2 618

Kорнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите

  • корнелия нинова-
  • бсп-
  • парламентарни избори-
  • мерки-
  • програма

БСП с план от спешни стъпки за здравеопазването, доходите, работните места, икономиката и образованието

Kорнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите - 1

На специална пресконференция днес, председателят на БСП Корнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите на коалиция „БСП за България”:

Скъпи български граждани, епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза. Правителството на ГЕРБ и "Обединени патриоти" се провалиха в управлението и в мерките за преодоляването им. Необходими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения. При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование.

Този наш план предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление - и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината.

Ще ви представя накратко 4-те сектора със спешните и незабавни мерки за 100 дни управление при спечелване на изборите от “БСП за България”:

1. Здравеопазване:

- Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

- РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат процеса по ваксинация;

- Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

- Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

- Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

- Започваме изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор "Здравеопазване", за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

- Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

- Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

- Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

Мерки в социалната политика, доходи, демография:

- Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

- Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

- Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

- Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

- На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

Наложи се поради особеностите на пандемията много хора да работят от вкъщи:

- Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

- Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

Ще предоставим еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

- Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

- Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

-Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ за 120 хиляди деца.

- За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

- Младите хора няма да плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години;

- Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

2. Сектор “Икономика и финанси”

Без производство и икономика не бихме могли да осигурим средства за политиките, които представяме.

- Ето защо още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

- Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

- Съкращаване с 50 % на сроковете за изплащане на помощите от страна на държавата;

- Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

- Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

- Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

- БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

- Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

- Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

- Въвеждане на семейно подоходно облагане;

- Премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

- Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

- Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоустрояват своите градове и села;

- Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

- електронен поземлен регистър;

- единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

- електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

- единен електронен данъчен регистър;

- електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

- единна електронна образователна система;

Това е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

- Подкрепа на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

- Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

- Създаване на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

- Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

- Улесняване на участието на стартъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

3. Мерки в образованието, науката и културата:

- Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

- Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства, защото се оказа;

- Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

- Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

- Ще отделяме 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни - спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност.

Скъпи български граждани,

тази промяна е възможна и зависи от всеки един от нас.

Ако искате да живеем по-добре, да имаме работа, да имаме достойни доходи, да живеем в чиста България, с чиста природа, икономиката и земеделието да се развиват, да сме сигурни и спокойни в домовете си и на улицата - гласувайте. Не се страхувайте, всичко е в нашите ръце. На 04.04. с номер 4 в интегралната бюлетина.

На добър час и кураж. Ще се справим.

Вижте новината на официалния сайт на БСП.


Платена публикация

Свързани новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове