24 Септември, 2023 12:33 2 084 66

Да прочетем дядо Благоев: „Русофилството е грубо политически суеверие!“

 • димитър благоев-
 • македонист-
 • русофоб-
 • русофил-
 • бкп

Невероятно, но факт! Бащата на бкп/ бсп бил…македонист и русофоб?!

„Русофилството е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото русофилите, плувайки безогледно във водите на руската дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите“. - ДИМИТЪР БЛАГОЕВ

Русофилството у нас, както се видя и днес, след началото на тази жестока, геноцидна война на Русия в Украйна, без съмнение, е стара, тежка, трудно лечима болест. Болест, която сковава запътилата се към цивилизования свят България. Колените на това заболяване са стари, още от раждането на легендата за „ Дядо Иван“, който щял да ни избави от турското робство. Ако сега се поразровим из съчиненията, текстовете, писмата, спомените на нашите велики възрожденци Левски, Ботев, Раковски, Захарий Стоянов, Стамболов ще се уверим, че всички те са знаели както е Русия и как е искала уж да ни освободи, а сетне да ни пороби. И такава е била цяла политика до днес.

Тук ще цитирам само Захарий. Неговите думи, изречени още през 1886 г. звучат днес като клетва, от която никой българин не трябва да отстъпва:

" Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя. Когато се е произнесла за първи път думата „освободителка“ и „покровителка“. Аман! Лошо нещо била Московията!...И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава не е направила на България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници даже, които да клеветят, че Русия била наша освободителка, покровителка и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират срещу тази лъжа, това подобно едно престъпление!

Ето вече 137 години русофилски преврати се опитват да съсипят България. Преди 137 години, на 9 август 1886 е организиран първия държавен преврат след Освобождението / 1878/ срещу българофил, достойния български княз Александър Първи Батенберг. Да, по зла ирония на съдбата от тогава насам сянката на Русия прозира зад почти всеки държавен преврат у нас. И определено може да се каже, че всички бяха свалени с дългата ръка на Москва и русофили от българската енергийна мафия. Такъв опит прави и сегашният президент- русофил Радев, но няма да успее...

Но ако се разровим в историята на нашата „славна комунистическа/ социалистическа партия“ и на нейния създател, по- точно баща, Димитър Благоев / 1856 – 1924/ , ще установим два интересни и непознати факта.

Просто ще ги цитирам. Ето какво заявява той като български гражданин и депутат на едно заседание на 17-тото Народно събрание в София:

Аз съм родом от българското село Загоричане, Костурско, обаче аз не съм българин, аз съм славянин. И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като отделна от България славянска страна, която да има свое собствено независимо управление!“

И така става един от „бащите на македонизма“. Развива идеята за обща балканска държава- федерация с името Югославия, подкрепя нелепата идея за отделна „македонска нация“.

Но като баща на Социалистическото движение у нас, създателят на Българската социал- демократическа партия / 1891/ Благоев е и твърдо против руското влияние:

Знаем, че постоянните неуспехи на Русия да подчини българската държава на собствените си интереси още повече разпалват недоволството ѝ. Това, разбира се, не я отказва, а я кара да изостри до крайност посегателствата си над българската държавност. Димитър Благоев е един от първите наши политици, който разкрива какви са нейните коварни методи и как българските слуги на Кремъл, русофилите играят ролята на сляпо оръжие в нейните алчни ръце:

