проф. Кръстьо Петков

председател на Съюз на икономистите в България
Виж още