ФАКТИ.БГ

„Мазнинките“ са неизпълнени по Закона за бюджета разходи

За съжаление, отново се усеща неподготвеност

Публикувана: 2 Август, 2020 19:00
38 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 15318
„Мазнинките“ са неизпълнени по Закона за бюджета разходи
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.7 от 94 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първите мерки на управляващите, обявени още в началото на извънредното положение, поради епидемията от коронавируса, бяха критикувани заради липса на яснота и целенасоченост. И до днес не се разбра каква точно сума беше отпусната, за какво и как тя беше използвана през изтеклите повече от два месеца, откъде беше платена и как се отрази на бюджетното салдо към края на първото полугодие на тази година, за което вече има данни, въпреки че не се обявяват.

Същото се повтаря и с приетите мерки на 27 юли от т.н. управляваща коалиция. Лично министър-председателят съобщи какво са решили и как общата сума от 1163 млн. лв. ще се плати от „мазнинките” на фискалния резерв. Цитирам дословно казаното от г-н Борисов. Обявени бяха 731 млн. лв. за социално подпомагане и 431 млн. лв. за подпомагане на икономиката. Отново и за двете направления нямаше данни, които да изброяват конкретно предназначението на всички средства. И до днес няма такава информация, въпреки че на 28 юли в обясненията се включи и новият министър на икономиката.

Повече конкретни числа научихме относно социалните разходи. Най-голяма е сумата за пенсионерите – 318 млн. лв. Ще бъдат плащани в продължение на три месеца по 50 лв. допълнително на всеки пенсионер. Значителни средства се отделят за личните асистенти на хората с увреждания – 122 млн. лв. Урежда се плащането на извънредния труд, полаган от хората в някои сектори, доплащанията за нощен труд, както и дълго отлаганото увеличение на заплатите в някои бюджетни сектори – с мотива „да пазим стабилността”. Увеличават се и средствата, които по начало трябваше да бъдат отпуснати за делегираните общински бюджети. Прави впечатление, че ако изключим сумата за пенсионерите, всички останали суми за социалните цели от разглежданите мерки, представляват дълго обсъждани и отхвърляни предложения на синдикати и на други заинтересовани групи, които сега се представят като грижа за хората поради кризата. Повечето от тези разходи трябваше да бъдат решени в полза на получателите още с утвърждаването на Закона за бюджета за 2020 г., но тогава същите управляващи твърдяха, че това би било неразумно харчене.

От сумата предвидена за икономиката в размер на 431 млн. лв. се споменават 210 млн. лв. за туризма без да се разбира дали числото включва преки субсидии, или става дума за обещаното намаление на ДДС за вино и бира. Както е известно, от 1 юли 2020 г. с първия пакет мерки се намали ДДС от 20 % на 9 % на т.н. ресторантьори. Обяснено бе, че не се очаква сумите на намаления данък да се проявят в продажните цени. Те ще останат за този сектор, който от своя страна обещава да започне да отчита реални плащания за труд и осигуровки.

Вероятно нещо подобно очакват сега и тези, които са получили обещание за намаляване на ДДС за вино и бира, а, най-вероятно, и групата на туроператорите очаква намаление на ДДС за указваните услуги. Това е българският принос в съществуващата от десетилетия практика на европейските страни по диференциране на ставките за ДДС. Известно е, че още с въвеждането на този данък преди около 70 години той е имал диференцирани по-ниски ставки, и една основна, по-висока. Тези по-ниски ставки са били за хранителни стоки, лекарства, детски стоки и храни, както и за стоки, свързани с културата и образованието. Това се прави, защото по своята същност ДДС влияе основно на ценови равнища, на покупателната способност на големи групи от населението, които са основни потребители на масови стоки.

ДДС влияе също и на тенденциите за засилване на неравенството, поради което по учебниците се обяснява, че е по-добре в страни с ниско жизнено равнище и съществуващо неравенство, някои основни стоки да имат по-ниски ставки за ДДС. Изброеното засяга главно обществените процеси и интереси. Влиянието върху интересите на бизнеса е косвено и по-ограничено спрямо техните интереси от печалбата. Изменението на ставките на ДДС влияе косвено на бизнеса чрез евентуално изменение на оборотите и продажбите, защото както е известно спрямо печалбата – данъкът е индентиферентен и няма пряко влияние. След тези припомняния, можем да стигнем до обобщението, което е важно за нас.

А то е следното: ако ще се разширява списъкът на допуснати изключения за по-ниски ставки за ДДС, то това трябваше да се насочи към големия проблем на народа ни - ниската раждаемост и високата заболеваемост. Това означава по-ниски ставки за лекарства и детски стоки. Решава ли някакъв обществен проблем намалената досега ставка за ресторантьори и бъдещето намаление на ставката за вино и бира? Не, не се решава обществен проблем.

Ако управляващите са решили да помагат финансово на определени групи от бизнеса – могат да го направят като пряко им платят помощи от държавния бюджет. Както е известно ЕК премахна стигмата, с която години наред ограничаваше т.н. държавна помощ. Независимо от тази промяна, нашите управляващи имат значителен опит в раздаване на пари от общите ни такива.

Ще припомним първия пробив на това правителство за плащане от бюджета без това да е предвидено в Закона за държавния бюджет – програмата за саниране осъществена чрез ББР от 2016 г. и 2017 г. В края на 2018 г. повече от един милиард лева се преведоха от бюджета без промяна на разходите на държавния бюджет за "Автомагистрали" – самостоятелно държавно дружество. Последва плащане на половин милиард лв. за ДКК, която се ръководи от министъра на икономиката, като представител на държавната собственост на капитала на това много странно дружество.

За ремонт на язовири, същият холдинг получи 300 млн. лв., за да реши наболелия проблем с хвостохранилищата. Един милиард се изплатиха също без бюджетна промяна през 2019 г. за създадения наскоро холдинг за водния сектор, за който оттогава не се чува нищо.

Това е една от причините за 2019 г. да се отчита касов дефицит от 1151 млн. лв., а на начислена основа – резултатът за бюджет е 2469 млн. лв. излишък. Тази политика на харчене, оправдавана с излишъци през годината, е твърде странна, ако се съотнесе към официалните законови изисквания, както и към това, което е смисълът на държавния бюджет. По този повод и във връзка с последното изявление на г-н Борисов, как ще раздадат 1163 млн. лв., защото имали „тлъстинки” във фискалния резерв, съвсем добронамерено ще припомня какво е състоянието на т.н. бюджетно салдо от 2015 г. до края на 2019 г. по официалните данни за отчета на държавния бюджет, както на касова основа, така и на начислена основа по статистическия стандарт на ЕС.

За годините 2010, 2011, 2012 се отчитат дефицити и те се плащат благодарение на наличните от 2008 г. и средата на 2009 г. резерви по сметките на правителството в БНБ – около 8 млрд. лв. През 2015 г. и следващите, включително до 2019 г. състоянието на дефицита/излишъка на касова основа и на начислена основа е следното:

На касова основа: -2405 +1468 +845 +135 -1151.

На начислена основа: -1153 + 92 +1127 +2145 +2469

Данните са в млн. лв. отговарят на официалната статистика и показват как умело се използва обстоятелството, че оценката за нас от ЕК се прави на основа данните за на т.н. салдо на начислена основа, за да се правят своеволия при използването на бюджетните пари. Нека припомним за същите години и отношението на държавния дълг към БВП – показател, с който също се хвалим /основателно спрямо останалите страни /. Данните са следните: 26 %; 29 % 25.3%; 22.3%; 20.4%. Скокът през 2016 г. на 29 % е резултат от взетия през 2016 г. значителен заем от настоящите управляващи. Последвалото намалението на държавния дълг е в резултат на погасяване на някои стари заеми с излязъл падеж. Ако тези, които се интересуват сравнят данните за бюджетното салдо по години в периода 2015-2019 и измененията в държавния дълг, ще установят, че алегорията на г-н Борисов за „мазнинките“ „не може да се свързва с увеличени приходи по години, спрямо приетите в Закона за бюджета.

„Мазнинките” се трупат основно от неизпълнени по Закон за бюджета капиталови разходи. Тук ще добавим, че някой трябва да събере смелост и да обясни на управляващите, че фискалният резерв не е каса, в която трупаш и после харчиш без да имаш законова норма за това. По закона за публични финанси от резерва могат да се погасяват заеми и да се финансира дефицит при приключване на съответния бюджет, но не и да се плащат текущи разходи, които не съществуват в Закона за бюджета, гласуван от народните представители за съответната година.

Нека се върнем все пак към темата за мерките. Дори и да се примерим, че управляващите предлагат да се изхарчат допълнително повече от един милиард лева без да се правят промени в Закона за бюджета и без да се анализира как ще се промени влиянието на всичко това спрямо финансова стабилност, все пак трябва да се променят и много други закони. Предстои ваканция на Народното събрание. Нарушава се важното изискване на бюджетната практика – да не се променят данъци, след като бюджетът е приет за съответната година. Всичко това се прави в момент, когато хиляди са на улицата, за да защитават върховенството на закона. Ето това е неразбираемо. Предложенията за т.н. мерки очевидно не са приведени във вид, който позволява да се изпълняват. Не се оценява възможният ефект, ако се изпълнят. Не се споменава дали тези средства от един милиард лева се очаква да спрат спада на икономиката за 2020 г. и 2021 г. липсва каквато и да е идея на кои отрасли и сектори от индустрията, или услугите се разчита всичко това да подейства.

За съжаление, отново се усеща неподготвеност особено по отношение на икономическата част от мерките.

Христина Вучева е доктор по икономика и професор по финанси. Тя е бивш министър на финансите в първото служебно правителство (1994-1995 г.). Анализът е написан специално за Агенция БГНЕС

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.7 от 94 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Гост
1 Отговор
ИЗРОДИ МРЪСНИ ДОЛНИ ПРОСТИ КРАДЛИВИ................................ОСТАВКА И ЗАТВОР!

Оценка:
-17 +130

Неграмотни гробари
2 Отговор
Колко са жалки само калинки и бръмбари гробсрдки кадри.и къде отива живота ни с такива...деницаслугинчето,Горанов с лудостта си,а другите министерчета и Менди и севди и ...не може така,природата не търпи така просто,има си нещо по силно от човешката наглост.

Оценка:
-13 +105

АФЕРА
3 Отговор
Крадлив ТУЛУП....мазнинкити са в чекмеджето на щкафчето ти темеруте ,чудиш се с Тойотата къде да ги скриеш мутро !!!!

Оценка:
-13 +101

Лекар БГ
4 Отговор
Госпожо професор,чест и почитания!Поклон пред честността и професионализмът Ви!
Борисов,ОСТАВКА!

Коментиран от #28


Оценка:
-13 +152

Behemoth
5 Отговор
Айде сега професор била....щом Баце дава значи всичко е точно ...Баце много умен...голям глава ...узряла...

Коментиран от #6


Оценка:
-16 +61

VVV
6 Отговор

До коментар #5 от "Behemoth":


Като ТИКВА..!

Оценка:
-5 +66

ХАРОН
7 Отговор
За жалост тази достолепна дама е болезнено права. По изказа (мазнининките) трябва да ни светне, че ни мамят тънко, като лукавото отче от рекламата.

Оценка:
-6 +115

Гост
8 Отговор
Как очакваш тъп селтак да разбира от макроикономика? То и Горанов също не разбираше нищо от тази материя.

Оценка:
-7 +84

Просто българин
9 Отговор
Единствено Бойко може да преведе страната ни през пандемията тази зима, а март месец нека целият български народ излезе и гласува за който иска.

Коментиран от #18


Оценка:
-91 +10

Математик от Геп
10 Отговор
Г-жо професор твоята математика си я учила по време на кумунизма. Сега България има нова математика създадена от Крадльо Слънцето. Нищо, че тази математика е вечна, но не отговаря на европгейските му кражби.

Оценка:
-13 +62

Просто Идиот
11 Отговор
Към N 9. Как точно ще те"прекара" ще ти слага маска, ще ти мие ръцете и ще ти купува противавирусни препарати!? Аз сигурно съм пълен идиот- ако това Тулупио по твоите упасения го сътвори... Ще има мавзолей пак на жълтите павета! Блаженни са вярващите, но става дума за пари, а не за хора, човеци и деца!

Коментиран от #38


Оценка:
-4 +45

Иван
12 Отговор
Г-жа Вучева да си гледа пенсията Откъде ги има тези данни???При нея беше чудно.Пенсии да живееш и да пеееш.Стига вече да дават акъл без да им се иска.

Оценка:
-83 +11

историка
13 Отговор
ето я червената експертка, диригентката на така наречената "масова привартизация" ограбила българите с милиарди ........

Коментиран от #16, #21


Оценка:
-70 +11

Дарт Мол
14 Отговор
В последните 30+40 години назад върлуваха едни идеологически подковани люде- демос. В първите десет години беше разпра с опонентите, след това се създадоха подковани поколения, които до ден, днешен не зноят в коя "талактика" се намират. Е тук ни е проблема със самоопределението и единението!

Оценка:
-1 +15

Знаково изказване
15 Отговор
ХРИСТИНА ВУЧЕВА професионално, интелигентно и безпощадно показва, че истинската финансова политика няма нищо общо с финансовата политика - тип чекмедже.
Недостижимо висока топка за българските политици, които трябва да са щастливи, че има от кого да се поучат.

Оценка:
-4 +65

Очаквах да се появи дежурният
16 Отговор

До коментар #13 от "историка":


гербаджийски компетентник - ето го! Закъсняваш, драги... А ти какво разбираш от макроикономика? Пък един пита откъде г-жа Вучева има тези данни... Ами тя е професор икономист и знае да чете. А ти?

Оценка:
-5 +47

Репресиран от герб
17 Отговор
Ето това е една безкрайно разбираема дисекция на герберската икономическа демагогия. Чест и почитания госпожо, господ здраве да ви дава

Оценка:
-3 +51

АРЕСТ И ЗАТВОР
18 Отговор

До коментар #9 от "Просто българин":


Да ще бъде водач на хунтата обаче и то към ЗАТВОРА. Мършите на хранилка, дето драскат по фейса и сайтовете стават все по-малко, а когато Тулупа влезе в Затвора направо ще изчезнат. Вашият работодател е с единия крак в Затвора. Няма как да не подаде ОСТАВКА и тогава влиза и с другото краче там. Жалко нали. След оставката ще разбете истински що е народна любов. А за измисленият ви вирус не се притеснявай, и без туй вече никой не ви вярва, така че си лайте колото искате😂😂😂

Оценка:
-2 +34

Пешо от жълтите павета
19 Отговор
ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ПО НЕКАДЪРНО ОТ НАЙ-НЕКАДЪРНИТЕ И ПО-КРАДЛИВО ОТ НАЙ-КРАДЛИВИТЕ. ЗАТОВА ОСТАВКА БЕЗ АПЕЛАЦИОННО. МУТРИТЕ ВЪН....И КАКВО ТОЧНО НЕ РАЗБРАХА ОТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ. ЯВНО СА ДОСТА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЗА ДА НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ ЕЛЕМЕНТАРНИ ИСКАНИЯ- ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НИЩО НЯМА ДА СЕ СКЪРШИ И НИЩО НЯМА ДА СЕ СЧУПИ. НАЙ-МНОГО ДА ЗАЖИВЕЕМ ПО ДОБРЕ. А ОТГОВОРНОСТТА ДА СИ Я ЗАВРАТ- ТЕ ЗНАЯТ КЪДЕ.....

Оценка:
-1 +37

Баровеца-СФ
20 Отговор
А мен какво ме грее това,че свалят ДДС ! Защо не се помага като цяло на целият народ прецакван досега ! В общи линий държавата си остава мащеха за народа! Още повече и тази финснсова непрозрачност ! Бе менте държавници и това си е!

Оценка:
-1 +32

Това историчетата
21 Отговор

До коментар #13 от "историка":


архиварчетата с подобно политическо слагачество и преди еле сега си оставате едни жълти хроникьори с психика на канцеларски плъх и станахте за кашмер на публиката. Малко са истинските професионалисти.

Оценка:
-2 +11

оня с коня
22 Отговор
Г-жа Бабичка Вучева е заемала длъжността Фин. Министър преди 25г.И нека уточним:Всеки Министър във всяко Правителство Е НАЕМЕН РАБОТНИК изпълняващ Заповедите на Премиера,т.е. на Човека отговорен ЗА ВСИЧКО случващо се в Държавата.Освен това Вучева е била Финансист в СЛУЖЕБНО Правителство,т.е. Правителство СЪС ОРЯЗАНИ ФУНКЦИИ,длъжно да спазва всички Букви на Закона и Основна цел - Подготовка на Избори.Затова и от Нейната си "Камбанария" Професорката решава че Правителството е "Неподготвено",защото не спазвало Буквата на някакъв Прашлясъл закон.А КОЙ ше те чака бе Госпожо да се правят промени в Законите в НС,те да бъдат яростно критикувани от БСП,пък накрая да се окаже че НЯМА КВОРУМ и всичката пара е отишла в Свирката?А ПАРИТЕ са нужни на Хората СЕГА И ВЕДНАГА,защото всяко забавяне може да Гътне Правителството!Затова и Борисов с ЦЯЛАТА СИ ОТГОВОРНОСТ поема Разпределението на Милиардите извоювани от ЕС ЛИЧНО ОТ НЕГО за Икономиката ни по Бранщове,за Пенсионерите,Соц. слабите ,намаление на ДДС и т.н. По време на Вучева обаче такива Милиарди от ЕС нямаше,затова и тя изобщо не ги слага в Сметките.Все пак уважавам Професорката заради Знанията които е натрупала през Активния си живот,независимо че те са АБС. НЕАКТУАЛНИ И НЕПРИЛОЖИМИ в съвременния живот.

Коментиран от #25, #35


Оценка:
-44 +5

До 22
23 Отговор
Парите от ЕС не са благодарение на твоя неграмотен идол, а защото сме член и даваме своите вноски. ББ е наясно защо се разбирате. "Аз съм прост и вие сте прости". Други коментари са излишни.

Коментиран от #24


Оценка:
-2 +21

оня с коня
24 Отговор

До коментар #23 от "До 22":


Ма ТИ НА МЕН ли ги дрънкаш тия Глупости - че Европомощите се давали на БГ не БЛАГОДАРЕНИЕ на управлението НА бОРИСОВ,А ...ЗАЩОТО СМЕ БИЛИ "ЧЛЕН" И СМЕ СИ ПЛАЩАЛИ ВНОСКИТЕ?!А НЕ БЯХМЕ ЛИ пак Член на ЕС по време на Тройната Коалиция и Европарите БЯХА СПРЕНИ?А ако както твърдиш че ЕС е Длъжна да ни преведе Субсидиите,ЗАЩО точно Такива като тебе ревете тука че "Боко се провалил" при преговорите с Евро-Комисията за РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА- нали уж ги плащали "независимо от него и Той няма заслуга?Което пък е точно ОБРАТНОТО,защото на практика вземаме ДОСТА ПОВЕЧЕ от Румъния!А ето я и простата сметка:БГ взема 29млр.ТРИ ПЪТИ по-голяма Румъния БИ ТРЯБВАЛО да получи 29 х 3= 87млр.,а Тя взема 80 млр.

Коментиран от #29


Оценка:
-22 +6

гост
25 Отговор

До коментар #22 от "оня с коня":


Оня с коня се подмокри.

Оценка:
-0 +18

Истината боли много...
26 Отговор
Фалкона сигурно снове с мазнинките между България и онова кралство където си играят на танца със сабите...В България мазнинки ще останат само във Факултето и Столипиново....

Оценка:
-1 +11

браво
27 Отговор
Много добре сте го написали и обяснили, но за съжаление имате насреща безмозъчни и немислещи първосигнални човекоподобни!

Оценка:
-1 +17

СКОРПИОН
28 Отговор

До коментар #4 от "Лекар БГ":


До "Лекар" БГ № 4 ! Не се знае, "лекар" ли си, аптекар ли си, но със сигурност си червен или заблуден плъх! Госпожа професор е от старата гвардия, член на майката столетница, макар и на патерици, железен комунист! Комунистите "знаят" и "могат всичко", но само едно не казват, защо честната им и справедлива партия е забранена със закон на 05.05. 2000 г., но българския народ знае, за ПОЛИТИКО- КРИМИНАЛНОТО им 45 годишно управление, за просташкия народен съд, за лагерите на смърта, построени по Сталинско-Хитлериски модел,за избитата интелигенция след 09.09.1944г. цвета на нацията /като г-н Буров и мн. др./и още над 60 000 невинни българи! Престъпления, престъпления ... ! Госпожа Вучева помни много добре, за една от годините на живковото управление, че държавния резерв беше източен и държавата беше пред фалит! Сега се мълчи, мълчи се и за много дуги, меко казано прегрешения на БКП-БСП! Какво си мисли "другарката" Вучева, че поколението след промяната, което не е живяло през комунистическото управление може дълго да бъде заблуждавано!
ДО КОГА ! Мафията, бандитите се намират в редиците на червените знаменосци! По-добре да замълчат Вучева и нейните другари! Най-голямата част от народа не Ви иска на власт, Вучева!!!

Коментиран от #33, #34


Оценка:
-15 +5

29
Този коментар е премахнат от модератор
безпартиен
30 Отговор
В МВР има назначени около 4500 служители пенсионери-с пенсия от МВР и заплата до навършване на 60 години!!!Това са по около 2000 лв.от бюджета на човек месечно за заплата и осигуровки.За година са повече от 100 милиона лв.!!!А колко има такива в администрациите на министерства,области,общини???След като са здрави и им се работи защо са се пенсионирали???Защо не продължат да работят в частния сектор,а отново държавата да ги "храни"???Няма желаещи в трудоспособна възраст или са изключителни специалисти,че без тях се закриват министерства и общини???Спешна промяна в законите и който се пенсионира в бюджетната сфера,да не може да продължи работа там,а в частни фирми!!!Ще видите колко свободни места ще има и за млади,образовани хора!!!НО НЯМА ДА СТАНЕ,ЗАЩОТО ТОВА СА СИ ИЗБИРАТЕЛИ НА ПОЛИТИЦИТЕ!

Коментиран от #37


Оценка:
-3 +9

ФАКТ !!!
31 Отговор
Браво,за статията !!! И да добавя,че всички българи трябва да получат ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, защото бяха ограбвани в продължение на много години !!!! За да се върнат българите от чужбина на всички по 1-милион лева ОБЕЗЩЕТЕНИЕ,затова,че бяха изгонени по най-брутален начин от АЛЧНИТЕ работодатели комунисти !!!

Оценка:
-1 +6

Любител
32 Отговор
Без значение кой какви спомени ще извади от далечното минало или от тези дни и кой кого иска да оплюе....факт е, че инфо колко пари и как те се харчат НЯМА!!! Винаги всичко е скрито покрито, големи обещания, забавени до забравяне...Е, не беше ли крайно време да ни писне?!

Оценка:
-0 +7

безпартиен
33 Отговор

До коментар #28 от "СКОРПИОН":


Всичко написано е вярно,но не точно!За да е точно мисля,че трябва да намерите поне един член на ръководствата на т.нар. "десни" партии в това число и ГЕРБ,на когото роднините са осъдени от "народния съд",интернирани,с конфискувана собственост,със забрана за продължаване на образованието след 9.9.1944!!!!!!Едва ли ще откриете такъв,а виж деца и внуци на АБПФК или ДС служители-колкото искате!!!

Оценка:
-3 +1

Оценка
34 Отговор

До коментар #28 от "СКОРПИОН":


Много неверни неща са казани. Не бива да се нервите за неверни неща.

Оценка:
-1 +1

35
Този коментар е премахнат от модератор
До 12
36 Отговор
Иване, щом защитаваш мутрите значи и ти си като тях.

Оценка:
-1 +4

Наглият
37 Отговор

До коментар #30 от "безпартиен":


Повечето държавни служители са членове на БСП!Ако някой се позаинтересува,да вземе списъка от БСП и да го сравни с НОИ!

Оценка:
-4 +3

123
38 Отговор

До коментар #11 от "Просто Идиот":


Сбъркал си. Трябва да се запишеше като Прост Българин.

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Аби ал Хасан ал Мухтар
Говорителят на "Ислямска държава" за новия стопанин на Белия дом
САЩ затъват, защото са под управлението на идиот"

Още бисери