„Съединението на Южна и Северна България и победата на последната над Сърбия твърде много се не харесаха на Русия и твърде много я разсърдиха на България, а главно на нейния княз. Последният, въпреки това, че през тази война не показа нито храброст, нито ум, беше обаче си спечелил славата на „Сливнишки герой“. Изобщо победата заличи старите му грехове, борбата му против конституцията, и му спечели голяма популярност в България. Всичко това обаче съвсем не беше по угодата на руската дипломация и съгласно с нейните планове в България и на Балканския полуостров. Поради това тя пусна в ход всички средства, за да махне княз Батенберг от България. Още при провъзгласяването на съединението тя настояваше, заедно с избягалите от Южна България русофили, „лъжесъединисти“, в Цариград, пред турското правителство да се окупира Южна България от турските войски и по такъв начин да се осуети съединението и да се направи положението на Батенберг в княжеството невъзможно. След свършването на сръбско-българската война тя употреби всички усилия да омаловажи победата на България, да представи Батенберг за размирник на Балканския полуостров и да осуети печалбите от победата. И наистина, българското правителство бе принудено да сключи мир със Сърбия без всякаква контрибуция, без да си повърне разноските по войната, предизвикана от Сърбия. За самото съединение тя употреби всички средства да не се признае формално от Турция, в което и успя, като осуети и стремлението на Батенберг и правителството, щото за генерал-губернатор да се признае последният. Това поведение на Русия даде много материал за агитация против Батенберг и правителството. Но още по-голям материал за агитация против последните даде на руската дипломация и на русофилите в България опитът на правителството да сключи с Турция един отбранителен военен съюз, който явно визираше Русия. Русофилите, а именно цанковистите в Северна България и „съединистите“ или „лъжесъединистите“ в Южна България, и преди съединението бяха слепи оръдия на руската политика в България и на Балканския полуостров. Но при Съединението, и особено след свършването на сръбско-българската война и сключването на мира, те се предадоха на руската дипломация с всичкото си безумие. Подпомагани от руските дипломатически агенти в България, те, като използваха дипломатическите несполуки на правителството и поведението на Русия през това време, почнаха открит поход против Батенберг и явна агитация за свалянето му, като едничко средство да се омилостиви Русия към България. Работата се представляваше така: Русия дигнала своето покровителство от България, защото била сърдита на Батенберг, който се бил съединил с нейните заклети врагове, на които издал нейните политически и военни планове, тъй щото, додето той е княз на България, тя не щяла да повърне своето покровителство, без което България не можела да съществува. Тази русофилска агитация проникваше през 1886 год. все по-дълбоко в масата и възбуди русофилското ѝ чувство до такава степен, че Каравеловата народнолиберална партия се видя най-сетне принудена да предприеме нещо за „помиряване“ с Русия. Образува се един голям военен заговор за свалянето на княз Батенберг, начело на който стояха цанковистите и каравелистите. За тоя заговор е знаело както правителството, тъй и неговите близки привърженици; обаче те нищо не предприеха за осуетяването му. На 9 август 1886 год. княз Батенберг бе свален от престола ѝ изпратен в Русия. Свалянето на Батенберг предизвика възмущението на по-голямата част от офицерството и няколко дни след свалянето се почна контрапреврат, начело на който се тури Ст. Стамболов, председател на Народното събрание, и целта на който беше да се повърне изпъденият княз. И наистина, княз Батенберг биде повърнат, но след няколко дни, по искането на Германия, Австрия и Русия, той напусна България завинаги. Оттук нататък се започва борбата за национална самостоятелност. След доброволното напущане на България от Батенберг настъпи едно настроение за умилостивяване на Русия, на руския цар. За тази цел, като кандидат за княз на България се изтъкна един от датските князе, роднина на руския цар. Обаче Русия искаше щото до избирането на нов княз България да се управлява от един руски комисар, царски пратеник, и като кандидат за българския престол препоръча един грузински княз. Очевидно стана, че Русия искаше да направи от България една руска провинция. Тя даже се опита да натрапи на България свой комисар за управител, като прати един генерал, който да предизвика смут, да свали регентството, което управляваше до избирането на нов княз. Това явно стремление на Русия да подчини под своята власт България я раздели на два непримиримо враждебни лагера: на „черни души“ — „предатели“, и „патриоти“. Към първите спадаха всички русофили — цанковисти и каравелисти, които се опираха върху русофилската маса; към вторите — голямото мнозинство от офицерството, чиновничеството, учителството, изобщо интелигенцията, особено младата ѝ генерация — основното учителство, студентството и всички лумпен -буржоа. С други думи, България се раздели на русофили и русофоби. След като не сполучи да свали чрез агитацията на своя пратеник-генерал регентството и да вземе управлението в ръцете си, Русия започна да заплашва България с окупация. За да подкрепи русофилите и чрез тях да произведе бунтове, Русия изпрати в Бургас няколко военни парахода. Но това само още повече засили русофобите. В късо време България се покри с патриотически организации, с дружини „България за себе си“, един вид народна милиция за защита на отечеството от предателите. Начело на тия дружини застана почти всичко по-живо от интелигенцията. Цялата млада генерация на интелигенцията се увлече в тях. Борбата на русофобите против русофилите наистина взема характер на борба за запазване националната самостоятелност от посяганията на Русия и на нейните приятели вътре в страната, които действаха чрез военни съзаклятия, въоръжени чети и убийства, устроени с руско злато”.

И така, Дядото твърди, че русофобството не е резултат от сляпа неприязън, а е естествена реакция на нормалната, здравомислещата част от българското общество срещу мръсните интриги на Русия и русофилите против България. В същото време именно русофилството е „грубо политическо суеверие”, както много го определя той, резултат от едно историческо невежество и непознаване на истинските мотиви и цели на Русия. И това суеверие, русофилството, „неизбежно води към предателство”, категорично подчертана социалистът Димитър Благоев. Жалко, че неговите „деца“ и „внуци“ не мислят така и са готови да предадат и днес в услуга на Кремъл България. Както правиха години наред! Та резултатите са налице. Заради техния слугинаж пред Русия ние сме все още далече от Европа.

П.П. И се чудя как нашата откровено русофилска и пропутинска БСП / БКП още не е изключила / макар и посмъртно!/ своя именит основател – македонист и при това русофоб?! Странно, нали? А по отношение на Русия, поне да го беше послушала…

„Винаги верни на Русия!“


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 53 гласа.


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Колкото повече

  26 33 Отговор
  ЛГБД-тата вдигат шум,
  толкова повече русофили ще виждате.

  Коментиран от #38

 • 2 българка

  50 26 Отговор
  Всичко това трябва да влезе в учебниците по история, а не комунистите и копейките да продължават гаврата с българския народ!

  Коментиран от #55

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 4 Сталин

  10 31 Отговор
  Аспиранта на Калифорнийския университет Джон Адамс,за подготовка на дипломна работа попитал ChatGTP да състави рейтинг на най добрите държави в историята на човечеството.Отговора шокирал изследователя- най добрата страна за последните пет хиляди години изкуствения интелект е определил СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

  Коментиран от #13, #28, #40, #49


 • 5 За размисъл

  25 5 Отговор
  Какво да коментирам по темата, след като по предишна тема коментара ми бе изтрит - съдържаше линк към статия на "фактите". Коментирах Пеевски. Не за тази Демокрация радее българския народ.
  И сега ли се сетиха за думите на Благоев, когото изтриха от българската история още с първите дни на демокрацията?
 • 6 Троян

  20 5 Отговор
  Май на всичките ви трябва Августо Пиночет.

  Коментиран от #8, #20, #60

 • 7 Хихихи..

  19 10 Отговор
  Ами айде,забранете го русофилството със закон и го запишете в "конституцията" си.Как не се сетихте досега?

  Коментиран от #14

 • 8 Абе ганьовец

  15 4 Отговор

  До коментар #6 от "Троян":

  Поне знаеш ли къде е Чили на картата?

  Коментиран от #10

 • 9 Рамзан Волфович Шойгу-чист руснак

  30 12 Отговор
  "Дядото" още преди сто години е прозрял истината, но селските каскети, които бяха поставени на власт от червената орда и безполезните им наследници предпочитат да забравят заветите на старият социалист. Но и преди него, българските революционери и възрожденци , като Раковски, Левски, Ботев, Захари Стоянов и много други искрено са мразели русия. Един Вазов е мечтаел да го "освободи дядо Иван". Но това вероятно е било, заради пълната му зависимост от майка му и сестра му, които са го контролирали докато са били живи.

