Анкети - Стрaница 83

Да, вече не е вкусен, а пробутват и замразен
59% (680)
Не, не мога да се храня без хляб
29% (337)
Не ям хляб по принцип
12% (134)
Като се спазват законите
27% (386)
Като се вдигнат заплатите на чиновниците
6% (81)
Като се въведе военно положение
39% (554)
Няма начин
29% (414)
Да
18% (377)
Не
56% (1156)
Увеличението трябва да е по-голямо
14% (278)
Интересува ме само моята заплата
6% (126)
Не живея в България
2% (42)
Пенсионер съм
3% (69)
Да
30% (540)
Не
59% (1076)
Има ли значение, щом държавата е решила
9% (159)
Не мога да преценя
3% (49)
Да
24% (472)
Не
34% (672)
Не мога да преценя
6% (120)
Все ми е едно
35% (688)
Да
17% (296)
Не
46% (781)
Ще я обвържат с външната ни политика
32% (538)
Не мога да преценя
5% (86)
Да
21% (282)
Не
11% (154)
Живи са, но повече няма да ги видим
34% (451)
Не ме интересува
34% (457)
Да
33% (527)
Не
19% (310)
Нямам представа
23% (370)
Не ме интересува
25% (395)