8 41568

Клетвопрестъпникът и неговите панегеристи

 • пангеристи-
 • клетвопрестъпник-
 • славчо кънчев

Защо са панегеристите, освен да лъскат до блясък моралния скрап

Клетвопрестъпникът и неговите панегеристи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През годините на Втората световна война бойците от Съветската армия се вдигаха от окопите на атака срещу фашисткият агресор под вдъхновяващия призив „За Родину! За Сталину!“. И с тези думи на уста слагаха кости по бойните полета от Подмосковието до завземането на Райхстага на 9 май 1945 г.

Единадесет години по-късно, през февруари 1956 г., по време на ХХ конгрес на Комунистическата партия на Съюза на съветските социалистически републики, тогавашният първи секретар на Централния комитет на КПСС Никита Сергеевич Хрушчов изнася в засекретена обстановка знаменития, придобил по-късно широка публичност, доклад „За преодоляване на последиците от култа към личността на Йосиф Висарионович Джугашвили (Сталин)“ (1879–1954 г).

Твърде много са писанията по тази тема, коментарите относно изнесените в анализа, изложен в доклада на Н. Хрушчов, причини, довели до това „уродливо явление“ съгласно оценката в документа.

Според нея култът към личността на Сталин възниква при определени конкретно-исторически условия. Изграждането на социализма в една сравнително изостанала аграрна страна, разорена от империалистическата и гражданската война и заобиколена от враждебни капиталистически държави, които изпращаха в страната шпиони и диверсанти, в обстановка на постоянна заплаха от външно нападение, беше свързано с преодоляването на неимоверни трудности. Генералната линия на комунистическата партия беше подлагана на яростни нападки от страна на фракционери и опортюнисти отляво и отдясно. Сложната международна и вътрешна обстановка изискваше желязна дисциплина, непрекъснато засилване на бдителността, най-строга централизация на ръководството. В условията на ожесточен външнополитически натиск от страна на империалистическите държави на съветското общество се налагаше да прибягва към някои временни ограничения за демокрацията, които се премахваха заедно с укрепването на съветската държава и развитието на силите на демокрацията в целия свят.

Освен външнополитически и вътрешнополитически фактори, като изрични за възникването на култа към личността на Йосиф Сталин, в доклада са посочени и някои негови отрицателни лични качества, които на времето Владимир Илич Ленин е критикувал.

Наистина дълъг период (от 1922 до 1953 г.), Й. В. Сталин, заемайки поста генерален секретар на ЦК, се е борил за осъществяването на социалистическите преобразувания в СССР. Като теоретик и голям организатор той възглавява борбата против троцкистите, десните опортюнисти, буржоазните националисти, против домогванията на капиталистическото обкръжение. Това естествено му създава голям авторитет и популярност. Но с течение на времето започват да му се приписват всички победи, които съветската страна постига. Постепенно започва да се създава култ към неговата личност.

Самият Сталин повярва в собствената си непогрешимост, започва да злоупотребява с доверието на партията, да нарушава ленинските принципи и норми на партиен живот, да допуска беззакония.

Това, което обаче липсва в доклада на Н. С. Хрушчов за преодоляването на последиците от култа към Й. Сталин, с огромната роля в създаването на този култ, изиграна от занаятчиите за панагериците в негова чест – индивидите с претенции за интелектуалци.

Защо беше необходима тази ретроспекция 66 години назад, до февруари 1956 г., когато се провежда ХХ конгрес на КПСС?

Поводът беше статията, поместена във в. „Ретро“, бр. 27. І. – 2. ІІ. 2022 г. на Александър Симов „Партия на Румен Радев ще бъде грешка“. В нея авторът прави опит да реши една двойна пропагандна задача.

Първата е посредством един двестапроцентов панагерик в чест на „основния фактор в управлението“ – Румен Радев, да извърши обратен пропаганден трансфер в полза на публичния облик на БСП – партията, застанала зад Румен Радев още при неговата кандидатура за първия президентски мандат и подкрепили го и за втория.