  Коментиран от #52

 • 10 Троян

  4 15 Отговор

  До коментар #8 от "Абе ганьовец":

  Имам 10 хектара във Уругвай. Смотняк не можеш да ми седнеш на кутрето.:)))
 • 11 Русофил

  26 12 Отговор
  Русофилството е грубо политически суеверие! - то русофилството си е жива простотия, ама нейсе.
 • 12 Андропов

  10 7 Отговор
  Изключително е прав Стамболиев за Русия и русофилството. Но той много добре знае, че единствено Турция не само, че не ни е създавала проблеми, но и ни подкрепяла. Признаеш ли това Огняне, ще те почерпя ти Йени ракъ в ресторант "Парнас" на СБП.
 • 13 За размисъл

  14 1 Отговор

  До коментар #4 от "Сталин":

  Хората не са глупаци и винаги човек може да провери достоверността на информацията. Писнало ми е от фили и фоби.

  Коментиран от #24

 • 14 Русофил

  24 5 Отговор

  До коментар #7 от "Хихихи..":

  Чудесна идея е да се забрани слугуването конкретно на русията от българи.

  Коментиран от #18, #54, #61

 • 15 !!!?

  24 5 Отговор
  Дядо Благоев добре го е казал, но невежите комунисти не са могли да го разберат и затова го прославяха...сега не смеят и името да му споменат !!!?

 • 16 ХАХАХА

  7 19 Отговор
  Жалко за загиналите руски ,укри, финландски войни и български опълченци ! Ако са знаели как ще бъде преиначена историята 145 години по късно щяха да ни теглят една ..... и досега да се кланяме на Ердоган!

  Коментиран от #19, #23

 • 17 Хе-Хе

  6 14 Отговор
  ,, Само с тържеството на болшевишка Русия може да дойде обединението на българското племе, само от болшевизма, от болшевишката съветска република ще дойде мирът, който ще бъде без обезщетение и без анексии.

  Само по пътя на болшевизма ние ще имаме обединение, ще имаме в Балканския полуостров условия за траен мир, ще имаме съветска балканска федерация, в която всички народи според своите наклонности, според своите национални тежнения, ще отидат да се обединят в тази съветска република.

  Вие нямате право да говорите за насилие, пролетариатът ще ви насили, когато вие се появите да му пречите."

  Дядо Благоев - 9 ноември, 1919 г. , Парламента!
 • 18 Хихихи..

  2 12 Отговор

  До коментар #14 от "Русофил":

  Само на американци.Така да се запише в Костентуцията ви! Аз съгласен..
 • 19 !!!?

  22 4 Отговор

  До коментар #16 от "ХАХАХА":

  Затова ли ходиш на пазар в Одрин и Истамбул..., а не в Москва !!!?

  Коментиран от #62

 • 20 Троян

  4 2 Отговор

  До коментар #6 от "Троян":

  Знам ,знам аз за разлика от теб съм от поколението ,което учеше и знаеше . Да не пиша ,че бях свидетел ,разбира се информиран по телевизията за събитията в Чили!
 • 21 Боже пази България

  20 5 Отговор
  От неверие предатели русофили,които се оказаха свирепи путинофили, т.е.привърженици на терориста военнопрестъпник, скрити уж като любители на руската култура. 120 години не са стигнали,за да се родят достатъчно много български патриоти,които да обичат България, а не Кремъл. Тези лъжепатриоти дори не знаят, че Кремъл не е в София и че патриот е човек,който обича отечеството си и произлиза от думата патриа- отечество. Това важи обаче за четящите и мислещите хора.
 • 22 да бе

  6 12 Отговор
  Това същото като измисленото писмо на Левски и другите "новооткрити документи "!!! Ха ха ха ...смешници.....
 • 23 ХАХАХА

  7 6 Отговор

  До коментар #16 от "ХАХАХА":

  Въобще не ходя да те светна! Ти си сигурно от ходещите! Ама така е 34 демокрация докараха българите да търчат до Турция! Такива като тебе си мечтаят сигурно да станем пак вилает на Турция или обор на краварите.
 • 24 Троян

  10 4 Отговор

  До коментар #13 от "За размисъл":

  Да си Бълтарофил е трудно, все зли и завистливи човечета. Няма такива като Васил Левски или като Тодор Каблешков.
 • 25 Българка

  19 7 Отговор
  Крайно време е учебниците ни по история лъжите да се заличат ,да се впишат историческите факти и да се изучава българската история. В момента учебниците сякаш са писани в Русия и за Русия
 • 26 Кочо

  8 5 Отговор
  За СССР нищо лошо не е казал човека! При това е македонец! Браво! Какво да каже за царска Русия, след като там е арестуван заради комунистически сбирки!?
 • 27 Краси

  9 5 Отговор
  Най-големия българомразец е Димитър Благоев.
  Не знам защо толкова го изтъквате какво е бил казал.
  Утре ще похвалите и коминтернаджийското пияно плашило Димитров.

  Коментиран от #32

 • 28 Василев

  3 3 Отговор

  До коментар #4 от "Сталин":

  Ама ти сериозно ли или си си такъв от малък! Такава глупост откъде ти хрумна?
 • 29 Демократ

  15 8 Отговор
  "Това е историята на Русия.
  Тя живее от войни и за войни. Грабежи, грабежи, грабежи!
  И в момента съществува единствено благодарение на природните ресурси на завладени от нея държави. Чиста колониална държава.
  За толкова години от съществуването си, Русия така и не успя да изгради собствена наука, собствена промишленост, собствена стабилна икономика и да се възползва напълно от несметните си природни богатства. Има някакви отделни постижения, но те са предимно във военното и ракетното дело и в сравнение с потенциала им са направо незначителни.
  След ВСВ от Германия са изнесени цели заводи с оборудването, документацията, суровините, дори и специалистите.
  От България са взели първо съдържанието на банките, после розовото масло и другите етерични масла, а след това всичкото годно производство.
  За войната в Украйна се знае, че основната причина е желанието и да влезе в ЕС, при което Русия няма да може да се възползва от икономиката и. Затова и се опитва да отцепи Луганск и Донецк, както и да и отреже достъпа до Черно море. А всички приказки за НАТО, "нацизъм" и бла-бла се опорки за да оправдаят завоевателната си война." Комунистите в България не знаят собствената си история, невежите чугунени глави лесно се пълнят от Кремъл и тъй като властта им е най-важна са за кремълската мафия, която управлява България 80 години. Затова сме на дъното.
 • 30 !!!?

  12 3 Отговор
  Още от Архивите !!!?

 • 31 Троян

  2 0 Отговор
  Може да си по голям от мене. Аз съм 1970. Това е заблуда естествено. Не се излагай. Понякога е по добре да мълчиш
 • 32 !!!?

  11 8 Отговор

  До коментар #27 от "Краси":

  И "вожда" Г. Димитров е казал една голяма истина: Фашизмът във всяка страна е варварски ! За справка: Виж кремълските варвари в Украйна !!!?
 • 33 Сандо

  6 1 Отговор
  Четете и други литератури де,стига сте се развивали едностранчиво.Светът е многообразно място,разберете го овреме,после да не съжалявате за пропуските си.
 • 34 Добре ще е

  11 5 Отговор
  Това да звучи от високоговорители на Бузлуджа, та дано някои заблудени овце се вслушат !
 • 35 Българин

  12 9 Отговор
  От Съединението до днес Русия и русофилите са най големите врагове на България и българите!
 • 36 Сандо

  7 7 Отговор
  Понеже обикновено коментарите под писанията на Стамболиев не са разрешени,винаги ми е било интересно какво толкова е изстрадал този човечец през времето на социализма,та толкова се е натопорчил?От това което съм чел,той би трябвало по-скоро да е доволен от професионалната си реализация.За мен по-скоро е от този тип хора,които чрез писанията си се стараят да си изчистят биографията си,поне за себе си.

