалп Патра" – предизборният манифест на партията на индийския премиер Нарендра Моди

 • индия-
 • нарендра моди-
 • бхаратия джаната-
 • санкалп патра

Партията "Бхаратия Джаната" определя "Санкалп Патра" не просто като манифест за следващите пет години, а като програма за реализация на приетата през декември пътна карта за развитието на Индия до 2047 г.

Какво гласи "Санкалп Патра" – предизборният манифест на партията на индийския премиер Нарендра Моди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предизборната програма манифест на партията на индийския премиер Нарендра Моди "Бхаратия Джаната" носи името "Санкалп Патра" и бе представена за първи път на 14 април, когато в Индия се отбелязва т. нар . Ден на равенството.

Текстът се състои от 69 страници и обръща специално внимание на бедните прослойки, младежите, селскостопанските производители и жените, като същевременно дава гаранции за развитие на страната в 24 сфери. Партията "Бхаратия Джаната" определя "Санкалп Патра" не просто като манифест за следващите пет години, а като програма за реализация на приетата през декември пътна карта за развитието на Индия до 2047 г.

Пътната карта е озаглавена “Виксит Бхарат 2047" (Бхарат е санскритското и хиндуистко наименование на Индия) и представя в подробности визията на "Бхаратия Джаната" за работата на правителството през следващите 23 години. През 2047 г. се навършва един век от обявяването на независимостта на Индия и Моди иска дотогава тя да се превърне в напълно развита държава. По думите на индийския премиер ключовата цел на "Виксит Бхарат" е да се насърчи икономическото приобщаване на всички граждани към развитието и функционирането на страната.

Следват някои откъси от обръщението на Нарендра Моди, с което започва "Санкалп Патра", както и ключови моменти от предизборната програма на "Бхаратия Джаната".

Нарендра Моди: Страната уверено върви по своя път към самодостатъчност

Днес нашата младеж говори за реализацията на целите, заложени във "Виксит Бхарат 2047 г.“ като за реалистична цел, като за крайъгълен камък, който със сигурност може да бъде достигнат. Страната уверено върви по своя път към самодостатъчност./…/

Това е голяма промяна спрямо десетилетието до 2014 г., когато имаше атмосфера на отчаяние и разочарование заради корупцията, политическия блокаж и лошото управление на тогавашното правителство. Превърнахме се от страна в групата на "нестабилните пет“, в една от петте водещи икономики в света. Най-важният аспект от този напредък е, че плодовете на развитието стигнаха до всички, особено до хората, които се нуждаеха най-много от тях. /…/

Развитието на страната е подхранвано от победата, която 25 милиона души постигнаха в борбата срещу бедността. Това са хора, които десетилетия наред страдаха от лишения, свързани дори и с основните им нужди. Днес те не само че получават облаги от подхода ни за обезпечаване на основните потребности, като осигуряването на банкови сметки, на газопреносни системи, санитарни възли, вода, електричество и т.н., но на тези хора бе дадена и възможността да използват нови технологии като оптични връзки, цифрови решения, дронове и др.

Растежът на страната се дължи на драстичната социално-икономическа трансформация, която се наблюдава в живота на жените, фермерите, рибарите, уличните търговци, дребните предприемачи, общностите на другите изостанали класи*, регистрираните касти и племена.** Растежът на страната се дължи на фокуса ни върху развитието и наследството.***

Прогресът на страната се дължи на постиженията на нашата младеж, която не само се осмели да мечтае но и работиха за осъществяването на мечтите си в различни области като Космоса, спорта и стартиращите предприятия. През последните десет години, независимо дали става въпрос за образование, заетост или предприемачество, пред нашата младеж бяха отворени милиони нови възможности.

През следващите пет години ще изведем страната ни сред първите три икономики в света, ще предприемем окончателна и решителна атака срещу бедността, ще открием нови пътища за растеж в различни сектори, ще засилим още повече борбата си с корупцията, ще представим реформи от ново поколение и ще предприемем редица решения и действия в полза на хората.

През 2014 г. получихме вашата подкрепа, за да осъществим грандиозна промяна. През 2019 г. получихме още по-голям мандат, осигурихме непрекъснато развитие и взехме важни решения. През следващите пет години с вашата благословия Моди гарантира, че ще работим денонощно, седем дни в седмицата, за да постигнем заложените до 2047 г. цели.