Доста тъжно е, че Българската социалистическа партия, именно по време на първия президентски мандат на Р. Радев се превърна в политическо светило, което блести с отразена светлина, като незаобиколимото доказателство за това е фактът, че Румен Радев би могъл да спечели втория си мандат и без за него да са гласували всички симпатизанти на БСП, на брой 267 817 души, дали за нея гласа си при последните парламентарни избори.

Но не това е темата на настоящата статия, както и каква част от отговорността за тази отрицателна динамика за БСП е на Корнелия Нинова, и каква на нейния изявен боен съратник Александър Симов.

Фокусът на материала е друг: отговорността на членовете на гилдията, бълваща венцехваления за Румен Радев. Без изобщо да изографисват в публичното пространство другата същност на ипостаса на този индивид. Каква е тя ли? Казано накратко, лицето заемащо за втори мандат поста „държавен глава на Република България“, е един завършен алчник.

Думата „алчник“ произхожда от „алчност“ – „силно, страстно желание за притежаване на материални блага – пари, имот богатства и под.“, според Речник на българския език, т. 1, издание на Българската академия на науките, 1977 г.

Не е ли долнопробна клевета да се твърди, че Румен Радев е алчник? Не, не е!!! Аргументите за това твърдение са по-долу.

В Полша, например, съотношението между годишното възнаграждение на държавния глава в размер на 70 026 щат. дол. и най-ниската годишна заплата в държавния сектор 9408 щат. дол. е 7,44:1. В Сърбия, където президентът получава 14 950 щат. дол., индикаторът е 4,11:1. В САЩ, за чиято социална действителност проф. Збигнев Бжежински заключава, че „Големите социални различия не са никак здравословни“, съотношението между годишното възнаграждение на президента в размер на 400 000 щат. дол. и най-ниската заплата в държавната администрация, която е 30 240 щат. дол. за една година (при заплащане 15 щат. долара за 1 работен час), е 13,28:1. В България съотношението между президентското възнаграждение в размер на 79 000 щат. дол. годишно и минималното в държавния сектор в размер на 389,22 щат. дол. (650 лв.) месечно и годишно 4670 щат. дол., достига скандалната стойност 16,9:1!!!

Продължим ли и по-нататък да описваме посредством безпристрастния език на цифрите моралната координатна система на управляващата прослойка у нас, ситуацията се оцветява в катранено черно. Съществува глобална статистическа методика, която позволява да бъде направена неоспорима сравнителна оценка на възнагражденията по високите държавни постове (държавен глава, министър-председател), в различните страни върху една и съща база. Методиката може да бъде намерена в Wikipedia (List of salaries of heads of state and goverment), което логично поставя въпросът – как или по-точно защо? – досега са прозяпали тази информация и не са направили съответния обективен коментар т. нар. „социолози“, „социални антрополози“ и останалите им колеги от обществознанието в България? Във всеки случай не поради народоугодна мотивация!

Единият индикатор представлява възнаграждението на държавния глава в някаква валута, например щатски долари, отнесено към съвкупния брутен вътрешен продукт на съответната страна, отново изразен в щат. дол., разделен на един милион, т. е. какво е възнаграждението на държавния глава за приноса му за постигането на частта от един млн. щат. дол. от БВП. Вторият индикатор е съотношението между съответната заплата и брутния вътрешен продукт, съответстващ на глава от населението. И така, по този начин се получават две оценки за възнаграждението на висок държавен пост: първо, каква сума се получава за приноса към управлението на държавата, което резултира и в съвкупното стопанство, съответстващо на неговата част от един милион щат. дол. от БВП; а вторият – какво е съотношението между възнаграждението на държавния глава и БВП, който се пада на един човек от населението.

Какви са тези показатели за България и чужбина?

