Last news in Fakti

28 Април, 2024 13:58 7 918 82

Биволъ: Лена Бориславова "чисти" Кирил Петков за министър с фалшиви документи и подписи

 • лена бориславова-
 • кирил петков-
 • документи-
 • фалшификации

На 10-ти май Радев издава Указа за назначаването на Петков, а на 12-ти той официално встъпва в длъжност.

Биволъ: Лена Бориславова "чисти" Кирил Петков за министър с фалшиви документи и подписи - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Кирил Петков е станал служебен министър на икономиката с цената на фалшифицирани документи и фактическа измама, представени на Агенцията по вписванията. Неверните обстоятелства са били нужни, за да се изчисти от всякакъв вид конфликт на интереси.

Истиността на изнесените факти бе потвърдена и от журналиста от BIRD Атанас Чобанов: "Като един от основателите на сдружението "Да запазим Корал" и след проверка на документите мога да потвърдя на 100% изнесената информация от колегите от "Биволъ".

Фалшификацията е включвала поредица от недействителни и неистински документи, изготвени и легализирани от адвокат Лена Бориславова. Целта е била да бъдат въведени в заблуждение държавните институции, че Кирил Петков Петков няма никакакво противоречие със законите, за да бъде назначен за Министър на икономиката през 2021 г.

Още в края на месец април 2021 г. Петков е знаел, че ще бъде назначен на поста министър на икономиката в служебното правителство на Президента Румен Радев.

За целта е трябвало да представи документ, че е български гражданин, според Конституцията. Освен това е длъжен да напусне всички дружества, в управлението на които фигурира. Казусът с канадското гражданство и недекларирането му, вече беше квалифицирано като противоконституционно от Конституционния съд. Петков обаче не понесе никаква санкция за нарушаването на Българската Конституция, въпреки че е лично отговорен за това. Паралелно се оказва, че съществуват достатъчно основания за нарушени редица други закони, включително Наказателния кодекс, за да бъде все пак назначен Кирил Петков за министър на икономиката.

Изчистване от конфликт на интереси чрез измама

Освен в частния бизнес към момента на екстреното си влизане в политиката Петков е бил и член на УС на неправителствената организация „Да запазим Корал“. Организацията е известна с активната си гражданска позиция не само за запазването на морския бряг, но и по всякакви природозащитни каузи. „Да запазим Корал“ е всъщност единствената обществена структура, която до известна степен е легитимирала Кирил Петков като опозиционер на управлението на ГЕРБ, Борисов и корупционното статукво през последните години. В нейното ръководство освен Кирил е участвал и баща му Петко Петков. Последното е било пречка, според изискванията на Закона за администрацията.

В чл.19, ал.7, т.3 ясно се указва, че:

„Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите и т.н. не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.“

Кирил обаче е държал да не загуби влиянието си в този авторитетен граждански клуб, защото благодарение на него е станал разпознаваем като автентичен борец за „промяна“, а не спуснат парашутист в българския обществено-политически живот от далечна Канада, какъвто всъщност е бил. Излизането му от Управителния съвет на „Корал“ е трябвало да стане по същия начин, по който „излиза“ от всичките си фирми в частния бизнес, т.е. да повери всичко в ръцете на изключително близък и доверен човек, чрез когото да запази своето влияние. Разликата е, че при прехвърляне на свои фирми, всичко зависи от него, а в обществената структура има дълга и групова законова процедура.

Освен това не е сигурно, че колективната воля ще се съобрази с личните амбиции да постави на свое място протеже, което е дясната му ръка в повечето фирми, без дори да членува в Сдружението “Да запазим Корал“.

Адвокат или фалшификатор?

Кирил Петков е бил „освободен“ от длъжността си на управител в сдружението за защита на Корал, но с цената на фалшифицирано пълномощно, фалшиви документи, протоколи и подписи на другите членове от сдружението.

Неистинските документи са били входирани в Агенцията по вписванията не от друг, а от персонално от адвокат Лена Бориславова, с нейния квалифициран електронен подпис (КЕП)!

Измамата е осъществена след реалното встъпване в длъжност на Министър Кирил Петков през 12.05.2021 г. На следващия ден рано сутринта е започнала акцията по “изчистването” му.

За невъзможно кратък срок още на 14-ти Петков се сдобива с „изчистена“ справка, че е напуснал УС на Сдружението за Корал и няма никакви други участия в противоречие със Закона. На това основание и той подава Декларация за липса на конфликт на интереси пред КПКОНПИ, за да може да бъде назначен своевременно за министър.

Фалшифицираните документи „провеждат“ цялата процедура по замяната на Кирил Петков с негов приближен, без въобще нещо от документираните действия да са се случили фактически. Схемата се развива в началото на май 2021 г. – по точно на 13 и 14 май, но в различен порядък са изготвени фалшивите документи със задна дата. За да стане ясно точно как са действали фалшификаторите ще се опитаме да подредим нещата хронологично, както са се случили, а не както са представени в неверните документи.

Хронология на измамата срещу министерско кресло

В началото на м. май 2021 г. Кирил Петков се готви спешно да стане министър на икономиката в служебното правителство на Румен Радев. За целта трябва да напусне всички дружества, в които фигурира.

На 10-ти май Радев издава Указа за назначаването на Петков, а на 12-ти той официално встъпва в длъжност. Но вместо да бъде спазен Закона, е използван напълно престъпен начин за заблуда на държавните институции.

На 13-ти май в 1:39 часа след полунощ, Лена Бориславова си изготвя фалшиво пълномощно с което може да се разпорежда напълно с гражданското сдружение „Да запазим Корал“ и подписва това пълномощно с фалшив подпис на Председателя на сдружението, Атанас Русев. Подписът на пълномощното не е саморъчно положен, а е изкопиран 1:1 от официални документи на сдружението, в случая спесимен на подписа на управителя на сдружението.

Фалшиво пълномощно на името на Лена Здравкова Бориславова да се разпорежда с делата на Сдружението “Да запазим Корал”. Подписът на Председателя е копиран и наложен електронно на документа.

В същия тъмен нощен час са изготвени още серия неистински документи:

Протокол от Общо събрание на Дружеството на 06 май 2021 г., с една единствена точка в дневния ред, освобождаването на Кирил Петков от Управителния съвет на Сдружението. На негово място в Управителния съвет влиза никому неизвестният в Сдружението Мартин Драгулев, който унаследява целия бизнес на Кирил Петков. Драгулев е или управител, или в борда на директорите във всичките фирми на Петков.

Не е трудно да се предположи, че е особено доверено лице на бившия Премиер и Лидер на ПП. На Протокола от Общото събрание също е поставен фалшифицирания подпис на председателя Атанас Русев. Тук подписа е изкопиран от старо пълномощно, издадено през 2019 г. Документът е подписан и от самият Мартин Драгулев, неизвестно защо и как. Протоколът е съставен на 13.05.2021 г. в 1:16 часа през нощта и завършен в 1.43 мин.

В Протокола от ОС на Сдружението с подписите на Председателя и Мартин Драгулев подписът на Русев е прекопиран отново и наложен както в другите документи

Същият Драгулев не може да бъде избран за член на УС на Корал на мястото на Петков законно, тъй като въобще не е и не е бил никога член на Сдружението. Такава смяна погазва напълно и Устава на дружеството.

Фирмите и участията на Кирил Петков във всякакви дружества са прехвърлени на Мартин Драгулев, след като той влиза във властта

Протокол, относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“. Той е с дата 21.04.2021 г., подписан от Кирил Петков. Там стои ифалшифицираният подпис на Атанас Русев. (Копиран от спесимена на подпис на управителя на Сдружението). Документът е съставен на 13.05.2021 г, в 1:36 часа през нощта.

Фалшив Протокол за взето решение за разлепване на покана за свикване на Общо събрание с подписа на Кирил Петков и отново копирания от едно и също място и наложен подпис на Председателя Русев

Списък на всички членове на всички членове на сдружение с нестопанска цел”Да запазим Корал”, към 06 май 2021 год. Този документ е отново с копирания фалшив подпис на Председателя Русев. Съставен е в 1:43 мин.

Приложен Списък на членовете на “Да запазим Корал” към 06.05.2021 г. Отново с фалшивия подпис на Председателя

Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦза истинността на гореописаните документи от името на Атанас Русев. На нея също е поставен фалшифицирания подпис на Атанас Русев. Документът е с дата 13.05.2021 г. съставен в 1:41 часа през нощта. Две минути след съставянето на фалшивото пълномощно на Лена Бориславова.

Фалшифицираният подпис на Атанас Русев е един и същ и в двата документа и си личи, че е сканиран, а не саморъчно положен. Дори си личи квадратчето, с което софтуерно е отрязан само подписът. Декларацията гласи: „декларирам истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, касаещи Сдружението.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.“

Тук самият фалшификатор е дефинирал точно едно от престъпленията от общ характер, които се преследват при подобно действие, но цинично го е приписал другиму. В случая на нищо не подозиращия председател на Сдружението за „Корал“.

Указания за нередности и още фалшиви документи

Още същия ден сутринта неистинските документи са били сканирани и внесени в Агенцията по вписванията с електронния подпис на адвокат Лена Бориславова. От там на следващия ден в 8:40 сутринта, връщат писмо с Указания по заявление вх. No 20210513015554/13.05.2021г. на адвокат Лена Здравкова Бориславова за допускане вписване промяната в органа на управление на Сдружение „Да запазим Корал“.

Указанията (№ 20210513015554/14.05.2021г.) гласят:

„Да се представи към заявление рег.No 20210513015554 от 13.05.2021 г. – :
– протокол от заседание на УС за свикване на ОС на членовете на сдружението .

– списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците;

– актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия; Представеният списък на членовете на сдружението е към датата на провеждане на ОС.“

Указания пт АВ, издадени веднага след депозирането на фалшивите документи за “подмяната” на Кирил Петков в УС на Корал

Още на 14-ти около обед, в рамките на около 3 часа са изготвени екстрено от Бориславова и трите нови фалшиви документи със задна дата:

Протокол от заседание на УС и взето решение на него за смяната на Кирил Петков с Драгулев и свикване на Общо събрание. в документа фигурират имената на самия Кирил Петков и на баща му Петко, също член на Управителния съвет на Сдружение “Да запазим Корал”.

Списък с подписите на членовете на Сдружението, „участвали“ в Общото събрание на 06.05.2021 г. От „подписаните“ 10 члена на Общото събрание, поне 9 подписа са фалшифицирани, а единия – на депутатката от ПП-ДБ Мирослава Петрова е под съмнение, защото единствено тя самата може да си го оспори. Едно е сигурно обаче, че подобно Общо събрание НИКОГА не се е провеждало, както никога не се е провеждало и заседание на УС на Сдружението, на което е взето въпросното Решение за провеждане на Общо събрание и т.н

За да обобщим – цялата процедура по заличаването и подмяната на Кирил Петков с верния му партньор Мартин Драгулев е една грандиозна измама, реализирана от Лена Бориславова и извършена със съучастие или неволно съдействие на служители в Агенцията по вписванията на Р. България.

Чисто и Просто

Очевидно резултатът е настъпил в нужния порядък, защото на 14.06.2021 г. Кирил Петков подава Декларация пред КПКОНПИ, според изискванията на Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията. В декларацията си новоназначеният Министър на икономиката заявява официално, че към момента на встъпването си в длъжност на високия властови държавен пост не е бил член на управление или контрол на дружества, или юридически лица с нестопанска цел /каквото е случая със Сдружението за „Корал“/. Последното обстоятелство е практически въвеждане в заблуждение както на КПКОНПИ, така и на Министерски съвет, чийто член е Петков, тъй като той реално и според законите на Република България не е напускал или излизал легално от Управителния съвет на това дружество.

ДАНС, Прокуратура, МВР и … още нещо?

За основателни съмнения за извършени престъпления по няколко члена на Наказателния кодекс на Р. България е сезирана ДАНС през м. юни 2023 г. Незабавно е извършена проверка и през м. юли 2023 г., материалите са изпратени в Софийска градска прокуратура! От там през м. август попадат в Софийската районна прокуратура и в началото на м. септември 2023 г. е образувано досъдебно производство в МВР. Случаят е даден на разследващ полицай в 5-то РПУ към СДВР София. Случаят е заведен като Досъдебно производство № 5275/2023 г. , а по описа на Софийска Районна Прокуратура е 38008/2023 г.

Започва разследване по което до този момент за 8 месеца за събрани доказателства и са разпитани над 15 свидетеля. Изведнъж без никакви обяснения СРП изземва обратно делото и го праща за разследване на ……. Бургаската Районна Прокуратура. Не е ясно по какви мотиви и какво въобще се работи по това скандално дело, което засяга неопровержими доказателства за груби престъпления влизащи в разпоредбите за документна измама, длъжностно престъпление, нарушение на Закона за администрацията, Закона за адвокатурата, възможно съучастие на служители или съдии по вписванията и най-общо с една дума #КОРУПЦИЯ.

Тук отговорността е не само на съставителите на фалшификациите, а и на лицето, което съзнателно се ползва от резултата на подобно престъпление. Значението на криминалния акт, ако все пак бъде установен по съответния ред от Прокуратурата е огромно, защото става дума за лица, които са участвали и участват във висшето ръководство на Българската държава и вземат съдбоносни решения за нейната съдба.

Няма как да не бъдат споменати основателни съмнения за нарочно протакане на разследването и бездействие на прокуратурата. Зависимостта на тази институция от политическите интереси и #Сглобки е международно известна лоша слава.

Подобно дело “на трупчета” е чудесен аргумент за политически шантаж и държане в зависимост на цялата структура на ППДБ, чрез поставените в неудобно положение водещи политически лидери и възможността те да бъдат подложени на шантаж. Водени сме изцяло от своята журналистическа мисия да разкриваме истината, такава каквато е и да я представяме на обществото, защото то има право да знае скритите и тъмни страни на политиците, които вземат важните решения, засягащи бъдещето на нацията.

“Биволъ” изпрати въпроси до пресцентъра на “Продължаваме промяната” и до пресаташето на политическата формация Найо Тицин. Въпросът към Кирил Петков гласи: “Подписвал ли сте се под Протокол от 20.04.21 г. за разлепяне на покани за свикване на Общо събрание на Сдружение “Да запазим Корал”, на което сте бил сменен с Мартин Драгулев?”. Въпрос към Лена Бориславова пък е “Получавала ли сте официално пълномощно от Председателя на Сдружение “Да запазим Корал” Атанас Русев да го представлява?”.

Найо Тицин отговори, че “днес лидерите пътуват в страната по срещи”. “Сами разбирате, че отговорите на толкова конкретни въпроси изисква време за проверка”, обясни пиарът на “Промяната” пред “Биволъ”.

Медията се ангажира да публикува отговорите на Кирил Петков и Лена Бориславова, когато такива бъдат получени.

Очаквайте подробности за Технологията и съучастниците на фалшификацията

Източник: Биволъ


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 50 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 петко

  86 15 Отговор
  Киро й се отплати с парапет
 • 2 Помии

  49 42 Отговор
  и смрад се хвърлят от всички посоки !

  Коментиран от #77

 • 3 Измамници на кристали

  114 21 Отговор
  Аве има ли още някой да не е разбрал, какви измамници и мошеници са тия от Партия Пудел (ПП)?
  За тия боклyци ли пак, ще гласувате??

  Коментиран от #16, #25

 • 4 Град Симитли

  22 13 Отговор
  Вие пияното си Митре от "Фтиче" първо изчистете!
 • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 6 кажете и другото

  91 16 Отговор
  Лена Бориславова с 36 000 лева майчинство? Най голямото вземано в България . Най-скъпоплатената майка в държавата е Лена Бориславова.
  С какво е допринесла за държавата и какви доходи е формирала.

  Коментиран от #46

 • 7 Българин

  53 15 Отговор
  Кой знае какви записи на кристални оргии от министерският съвет има другаря борисоф?
 • 8 за парапета

  49 12 Отговор
  Малко са и ,трябва да са в евро не в левчета !Тя построи и много добре управяла България че да видиш някакви 36000 лв?Ами дайте и всички детски и другите да духаме супата ,защо толкова малко и давате?
 • 9 ха ха

  55 18 Отговор
  За мен си беше измамник само заради гражданството. Всеки почтен българин с двойно гражданство, когато получи предложение за държавна работа, първо ще попита за двойното си гражданство. На всички е ясно, че Киро излъга без да му мигне окото като максудски възрожденец... Работата е там, че резидентът е знаел кого назначава. Вероятно, служебното правителство е било компромис между две сили/посолства за да утихнат страстите до изборите и да има време да се премерят силите. Здравите сили на Мая, Корнелия и Коце се провалиха на два пъти. ИТН не успя да запази баланса и ПП изплува... Не е изключено и да е на крилата на машинките. Все пак Баце трябваше да компенсира някак Давос след назначаването на Радев. Нали никой не вярва, че Баце е избрал неизбираемата Цачева случайно? Вероятно е бил в много неудобна поза, когато е взимал решението... Все пак патокът се бавеше и май е имало мъртво вълнение от изток...
 • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Ехехехехе

  31 13 Отговор
  Оня му прибраха пистолетите и се сети че трябва да пише каквото му кажат
  Чудно ми е какво сдружение е Корал Морал за да има фактическо отношение към управлението на държавата

  Коментиран от #52

 • 13 пропаганда

  18 58 Отговор
  Проруски сили са се активирали. И Биволът се присъединява в пропаганда и помия.

  Коментиран от #15, #24

 • 14 Ухааа

  23 18 Отговор
  Чета ги тия всички тн "документи" и те излиза че всичките са дигитални..чудно ми е каква фактическа стойност имат изобщо и защо ме занимават с глупости
  По същия начин както Лена Бориславова ги е "подправила" така може да е всеки останал заинтересован

  Коментиран от #42

 • 15 Реалист1

  14 32 Отговор

  До коментар #13 от "пропаганда":

  Според мен Бивол са били скрита лимонка на ГЕРБ и ДПС и от време на време ги активират.
 • 16 а не бе

  17 16 Отговор

  До коментар #3 от "Измамници на кристали":

  ще гласуваме за Бойко крадеца на коли.

  Коментиран от #23, #78

 • 17 Хххххххх

  27 18 Отговор
  Това е аферата на 21 век не е излезнал от сдружение Корал, как може, ужас ,долу Кирчо. А ми говорят за милиарди от Барселона , КТБ, Турски поток и т.н. Това което е извършил Кирчо е най голямото престъпление за което съм чувал. Ченгетата и прокуратурата забавят ,но бе прощават на такива като Кирчо, за милиарди няма закон, но за кокошката Корал няма прошка. Браво на ДАНС.

  Коментиран от #26, #29

 • 18 Град Козлодуй

  15 3 Отговор
  Хора Мислете
 • 19 хихи

  18 6 Отговор
  Киро за Цветница щял да е в Дупница

  а за Великден в Сливница със семеството
 • 20 Тома

  23 7 Отговор
  Бай Ставрев ги наблюдава тези двамата и ще скочи на парапета защото е по красив от Лена
 • 21 Правда

  7 32 Отговор
  "Бивол" са на козяшката хранилка. Плюят по Киро, щото не им се подчинява. За това и не стана "ротацията"!
 • 22 Фактъ

  9 16 Отговор
  От Биволъ нищо не произлиза . Аз никога не съм им вярвал .
 • 23 Хи хи

  11 6 Отговор

  До коментар #16 от "а не бе":

  Хи, хи , дай доказателства , " умнии" ! Сега разкажи за Барцелона , Мата Хари , гръцкия остров, нататък избройте ги Вие ! ПЛОСКО !
 • 24 име

  30 10 Отговор

  До коментар #13 от "пропаганда":

  Много плоско и елементарно. Когато бивoл или бъpд оповестят някакво разследване за далавери с руски фирми, тогава са добри. Но ако изкарват кирливите ризи на промянкаджиите, автоматично стават руски агенти! Помолете да ви назначат в посолството поне едни с мозъчна дейност, да ви казва кое може да мине за лъжа, и кое си е откровена тъпня, на която няма кой да су върже!
 • 25 Боярышник

  11 22 Отговор

  До коментар #3 от "Измамници на кристали":

  Що тиквата и шкембето ли да избера ?
  Кирчо го каза, на хартия се подписват, но стане ли дума за смяна на регулатори т е да. се действа на терен,веднага Лили и тиквата дърпат ръчната, не пускат кокала.
  Ще гласувам за тях, взеха си поука ,а и няма да подкрепям наглите И Така Натстък,както и ОПГ ЗАГРАБВАНЕ.
  Ще гласувам за образовани хора, никога повече имплентиране на мути в парламента.
 • 26 1551

  11 1 Отговор

  До коментар #17 от "Хххххххх":

  Ти изобщо знаеш ли калво е конфликт на интереси бе умния?
 • 27 Демократ

  10 8 Отговор
  Това е поредното доказателство, че България се управлява от задкулисна ДС-КГБ мафия и никой не влиза в политиката честно. Затова сме затънали в блатото на мошениците и магнитските корупционери и хората не вярват вече на никой. Лъжци и крадци ни управляват и когато народът излезе на спонтанен протест веднага мафията се намесва. Докато не се приеме избирателен закон за честни избори парламентът ще е нечестен и т.н. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ! Комунистическата мафия не пуска парите,властта и контрола над всичко!

  Коментиран от #59

 • 28 Факти

  12 32 Отговор
  Това ли са греховете на Кирил Петков? Че извършил всички действия по отказване от канадското гражданство, върнал канадския паспорт, а те още не били обработили искането му и не били потвърдили неизбежното. Че излязал от "Да запазим Корал" на следващия ден след като станал министър? Мафията краде народа от десетилетия и хвърля помия по човека, който се опитва да спаси България.

  Коментиран от #32

 • 29 име

  5 9 Отговор

  До коментар #17 от "Хххххххх":

  Опасността от подобни нарушения са ти смелилили и написали в края на стаията: тези неща се ползват за влияние върху политиците. Затова шиши беше премиер 9 месеца, затова нищо не казаха 9 месеца за калин стоянов и местните избори 2023г. затова грасуват каквото им каге ОПГ ГРОБ-ДПС. Същото важи и за далаверата на асанчо и лорер с онази мадама с винетките, на която случайно продали сграда за над 4к евро, а преди това им я продали да няма и 700евро на кадрат.
 • 30 Ром-джендър

  11 4 Отговор
  Оня дето е паднал от коня, да дойде и да обясни сега, как няма нищо лошо в това.
 • 31 Мда

  20 7 Отговор
  Интересното не друго, а кой стои зад Бориславова?
  Фалшификациите и краткото време, за което са извършени показват, че е разполагала с късно придобита информация. Като верен агент (чий?), Бориславова е действала бързо и инстинктивно, но неподготвеността и (необработени подписи/печати) я разобличава.
  Та, ще я видим ли с присъда 20г в затвора? Това е измама в особени размери и абсолютно, безусловно, анти-държавна.
  В момента, ДАНС трябваше да им бръкне де що дупка имат и да покаже, че съществува и работи реално.
  Какво МВР, какъв съд........на 112 ли да звъннем, пожарната ли ни трябва.....
  Колко по-явно събитие, трябва да се случи, за да откриеш чужд агент? Ам, да, щом е в парламента не бива, все едно е Айнщайн сред туземци.

  Коментиран от #44

 • 32 име

  9 4 Отговор

  До коментар #28 от "Факти":

  Я дай пример как се опитва да ни спаси? Посочи едно нещо!
 • 33 Витамин

  8 21 Отговор
  РЕВЕТЕ, ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА, ПЛАЧЕТЕ ЗА ТИКВАТА И ЗЕЛЕН ЧОРАП, ВЕРОЯТНО И ШИШИ ДА ВИ ПУСНЕ НЯКОЛКО КОПЕЙКИ.МНОГО СЕ ЗАБАВИХТЕ С ТОВА АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ НА МВР,ДАНС,НСС И СЪДЕБНАТА КОРУМПИРАНА КЛИКА.

  Коментиран от #39

 • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 35 хихи

  6 12 Отговор
  Да отадем с минута мълчание почит на президента, който ни ги натресе безплатно или за пари?
 • 36 Правда

  11 7 Отговор
  Целата правда е, че от Козяк използваха кирчу, да вкарат в правия път боцата. Сега, след като боце е готов на всичко и изпълнява всяка прищявка на козяците, киро става ненужен.
 • 37 джаба

  4 6 Отговор
  ДА ПАПКАТ ПАПУРА И ДВАМАТА
 • 38 Име

  6 2 Отговор
  Всичко сигурно е така. Но въпросът е какво свързва в една Демократична върхушка точно с плаж Корал! Това е само един от десетки унищожени плажове!
 • 39 Мда

  13 6 Отговор

  До коментар #33 от "Витамин":

  Гледай сега, тиквата никой го недолюбва, ама тия ПП-ДБераси два камъка един върху друг не положиха. Ще ме извиняваш, ама си ограничен!
 • 40 Охобохо

  10 5 Отговор
  Канадски атлантици.Гмеж.
 • 41 Чуторан

  16 5 Отговор
  Тези са завършени измамници. В България няма ли МВР, съд, прокуратура за всичи, които през последните 35 години съсипаха народ, държава, млади, стари, природа? Справедливост - никаква. Ето затова мразим политиците. Огромна бездна между тях и нас, която се разширява все повече и повече.
 • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 43 евалата чалгопитеци

  7 5 Отговор
  Как е промяната? Дебелеете ли
 • 44 Българка

  7 15 Отговор

  До коментар #31 от "Мда":

  И как точно учатието в гражданско НПО за защита на Корал прави Петков участник в антидържавна дейност? Та той няма НИКАКВА МАТЕРИАЛНА ИЗГОДА, ОЩЕ ПО-МАЛКО МОЖЕ ДА СЕ НАМЕКВА ДОРИ ЗА КОРУПЦИЯ.КОРУПЦИТЯ Е ПРИ СТРОИТЕЛНАТА МАФИЯ, КОЯТО Е В КОЛОБОРАЦИЯ С ВЛАСТТА. ЗАЩИТАТА НА ЧЕРНОМОРИЕТО И ПРИРОДАТА НИ НЕ НОСЯТ ПАРИ

  Коментиран от #55

 • 45 Край

  6 4 Отговор
  Няма адвокат, който да не му се е налагало да разпише клиентите си... Нито един. Нашата книжна държава изисква безброй бумаги за какво ли не. Специално търговския регистър иска даже декларация, че декларациите са ти верни ... Знаете ли че българската държава не е регламентирала какво е това подписа - познайте - това не са драсканиците които драскате. Българската държава не е регламентирала какво са печатите дето разнасяте и гордо ги праскате по всякакви бумаги ... Киро че е Просто е ясно но това са най-малките гряхчета. Пеевски да ги коментира е меко казано брутална наглост.

  Коментиран от #53

 • 46 Край

  7 3 Отговор

  До коментар #6 от "кажете и другото":

  Мамин златен. Ти да знаеш на Бойко и на Шиши /Дембел коалиция/ "бащинските" колко стотици милиони са - ще паднеш от коня.
 • 47 Факт

  5 8 Отговор
  Тия от Бърд ги "хванаха" с онази постановка с пистолета и сега май се откупуват. Дори да има някаква истина не може да се сравнят милиардите откраднати от Банкята и Шиши с процедура за излизане от някакво НПО за плажа Корал, не може да се сравнява националното предателство на тия двамата шоп. ари с къмпингарската дружина.
 • 48 Файърфлай

  9 2 Отговор
  Обръщам се към по-младите читатели,тези под 40 години.Бъдещето е ваше,можете да критикувате всеки и всичко.Но разберете едно-това,което става и винаги е ставало не е борба за или против ЕАЦ,Шенген,Русия,Америка и т.н. и т.н.Борбата е между Господари и Роби.И аз 50 годишния не желая да съм роб на тия две палета от снимката.
 • 49 Право на мнение!

  3 15 Отговор
  Стига сте клепали човека! Не ви ли омръзна?! Кирил Петков е ерудиран човек и сред отличниците на Харвард , а влизането в Харвард е изключително трудно и малцина са тези, които стават възпитаници на един от най-престижните университети в света! Кирил Петков е бил подал нотариално заверен отказ от канадското си гражданство, било е само въпрос на време и просто административна формалност да му го вземат, няма случай на отказ за това, че не искаш да си повече гражданин на дадена държава! Докога ще ги тиражирате тези глупости?! Истината е някъде по средата! Затова не беше санкциониран. Ако не беше подал отказа си от канадското гражданство, тогава щеше да е нарушение, но той вече го беше подал!

  Коментиран от #56, #58

 • 50 Мнение

  2 12 Отговор
  Нямате Нищо срещу Кирил Петков и се чудете как да манипулирате хората с изсмукани от пръстите келяви уж "нарушения"! Пълни интиги и постановки си измисляте срещу Кирил! Той е просто като пролетна роса пред Мутрата Борисов и Корупционера Пеевски, санкциониран по Магнитски от правителствата на велики държави като Америка и Великобритания!
 • 51 Документна измама

  11 3 Отговор
  Ленчето това е специализирала в Харвард ,как да фалшифицира подписи и документи, но пък публично била дошла да се бори с корупцията и схемите.Просто й е трябвало диплома !Но дава изключително лош пример на млади и образовани хора , деморализиращ,защото болшинството от тях са свестни .Въпреки, че никой не я упълномощил тя се упълномощава сама чрез фалшификация.Реалния управител на НПО - то вече обясни,че неговия и на всички членове подписите са фалшифицирани.Нито е имало общо събрание ,нито нищо.
 • 52 Неостър ли си или платен?

  11 2 Отговор

  До коментар #12 от "Ехехехехе":

  Става въпрос НЕ какво сдружение е Корал Морал, а за груби престъпления като КОРУПЦИЯ, фалшификации, документна измама, длъжностно престъпление, нарушение на Законите за администрацията и за адвокатурата от твоите любими Киро П. и Лена Мустака!
 • 53 Мънмънмън

  10 1 Отговор

  До коментар #45 от "Край":

  Престъпници сте! Всички от ППДБ!!!
 • 54 Путин е виноен

  6 1 Отговор
  ХАХАХАХАХАХ
 • 55 Мда

  9 1 Отговор

  До коментар #44 от "Българка":

  Той, простото, кирия от участието си в Корал може и да няма, но ми кажете защо Лена го бута толкова експресно, с фалшификати. Може би е невярно, направо си е паранормално да бутнеш няколко подписа, за да направиш някого министър. А за корупция и агентура, не може и да се мисли.
 • 56 Заблуждаваш се

  11 1 Отговор

  До коментар #49 от "Право на мнение!":

  Е това е проблема ,че в Харвард се влиза трудно ,но нашите "харвардци" проглушиха ушите с образованието си защото българина се лови на дипломи.За Лена е ясно ,че има специализация по право което в случая е жалко ,за Кирил и Асен не е сигурно с дипломите.Търсиха официални данни и само за Асен се откри , че има 2 г. подготвителни курсове и след това е работил като секретар на професор.За Кирил - нищо.Реално тези хора унищожиха реномето на Харвард за в бъдеще.И бяха използвани от задкулисието и олигарсите за техни и за лични цели.Както писаха и във вестника на Харвард ,че за тях е странно че името Харвард се използва като тръмплин в управлението на държава ,все едно споменавайки Харвард означава, че знаеш всичко ,без да имаш опит и квалификация.
 • 57 дядото

  8 1 Отговор
  боклучива работа,но българска.пък и отговорности няма понесат-нито пред обществото,нито пред закона.щом зад тях стоят интересите на козяк,ние ще го ду хаме
 • 58 Файърфлай

  16 1 Отговор

  До коментар #49 от "Право на мнение!":

  Умен,ерудиран,високо образован (УЕВО)-силно,много силно се съмнявам.Ако беше УЕВО щеше да си седи в Канада,да си развие бизнес и да преуспява.А той се връща в БГ и се втурва в политиката с измама.Това,че е УЕВО го разправяй на първолаците,не нам,не нам.
 • 59 Нали точно таткото на Киро П.

  14 2 Отговор

  До коментар #27 от "Демократ":

  Бай Петко е бил агент на ДС! Козяче след алабала с машинките да говори за честни избори е наглост!
  Комунистическата мафия не пуска парите,властта и контрола над всичко!
 • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 61 Вай

  6 0 Отговор
  Фактите,НАЛИЦЕ!Но трябват и ДЕЙСТВИЯ.
 • 62 Баце ЕООД

  4 0 Отговор
  А ся представете си на митниците какво става..
 • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 75 Тези от

  1 4 Отговор
  бивол удариха дъното!

  Коментиран от #79

 • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 77 Като ПП и ДБ

  3 0 Отговор

  До коментар #2 от "Помии":

  за забъркали помия и смрад, какво друго да се размята?
 • 78 хвани единия, блъсни другия,

  3 0 Отговор

  До коментар #16 от "а не бе":

  всички са шарлатани, само предметът на дейност (формите на конкретни прояви) са различни. Те затова се и РАЗБРАХА в сглобката.
  И това, че виждаш престъпната дейност на единия, не значи, че другият не е подобен или същия.
 • 79 разбирам, на тебе

  3 0 Отговор

  До коментар #75 от "Тези от":

  Бивол ти е виновен, а не тези, които провалят държавата. Дойдоха неизвестни, невежи, нечестни и решиха, че държавата е тяхна с помощта на посолствоТО и ке-не-ф мър-тъ-в.
 • 80 Абе това грозно гардже

  4 0 Отговор
  ,кой си е минал?!Някой прошлек е закъсал и си суркъли ...Въй,въй
 • 81 хихи

  1 0 Отговор
  а пък аз чух че за уйкенда Киро и Лена били в Дупница, но минали е през Сливница...
 • 82 ТАЯ МЪРЛА КАТО АДВОКАТ ЩЕ УМРЕ ОТ ГЛАД

  2 0 Отговор
  С ТОЯ ПАРАПЕТ И ТЕЯ ЗАПИСИ СТАВА САМО ЗА ПО МАГИСТРАЛИТЕ !