ФАКТИ.БГ

Демократична България: ГЕРБ не се справи с кризата COVID-19 в България

Поставянето на гражданите между две големи опасности - смъртоносен вирус и финансова безизходица, се отрази на тяхната психика

Публикувана: 14 Октомври, 2020 14:51
33 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2485
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.

Пандемията COVID-19 разкри както политическата, така и професионалната некомпетентност на властимащите при справяне с всякакви кризи, и в частност с епидемии. Липсата на стратегия и последователност в прилаганите мерки и тяхното представяне пред обществото, доведоха до съмнения не само за тяхната ефективност, но дори за наличието и сериозността на заразата. Ефектите от това върху общественото здраве и върху състоянието на икономиката могат да са пагубни. Поднасянето на официални становища, без професионален научен анализ и по абсурден и комедиен начин, само засилва недоверието сред обществото.

Това се посочва в позиция на "Демократична България".

Докато у една част от хората неадекватното представяне на заплахата от COVID-19 вся страх и напрежение, у друга то доведе до непредпазливост и подценяване на опасността.

Поставянето на гражданите между две големи опасности - смъртоносен вирус и финансова безизходица, се отрази на тяхната психика.

Преминаването от строги ограничения към почти пълно отпускане на мерките, остави хората с впечатлението, че мерките имат емоционална, а не научна, базирана на реални доказателства, статистика и анализ основа. Прокрадва се и съмнението, че обслужват интересите на властта, а не на гражданите. Рестрикциите за излизане сред природата в комбинация с разрешението за посещение на футболни мачове и закрити заведения, успя да урони и малкото останало доверие във властта и нейните мерки.

В определен момент, нелогичните мерки оставиха увеселителни заведения препълнени на закрито, а училища и университети - празни и затворени. Възникна въпросът, дали епидемиологичните мерки са базирани на научни данни или на политическо лоби? Създаде се “стигма” върху болните, както през периода на боледуването им, така и след тяхното оздравяване.

Осветиха се и някои сериозни хронични недостатъци в здравната ни система като липса на обща информационна система, с която адекватно и навреме да се следи здравето на населението, липса на предварителен план за противодействие на епидемии, липса на стандарти при превенция на заболеваемостта, ниска подготвеност на системата за равномерно доболнично и болнично обезпечаване при епидемична и пандемична опасност, липса на въведени дигитални технологии с възможност за телемедицина, особено в доболничната и спешна помощ, недостиг на кадрови ресурс на всякакво ниво, особено на конкретни специалисти, не ефективна държавна политика за квалификация на работещите в здравната система, неефективно финансиране, липса на реални статистически данни за анализ и прогнози в здравния сектор, липса на отчетност.

Систематичен проблем е продължаващото финансиране на болници, които не могат да предоставят съвременно ниво на медицински услуги. НЗОК бе принудена да премине на бюджетен модел на заплащане на скъпата болнична помощ в най-големите болници в страната в редуциран обем, за да “подсигури” кадрово системата. В крайна сметка, това само задълбочи проблемите в сектора. На практика се “освети” държавният, псевдо-здравноосигурителен модел на управление.

Целевата субсидия за “първа линия” създаде разделение между медиците. Фактът, че ОПЛ и доболнична помощ бяха изключени от тази субсидия е само свидетелство за неглижирането на тези дейности в последните 10 години.

От началото на месец март до момента, поради кадрови и организационен дефицит основно в системата на РЗИ, не се осъществява необходимият и нормативно разписан противоепидемичен контрол. Вместо него, без епидемиологична оценка, бяха въвеждани и отменени мерки ограничаващи основни човешки права.

Приемаме за погрешно решението да се финансира лечението на болни от COVID-19 по пътека от НЗОК, вместо целево, от МЗ и общините.

Неизменно следва да се отчита, че мерките срещу COVID-19 не са изолирани от останалите политики и че общото здравно състояние на населението, а и индивидуалният и колективният имунитет зависят от политиките в много други области:

- от достъпа до медицински услуги на възрастните и хронично болните;

- в най-голяма степен от нивата на замърсяване на въздуха в населените места, на работа и в домовете;

- от нивата на физическа активност и възможности за индивидуален спорт, туризъм и тренировки;

- от градоустройството, гъстотата на застрояване, общите устройствени планове, възможностите за придвижване с индивидуални двуколесни средства;

- от общото състояние на икономиката и спестяванията на домакинствата;

- от общите нива на стрес, респективно усещане за сигурност в индивида и обществото;

- нивата на здравна информираност, образование; здравните навици и поведение на гражданите;

- социалните фактори.

