ФАКТИ.БГ

Стойчо Кацаров определи COVID протокола за деня на вота

Отново предлагат ваксини на изборната администрацията

Публикувана: 15 Юни, 2021 21:17
8 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1584
Стойчо Кацаров определи COVID протокола за деня на вота
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.

На лицата, които ще бъдат ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители ще им бъде предоставена възможност да се ваксинират срещу COVID-19.

Ваксинирането е доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва по реда и начина, създаден от съответната Регионална здравна инспекция, отговорна за организацията на ваксинационната кампания на областно ниво. Възможността е част от указанията за провеждане на изборите, които предстоят на 11 юли, издадени от здравния министър Стойчо Кацаров.

Основна противоепидемична мярка е провеждането на ваксинация срещу COVID-19.

В указанията са посочени редица мерки, както за гражданите, така и за ангажираните в изборния процес.

Мерките са по отношение на сградата, в която се намира/т избирателната /избирателните секция/и и избирателната секция (залата или стаята, където се провежда гласуването):

На видно място трябва да се поставят информационни табели както за задължението да се носи маска, така и за спазването на дистанция.

Трябва да се обособят, доколкото е възможно, отделни входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране. При невъзможност, обособяване на коридори за еднопосочно придвижване на избирателите и останалите участници в изборния процес, чрез маркировка и ограничители.

Да се осигури контрол на входа на сградата, в която се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции и съответно до изхода на сградата, с цел да се избягват струпвания, така че избирателите да прекарват възможно най-малко време вътре в сградата.

Информация за избирателните секции да бъде изложена на видно място пред сградата, в която се помещават.

Маркиране на местата за изчакване в и извън избирателната секция, така че да се осигури поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес; маркиране на пода пред масата, на която се намират членовете на секционната избирателна комисия с линия, която да указва на избирателите спазването на дистанция между тях и членовете на избирателната комисия. Трябва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на сградата на избирателната секция и/или на входа на избирателната секция.

Предвидени са и предписания за осигуряване на кошове за отпадъци, снабдени с полиетиленов плик. Препоръчително е кошовете да са с капак и педал.

Периодично трябва да се провежда дезинфекция на контактни повърхности, както и да си осигурят достатъчни количества сапун, хартиени кърпи и/или сушилни за ръце в санитарните възли. Препоръчва се да се провежда редовно проветряване чрез естествена вентилация на помещенията като например прозорецът/прозорците се държи/държат отворени. Ако е невъзможно да са постоянно отворени, проветряването се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата не позволява отваряне на прозорците, то климатично - вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията.

При обособяване на тъмна стаичка, се препоръчва тя да бъде поставена така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на завесата на входа на тъмната стаичка.

Задължително се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството за машинно гласуване. Машините за гласуване се почистват периодично, съгласно указанията на производителя.

На членовете на СИК и РИК ще се измерва температурата, а при прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) те няма да се допускат до избирателната секция. Това важи и за наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите. За тях ще се осигурят и лични предпазни средства.

Задължително е носенето на защитна маска за лице от всички по време на пребиваването им в сградата на избирателната секция.

Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от други лица.

Препоръчва се освен дезинфекция, спазване на дистанция и да се ограничат до минимум директните контакти - ръкостискане, прегръщане и др.

В сградите с избирателни секции трябва да се обособи и помещение за карантиниране.

От МЗ препоръчват на ЦИК обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно. В случай, че се провежда присъствено, следва да се предвиди организирането на малки групи за обучение с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., съответно 3 кв.м. на човек от съответното помещение за обучение; задължително носене на защитна маска за лице; хигиена на ръцете; редовно проветряване на помещенията и дезинфекция на повърхностите.

Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинирани:

При вот, упражнен от лица на домашна изолация и/или лечение или под карантина, членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес. Ръкавици се заменят или дезинфекцират с дезинфектант за ръце след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес.
Членовете на подвижните избирателни комисии и служителите по сигурността, придружаващи подвижната избирателна кутия, изпълняват всички формалности, по възможност, на входа на жилището на избирателя, като осигуряват разстояние от поне 1,5 м. помежду си и избирателя.
Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е приложимо, подвижната избирателна кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване, чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.
Това са вторите избори, които България ще проведе в епидемична обстановка след изборите на 4 април. Тогава указанията, разписани от здравните власти, не бяха направени публични.

С тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло.

От ключово значение за постигане на целите е спазването на посочените противоепидемични мерки, сред които са правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период. Публикувани са и указания за правилна употреба на защитна маска.

Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци.
Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост.
Защитната маска за еднократна употреба не се носи повторно след сваляне.
Препоръчва се спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес, както и определен тип дезинфектант. Те следва да са разрешени от Министерство на здравеопазването. Също така се препоръчва периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място.

Има и мерки и действия по отношение на избирателите в избирателната секция:

Избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице следва да му бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция. Трябва да има организация така че избиратели да не се струпват, да спазват физическа дистанция, а на самите избиратели се препоръчва да напускат секции възможно най-бързо.

За времето на пребиваване в сградата избирателите трябва да избягват да докосват повърхности, доколкото е възможно.

При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата/банката, където е разположена избирателната комисия.

Трябва да се избягване физически контакт с членовете на секционната избирателна комисия, докато избирателят се подписва в избирателния списък и когато взема и предава чип карта за машинно гласуване или бюлетина. Доколкото е възможно, химикалките, които ще се използват от избирателите за полагане на подпис, се препоръчва да бъдат подредени така, че избирателят да може да я вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на секционната избирателна комисия, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се дезинфекцира.

Избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 1 от 4 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
честен ционист
1 Отговор
Трябваше да го направите само имунизирани да имат право на вот, имот, труд, движима собственост, т.н. Ама още не е късно.

Оценка:
-3 +9

от малцинството
2 Отговор
Ужас, да хвърлиш там една бюлетината, по-сложно от безопасния секс бря.

Оценка:
-1 +10

Врачка
3 Отговор
И това правителство се кани да поръча за изборите 100 тона спирт за дезинфекция.Маските задължително ще са на цена минимум 1.5€ за бройка.Няма се излагаме с прости маски я! Абе.Що не изтеглите заем от 1—2 ярда да има за харчлък покрай вота?

Оценка:
-1 +6

Шпек
4 Отговор
Къде се загуби профезионалният протестър —Последният Софиянец”,да не е заминал в Гърция да изнася революция щото и там почват да излизат?

Оценка:
-0 +4

Ковида
5 Отговор
На 4-ти април влязох и си гласувах без маска и сега така ще направя.НИКОГА, НИКЪДЕ И ОРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ СЪМ СЛАГАЛ МАСКА!

Оценка:
-1 +3

Десети ноември
6 Отговор
И тия въртигзове се готвят да управляват. Смени едните продажници с други такива.

Оценка:
-1 +2

7
Този коментар е премахнат от модератор.
Член на Сик
8 Отговор
Кебабчете ще има за всеки

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


ТОП 5