5 52985

Отец Дионисий: БойковизЪмът и каскетурата трябва да бъдат категорично спрени и изпратени на справедлива присъда!

 • отец дионисий-
 • дионисий-
 • мафия-
 • протест

Трябва да проявим мъжество, доблест и здрав разум, за да освободим единственото ни земно Отечество от мафията

Отец Дионисий: БойковизЪмът и каскетурата трябва да бъдат категорично спрени и изпратени на справедлива присъда! - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Слово на Отец Дионисий, духовник и общественик:

"Драги съотечественици,

Обични братя и сестри -

Българи,

Честита и благословена

Новата 2022-ра година!

„Докле имаме време, нека правим добро на всички" (Гал.6:10).

„Господи, Създателю на цялото творение, Ти, Който Си поставил времената и годините под Своя власт, благослови годишния кръг на Твоята благост, като съхраниш в мир Своя народ" (Тропар на нов индикт). „Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце" (Пс. 89:12).

Ден дохождаше и отхождаше, ден по ден, утро след утро, и ето ни на прага на Новата 2022-ра година. Тук ни доведе броеницата на времето, която отрони още една година от вечността. Още една година отиде в миналото. Година, изпълнена с надежди, разочарования и основно борба за почтено общество без корупция (поквара от лат. ез.) Новолетието е мислен предел между станалото и онова, което предстои, преминавайки го с още по-голяма и по-твърда надежда за честит живот чрез любов, справедливост и мир.

Всяка Нова година носи в себе си очакването за един по-добър свят и по-добър живот. Поради това, най-почтително пожелавам, в тази 2022-ра година от Рождението на Иисуса Христа - Нов Завет и нова ера, дано Бог на милостта да ни даде благословение за мир на основата на Справедливостта, за да се осъществят всички стремления за един по-щастлив и по-проспериращ живот, изпълнен с достойни радости и надежди и с по-малко тъга, безпокойство и притеснение! Но прагът на новолетието е не само обичайната новогодишна шумотевица, а времето за обстоен анализ на срещата ни с новия годишен кръг, в който трябва да влезем освен развълнувани, и обновени.

Човекът е създаден със способността да мисли и нравствено да се възвисява над преходността на света и в светлината именно на това от нас самите зависи резултатът от времето, защото не времето прави човека, а човекът - времето. Да не се привързваме към тленното и суетното; да не допускаме бурените на низките страсти да заглушат благородните пориви на сърцата ни. Всеки един миг от живота ни е начало и край на времето. Царете Соломон и Давид казват:„Страхът Господен придава дни" (Притч.10:27) и „Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага? Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи; нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него" (Пс. 33:13-15). Премъдростта на Библията говори: „оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума" (Притч. 9:6). Чрез мъдростта „ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот" (Притч. 9:11). Бележитият български литературен творец и философ Стоян Михайловски пише: „Без вяра в Бога - съвестта е самомнение, мъдростта - самовъзвеличаване, любовта - преходна омáя, надеждата - безсмислен блян". Ние - сънародниците на този велик български възрожденец, така живяхме цели 12 години тъмá.

Днес - когато само една добродетел все още някак, макар и фалшиво, живее в нашето тепърва изграждащо се общество - Толерантността, то за да създадем здрав фундамент за цяла политико-обществена конструкция трябва всеки едного от нас да възжелае възраждането и на други основни добродетели в живота. А именно: Благоразумие (защото последните година и половина безотговорни лутания го изискват); Справедливост (добродетел по-висока от Свободата и в същото време залог за нея, а и така също за Честта, Преклонението, Достойнството, Човешките права и най-вече Любовта, защото и Възмездието е проява на Любовта, за да е волята Му - "както на небето, така и на земята"); Умереност (изискуема за Общността и общото благо добродетел на въздържание във всичко); Смелост (това е силата, която е активното участие, а не наблюдаващо присъствие в съзиданието, това е добродетелта, която води до твърдост и оделотвореност в ценностите Отговорност, Дълг и Постоянство); в качеството си на вярващ човек, клирикално посветен, то не мога, а и не бива да не произнеса и онези изключително важни добродетели, даващи благодатната основа на живота - Вярата (тя дава увереността в надеждата за всички неща, и ни е пълноценната предпоставка за Интелектуалност и най-вече Духовност); Надеждата (това е теологическата добродетел, създаваща ценностите на Доверието и Волята); Любовта (основата и най-важната добродетел за градивност във всяко едно добротворство, тя ни дава деянието на Милосърдие - без което не съществува каквато и да е форма или вид за Общество, а именно Обичта е стимул за развитие); основополагащи са обаче и още едни важни добродетели, обогатяващи и съхраняващи както Човека, така и Обществото - Целомъдрието (възпира похотта и покварата, провокиращи дори криминално престъпление спрямо ближния, другия); Щедростта (само чрез нея в едно общество се преодолява алчността и зловредния индивидуализъм, това е лична жертва, принос); Братственост (братолюбието унищожава най-присъщата, за огромна жалост, черта у нас - българите, а именно завистта, а така също обезоражава смъртта и страхът от нея); Кротостта (яростта, арогантността и агресията, дълбоко загнездили се във взаимоотношенията ни в нашата страна налагат час по-скоро да се посветим на тази добродетел на Благостта и високата Нравственост); Смирение (най-висша добродетел, позволяваща постигането на духовни извисявания и смазване на горделивостта) и последната всеобща и валидна за цялото човечество добродетел е Трудолюбието (това преодолява ленивостта и безразличието към постиженията на другите), а за нас - представителите, принадлежащи на посветеността си към религиозните институции добродетел от първостепенно значение е Молитвата (защо е така вярващите знаят).