Преди всичко, въвеждането на мерки трябва да става при съблюдаване на следните общи принципи:

- мерките може да ограничават индивидуални права и свободи в предварително оценен обем и само при крайна необходимост, едва след като всички други възможности са изчерпани;

- всяко ограничаване на права и свободи следва да е ясно регламентирано и комуникирано за краен и предизвестен срок, както и с предварително определени и оповестени условия за отмяна на тези ограничения;

- грижата за личното здраве е прерогатив и отговорност на индивида и следва да е резултат от информиран избор, воден от осъзнаването на тази отговорност, а не поради страх от репресии;

- събирането, обработването и оповестяването на лична информация, местоположения и трафични данни не трябва да нарушава действащото законодателство и етичните принципи;

- поемане на ясна политическа отговорност за настоящи и бъдещи действия и последствията от тях;

- финансовите мерки трябва да се насочват преимуществено към най-уязвимите от икономическа и здравна гледна точка групи от населението, в условия на прозрачност и при спазване на принципа на равнопоставеност и избягване на дискриминация.

Предвид горното, считаме че страната има нужда от пакет от мерки и политики, които да доведат до по-добро управление на кризата:

- очертаване на конкретни краткосрочни и дългосрочни цели и мерките за тяхното постигане;

- оформяне на ясни критерии за оценка на резултатите, така че обществото да има представа към какво се стремим, какъв е напредъкът, при какви условия ще бъдат въвеждани ограничения и кога тези ограничения ще бъдат отменяни.

Провеждане на информационни кампании сред отделните социални групи, особено сред децата, за да могат властта и хората да бъдат съюзници в борбата с вируса, с ясен приоритет, че COVID-19 е реалност, а не измислица, за ефективността на елементарни хигиенни мерки и за стратегиите за овладяване на пандемията.

Изграждане на функционираща информационна система за наблюдение и проучване на разпространението на инфекциозните заболявания (infectious disease surveillance). Такава система е ядрото на борбата със заразата и данните от нея са критични при изготвянето на стратегия за противодействие. Без такава система прилаганите мерки ще стъпват не на наука, а на политически интереси.

Изграждане на единен информационен център за разпределение на свободните легла в болниците, покриващ територията на цялата страна.

Въвеждане на електронно приложение за online-консултиране на гражданите в реално време при наличие на COVID-19 симптоматика и за ранно диференцирано насочване към нужното ниво на медицинска помощ, както и за насочване за логистична помощ и социален патронаж в условията на карантина и изолация.

Одобряване на единна национална стратегия за организацията и осигуряването на лечебни мероприятия и действия по превенция и профилактика, във връзка с очакваната нова вълна на заболеваемост и от COVID-19.

Отчитайки тоталния провал на няколко поредни правителства във въвеждането и експлоатацията на информационни системи и електронно управление, считаме че сегашните управляващи нямат капацитет и за това действие.

Изграждане на експертен консултативен съвет от български и външни експерти, в това число епидемиолози, медици с различни специалности, но и икономисти, специалисти от сферите на образованието, туризма и др. Такова разнообразие на гледни точки ще доведе до баланс на предлаганите политики, но и ще разшири запаса от възможни решения на отделните проблеми.

Разширяване на тестването:

- задължително тестване на всички контакти на заразения от 1-ви ред, а не само на тези със симптоми;

- стимулиране на доброволното тестване чрез намаляване на цената на тестовете с помощта на държавна субсидия, както и облекчаване на условията на работа на частните лаборатории;

- въвеждане на пресяващи тестове - RespiAG Covid при необходимост от масови бързи тестове в определени епидемиологични ситуации.

Ограничаване на събиранията на големи групи от хора в затворени пространства:

- незабавни мерки за въвеждане на електронни услуги в държавната администрация, образованието и здравеопазването и ограничаване на административния натиск върху бизнеса;

- удължено и по-гъвкаво работно време на държавните институции;

- стимулиране на работата от дистанция, там където е разумно;

- създаване на общински електронни екосистеми за логистична помощ и социален патронаж, за гражданите в карантина и изолация;

- анализ на най-добрите практики за противоепидемични мерки на работните места и съответното им имплементиране при отчитане на специфичните особености на всеки бизнес;

- насърчаване придвижването с велосипеди. Велосипедът е пълноценна част от мерките за превенция на разпространението на COVID-19. Няма по-ефективен начин за придвижване в градска среда, който едновременно да осигурява спазването на физическа дистанция, да дава дневната доза физическа активност и да не замърсява въздуха.

