ФАКТИ.БГ

Президентът Румен Радев наложи ново вето

Държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Публикувана: 5 Февруари, 2021 12:09
56 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4715
Президентът Румен Радев наложи ново вето
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г., съобщиха от "Дондуков" 2.

В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В същото време обаче въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти.

Ето и пълен текст на мотивите на президента Радев:

М О Т И В И

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021г.

Уважаеми народни представители,

Подкрепям усилията на законодателя за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. Приветствам създаването на Единен публичен регистър за устройство на територията, общински регистри за имотите, които подлежат на отчуждаване, и въвеждането на възможност за обжалване на Общите устройствени планове в изпълнение на Решение на Конституционния съд № 14 от 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г. Споделям основната част от мотивите, изложени от правителството в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ), включително необходимостта от намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, от запълване на определени законови празноти и създаване на законови предпоставки за упражняване на по-ефективен контрол от страна на компетентните административни органи.

Не мога да отмина обаче определени разпоредби от ЗИД на ЗУТ, които отдалечават уредбата от основни конституционни начала и намаляват интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица.

По § 11 от ЗИД на ЗУТ се създава нова ал. 3 в чл. 39 от ЗУТ, с която се предвижда, че за промяната на предназначението на сграда, която е обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, се изисква предварително писмено съгласие от съответния министър. След като бъде сезиран, министърът е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или отказ. Отказът следва да бъде мотивиран. Предложената промяна е направена без убедителни мотиви и има риск да затрудни правоприлагането. Подобни опасения важат и във връзка с въведените промени по § 35 от ЗИД на ЗУТ относно разрешенията за изменение на подробните устройствени планове, когато се търси промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти – собственост на държавата и общините, които са „обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти“. Тук отново при произнасянето на министъра се изменя възприетият към момента принцип на мълчаливо съгласие като част от процедурата по промяна на предназначението. Самият принцип на мълчаливо съгласие е утвърден като важно управленско решение за намаляване на административната тежест за бизнеса и за борба с корупцията. Този принцип е и средство за улесняване на общуването на гражданите и юридическите лица с администрацията и с настоящото изменение се извършва отстъпление от един завоюван стандарт.

Със ЗИД на ЗУТ се въвежда възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове (§ 30, т. 6 от ЗИД на ЗУТ), но тази възможност е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти. Новата ал. 12 на чл. 127 от ЗУТ ограничава срока за обжалване до 14 дни от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането на Общия устройствен план, а право да обжалват ще имат само собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Общите устройствени планове обаче съдържат предвиждания и тенденции за развитие на територията, насочени както формално към застрояването, така и към опазването на природните ресурси, икономическото и културното развитие на съответната територия. Преценката за законосъобразността на тези актове предполага разнообразие от житейски хипотези, в които засегнати могат да бъдат различни категории лица. Конституцията на Република България гарантира на гражданите право на защита и предвижда, че гражданите и юридическите лица имат право да обжалват всички административни актове, които ги засягат (чл. 120, ал. 2 от КРБ). Считам, че преценката за наличие на засягане от Общия устройствен план трябва да принадлежи на съда, като част от конкретните производства, в хода на които следва да бъде доказван правен интерес. В тази светлина намирам, че наложеното от § 30, т. 6 от ЗИД на ЗУТ ограничение е необосновано и потенциално застрашава основните конституционни принципи за съдебен контрол върху актовете на администрацията и правото на защита.

Съгласно новата ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ (§ 46, т. 3 от ЗИД на ЗУТ) разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот ще се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Идеята на законодателя да допуска започването на строителство след приложена регулация, следва да бъде подкрепена. Прилагането на уличната регулация обаче е отговорност на общините - те имат право да отчуждават имоти, които попадат в уличната регулация срещу равностойно обезщетение за собствениците. Новата уредба не съдържа гаранции, че тази отговорна задача на общините ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в общ интерес, а вместо това създава предпоставки да бъде ограничено правото на строеж на различните субекти. Алинея 16 допуска негативни последици да възникнат за всяко лице, което има намерение да реализира право на строеж върху недвижим имот в рамките на подробния устройствен план, защото няма да получи разрешение за строеж, ако планът не е приложен. Така на практика несправедливо се ограничава стопанската инициатива на гражданите и юридическите лица.

По § 49 от ЗИД на ЗУТ се добавя едно ново изречение в края на ал. 5 от чл. 154 от ЗУТ със следното съдържание: „заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа“. Формулирана така, забраната дава основание да се счита, че до момента на нейното влизане в сила заповедите за допълване на издадените разрешения за строеж са пораждали като правен ефект удължаването на разрешенията, а това не намира опора в действащото право.