В Полша първият индикатор е 0,1334 щат. долара, вторият – 5,069 щат. дол. В Сърбия – 0,3605 щат. долара и 2,5343 щат. дол. В Румъния – 0,2901 и 5,6982. Във Великобритания: 0,0823 и 5,4255. Във Федерална република Германия, на база възнаграждението на канцлера, който е най-високо заплатения държавен пост, индикаторите са: 0,0654 и 5,4081. Във Франция: 0,0752 и 4,8735. В Съединените американски щати индикаторите са съответно: 0,0206 щат. дол. и 6,7226 щат. дол. На Държавата Израел индикаторите са: 0,4934 щат. дол. и 4,2973 щат. дол. На Казахстан: 0,1268 и 2,3074. В Канада: 0,1755 и 6,4334. Туркменистан: 0,2848 и 1,6258. Във Финландия: 0,6081 и 3,3745. В Япония: 0,0416 и 5,2732 (за министър-председателя). В Китайската народна република председателят на КНР (президент) Си Цзинпин (който освен това заема постовете генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и председател на Военната комисия на ЦК на ККП), получава годишно 22 000 щат. дол., т. е. 3,59 пъти по-малко от годишното възнаграждение от българския президент, въпреки че КНР е държава с около 200 пъти по-многобройно население от българското и икономика, която е с повече от 150 пъти по-голям финансов обем, отделно са неговите отговорности за ядрения арсенал на КНР, глобални политики и пр. Там съотношенията са: 0,0018 и 2,5454!

В България те са 1,11 и 7,71 (!!!) при изходни данни: брутен вътрешен продукт за 2020 г. – 71,02 млрд. щат. долара при курс на БНБ 1 щат. дол. = 1,6695 лв. ≈ 1,67 лв. и БВП на глава от населението 10 245 щат. дол. за с. г.

Сравнението със Съединените американски щати, при изходни данни за 2019 г.: БВП 21,4 трлн. щат. дол. и БВП на глава от населението 57 000 щат. дол., дава за резултат, че българският президент получава 53,88 пъти по-високо възнаграждение за участието си в управлението на държавата при създаването на 1 млн. щат. дол. от съвкупния БВП на България, спрямо съответния индикатор на държавния глава на САЩ. Съотношението за заплащането на двамата президенти към БВП на глава от населението е, че стопанинът на Белия дом получава едва 87 % от възнаграждението на българския си колега, въпреки че БВП на един американец е 5,56 пъти по-голям от българския показател, т. е. 57 000 щат. дол. към 10 245 щат. дол.

Възнаграждението на българския президент е с 8974 щат. дол. по-високо от това на полския държавен глава. И то при брутен вътрешен продукт на Полша повече от 1,1 трлн. щат. дол., т. е. над 15 пъти надминаващ българския БВП и население 38 476 269 души – над 5 пъти повече от българското и БВП на глава от населението 27 700 щат. дол. – почти три пъти над съответния български показател.

Годишната заплата на президента на нашата северна съседка в размер на 61 296 щат. долара е с 17 704 щат. дол. по-ниска от тази на българския държавен глава, въпреки значително по-големия БВП (441 млрд. щат. дол. за 2018 г.) и повече от три пъти по-многочисленото население на Румъния (21 529 967 души).

Годишното възнаграждение на мексиканския президент е 67 903 щат. долара (т. е. с 11 097 щат. дол. по-ниско от това на българския държавен глава), БВП на Мексико (Обединени мексикански щати) надминава 2,3 трлн. щат. дол., т. е. е 33 пъти по-голям от българския, а населението е 124 574 795 души (2018 г.) – близо 18 пъти по-многобройно от нашето. Съответните индикатори са: 0,059 и 7,2981.

Българският президент получава годишно възнаграждение с 64 050 щат. долара по-високо от това на сръбския президент, което е 14 950 щат. дол. годишно, т. е. 5,28 пъти повече.

Президентът на Виетнам получава годишно 8320 щат. дол., т. е. 9,5 пъти по-малко от българския държавен глава, въпреки че Виетнам има БВП за 2019 г. 261,9 млрд. щат. дол. и население 96 160 163 души (2018 г.). Съответните индикатори са 0,0377 и 3,5344, следователно в пъти по-ниски от тези на българския президент.

Тук е уместно панегеристите Александър Симов и сие да се запознаят с латинската сентенция: „Tolle lege, tolle lege“, т. е. „Вземи и чети, вземи и чети!“.

Колкото се отнася до втората пропагандна задача, която Александър Симов си поставя в статията „Партия на Румен Радев ще бъде грешка“, то тя е агитационно-просветителска спрямо симпатизантите на БСП. Като бъдат предпазени от евентуални пориви да гласуват за евентуално образуваната нова политическа формация, и така да загърбят разочарованието си от „столетницата“.

Но не в това се състои ннтелектуалната немощ и моралният дефицит на Александър Симов и сие. А в пълното загробване от тяхна страна на републиканския дух в държавното управление, и то въпреки че България, поне номинално, е наречена „република“. Което означава, че мнозинството български граждани, извън управляващата прослойка, би трябвало да бъде активен фактор в държавното управление, а не да бъде командарено по време на междуизборните периоди. И доено, доено, за да може българският псевдоелит да си самотребва скандалните си бандитски заплатки. След като е произнесъл клетвата при встъпването си в длъжност, чиито последни думи са: „... и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа“.

„Освен ако те не противоречат на моите“ е масово практикуваната при тази процедура rezervatio mentalis, т. е. „мислената уговорка“, която ограничава или напълно унищожава значението на поетото под клетва задължение.

Пък и защо са панегеристите, освен да лъскат до блясък моралния скрап!

* – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 105 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Последния Софиянец

  41 77 Отговор
  Да се разтури бардака в парламента и президентска република!
 • 2 кнаус 485

  95 33 Отговор
  Като видя автори членове на фондации и асоциации -грандаджии- не чета,щото ми се повдига и направо повръщам....
 • 3 1234

  41 82 Отговор
  Ако не беше британската империя,сега Русия щеше да е само спомен

  Коментиран от #26

 • 4 Не е нужно

  34 27 Отговор
  да се лъска нещо , което блести !

 • 5 Българин

  47 74 Отговор
  В нормалните държави да не помагаш всячески на човек (украинец) в беда е престъпление!

  Коментиран от #60

 • 6 Кралските ВВС

  42 82 Отговор
  Ако не бяха Кралските ВВС и непрестанните бомбардировки който унищожат цялата промишленост на Германия а оттам и производство на танкове Русия днес нямаше да я има

  Коментиран от #17, #45, #63

 • 7 Хмммммм

  93 23 Отговор
  Абе само аз ли нищо не разбрах от тая статия? Автора явно е имал нужда да се изходи интелектуално.

  Коментиран от #29

 • 8 САТЪРА НА ХАНА

  35 19 Отговор
  АМИ НАПРАВЕТЕ РУМЕН РАДЕВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ :))
 • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 10 СИБИРСКИ КИТАЕЦ

  19 56 Отговор
  Автоматично и доживотен мандат за Радев по примера на Путин.

  Коментиран от #32

 • 11 българка

  56 41 Отговор
  Бих ли подкрепила отново Румен Радев независимо за какво - отговорът е НЕ! И не голямата му заплата ще бъде първопричина!
 • 12 Перо

  50 5 Отговор
  Ами заплатата на държавния чиновник, Председателя на БНБ е колкото две президентски заплати! За това е и борбата за поста! Освен това,мандата е 7 г. Абсолютно измислени критерии, депутатите също си измислиха ценообразуване на заплата и бонуси,вървящи задължително по възходяща линия. Другата глупост,заимствана от САЩ е доживотна държавна издръжка с всевъзможни екстри на бившите президенти,които са имали чисто репрезентативни функции,без участи в нито една власт!
 • 13 Чики-Рики

  44 16 Отговор
  Този отдавна е ,, свършил,, !Дали знае колко хора, четящи такива статии в такива сайтове, са чували за личности от 50-60 те години на миналия век!И това със ,,заплатната,, информация за президентите на различни държави е пълна манипулация и пропаганда!Не се подавайте на ,,каскетници,,!
 • 14 ХА ХА

  23 16 Отговор
  ВДЪХНОВЯВАЩИЯТ ПРИЗИВ Е БИЛ ДУЛОТО НА КАРТЕЧНИЦАТА ЗАД ГЪРБА ИМ

 • 15 proi4o

  31 11 Отговор
  "През годините на Втората световна война бойците от Съветската армия се вдигаха от окопите на атака срещу фашисткият агресор под вдъхновяващия призив „За Родину! За Сталину!“......"/// Перекене,изразът е: " За Родину ,зи СталинА !".....СЕРСЕМ !

  Коментиран от #23

 • 16 баба мичи

  19 45 Отговор
  Радев е престъпник, и няма да му се размине затвора, в най-добрия случай, заедно с тези, които го подкрепят, но доколкото е известно, всички, които не могат да се откупят, минават пред гилотината, а от главите им се правят украшения, които се търсят на доста прилична цена от богаташите по света.
 • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 18 АВТОРЕ

  27 9 Отговор
  НЕ СИ ПРАВ ЗНАЕШ ЛИ КОЛКО Е ПОСКЪПНАЛА РИБАТА А ТИ ИСКАШ ПИНГВИНА ДА ОСТАНЕ ГЛАДЕН
 • 19 Зззз

  46 11 Отговор
  Много сложни думи и цифри събрани в един пасквил написан от прост човек.Колко сребърника е получил този загрижен за съотношението между заплатата на президента и обикновения заплатаджия ,защото този не е само на заплата? Защо не го е написал когато недоразумението беше на власт и не заработваше заплатата си ,а само се хилеше ? Всъщност пасквилите не заслужават коментар.
 • 20 Перо

  27 2 Отговор
  Ами заплатата на държавния чиновник, Председателя на БНБ е колкото две президентски заплати! За това е и борбата за поста! Освен това,мандата е 7 г. Абсолютно измислени критерии, депутатите също си измислиха ценообразуване на заплата и бонуси,вървящи задължително по възходяща линия. Другата глупост,заимствана от САЩ е доживотна държавна издръжка с всевъзможни екстри на бившите президенти,които са имали чисто репрезентативни функции,без участи в нито една власт с отговорности! Освен това има огромна разлика между Президент на Президентска република и Президент на парламентарна република,без никаква отговорност!
 • 21 ХАН КРУМ

  39 2 Отговор
  Много кречетала станаха в тази страна.И как и на къде да върви тази държава при толкова празнодърдорковци. И кои от кои по –фалшиви,по– кухи,по–празни.Колко много глашатаи на истината и справедливостта в тази разсипана и окрадена държава.До като този народ не бъде врегнат да си създава материалните блага , и не се намалят празноговорещите паразити ,до санитарниа.я минимум,просперитет тук няма да има.То е едно огромно ,заливащо вонящо лаене и плюене от сутрин до вечер от самозванци, обевяващи себе си за пророци и единствено правоверни, а всъщност най –елементарни лентяи и паразити с претенции за елит.До като тази сган вилнее , празнослови и паразитира хранейки се от работещат част на обществот,без да и се търси сметка ,ще си стоим на дъното и там ще ни е мястото.
 • 22 Britian empire

  12 35 Отговор
  Атлантическата харта подписана на една лодка в открито море,от Чърчил и Рузвелт спасяват Русия да не изчезне от картата на света
 • 23 И без пълен член

  15 1 Отговор

  До коментар #15 от "proi4o":

  срещу фашисткиЯ агресор
 • 24 Де да беше

  25 9 Отговор
  Радев като Сталин. Ама не е ... и няма шансове да бъде. И от тук нататък тезата на автора издиша...