Редно е при старта на Новата 2022-ра година, та и затова го извършвам да отправя няколко благословения и пожелания като човек, отдаден на мисията на родната ми Българска православна църква и на делото на ежедневния Протест цели 435 дни, естествено преминал в своеобразна Агора на демокрацията и будното гражданско общество, които съвсем осъзнато, изстрадано и от дълбините на сърцето ми да имаме вече ние - Българите постоянен стремеж към Справедлавост, безапелационна Воля за безвъзвратно пресушаване потоците на беззаконията и благочинно управление, въдворяващо Справедливост (с изпращане на всеобщо известните ни престъпници в Затвора и конфискуване на цялото им имущество, за да се гради Общество на сплотеността, а не амалгама от кръвта та жертвите и секрециите на техните палачи), бързо извършващо се на дело съзиждане на Братство на Почтеността, основано в словата точно преди една година от Президента на Републиката ни!

Знайно е, че днес на Първи януари се чества паметта на св. Василий Велики и затова в потвърждение на горното (за което ние - будните българи ще следим) представям на вниманието на читателя текст от днес отслужваната негова св. Василиева литургия: "Който ще дойде да въздаде на всекиму според делата." (Синодален Служебник на български език, стр. 142). Апропо: от текста на тази молитва става ясно какво и защо се случва, та изобщо го имаме този празник "Нова година".

Нека в Новата 2022-ра година да имаме радостта да се поздравим с

приключването на пандемията COVID-19, която разстрои допълнително до неознаваемост човешките взаимоотношения по цялото земно кълбо и провокира огромни противостояния! Това пагубно бедствено обстоятелство изисква от всички ни Съпричастност и Солидарност във всички сфери на живота, а от медиците - жертвено служение спрямо пациента при всеки един случай на заболяване и ще бъдат в паметта на народите - така, както в Докторската градина в София отдаваме заслужени чест и преклонение.

Грехът и отсъствието на Покаяние, водещо до промяна и обрат са състоянията, които не ни издигат до висотата да бъдем Род, Народ, Нация по образеца на европейската цивилизация, осъществена на база разбирането, че смисълът на живота е готовността да си го дадем за другия.

Моля се всички мои сънародници - православни, мюсюлмани, иудеи, армено-григориани, римо-католици, протестанти и всички вярващи и невярващите, но притежаващи добрата воля да обичаме с жертвоготовно сърце Родината си, в която сме израснали, в която са костите и праха на предците и родителите ни, в която се родиха децата ни, та ние вярно и предано да ѝ послужим! Истинското родолюбие (не патриотарщината) е достойнството на един човек, който разбира и отдава сили и енергия за просперитета на Общността. Затова трябва да проявим мъжество, доблест и здрав разум, за да освободим единственото ни земно Отечество от мафията, проникнала до най-дълбоките дебри на държавността ни чрез зависимите от бойковизЪма и властта на каскетурата. Този най-голям национален срам до 3-ти март тази 2022-ра година трябва да бъде категорично спрян и изпратен на справедлива присъда!

Благородството изисква от нас, особено от властимеющите изпълнение на дълга им за възцаряване на Правда и Почтеност. Иначе - ние знаем каква бе досега съдбата на предателите на Протеста.

Здравето, телесното здраве да е състояние, което е гарантирано за всеки живеещ или пребиваващ в страната! А националното здраве (сигурността на Държавата и гражданите) изисква само Справедливост!

Време е вече да заживеем така, че да не сме постоянно под проклятието на предците ни, които предаваме във всеки един Божи ден!

Пожелавам на всички да имат радостта да имат деца, да видят деца от деца, та деца и от внуци, и да ги възпитаме във всичко онова, което води до просвета и благонравие, за да продължим делото на цялото човечество още Адам и Ева! Ще живеете добре и дълго на земята само ако изпълнявате казаното в Петата Божия заповед: "Почитай майка си и баща си...!" Не пестете сили да разумявате и да предавате на околните си що е добро и що е зло! Нека само онова, що е Истина и истинно да го имате и през тая година за успех във всяко полезно добро!

В тази преломна нощ благодарим. Благодарете на всеки, който е заслужил признателност, а оттам и признание! Изграждайте навици у вас и у околните, които водят до високи постижения!

Благочестието ни честно е да ни обдари с благоденствие, правдив мир, повсеместна справедливост, победа над всяко видимо и невидимо, вътрешно и външно зло, крепко здраве, бодрост, познание на истината, върховенство на Правото, нелицемерна любов, дългоденствено и добродетелно житие, добро устройване на всеки и на всичко и благопреуспяване на всички ни за полза на България и Народа ѝ, както и за честта и прославата на Почтеността и Братството й!

Бъдете добри Човеци!

На многая и благая лета!

Честита да ни е Новата

2022-ра година!

Завършвам със слова от

Завета на Апостола:

За Чиста и Свята

президентска

Република България!

С благопожелания и благословения,

остава с молитвена почтителност:

+ Дионисий Стобийски".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 83 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 ММММ

  61 75 Отговор
  Има клиники за такива.

  Коментиран от #10, #12

 • 2 Факти

  100 53 Отговор
  Истински богоугоден мъж.
  Официалната ни църква много се оцапа с поддръжката си за нарушителя на божиите заповеди Боко.
 • 3 Психодиспансера, прибирайте

  68 85 Отговор
  Го тоя, бе

  Коментиран от #44, #72

 • 4 Канадецо с гелосания перчем

  54 52 Отговор
  Това няма да се случи, никога няма да има осъден с ефективна присъда политик. Всеки от тях, знае достатъчно, за да удави останалите. Чисти няма, всички са в далаверата малко или много. Но от американските шпиони канадецо и кокорчо, по-лошо няма.

 • 5 Сатана

  61 55 Отговор
  Попе,не се бъркай в светската власт.занивайсе с Божиите работи.

  Коментиран от #41

 • 6 ха ха хааа

  54 46 Отговор
  Отец Дионисий , знае ли , че е отец ..

  Коментиран от #25

 • 7 Jan Hus

  68 61 Отговор
  Прав е отецът! В цялата си над 1300 годишна история България не е имала по-лошо и вредно управление от гербавото!

  Коментиран от #47, #55, #85

 • 8 чудо и приказ

  50 24 Отговор
  Нищо няма да променят новите. Само наивник би повярвал на говоренето "ще, ще, ще". С празни обещания ще мине целият им мандат. Структурите ще продължат да се занимават с кокошкари и казанджии, ще вкарват в затвора хора за 10 лв., но за милиони и милиарди, окрадени от политици/ бивши управляващи, осъден няма да има.

  Коментиран от #53

 • 9 Кински

  42 27 Отговор
  За Чиста и Свята

  президентска

  Република България!
  Президентска ли ? Това ли е казал Апостола . Тоя и той се намира издухал .
 • 10 Ейййй

  43 20 Отговор

  До коментар #1 от "ММММ":

  Има и клиники за такива като теб, но ти не го знаеш все още....
 • 11 Мирко

  48 27 Отговор
  Защо Факти (или dw или господарите които плащат) ни пробутват личности напъващи се за светска слава, които дори и крайно търпеливата и умерена БПЦ е изгонила?
 • 12 герб умре!!!!

  35 42 Отговор

  До коментар #1 от "ММММ":

  Герберските калинки страх ги тресе, пак са на линия по заповед на диктатора от зайчарника , голем смех ))))

  Коментиран от #48

 • 13 Севда

  34 31 Отговор
  ЧНГ, Отец Дионисий!
 • 14 Този коментар е премахнат от модератор.


 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 Софиянеца

  32 37 Отговор
  Ще ходим ли да сурвакаме Тулупа? Може да ни даде някое златно кюлче или лилава банкнота хихи

  Коментиран от #18, #19, #26, #49, #71

 • 17 баба гуси

  22 13 Отговор
  не остискала до 2 февруари 😀
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 19 нино

  14 12 Отговор

  До коментар #16 от "Софиянеца":

  може да ти даде един крив като старите бакелитени слушалки
 • 20 информация

  42 20 Отговор
  БОМБА В ПИК: Отец Дионисий се оказа крупен земевладелец.
  Разпопеното отче с хиляди декари ниви в най-плодородни райони и луксозни имоти в центъра на София.

  Коментиран от #22, #65

 • 21 666

  49 24 Отговор
  Разпопения поп с жълта книжка ни чете проповеди. Пълен цирк. Този "отец" и "борец" за правдини не знае ли че комунистите които управляват не признават църквата и такива като него ги затварят в лагери. хаха🤩🤩🤩🤩
 • 22 хъхъ

  21 30 Отговор

  До коментар #20 от "информация":

  Ти на боковите бухалки ли искаш да вярваме?
 • 23 Сесесере

  33 5 Отговор
  Май тук КОМУНИЗЪМЪТ още не си е отишъл жалко
 • 24 ДО Факти Бг Факти Защо

  37 12 Отговор
  ФАКТИ БГ ТАКИВА ЛИ ЛИЧНОСТИ РЕКЛАМИРАТЕ НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ТАКИВА КОИТО ПРОПОВЯДВАТ ЗЛО СА ЗАСТИГНАТИ ОТ СЪЩОТО ФАКТИ БГ ТОВА ЛИ СА БЪЛГАРИТЕ ОСТАНАЛИ ДА ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ ПОТРЕСАВАЩО

 • 25 1234

  54 19 Отговор

  До коментар #6 от "ха ха хааа":

  Този гей е отлъчен от църквата за кражби, освен това е видимо ненормален!

  Коментиран от #40

 • 26 Пешо

  16 9 Отговор

  До коментар #16 от "Софиянеца":

  Може да получиш и нещо по специално..... 🖕🖕🖕🖕

  Коментиран от #75

 • 27 Последния Софиянец

  16 44 Отговор
  Отец Дионисий патриарх!

  Коментиран от #63

 • 28 ДВУУМЯ СЕ

  41 17 Отговор
  СЕГА СВ Е ЧУДЯ ЧИЯ РЕЧ Е ПО ДВУЛИЧНА ТАЗИ НА ТОЯ ИЛИ НА РАДЕВ

  Коментиран от #33, #39

 • 29 Дари

  40 16 Отговор
  Вие не сте Божи служител-вие сте тапунге.р.
 • 30 Отровното трио

  16 34 Отговор
  Отец Дионисий патриарх, патриарх!
 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 алоу

  30 17 Отговор
  Този пръч защо се обажда ?
 • 33 О-о-оо

  10 7 Отговор

  До коментар #28 от "ДВУУМЯ СЕ":

  неразумний юроде, !!!.....
 • 34 Последния софиянец

  31 17 Отговор
  Тоя не са ли го разпопили още? В затвора за подстрекателство !
 • 35 Пръц

  13 21 Отговор
  Отец се нарича Католически духовник а Дионисий си е обикновен Православен Поп.

  Коментиран от #37

 • 36 Ти си отлъчен от църквата

  36 18 Отговор
  Нямаш право да говориш от името на Господ.
 • 37 Даже не

  35 17 Отговор

  До коментар #35 от "Пръц":

  Е поп.Той е изгонен от храма.

  Коментиран от #38

 • 38 Пръц

  17 13 Отговор

  До коментар #37 от "Даже не":

  Не знаех,че са го разпопили.Както е казал Ленин
  "Религията е опиум за народа"

  Коментиран от #68

 • 39 asd

  3 6 Отговор

  До коментар #28 от "ДВУУМЯ СЕ":

  Твоята. 😏
 • 40 Отеца

  12 23 Отговор

  До коментар #25 от "1234":

  не е и не може да е гей, чете ли се с разбиране това което проповядва. Понятно за неразбиращите(вкл.престъпниците) той е ненормален щото им е омразно неудобен...
 • 41 111

  9 7 Отговор

  До коментар #5 от "Сатана":

  А ти не се бъркай в Божиите!
 • 42 Развеселен

  16 21 Отговор
  Гърч на герберашките под статиите. Агитират да четем депесарската преса, да се сложи попа в лудница, бпц да не е търпелива... Нормалните хора не четат пик. А бпц са едни себегъ з ни гяволета и мазници, висшият клир е това, за съжаление. Пък лудниците не работят с читателски заявления...
 • 43 САТЪРА НА ХАНА

  26 7 Отговор
  А ПЛОВДИВСКИЯ КАРДИНАЛ НИКОЛАЙ СРЕБРОЛЮБЕЦ ПОИСКАЛ 5000 ЛЕЕА ЗА ДА ОСВЕТИ ЦЪРКВА КОЯТО ПОМАЦИТЕ СИ ПОСТРОИЛИ СЪС СОБСТВЕНИ ПАРИ В ЕДНО СЕЛО
 • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 46 бай Ганьо

  33 17 Отговор
  тая па калимявака къде се бута винаги.Ако беше читав нямаше да го анатемосат и натирят от лоното на църквата.Тръгнал мозък да ръси.
 • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 48 миризлив пръч

  15 11 Отговор

  До коментар #12 от "герб умре!!!!":

  Да бееееее,брррррррррр,умираме от страх,точно от плъхове като вас,хахаха
 • 49 Последния софиянец

  7 6 Отговор

  До коментар #16 от "Софиянеца":

  Да не забравиш Вазелина щото аз го забравих веднъж и имаше ох ох ох .....
 • 50 Браво на отец

  16 21 Отговор
  Дионисий! Истински духовен водач! Махнаха го от писта, защото на Великден има заря, т.е. Светлина в душите на хората! Днешният ни шеф на Църквата е масон, ръководен от ДС сътрудниците, и ако някой им се изпречи на пътя, го премахват- удавяне набързо на Варненския владика, отец Ангел го ковидясаха и т.н. Бог да им опрости злодеянията. А шефът на църквата не допусна присъединяването на македонската църква към нашата. Все грехове.
 • 51 Попски

  25 16 Отговор
  Дядо поп в какво качество е държал тази реч? Той да не е съд, та да раздава присъди и квалификации, да не би църковните догми да са станали част от действащото право? В това ли е "промяната"? Или дядо поп е нащо като партиен секретар или съветник примерно на Кокорчо?
 • 52 Наблюдател

  8 12 Отговор
  АМИН!
 • 53 Промянов

  27 7 Отговор

  До коментар #8 от "чудо и приказ":

  Ще променят. Ще променят собственото си положение, примерно Коакорчо ще увеличи авоарите си, Кирето гще се сдобие с каквото си иска от държавната трапеза, а народът ще получи увеличение на пенсиите и заплатите с 20-30 лв.български пари.В това се състои голямата промяна.
 • 54 хахахахаха

  22 12 Отговор
  Дионисий и мъжество?
 • 55 аха да бе

  20 13 Отговор

  До коментар #7 от "Jan Hus":

  Чакай най-лошото предстои.Що си мислиш че харвардските плъхове ще са по-добри?
 • 56 А ...

  8 7 Отговор
  ЧЕРНОКАПСКИЯТ ПРЪЧИЗЪМ КОГА???
 • 57 hahaha

  15 13 Отговор
  ?! чиста и свята Президентска Република ?! Радев трябва да почерпи
 • 58 Анти трол

  21 8 Отговор
  Куку разпопен поп!!!
 • 59 Трябва да се спести....

  8 3 Отговор
  Разходът по хрантутене на една групичка в затвора.....същите трябва да бъдат ХХХХ до десето коляно.
 • 60 път

  13 4 Отговор
  Партийният дом на БКП трябва да бъде сринат и да се построи на негово място църквата Свети Климент Охридски. Осветлена в пълен блясък, по-красива и по-голяма от Свети Александър Невски.
 • 61 Съвест ли

  16 8 Отговор
  Не скверни името божие,Сатана!Лицемерен и лош човек си,за съжаление!
 • 62 вангелис

  15 4 Отговор
  божието богу,кесаревото кесарю първо си оправете църквата и после оправяйте държавата,че сте заприличали на фирма за недвижими имоти
 • 63 Протестъре,

  13 4 Отговор

  До коментар #27 от "Последния Софиянец":

  Що няма вече 1 протестиращ, всичко е вече цветя и рози, от хубаво по-хубаво, цени на ток и всичко нагоре, бизнес аут, умират по 150 на ден, ваксинация нихт, бюджет няма, милиарди дефицит, план за развитие държат с 43 поправки, летните протестъри, добре ли е вече, аааа
 • 64 Дионис

  5 1 Отговор
  Отче ти от патриаршистите ли си или от екзархистите,името ти много гръцко бе?

  Коментиран от #81, #82

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 68 Атила

  12 4 Отговор

  До коментар #38 от "Пръц":

  Лицето Димитър Мишев (отец Дионисий ) превърна храма в увеселителен парк за собствена изгода . Този отлъчен от Светия Синод човек вкара търговците в храма . Точно той активно участваше в раздаването на безсмислените архонтски титли на бизне мени срещу сумата от 200 000 лева . Ръководеше и служби с ордени , непризнати от църквата . Не бе ръкоположен за епископ , но оглави " Александър Невски " и въведе такса от 5 лв . за миряни .
 • 69 БОЙКО СЕ БОРЕШЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

  5 3 Отговор
  КИРЧО И КОКОРЧО И ТЕ СЕ БОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ , САЩ СЪЩО СЕ БОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ - ХИРОШИМА И НАГАСАКИ ВЕЧЕ СА СТРАШНА ДЕМОКРАЦИЯ !
 • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 71 Джуджето хаяско

  3 0 Отговор

  До коментар #16 от "Софиянеца":

  Никой няма да ти даде златно кюлче трябва да си го изкараш сам с писане на коментари не става
 • 72 НАФАРФОРИЙ

  5 6 Отговор

  До коментар #3 от "Психодиспансера, прибирайте":

  Господ да даде през новата 2022г. благотворен мор за чумата герб и нейния предводител-най-големия злодей и развратител на народа от памтивека досега!!!
  АМИН!
 • 73 ДАЙ БОЖЕ

  5 5 Отговор
  Прекрасно и вдъхновяващо слово на един достоен и истински духовен пасир. Благотворен мехлем за разкъсаната от покварата на Чумата ГЕРБ духовна национална тъкан! Дай Боже справедливо възмездие на ЗЛОТО и добруване на народа ни!
  АМИН!
 • 74 сирене

  5 3 Отговор
  неприятно ми е, че в нашата държава ненормалния Отче има право .. Уви от тук насетне е въпрос на време, да си направи Фейсбук страница и от там да ни ръководи този психично болен. Това е нивото.
 • 75 Сурвакар

  1 4 Отговор

  До коментар #26 от "Пешо":

  Пешо ти и твойте гербави вече го получихте дебелия питон, така, че, споко, отпусни сфинктера😊
 • 76 Зелен чорап

  5 4 Отговор
  Това ,че си облякъл расо и калимявка не те прави поп.
  Медицинските и социални служби да си влезнат във функциите си най-после!
 • 77 Кирчо язовирчо

  4 1 Отговор
  Ку ку,ку ку
 • 78 Дионисий, вече си доволен,

  3 2 Отговор
  Не протестираш, не мяташ чували за трупове и ковчези не разнасяш/, а трябва, сега са повече/цените на ток и всичко ти харесват, ковид няма и ваксинирани няма, 150 умиращи на ден не са ти много, бизнесът в застой, че кво ти пречи, план за развитие стопиран, абе вече си паднахме на късмета с вас, това е гледната точка на новите-"нормални-почтени"
 • 79 Хек салам

  1 1 Отговор
  „Ще постигаме леви цели с дясна политика“
 • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 83 ЕДГАР КЕЙСИ

  2 0 Отговор
  ИМА ТРИМА АПОСТОЛИ , КОИТО КАТО ДУХОВНИЦИ , ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ФИЛОСОФИ , ПРАВЯТ ДОБРО ЗА ВСИЧКИ...... РАЗПОПЕНИЯ ДИОНИСИЙ , РОШАВИЯ НИКОЛАЙ КОЛЕВ-БОСИЯ И д-р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ-ПСИХО ....... НАЙ ОТГОРЕ НИ НАПЪТСТВА И РЪКОВОДИ БОГ ОТЕЦ....... ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП !
 • 84 Сатаната

  2 1 Отговор
  Отче Дионисии,нали знаеш че,има ад? Върни 30-те сребърника на зеления чорап и се надявай да ти се размине катрана!
 • 85 Червения поп

  0 0 Отговор

  До коментар #7 от "Jan Hus":

  Щом комунисти управляват - Фалит и 1$= 3000лв