Освен мотивите по същество на конкретни разпоредби от ЗИД на ЗУТ, за пореден път изтъквам, че специално § 30, т. 6, § 46, т. 3 и § 49 от ЗИД на ЗУТ са внесени с предложения между първо и второ гласуване на законопроекта в зала и не съответстват на принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава. Тези предложения са с оскъдни и неясни мотиви, не са били подложени нито на обществено обсъждане, нито на експертна оценка за въздействието. С предложенията се допускат съществени промени във внесените от правителството законопроекти, тези промени биват гласувани само веднъж от Народното събрание, което е в противоречие с изискването на Конституцията за приемане на законите с гласуване на две четения. В тази връзка призовавам комисиите на Народното събрание да определят сроковете за подаване на становища по внесените законопроекти, когато срокът за депутатски предложения е изтекъл, за да може да бъде изразено валидно мнението на заинтересованите институции и граждански организации по техните предложения.

Уважаеми народни представители,

Като се ръководя от изложените мотиви, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 11, § 30, т. 6, § 35, § 46, т. 3 (относно новата ал. 16 от чл. 148) и § 49 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.2 от 24 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ... ЗАПОВЯДА
1 Отговор
МУТРИ ВЪН .... И НАРЕДИ ИЗБОРИ НА 04/04 .... СИКАДЖИЯТА ТРЕПЕРИ .... ИЗПАДНАЛ Е В ТИХ УЖАС

Коментиран от #22, #42, #52


Оценка:
-26 +78

8899
2 Отговор
Мунчо - левунчев, е прьднал у кофата.

Оценка:
-48 +31

Чочо
3 Отговор
БРАВО!!!

Оценка:
-23 +53

Българка
4 Отговор
Браво на президента! Аргументирано и на база на върховенството на закона, очаквано за спазващите законността българи, е наложеното вето върху поправките на ЗУТ. С тези промени глутницата искаше да промени закона незаконно. Така обслужва възможността Доган да узакони незаконното строителство на плажа Росенец. Дори голямата сграда, която уж е законна е обявена като спортен клуб.
ГЕРБ, ОП и ДПС са в съглашателство с корпоративни цели за обогатяване на шайката за сметка на обедняване на народа

Оценка:
-26 +64

Радев, Печели все повече доверие
5 Отговор
Радев последна надежда на България

Оценка:
-33 +57

ИЗВОД...
6 Отговор
МАНГЪРОВ, стигнал си до същината на проблема. В Африка СЗО няма почти никакъв авторитет и респективно няма вирус.

Коментиран от #11


Оценка:
-12 +37

Ива
7 Отговор
Спрете крадците от турската партия ГН Генерал !

Оценка:
-21 +33

да се махат
8 Отговор
Тия гербаджийски корумпета не са приели нито един читав закон, който да е в интерес на гражданите.
И днес, до колкото си спомням , некадърните крадци на пенсии трябваше да приключат с ограбването и на бъдещите пенсионери , родени след 59 г. Дойде време да се пенсионираме и тези толупи ще ни оставят без регламентирани правила за коефициент на редукция, начин на изплащане на пенсиите от частните фондове.... Единственото което бездомника Горанов направи е да прибере едни 23% процента от държавния стълб - то и ДДС-то е по -малко.

Оценка:
-20 +41

Мунчо ветото
9 Отговор
наложил...вето?? Що да прави...фигурант. След два дни ще махнат"ветото" както всичките му предишни "вета"!!! Циркаджия със стари изтъркани номера! Що не наложи вето на старите "джипове"...аа там имаше комисионна.

Оценка:
-33 +31

педеРадев
10 Отговор
Нескопосаният несретник пак се опитва да си прави предизобрен ПР с ветота.

Оценка:
-35 +30

в час ли си
11 Отговор

До коментар #6 от "ИЗВОД...":


Четеш ли изобщо статиите, или си драскаш врели некипели, които нямат нищо общо с темата. Купи си една тетрадка и си записвай там великите мисли, не драскай по форумите.

Коментиран от #20, #35


Оценка:
-5 +17

Цецка Цачева
12 Отговор
Ще се явя отново на изборите за президент и ще му разкажа играта на тоя.

Оценка:
-4 +31

Да обясни
13 Отговор
защо кметовете ще решават промяна на предназначението на държавни обекти,а не министъра.Или по места всеки кмет може да си прави каквото поиска. Е такъв филм не може да има.Ама да си лае, на Румен ветото няма да му мине ветото.

Оценка:
-7 +25

Чакам
14 Отговор
Чакаме и Орхан Мурад да Влезе в ДЪ ПЪ СЪ

Оценка:
-4 +12

БОЙКО Е ПОДЛОГА НА СЗОО
15 Отговор
Д-р Георги Тодоров: 76% от хората не могат да хванат COVID-19

Оценка:
-15 +14

Недоволна
16 Отговор
Само с вето не става.Всеки път го отхвърлят.И сега ще е така.Разпускай парламента преди изборите.