 • 25 Абсурдистан

  14 15 Отговор
  Кофти е да ти покажат кирливите ризи, а в конкретния случай - наканите гащи!
 • 26 Островитяните

  30 10 Отговор

  До коментар #3 от "1234":

  от векове са единствения враг на Русия. Четете я тая история все пак. Още повече че сме и потърпевши. Една от основните цели на британците винаги са били да пречат на излаза на море - в случая проливите, тоест нашето съществуване.
 • 27 Jacques Yves Moineau

  18 15 Отговор
  Абе така ще е докато БСП се самонарича столетница...сиреч признават че са наследници на БКП. А както знаем, за комунистите имаше само един вид република- " народна"
 • 28 бихте ли пояснили

  12 3 Отговор
  Кога се сражава Съветската армия през Втората световна война?????? Може би имате идеята за РККА ( да разяснявам ли абревиатурата !?! )
 • 29 дедо

  22 5 Отговор

  До коментар #7 от "Хмммммм":

  Материала е меко казано малоу--но нелогичен,тези съотношения и параметри не ги определя Президента!
  Има съответна методика за определяне на възнагражденията на Президент,Премиер,Министри и т.н.
  Друг е въпроса дали тази методика съответствува на икинимическото и социално положение в територията,определено възнагражденията и особено на т.нар.депутати са скандално високи и ПП ще бъде хубаво да направи съответни промени! Ха дано,ама надали!
 • 30 дедя

  17 3 Отговор
  Аман от соросойдни евроси които са бомбандирали СОФИЯ,и такива подмазвачи на британците от където е бил мършата майор синклер постъпил в османската армия през войната за освобождаване на БЪЛГАРИЯ от турско робство
 • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 32 Не че нещо

  3 0 Отговор

  До коментар #10 от "СИБИРСКИ КИТАЕЦ":

  Ама, като гледам, няма нужда от твоята подкрепа!
 • 33 В.В.П.

  16 4 Отговор
  Манипулация ..От манипулатори..Радев получава колкото Плевню..И колкото Първанов..И сем Буш са милиардери ..Тръмп,работи без пари .Путин ,също !.Изопачаване на обстоятелствата.при условие че нещата са потулени от кръгове в президентството..Навсякъде по света..
 • 34 Шамара

  14 10 Отговор
  Може и да са викали ,,за родину за сталину" ама последен зад тях е бягал командира им с пищова!
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 37 В.В.П.

  18 5 Отговор
  Тука е България,Ко ми смяташ в долари??.Седсарска смръдня..Лева извън борда ще пропадне за два часа..
 • 38 Aлфа Bълкът

  17 2 Отговор
  Не повече от половината няма как да прочета! Научете се, че живеете в 21век никой не се интересува от задълбочените анализи на комплексирани интелектуалци. Информацията трябва да е сбита, хронологична със точни цифри. Не да почваш отзад напред и да се връщаш в средата!
 • 39 В.В.П.

  22 3 Отговор
  Алчник си ти Кънчов..!За да напишеш това боклуче . Парламент определя заплатите..Там са 8 пъти по големи от работническата .Имат режийни + извънредни часове,+присъствие и т.н..Крадци ,пич !!.По време на криза ,лапат повече ... Извънредни..Да живее работника ,който иска да бъде депутат .
 • 40 В.В.П.

  14 0 Отговор
  Наивно , Кънчов..Трябва ли България ,българите да вземат възнаграждение за труда си 6 пъти по малко от Полша,след като е 6 пъти по малка. ???.Минимална в Полша е 600 евро ..
 • 41 Toto

  11 11 Отговор
  В общи линии жалкото човече Мунчо му се плаща много пара да не прави нищо. Лошото е че човечето се е взело на сериозно и се опитва да кадрува в изпълнителната власт. И защо пРезидент нищоправец трябма да има по-висока заплата от премиера дето носи отговорност за всичко? Български недомислия както винаги...

  Коментиран от #46

 • 42 откъсация

  11 1 Отговор
  Нямам възможност да отделям много време за всеки автор. Пишете кратко и сбито. Само информация. Оставете този, който прочете статията сам да си направи изводите. Само като мярнах Сталин, Хрушчов, Радев и БСП и спрях да чета.
 • 43 Ха-ха-ха

  13 4 Отговор
  Вдъхновяващия призив „За Родину! За Сталину!“ е измислен от политическите офицери и го има единствено във филмите за ВСВ. Това го знае всеки, който е чел малко нефалшифицирана история и автентични спомени на ветерани!
 • 44 Стършел

  13 10 Отговор
  Зеленочорапника има шанс да се поучи от Жельо Желев (даваше заплатата си за българските сирачета), но деса-поетеса няма да е съгласна. Няма да има за харчелък по моловете горката!
 • 45 1234

  7 8 Отговор

  До коментар #6 от "Кралските ВВС":

  Кога са били тези бомбардировки? До средата на 1944 г САЩ и Англия търгуват с Германия и доставят метали и др. стоки.

  Коментиран от #48

 • 46 зщото

  6 5 Отговор

  До коментар #41 от "Toto":

  премиерът ( който и да е ), може да си краде, колкото успее да си уреди.
 • 47 Какво изречение само:

  1 5 Отговор
  "Самият Сталин повярва в собствената си непогрешимост, започва да злоупотребява с доверието на партията, да нарушава ленинските принципи и норми на партиен живот, да допуска беззакония". Какви са тези ленински принципи бе, другар.? Ти за масовия убиец Ленин, чел ли си нещо ? А това, че е гей ?Владимир Илич Улянов, наречен Ленин е пети по класация мега-масов убиец на 20-ти век с 4 милиона жертви. Румел (Rummel 1996,8) изчислява, че от 2,2 милиона жертви на политическите убийства през периода 1923-1928, които са заповядани още от Ленин, само 2/3 могат да са извършени от Сталин, а 1/3 от това число са жертви на Ленин. Без тази 1/3 Ленин би бил отговорен „само“ за 3,25 милиона жертви, което веднага би го понижило на шесто място. От всички масови убийци на 20-ти век Ленин е този, чиито действия и дейност са с най-големи последици, а в същото време остава най-прикрит и мистифициран.
 • 48 В.В.П.

  4 0 Отговор

  До коментар #45 от "1234":

  Опел си произвежда в Бохум,,Военни и цивилни камиони ,Обаче е собственост на ГМ..45та го бомбиха ,обаче 5 год по късно,го обезщетяват с 10 млн долара .И пак си работи .Нищо лично ,прост бизнес Германия и сащ са съюзници.Винаги.
 • 49 UYU EU

  7 10 Отговор
  Плевню си даряваше заплатата , Радев не е известен с некво дарение . С Копейкин си мязат ногу :"Дайте да дадем!"
 • 50 UYU EU

  5 6 Отговор
  "За Родину , за Сталину , но отзадека стои СМЕРШ - пъъъъ.......р.
 • 51 Ами

  2 1 Отговор
  Никой няма намерения да вдига никакъв стандарт в Европа или Сащ .Още по малко за периферни кланоолигархични феодални компрадорски режими с уклони по Харвартски и утопии за принадлежащи на някакви семейства по Ротшилдовски и затъпял електорат .Системата направи така ,че с липсата на елит в все пак България достигна 9 млн Сега ще намалеем до 3млн След което до 1,5 млн. СССР да спечели ВСВ поради тази система ,а Сталин изби зъбите на горепосочените ,с което пребивавахме в 70 годишен мир.
 • 52 Славчо Кънчев!! Ти си най голямия

  9 3 Отговор
  Т Ъ П А Н А Р, който е писан нещо, последната седмица!!! Много си прост или пишеш по задание за пари??
 • 53 човек от народа

  2 5 Отговор
  "за СталинА ! " е правилният израз ! оооооо, невежи ! кльо-кльо !
 • 54 свидетел

  6 0 Отговор
  и пак невежо изпълнение - Сталин умира 1953-та !
 • 55 адаша

  4 5 Отговор
  Боко е мафиот и г а д. Руменчо не е мафиот, но и той е г а д.
 • 56 Иванчо

  5 3 Отговор
  Като му гледаш муцуната на селски тарикат и като прочетеш на каква асоциация е председател, защо да не заработи нещо от шкафчето на толупа.
 • 57 Артилерист