Мерки в рамките на доболнична медицинска помощ:

- регулярно обучение на общопрактикуващите лекари на тема COVID-19 и предоставяне и обновяване на АЛГОРИТМИ за поставяне на диагноза за COVID-19, за динамично проследяване на заразените пациенти, ранна оценка на риска от влошаване на клиничната картина с цел предотвратяване на неблагоприятно развитие на болестта, ранна терапия на леките форми на заболяването, хоспитализиране на пациентите с индикации за това в срок;

- организиране на транспорт на пациентите с леки форми на заболяването, в случай, че се нуждаят от лекарски преглед и лабораторни изследвания.

Карантинни мерки:

- подробно епидемиологично проучване и проследяване на контактите;

- засилване контрола върху спазването на карантината; ясно съобразяване, че пълната изолация е невъзможна за много хора, ако не им се предоставят определени социални услуги;

- създаване на възможности за настаняване на заразени с COVID-19 в карантинни звена, при желание на пациента, когато изолирането в рамките на дома е проблемно или невъзможно.

Мерки, касаещи болничната медицинска помощ:

- регулярни обучения и телесеминари за лекуващите лекари в отделенията, в които са настанени пациенти с COVID-19;

- редовно обновяване на АЛГОРИТМИ за терапия на различните форми на заболяването;

телемедицина.

Оптимизиране на ускорената процедура за разглеждане и одобрение от ИАЛ и ЕККИ на клинични изпитвания на ваксини и специфична терапия на COVID-19. Настоящата “ускорена” процедура отнема минимум 1 месец, което е твърде дълъг период, особено в сравнение с други държави (ЕС, САЩ, Канада), където той е една до две седмици. За да бъдат разсеяни съмненията за неправомерното им използване, да се осигурят прозрачност и проследимост на даренията за подпомагане на борбата с COVID-19.

Нужно е да се наблюдават политиките по овладяване на пандемията в страните по света и да се взима пример от първенците в справянето, но е нужно да се отчитат и българските специфики на протичане на епидемията. Преди всичко, тази криза засяга цялото население и ние сме категорично против това, мерките да се нагаждат спрямо политическите нужди на управляващите. Призоваваме за постоянство в политиката по справяне с пандемията и строги критерии при техните промени.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.7 от 16 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
др Гей Билтс
1 Отговор
Ако бяха Дай България на тяхно място, щяха да стерилизират народа за всески случай, ако Ковид почне да се предава и по полов път.

Коментиран от #4


Оценка:
-8 +17

Последния Софиянец
2 Отговор
Този Пинокио е изключително некомпетентен и лъжещ човек. Няма как трезво мислещ човек да се върже на написаните неща, безумни са. Първо не искали да ти затварят - ОК, ходете където щете, после - много били случаите... е айде решете какво искате!

Коментиран от #15


Оценка:
-8 +20

Мечо
3 Отговор
ПОДМЯНАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ВЪРВИ ПО ПЛАН

Коментиран от #5


Оценка:
-10 +5

РЪМПЕЗИ
4 Отговор

До коментар #1 от "др Гей Билтс":


Това ни е лошата черта на народа - все някой друг ни е виновен, никога не търсим причина в собственото си поведение. ДА(й) България са олицетворението на това.

Оценка:
-6 +20

Абдул от Кабул
5 Отговор

До коментар #3 от "Мечо":


Поне езикът ще го има, щом го научих а 5 години.

Коментиран от #7


Оценка:
-5 +1

Хахахаха
6 Отговор
Че тези ДБ кой ги приема на сериозно освен тях самите. Лицето им е анимационен герой

Коментиран от #21


Оценка:
-5 +22

Мечо
7 Отговор

До коментар #5 от "Абдул от Кабул":


ЕЗИКЪТ ИЗЧЕЗВА С НАСЕЛЕНИЕТО

Оценка:
-2 +1

Тъкмо
8 Отговор
вчера си починахме от проф. Балтов и ето днес нов анализ. Иморих се да превъртам курсора, докато го (не) изчета...И какво ? Все едно четеш критиките на демократите срещу Тръмп...

Оценка:
-1 +6

ха ха ха
9 Отговор
Чудесно се справят! И ако го свалят - пак ще гласувам за него, именно заради липсата на ковид мерки!