Оценка:
-14 +30

Радев спаси България
17 Отговор
Шоуто на сценаристите е нула ,добре че е в късните часове .Лиглювци от всякъде .Студио Х е върхът .Гледам само него .Много добри гости и приятен водещ .Ако влезе в парламента ще изгубим и него .

Оценка:
-14 +4

Архитект
18 Отговор
Браво на Президента. Бойко искат да направят комунизъм. Направо национализация да направят.

Коментиран от #34


Оценка:
-19 +16

Браво Радев
19 Отговор
Добре, че е Радев та да има някаква съпротива срещу безобразията на ОПГ , то истинска опозиция в парламента няма.

Оценка:
-21 +21

Ще гласувам за Костов
20 Отговор

До коментар #11 от "в час ли си":


Що бе чиляк истината боли нали.. Ай бегай при Боко

Оценка:
-15 +8

Тъп
21 Отговор
Брей, какви мотиви, четете и ревете.

Оценка:
-8 +11

Пенсионер
22 Отговор

До коментар #1 от "ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ... ЗАПОВЯДА":


Заповяда и сам си го сложи с 200😂 Сега всички безмозъчни другари ще гризнете бастуна😂

Оценка:
-15 +14

Голям праз
23 Отговор
Тоя мързеливец имитира работа,а той не е по истинската работа.Ако беше обратното щеше да създаде партия и да се опита да стане начело на правителство,но това не е по силите му.

Оценка:
-18 +20

Протест срещу безобразията в България
24 Отговор
само за Радев той е от народа и работи за народа

Коментиран от #53


Оценка:
-20 +21

Баце
25 Отговор
Наложил вето😂 Ей ся че го преместим и утре го отфърляме....ветото😂

Оценка:
-15 +14

перничанин
26 Отговор
Мойте уважения към феновете на фатмако, но поправките в закона са добри. Чл.11 ал.3 предвижда още една инстанция (министър) да следи ако някой реши да направи някое училище във бардак.Чл.148 ал.16 също е добра поправка. Докато се разберат институциите, знаете ли колко нови блока се построиха и около тях улиците са от кал. Фатмако си се заяжда, не се знае дали е чел поправките.

Оценка:
-17 +16

Защо не си
27 Отговор
наложи вето,да не се показва,да дразни нормалните хора? Стой си в безплатната квартирка слушкай както до сега папкай и си трай! Руска подлога!

Оценка:
-16 +17

Такъв презитент е нужен на българите.
28 Отговор
Такъв презитент е нужен на българите.

Оценка:
-16 +9

щаб за честни избори в България
29 Отговор
БОЙОО, Е ЗА БЕСЕНЕ ТЕ НОБИЛОВА ЗАЩО НЕ СЛОЖИТЕ И НАШ БОИКО ЩЕ БЪДЕ ВЪРХА НА ТЪПОТИЯТА

Оценка:
-13 +7

БОЙКО БОРИСОВ Е
30 Отговор
Още една подлогА на Америка Срам и позор. 🐒

Оценка:
-13 +8

илкт
31 Отговор
Много платени тр.лове, много нещо! От сутринта плюят срещу Радев в несвяст. Нали трябва да стигнат бройката 120 поста хейт!
Човек не може да прочете един нормален коментар под статиите.

Коментиран от #33


Оценка:
-15 +12

!!!?
32 Отговор
Фигуранта издига "мълчаливото съгласие" като средство "за борба с корупцията" !!! Да ви е честита "промяната" начело с мълчаливото съгласие на Кремъл начело с Фигуранта !!!?

Оценка:
-8 +16

УПС
33 Отговор

До коментар #31 от "илкт":


Да ти кажа скъпа че аз това недоразумение Радев го плюя безплатно.

Оценка:
-11 +14

не позна
34 Отговор

До коментар #18 от "Архитект":


ми да... той кРадев не е бил член на БКП.
Най-синият човек.

Оценка:
-9 +5

Колега мангърoф
35 Отговор

До коментар #11 от "в час ли си":


ТУКА НА КАМИОНА ИМАМ ПРОБЛЕМ.ТОЙ И ТIR И ПРОБЛЕМА В ТАБЛОТО .СВЕТИ ЕДИН ДАТЧИК ПРЕЛИЧА НА ЛАМПАТА НА АЛАДИН! ТОВА КАКВО ОЗНАЧАВА?ДА НЕ БИ ДА ИМА ВИРУС В ЕЛЕКТРОНИКАТА!!!😢

Оценка:
-2 +4

Румба
36 Отговор
Слагай вето на всичко от днес. Патреотете са разпаднаха и да се види предизборната зависимост на бацо от ДПС

Оценка:
-10 +11

Шпек
37 Отговор
След преврата на 10.10.1989 г.нямаше закон за лустрацията на комунистите в държавния апарат,армия,полиция,съд,прокуратура и др.Затова сега сме на такова деридже,да ни управляват децата на престъпната комунистическа партия пребоядисани в ОПГ ГЕРБ. Лустрацията на ГЕРБавите калинки след след изборите ще е едно добро начало за възраждането на България като демократична и правова държава.