  4 1 Отговор
  Трябва много да се рови из драскателния скрап, който афтора изобилно е натрупал тук, за да се открие нещо годно за ползване. На фона на огромния статистически боклук, сметен от къде ли не, питам афтора: Президента Радев сам ли си определя заплатата, за да се нарече алчник? И още: преди да даде за пример немската овчарка Плевнелиев, спала по паркинЗите, защо не посочи как тя е натрупала милиони, преди уличния вагабонтин Борисов да я върже пред президентството?
 • 58 РАДЕВ ВЗИМА ТАЗИ ЗАПЛАТА ЗАЩОТО

  6 0 Отговор
  ТЕЗИ ПРЕДИ НЕГО МИСЛЕХА ЧЕ ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕ СА ВИНАГИ ТЪПАЦИ ОТ ГЕРБ ! СЪС ЗДРАВЕ СЕГА НЕКА СИ Я ЗИМА И ШАПКА НА ТОЯГА ...... БЕСЕН Е ПЛЕВЕЛА , БЕСНИ СА И ЦЕЦА БОЙКО ЦЕЦО И БЕЗБРОЙ ОЩЕ БОКЛУЦИ ПОКРАЙ ТЯХ !
 • 59 фбр

  3 0 Отговор
  Типичен герБеристки КРЕТЕН!!!
 • 60 Марков

  3 0 Отговор

  До коментар #5 от "Българин":

  Може да се спори кои от украинците са бежанци, всички ли са и т.н. Тук пристигат и цели семейства с лъскави коли и сериозни валутни наличности. И мъже, които уж не могат да напускат страната. А как я напускат: изпратени ли са или са платили подкуп. Според мен се използва ситуацията за облекчено емигриране в приемащата страна, с много екстри за украинците. Щом ги водят бежанци, трябва да протичат по правилата като регистрация, контрол за спазване на българско законодателство и отчетност. Да сте чули сирийските бежанци да настаняват в хотели по морето, да имат облекчени и безплатни банкови и медицински услуги? Да стискаме зъби и палци тази военна операция да свърши и да няма полско продължение, защото ще последва натовско продължение и т н.
 • 61 Hoho Boho

  5 0 Отговор
  Много долнопробна статия.
 • 62 Митьо

  3 0 Отговор
  Президента не си определя заплатата. Народното събрание е за такива е. Да си вържат заплатата с минималната, а на със средната, и не повече от три минимални заплати. Без безотчетни и представителни пари. След това по веригата ще се корегират и заплатите на останалите бюджетни хрантутници.
 • 63 Ил-2

  2 0 Отговор

  До коментар #6 от "Кралските ВВС":

  То пък една промишленост в центъра на Дрезден
  Да не говорим какъв ориентир са имали за бомбата в Хирошима
 • 64 Българка

  1 3 Отговор
  Гора от коментари на хора НЕ прочели статията. Да, "висока летва" е за 80% -те, но как никой не коментира числата, а те не лъжат. Ще ви го преведа г-да 89%-ви, фатмака получава нереално високо възнаграждение за нищоправене.
 • 65 Емо

  2 1 Отговор
  Корупцията е в 12-годишното мутренско борисово управление. Европрокуратурата ще си свърши работата.
 • 66 Факт

  1 0 Отговор
  Щом Радев е такъв, какъв ли е Борисов!?
 • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 68 Шаран БГ

  1 0 Отговор
  Сигурно всичко е точно така, както е написано от най-големия борец срещу корупцията в РБ. Тези възнаграждения за Президент, че и за цялата партийна пасмина у нас, не съм я гласувал и определил аз. Това си го определят партийните избраници в Партийното събрание. Само те се крият под името "народно" – всичко друго стана "национално". Майтап бе Уили !!
  И мисля, че не възнаграждението на Президентина е толкова страшно. Огромни са разходите за всичките президентски съветници, чиновници дори шофьори и работници по подръжката.
  За " въшката" РБ цялото президенство с обслужващия персонал е излишна държавна структура лапаща парите на данъкоплатеца !!!