Основните обещания на Нарендра Моди

Манифестът на "Бхаратия Джаната" съдържа списъци с обещания към основни групи от населението на Индия, като на първо място са поставени индийските семейства.

Програма за бедните семейства

"Бхаратия Джаната" обещава, че ще разшири правителствената програма за предоставяне на безплатна храна на нуждаещите се. "От 2020 г. насам предоставяме безплатни дажби на над 80 милиона граждани. Ще продължим да предоставяме безплатна храна за следващите пет години в рамките на програма, инициирана от премиера", пише в "Санкалп Патра".

Партията на Моди също така предвижда да разшири действащата програма за безплатни здравни грижи за семейства в неравностойно положение, както да осигури на безплатна електроенергия за нуждаещите се домакинства.

Освен това "Бхаратия Джаната" пише в предизборната си програма, че ако спечели изборите, през следващите пет години ще осигури на всички домакинства достъп до питейна вода, ще разгърне мащаба на започналото строителство на висококачествени жилища в най-бедните райони, ще разшири програмата за доставяне на втечнен газ, от която досега са се възползвали близо 10 млн. бенефициенти, и ще осигури безплатно електричество за домакинствата с най-ниски доходи.

Програмата за средната класа

"През последните 10 години голям брой семейства се присъединиха към новата средна класа благодарение на постоянното увеличаване на доходите на всички граждани. Наша отговорност е да подпомогнем продължаването на този ръст, като оказваме достатъчна подкрепа за стабилизиране на жизнения стандарт на хората. Това включва отпускането на средства за достъпни качествени жилища и здравеопазване, осигуряването на достъп до качествено образование и разкриването на широки възможности за заетост", пише в "Санкалп Патра".

"Бхаратия Джаната" обещава, че ще работи с местните щатски власти, за да улесни представителите на средната класа да придобият собствени жилища. Предвижда се да бъдат предприети мерки като намаляване на разходите за строителство, реформиране на системата за регулация на строителството и др.

Освен това партията на Моди заявява в предизборната си програма, че ще работи за откриването на нови работни места с висока добавена стойност, ще осигури качествено здравеопазване, високи стандарти в образованието и ще развие инфраструктурата така, че да облекчи живота на хората от средната класа.

Предоставяне на повече власт на жените

"Нашата визия е да реализираме "Виксит Бхарат" по начин, по който жените да станат равнопоставени партньори и участници в обществения прогрес. Чрез поредица от правни и политически рамки ние ще гарантираме достойнството на жените и ще им предоставим равни възможности за развитие", се казва в манифеста на "Бхаратия Джаната".

Партията обещава продължи да работи по специалната си програма за жените в селските райони, предвиждаща формирането на групи, в които те получават финансова грамотност и развиват уменията си да си осигуряват препитание. "Ще дадем възможност на женските групи за самостоятелна помощ да придобият умения и инструменти в ключови сектори на услугите като ИТ, здравеопазване, образование, търговия на дребно и туризъм с цел увеличаване на доходите им", пише в "Санкалп Патра".

Програмата представя политическите планове на "Бхаратия Джаната" за подпомагане на редица други социални групи, сред които рибари, занаятчии, шофьори, улични търговци, домашни прислужници и т.н.

Централно място в манифеста обаче заема темата за развитието на производството.

Икономически планове

"В рамките на едно десетилетие изведохме Бхарат от 11-ата до 5-ата по големина икономическа сила. Това стана възможно благодарение на правилните политики, целенасоченото изпълнение и щателно планиране. Гарантираме, че Бхарат ще бъде третата по големина икономическа сила", се казва в предизборната програма на партията на Моди.

"Въпреки глобалните предизвикателства и безпрецедентните събития като пандемията от коронавирус нашите икономически политики успяха да създадат значителен брой възможности за заетост. Стратегическият ни фокус върху сектори като производството, услугите, селскостопанската промишленост, инфраструктурата, туризмът и развитието на професионалните умения, в съчетание с подкрепата на кредитни улеснения…, значително разшири перспективите и възможностите за препитание. Ние се ангажираме да увеличим заетостта, самонаемането и подобряването на възможностите за препитание на нашите граждани", посочва "Бхаратия Джаната".