  Коментиран от #41

 • 37 До Демократ

  7 1 Отговор
  Лесно им се пълнят главите, защото са празни !
 • 38 555555

  3 3 Отговор

  До коментар #1 от "Колкото повече":

  А миризливия ботуш смърди ,та се не трае,тъй че не се прави на интересен.
 • 39 До Сандо

  9 5 Отговор
  Човекът просто казва истината, подкрепена с факти ! Не знам ти какво толкова си изстрадал, че си се натопорчил, и искаш да живееш заобиколен от лъжа !
 • 40 555555

  7 2 Отговор

  До коментар #4 от "Сталин":

  А да посочиш случайно източниците на това което ни представяш за информация?Не можеш нали,така си и знаех.
 • 41 Стършел

  4 2 Отговор

  До коментар #36 от "Сандо":

  Сандо, човека пише истинската история за България. Как, какво, защо е живял по онова време няма нищо общо.

  Коментиран от #42

 • 42 Сандо

  1 5 Отговор

  До коментар #41 от "Стършел":

  Сигурен ли си,че е истинската?Или е тази,която искаш да прочетеш?Всъщност е по-добре да се запознаеш с начините за манипулация и управление на стадото,ще научиш много полезни неща.Даже може и да почнеш да се съпротивляваш.
 • 43 До Краси

  5 3 Отговор
  Ами защото открай време именно неговите последователи са най-върлите русофили ! Явно нещо не са разбрали учителя си !
 • 44 Абсурдистан

  10 6 Отговор
  Първо- Благоев от която и да е точка да се погледне не е основател на БСП/БКП по никакъв начин. Това, че комунистите му правят преврат и присвояват членската маса, както БСП си присвои членовете на БКП, като се преименува е друга история.
  Второ-в България няма русофили! Има само подлоги на руската имперска политика. Филството към дадена държава не е свързано с политиката и още по-малко с политически лидер. (виж снимката)
  Трето - комунистите и техните наследници винаги ще се асоциират само с едно -тотално предателство към род и родина.
 • 45 българин

  10 3 Отговор
  Няма честни, почтени и грамотни родолюбци, независимо от времето, в което са живели и каква политическа ориентация са имали, които да не отричат Русия и имперския й шовинизъм, които винаги са искали унищожението и завладяването на България.

  Коментиран от #48

 • 46 Падението на Факти

  6 2 Отговор
  АААА и рублриката Култура дадохте да я списва Дойче веле, дето става само за нуждника?
 • 47 КАКВО ПАДЕНИЕ

  5 10 Отговор
  Взеха да ровят костите и на Благоев. Русофобството наистина е болест..
 • 48 Сандо

  2 3 Отговор

  До коментар #45 от "българин":

  Такива обаче са само германофилите,докарали ни до две национални катастрофи,а и до трета,която ни се разминава само заради благосклонния поглед на един мустакат човечец.Нали така,политкоректен историко?
 • 49 Толкова

  0 1 Отговор

  До коментар #4 от "Сталин":

  За изкуственият интелект
 • 50 Този нещастник

  3 5 Отговор
  Стамболиев от коя ракла го изровихте. НационалнияПредателЩеУмре!
 • 51 Тапа Нар

  5 5 Отговор
  Ще четете каквото ви каже посолството и ще мислите пак същото. Това е новата ви независимост, която получихте срещу грантовете
 • 52 К.К.