Оценка:
-0 +5

Спас безделника
10 Отговор
ИМА ДВА НАЧИНА ЧОВЕК ДА СЕ СПРАВИ СЪС ЗЛОТО: ДА ГО ИЗБЕГНЕШ ИЛИ ДА ГО ПОБЕДИШ! ТАЗИ ДРЕВНА МЪДРОСТ БИ ТРЯБВАЛО ДА НИ Е КАТО ОБИЦА. НАШИТЕ ПРЕДЦИ МЪДРО СА ПРИЛАГАЛИ ПЪРВИЯ И ЗАТОВА СА ОЦЕЛЕЛИ, ТА И НИЕ СМЕ СЕ ПОЯВИЛИ НА БЯЛ СВЯТ. АКО ДНЕС ОТНОВО ГО БЯХМЕ ПРИЛОЖИЛИ, НЯКОИ ВЛАСТИМАЩИ, КАКТО И ОПРЕДЕЛЕНИ СЪСЛОВИЯ: ФАРМАЦЕВТИ, МЕДИЦИ, ТЪРГОВЦИ, СОБСТВЕНИЦИ НА ЛАБОРАТОРИИ, ЗАВЕДЕНИЯ, ХОТЕЛИ, СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НЯМАШЕ ДА ЗАБОГАТЕЯТ БАСНОСЛОВНО, НО НАРОДЪТ ЩЕШЕ ДА Е ЗДРАВ, МАКАР МАЛКО ОТСЛАБНАЛ. И ПОНЕЖЕ "ИНТЕРЕСА КЛАТИ ФЕСА", А ФЕСЪТ Е НАХЛУЗЕН ВЪРХУ ТИКВА НОМЕР 1, ОТИДОХМЕ НА ВТОРИЯ НАЧИН. НИЕ ЩЕ СЕ СПРАВИМ, НО С МНОГО МЪКА, БОРЧОВЕ И ТРУПОВЕ.

Оценка:
-2 +4

Манги
11 Отговор
Русия направи ваксина. Но ние ще купим от амарканската. Ше дойде с първите изтребители ф16 след като измрат хиляди. Но ще е амарканска. По_хубавта.

Коментиран от #13


Оценка:
-7 +5

Последния Софиянец
12 Отговор
В мирно време бюрократите само дразнят,а при криза са направо смъртоносни.

Оценка:
-2 +2

честито
13 Отговор

До коментар #11 от "Манги":


За русофилити русороби специална пратка от руската ваксина С нея ще се срещнете безплатно и завинаги с таварищ Ленин

Оценка:
-1 +7

миролюб тиквоеб
14 Отговор
НЕКОМПЕТЕНТНИ ДО ЕДИН.

Оценка:
-2 +4

Е ти
15 Отговор

До коментар #2 от "Последния Софиянец":


Ревеш като девица за у. Ще фалирам искат пак да ни затворят. Вие гей дружеството ли сте спрете совид19 или Моджовия

Оценка:
-0 +6

ОСТАВКАТА
16 Отговор
НА ЛИЦЕТО БМБ В ТЕЗИ СЛУЧАИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. И НА НОЩ-арите

Оценка:
-6 +1

Да да
17 Отговор
Това е като официално потвърждение, че са под логи на сорос и СЗО.

Оценка:
-0 +4

Някоя
18 Отговор
Че коя държава се е справила и справя?!!!
Нали, ако се затегнат мерките първи вие от вашата партия с триото и тем подобни фигуранти ще почнете да кряскате. Пропуснах Льотчика и Мангъров. Засрамете се. Следвайте указанията на тъй нареченият Президент и да видим докъде ще я докарате! Време е пак да паднете на колене и да му се помолите!

Оценка:
-0 +7

Аут
19 Отговор
Задрасквам всеки който говори за ковид криза.

Оценка:
-1 +2

Безпристрастен
20 Отговор
Не харесвам грабчо.Но все по ясно личи на какъв кол ще се наденем всички българи,в бъдещия парламент.Шарена ,безпринципна черга от чалгари,републиканци- цвъчковци,и ДъБългаристи,със миризлив привкус на бивши седесари.Ще се окажем за пореден път с увиснали ченета. Дано не настъпят времена,да ни се струват днешните младенц8

Оценка:
-1 +7

Хихихи
21 Отговор

До коментар #6 от "Хахахаха":


Те са приели на сериозно и си вярват... Но всеки, който познава отблизо поне един от тях, знае, че не трябва.