"В рамките на програмата "Произвеждай в Индия" (Make in India) производството се превърна в основен сектор в икономиката и постигна значителни успехи в областта на електрониката, отбраната, мобилните устройства, автомобилите и др. Ние ще работим за превръщането на Бхарат в глобален производствен център, както и за увеличаване на заетостта в тези ключови сектори. През последните десет години развихме индустрия за производство на електричество, чиято стойност надхвърли 100 млрд. долара. Станахме вторият по големина производител на мобилни телефони в света", пише още в манифеста.

Партията на Моди планира да осъществи редица програми, чрез които Индия да се превърне в "глобален производствен център".

"Ще се съсредоточим върху технологичния преход и прехода към устойчивост в стоманодобивната, циментовата, металургичната и машиностроителната промишленост. Ще подкрепим тези индустрии да въведат по-екологични производствени процеси", пише в "Санкалп Патра".

"Бхаратия Джаната" иска през следващия си мандат да развие отбранителната индустрия, производството и научноизследователската дейност в железопътния сектор, авиационния производствен комплекс и корабостроенето. Освен това партията на Моди обещава, че ще засили позицията на Индия на "световна аптека", ще превърне страната в основен играч в производството на микрочипове и в глобален лидер в производството на автомобили и електромобили.

Инфраструктурни проекти

В "Санкалп Патра" се отбелязва, че през последните 10 г. правителството на Моди е изградило 31 000 км железопътни линии. "Всяка година ще добавяме по над 5000 км нови релси и ще продължим да работим с това темпо през следващите няколко години", посочва "Бхаратия Джаната", като обещава да построи на гари от световна класа, да увеличи броя на влаковете от ново поколение и да разшири мрежата на метрото в големите градски центрове. "Ще разширим 5G мрежите и ще заемем водеща роля в разработването на 6G технологията", посочва партията на Моди.

В манифестът е заложена и целта Индия да постигне енергийна независимост до 2047 г. и да намали вноса на петрол. Това ще стане чрез чрез комбинация от "електрическа мобилност, мрежа от зарядни станции, производство на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност".

Технология и иновации

"Бхаратия Джаната" си поставя за цел през следващите пет години да осъществи първата индийска мисия с човешко присъствие до Луната и да изпрати там астронавт.

"Ще построим индийската орбитална космическа станция "Бхаратия Антарикша". Целта ни е да увеличим значително стойността на космическата икономика, като позиционираме Бхарат като водеща космическа сила и окажем подкрепа на страните от Глобалния юг в използването на космически и космически технологични услуги", посочва партията на Моди.

Външна политика и отбрана

"През последните десет години утвърдихме Бхарат като надежден и сигурен глас, който буди доверие в световен мащаб. Доказахме, че Бхарат мисли и действа независимо и в полза на човечеството. Нашият ориентиран към човека мироглед ни помогна да станем фактор за постигане на консенсус, да заемем позицията на първа отговорна сила и водещ глас на Глобалния Юг. Днес светът вярва, че Бхарат е майката на демокрацията... Нашите цивилизационни ценности, мисли, мъдрост и традиционни знания са намерили място за гордост на световната сцена. Ние ще укрепим позицията си и ще провеждаме политиките си в подкрепа на националните си интереси“, пише в манифеста на "Бхаратия Джаната“.

Партията на Моди се ангажира пред избирателите да продължи с усилията си за постигане на консенсус между всички страни членки на ООН относно Всеобхватната конвенция срещу международния тероризъм, както и за други инициативи за борба с тероризма. "Ще се възползваме от успеха на конференцията "Без пари за терор", за да постигнем по-добра координация в борбата с финансирането на тероризма“, пише в "Санкалп Патра".

"Следвайки политиката "Съседството на първо място", ние ще продължим да бъдем надежден и отговорен партньор в субконтинента, като насърчаваме регионалното сътрудничество и осигуряваме стабилност и просперитет... Ще продължим да си сътрудничим с държавите от Индо-тихоокеанския регион за сигурността и растежа на всички в тази част на света“, пише още в манифеста.

"Бхаратия Джаната“ обещава, че ще улесни международната търговия, като увеличи свързаността с Стария континент чрез коридора Индия - Близък изток - Европа.