  2 0 Отговор

  До коментар #9 от "Рамзан Волфович Шойгу-чист руснак":

  Вазов е "мечтаел за Ванката", но е написал и ода за Удроу Уилсън!
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 55 Морски

  0 1 Отговор

  До коментар #2 от "българка":

  Да ти влезне в продажния ауспух на теб!
 • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 58 Генерал 🇧🇬

  4 1 Отговор
  Знайни и незнайни десни публицисти, шамани, грантаджии, люспи, антипутинисти и слюноотделящи истерици започнаха да паразитират върху Благоев и да вадят произволно цитати от него, за да доказват какъв русофоб бил Дядото и се опитват да го четат като дявола Евангелието.
  Но понеже четенето му изисква интелектуално усилие, нещо не им се получава.

  А Благоев може да бъде източник за вдъхновение на няколко поколения плиткоумни русофоби. Според Дядото, русофилството у нас е умишлено подклаждано, а руската дипломация с години е внушавала, че България не може да се освободи самичка. Благоев смята, че усещането, че Русия е "освободителка и покровителка на християните" е изключително лъжливо и се е използвало, за да бъдат водени хората за носа.
  Благоев е прав. Обаче той е класа като мислител, защото е разкрил не само конкретното явление, а механизма, с който могат да бъдат поробени повторно умовете на хората. Неговият гняв към русофилството след Освобождението се дължи не на факта, че то е любов към друга държава, или че няма исторически корени в душата на народа, а че управляващата класа го използва като инструмент за подчинение. Това преклонение пред освободителя става начин за прикриване на нечисти интереси - и на местните елити, а и на чуждестранните такива, в случая тогава - тези на Русия. А случая днес - тези на САЩ.
 • 59 Генерал 🇧🇬

  4 1 Отговор
  Ще дам пример:
  „Евроатлантизмът е грубо политическо суеверие, умишлено култивирано сред народните маси; политическо знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. Защото евроатлантиците, плувайки безогледно във водите на евроатлантическата дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на евроатлантическата завоевателна политика на Балканите“. - ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, днес
 • 60 Запознат

  1 0 Отговор

  До коментар #6 от "Троян":

  Да ама по времето на Аугусто Пиночет не са избити само комунисти, както всяка диктатура са си заминали хора, които нямат нищо общи с комунизма, понеже е дало възможност за разчистване на лични сметки, покрай което хора на власт са се възползвали от това.
 • 61 Русофоб

  2 0 Отговор

  До коментар #14 от "Русофил":

  Това е прекрасно, но не е актуално, беше актуално преди 33-34 години тогава трябваше да се забрани, сега трябва да се забрани слугуването към Америка, изобщо на Българина със закон трябва да се забрани да бъде слуга за да стъпи веднъж на краката си да престане веднъж за винаги с тая робска психика да бъде винаги роб и лакей на силния на деня.
 • 62 Защо?

  0 1 Отговор

  До коментар #19 от "!!!?":

  Ти да не би да ходиш в Ню ЙОРК?
 • 63 Гост

  1 2 Отговор
  33 години русофобство и еврослугинаж и България е на път да изчезне.
 • 64 ИВАН ХАДЖИЕВ

  1 0 Отговор
  ТОВА Е МНОГО ТОЧЕН, ВЕРЕН ТЕКСТ, ОСНОВАН ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ, ТАКА ЧЕ РУСОФИЛИТЕ- ПУТИНИСТИ НЯМА ЗАЩО ДА СЕ СЪРДЯТ И ДА ХУЛЯТ АВТОРА, ПРОСТО ДОКУМЕНТИ, ИМА ГИ В АРХИВИТЕ, ДОРИ В ИНТЕРНЕТ, ЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ
 • 65 СТАМБОЛОВ БОТЕВ БЛАГОЕВ

  1 0 Отговор
  Умните хора са русофоби!!!
 • 66 кочо

  1 0 Отговор
  ЗАЩО НЕ ПОПИТАТЕ ДЯДА БЛАГОЕВ ЩО ЗА ЦВЕТЕ Е АЛЕНИЯТ МАК ИКАК ГО ОПРЕДЕЛЯ ЗЕМЕДЕЛЕЦА----ПЛЕВЕЛ.