Машината е преминала преглед и е била технически изправна.