Партията на Моди упреква предишните правителства, че са пренебрегвали инфраструктурата в граничните райони и тя е била в окаяно състояние. "Ние поправихме тази сериозна грешка и започнахме да строим пътища, железопътни линии, телекомуникационни кули, оптични кабели и електрически мрежи. Ще ускорим развитието на стабилна инфраструктура по границите на Индия с Китай, Пакистан и Мианма. Ще въведем технологични решения за оградените участъци“, се посочва в "Санкалп Патра".

Манифестът обещава решителна борба срещу трафика на наркотици, както и "елиминиране на левия екстремизъм във всичките му форми“.

"Ще снабдим на паравоенните си сили най-модерно оборудване и ще обучим персонал, за да елиминираме левия екстремизъм във всичките му форми. Нашите мерки за развитие отслабиха лъжливата пропаганда, разпространявана от екстремистите. Ще гарантираме, че схемите за развитие и социално подпомагане ще достигнат до хората, живеещи в районите, засегнати от левия екстремизъм“, подчертава"Бхаратия Джаната“.

"Реформа, изпълнение, трансформация" е нашата мантра за добро управление. През последните десет години ние приложихме комбинация от политики, технологии и опростени процедури, за да осигурим добро управление. Тези инициативи направиха управлението по-ефективно и намалиха корупцията на всички равнища - както по високите етажи на властта, така и по отношение на ежедневните дейности на гражданите. Нашата визия за добро управление е да продължим да опростяваме процесите, процедурите, правилата и разпоредбите по такъв начин, че да може правителството да се отдръпне от ежедневието на нормалните хора. Ще предприемем още институционални реформи и ще опростим процесите, като използваме технологиите, за да гарантираме значително подобрение на взаимодействието между гражданите и правителството", обобщава "Санкалп Патра".

Парламентарните избори в Индия - най-многолюдната държава в света, с население от повече от 1,4 милиарда души - започнаха на 19 април и ще завършат на 1 юни, тоест общата им продължителност е 44 дни, което ги прави най-дългите в света. Право на глас имат близо 970 милиона души - над една десета от населението на Земята.

От 969-те милиона регистрирани избиратели - повече от населението на Европейския съюз и Съединените щати, взети заедно, 18 милиона имат право да гласуват за първи път. Около 197 милиона пък са под 30-годишна възраст. С организацията и охраната на електоралния процес са заети 15 милиона души.

Предвидено е резултатите да бъдат обявени на 4 юни - три дни след като приключи това "гигантско упражнение по демокрация", както го наричат политическите анализатори. На изборите ще бъде определен новият състав на 545-местната Лок Сабха. Хората на практика ще гласуват за 543 депутати, а останалите двама ще бъдат назначени от президента.

В Индия горната камара на парламента - 245-местната Раджа Сабха (Съвет на щатите), се избира от законодателните събрания на 28-те щата и осемте съюзни територии, като 12 от сенаторите се назначават от държавния глава.

_____________________________________________________________

*В Индия терминът "други изостанали класи" се отнася до определени от държавата групи от населението, които са в неравностойно социално-икономическо положение и могат да претендират за специална държавна подкрепа. Делът на населението на тези групи все още не може да бъде точно определен поради липса на статистически данни, но се смята, че те съставляват между 36-52 %.

**"Т. нар. "регистрирани касти и племена в Индия“ включват различни местни коренни народи, които наброяват около 68 000 000 души. Въпросните народи са вписани в Конституцията като официално обозначени групи. Те са сред хората, които живеят при най-неблагоприятните социални и икономически условия.

*** Става въпрос за т. нар. подход на Нарендра Моди Vikas Bhi, Virasat Bhi, който пропагандира обединяване на технологичния прогрес с културното наследство в развитието на Индия като държава и като световна икономическа сила.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Акула

  1 6 Отговор
  Госпожица Венелина
  Нежна Хубава Добра
  Умна и Красива
  Фен😍

  Коментиран от #2

 • 2 Разкрит

  2 0 Отговор

  До коментар #1 от "Акула":

  Ква акула са бе цаца?
 • 3 Индийски орехчета

  1 1 Отговор
  А програмата на британския премиер (от индийски произход) е само пет реда.
 • 4 То там в маалата

  1 0 Отговор
  никога не е имало оправия, че сега ли… А този си е откровен фашист.
 • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 6 Манифестът гласи:

  0 0 Отговор
  “Хубава работа, ама…. .”