Оценка:
-5 +7

Вълканов
38 Отговор
Президенте, Служебно правителство няма ли да има?

Оценка:
-6 +4

Караибрахим
39 Отговор
Мачкай ги Румба ние сме с теб няма страшно 80 процнта от на рода с със тебе другите 20 процента са фашисти гордея с тъкъв президент ако досегашните бяха като тебе държавата нямаше да е на този хал -и още по супер ще е ако сме президентска даържава на чело с теб напред и само напред да си жив и здрав радвам се че върна доверието на народа към президентската инстутуция ти обедини нацията и раздели мафията само с един юмрук и това ги заболя че мафията си намери майстора- ПОБЕДА ЗА НАШИЯ ПРЕКРАСЕН ПРЕЗИЕНТ ПОТКРЕПЯМ И ГЕНЕРАЛ ШИВКОВ ЗА ВОЕНЕН МИНИСТЪР ИСТЕНСКИ ГЕНЕРАЛ УВАЖАВАН И ОБИЧЪН ОТ НАРОДА -България има нужда от такива мъже. най се радвам че държиш на думта та си кадейто обеща на баща си че ще си със народа .бог да прости баща ти беше народен човек -цяла българия се гордеят с тебе -желая ти успех в полетиката

Оценка:
-11 +7

Съни
40 Отговор
Благодаря Ви господин Радев че събудихте народа Вие сте най достойния българин историята ще Ви постави наравно с Левски Благодаря ви

Коментиран от #43, #46


Оценка:
-10 +10

Че той
41 Отговор
друго може ли?

Оценка:
-5 +7

Цветко Христов
42 Отговор

До коментар #1 от "ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ... ЗАПОВЯДА":


ВЕРВАШ ЛИ СИ?

Оценка:
-4 +4

Цветко Христов
43 Отговор

До коментар #40 от "Съни":


ХИ, ХИ, ХИ, ХА, ХА, ХА.

Оценка:
-2 +2

Хахаха
44 Отговор
Рундьо дали е виждал въобще текста,който УЖ е написал?

Оценка:
-3 +5

Специалиста
45 Отговор
Радев е човекът. Ама всички са срещу него. Лошо....

Оценка:
-6 +5

46
Този коментар е премахнат от модератор.
инчхай
47 Отговор
ревизия и съд за сикаджията като чаушеску

Оценка:
-3 +5

чичо
48 Отговор
Акъла му стига само за вето.

Оценка:
-5 +5

Политолог
49 Отговор
Радев, вместо да се мориш с без мислени връшания на законите, очисти си обкръжението от мошеници и шпиони на Москва

Оценка:
-3 +4

Алексей Сергеев
50 Отговор
Най-тъпият , най-злобният, най-глупавият ни президент
Палячо

Оценка:
-3 +3

КОННИКЪТ БЕЗ ГЛАВА
51 Отговор
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКО...

Оценка:
-2 +3

БОРИСОВ....КОШМАРА НА БСП И РАДЕВ
52 Отговор

До коментар #1 от "ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ... ЗАПОВЯДА":


БОРИСОВ РАЗПОРЕДИ...ИЗБОРИ НАПРОЛЕТ А НЕ ПРЕДСРОЧНИ...РАДЕВ ИЗПЪЛНИ ЧИННО

Оценка:
-3 +3

Валери
53 Отговор

До коментар #24 от "Протест срещу безобразията в България":


Верно че Мунчо Радев е за народа...ама за народните парички дето получава ...по 12 бинки на месец за нищо правене и говорене на глупости.а.най вече за вето правене

Оценка:
-1 +0

СПРИ БЕ
54 Отговор
РАДЕВ НЕКА СПРЕ ДА ПРЕЧИ НА КРАДЦИТЕ ОТ ГЕРБ ДА КРАДАТ ЗАКОННО !

Оценка:
-0 +2

ПРОПУСК
55 Отговор
Влaдo Кузoв
Влaдo Кузoв oбяcнявa зaщo влизa в избoритe зa прeзидeнт
Aз cъм цивилизaциoнeн избoр. Зa пръв път дa имaмe гeй зa прeзидeнт - тoвa щe пocтaви Бългaрия нa cвeтoвнaтa кaртa. "

Оценка:
-1 +1

ФУТБОЛ
56 Отговор
Кристиано Роналдо
Звездата на Реал Мадрид отговаря на нападка !
Може да съм гей, но съм фрашкан с пари!"

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове


ТОП 5