Оценка:
-0 +4

Алексей Сергеев
22 Отговор
Празноглавци са тези от Демократична България. Те как се справиха с приватизацията? Иван Костов продаде активи на държавата за 26 милиарда $ за 3 милиарда. Може да дават пример за борба с Кови-19 Чехия, Испания, Русия, САЩ ?
Само алчни за власт могат да търсят хиляди причини

Оценка:
-3 +7

карантина
23 Отговор
карантина карантина ви трябва и глоба до 10000 лв за без маска аз мисля да не излизам с години от вкъщи и бой с точилката по Тея които не носят маски държите се като ощипани госпожици за едни маски оревахте света какво остава да бяхте карали война писнах те ми с вашите тъпи дискотеки това ли е смисъла на живота да пиете алкохолик да пиете наркоман да ходите като побъркани в парковете да клюкарствате по кафетата да се храните по ресторантите да ходите по жени или по мъже това ли е смисъла на живота бе да ходите по фитнеси да ходите по родното Черноморие или да ходите по други Черноморие да ходите на някакво тъпо море да ходите на някакви тъпи басейни да обикаляте като диваци кафе след кафе бар след бар парк след парк да пазарувате от тъпите молове да клюкарите в парковете я слагайте маските да не играят тоягите 15 хиляди лева глоба и пет години затвор предлагам за тия дето не носят маски не излизайте от вкъщи бе аз не излизам от вкъщи излизам само в краен случай и то с противогаз и ако е много наложително освен това да носиш маска е много гот като малък мечтаех да стана нинджа и сега с кеф си нося маската Как може да ви кефи да ходите по тия паркове ресторанти кафета хотели фитнеси мръсни басейни мръсни морета да се сваляте с някакви жени и мъже да пиете някакъв гаден алкохол да взимате някакъв гаден наркотик това ли е смисъла на живота бе да ви затварят дома дори и до магазина като излизате да пускате sms че отивате до магазина строги правила трябва на тов

Оценка:
-1 +5

карантина
24 Отговор
това ли е смисъла на живота стига с тия глупости вече начини да умреш хиляди но короновируса е новата чума затова си искаме карантината карантина карантина карантина дори вкъщи си стоя с маска а навън съм с противогаз но много рядко излизам останете вкъщи до 2025 както мина времето от 2015 до 2020-та така ще минеш до 2025 няма и да усетите живот и здраве ще сложат здравословните ваксини и пак ще може да продължите по старому тъпия живот карантината си искам обратно и дома си седя с маска като малък си мечтаех да стана нинджа и ми е много приятно да ходя с маска и доставчика на храна и той да е със противогаз като ми носи храната

Оценка:
-2 +0

Стара чанта
25 Отговор
Сдухани миризливи ПОМИЯРЧЕТА ! Това сте - ДБ ! Може да се чете и - ДеБили !

Оценка:
-3 +1

Чанта стара
26 Отговор
Еми вариго, печиго стара чанта...

Оценка:
-0 +2

Васил
27 Отговор
То има ли с нещо с което да се е справило май не? Освен краденето на пари там са световни шампиони.

Оценка:
-1 +0

Явката
28 Отговор
То е най-лесно да се стои отстрани и да се плюе!!! Много жалко от страна на ДБ да използват ковидкризата, за да си правят предизборната кампания, тези хора всеки ден копаят дъното!

Оценка:
-0 +2

Петър
29 Отговор
На всяка манджа мерудия са тези от Демократична България, не че разбират от темата или могат да предложат нещо адекватно.

Оценка:
-0 +1

Цецо
30 Отговор
Сочат, че не са се справили, защото не са част от парламента. Ако бяха друго щяха да говорят. Ей, много яд, много злоба и завист у тия бе!

Оценка:
-1 +1

Токин
31 Отговор
Тези от уж Демократична България първо да достигнат мечтаните за тях - 4%, за да бъдат в Народното събрание и тогава да започнат да дават акъл... досега с нищо не са показали, че имат капацитет, за да дават адекватни съвети за каквото и да било!

Оценка:
-2 +1

Галя
32 Отговор
Ще ме прощават, ама тая „криза“ е пълна шашма и ДБ сега се опитват да изкарат дивиденти от това

Оценка:
-2 +0

Тошо
33 Отговор
Важно е някой да се справи с цирея наречен „Демократична Бъкгария“

Оценка:
-1 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Пламен Марков
Думи на спортно-техническия директор на ЦСКА-София Пламен Марков за мача с Локомотив Горна Оряховица
Не бива да давам оценки по спортно-технически въпроси"

Още бисери
ТОП 5