9 39047

Учен за 5G мрежата: Ще управляваме роботи и коли в реално време

 • 5g-
 • електромагнитни лъчения-
 • мобилна мрежа-
 • телекомуникации-
 • петър апостолов

Вредното влияние на електромагнитните лъчения се определя от типологията на кожата ни

Учен за 5G мрежата: Ще управляваме роботи и коли в реално време - 1
Снимка: Shutterstock

Технологията от пето поколение 5G, която мнозина очакват с нетърпение да бъде въведена, вече чука на вратите ни. У нас вече се проведе и първият разговор през 5G мобилна мрежа. Демонстрацията беше част от серия практически тестове на телекомуникационна компания. Въвеждането на технологията е съпроводено с много въпроси, а и с някои спекулации, които набират популярност в социалните мрежи. По тази причина потърсихме отговори от науката.

Ето какво обясни за ФАКТИ доц. Петър Апостолов:

Какво представлява 5G мрежата? Как да си я представим ние неспециалистите?

През последните десетилетия лавинообразно нараснаха изискванията към обема на информацията, която се предава с мобилни комуникации. От една страна, нараства броят на потребителите на мобилни услуги, а от друга е подобряването на качеството и вида на услугите.

В комуникационната техника скоростта на предаване на информацията (обемът информация за единица време) е пряко свързана с честотата, на която работят мобилните устройства. Колкото е по-висока честотата, толкова е по-голяма скоростта.

Мобилните комуникации от второ поколение (2G) дават възможност за провеждане на телефонни разговори между мобилни абонати, кратки текстови съобщения SMS, съобщения с някаква картинка и мултимедийни съобщения MMS. 2G мрежата работи на честоти около 900 MHz и 1800 MHz.

3G мрежата работи на по-високата честота, като са въведени нови технически решения, които позволяват да се осъществяват видео разговори.

В момента се използва мобилна мрежа от четвърто поколение - 4G. Предполагам, че всички, които ползват смартфони, са наясно с нейните възможности.

Мобилната мрежа от пето поколение (5G) в момента е в проект. Предвижда се параметрите на мрежата да се приемат около средата на 2020 година. Това ще бъде мрежа с изключителни възможности. За тази цел тя ще работи на многократно по-високи честоти: от 30 GHz до 300 GHz. Характерно за електромагнитните вълни на тези честоти е, че те подобно на светлината не могат да преминават през стени и затихват много бързо в атмосферата. Връзката между две устройства се ограничава до около 150 метра при пряка видимост. Самата мрежа ще представлява нещо като паяжина от лъчи, като всеки лъч ще обслужва един абонат. Независимо от това, тези високи честоти дават огромни възможности за осъществяване на технически решения и комуникационни услуги, които са немислими при съществуващите до момента мрежи. Ще изброя само някои от тях:

- Един филм с висока резолюция ще може да се изтегля за около 2-3 секунди.

- Мрежата ще може да обслужва едновременно огромен брой абонати. Представете си един квадрат със страна 1000 метра. Той има площ от 1 милион квадратни метра. На всеки квадратен метър има по един абонат, който ще бъде обслужван със скорост на информацията от 0.1 до 1 Gbps (Гигабит за секунда).

- Операциите в мрежата ще се изпълняват с изключително бързо действие – 1/1000 от секундата. Това ще зарадва много мулти-плеър геймърите. Ще може в реално време да се управляват промишлени роботи, умни автомобили, умни къщи, умни часовници и т.н. Видео-конферентните връзки ще са с висока стабилност и висока резолюция на изображението.

- Мрежата ще е с подобрена сигурност срещу хакерство и др.

Най-общо казано, на смартфоните ви ще се появят много нови, невероятни приложения, които в момента са невъзможни.

Транспортният министър заяви преди дни, че „разгръщането на новата мрежа за 5G е свързано с изключително голяма инвестиционна, териториално-устройствена и административна работа“. Какво означава „териториално-устройствена“ работа в случая?

Искам да уточня, че 5G мрежата ще се изгражда само в населени места, вътре в сгради и важни транспортни пътища. Не мога си представя какво ще стане, ако в Рила започнат да се изграждат базови станции през 150 метра. 4G мрежата ще продължи да се използва успоредно с новата. В градовете новите базови станции ще се монтират на високи сгради, в улично осветление, рекламни билбордове, спирки на градския транспорт и др. Всички тези действия трябва да са под общ план, който да е съгласуван с градската администрация. В самите сгради ще има голям брой много малки клетки (с малка мощност), които ще се разполагат така, че да няма засенчване и мрежата да функционира нормално в цялата сграда.

Това, което вълнува най-много хората и е обект на множество спекулации е въпросът с отражението на 5G мрежата върху здравето ни. Някои от предупрежденията идват от официални източници като Световната здравна организация (СЗО). Какви са опасностите?

Този въпрос не е от вчера. Облъчването с радиовълни е от десетилетия. Ще припомня, че телевизорите с кинескопи имаха вредни излъчвания, като здравните власти у нас препоръчваха да се гледат на разстояние между 5 и 7 метра не повече от 2 часа. Мисля, че за децата беше половин или 1 час. Телевизионната кула на Копитото вече близо 4 десетилетия облъчва с телевизионен сигнал софиянци. Има и други локални предаватели на радиостанции, които са с по-малък обсег.

Самите антенни системи, като че ли плашат хората с вида си. Антената е част от комуникационното техническо средство, както да речем, автомобилната гума е част от превозното средство. Световната здравна организация не е излизала с категорична директива, че 5G мрежата е опасна за здравето и че тя не трябва да бъде изграждана.

Трябва да отбележа, че от голямо значение е мощността на лъчението, на което се подлага човек. Мобилните мрежи работят с много малки мощности, в противен случай от отраженията, които се получават от сгради и други обекти в урбанизираните среди, те няма да могат да изпълняват предназначението си.

По тази причина, оторизираните здравни организации са въвели допустими норми на облъчване, които строго се спазват от производителите на комуникационни средства. Те се определят с размерността „мощност на облъчване на килограм живо тегло“.

Научните изследвания за вредата от електромагнитните излъчвания датират от преди повече от 40 години.

Усилията на учените се съсредоточават върху части от човешкото тяло, които са съизмерими с дължината на електромагнитната вълна и могат да се разглеждат като вид приемателни антени. Например, израелски учени са установили, че такива са спираловидните каналчета на потните жлези в кожата и тя ще абсорбира по-голяма енергия от излъчванията в 5G мрежата. Това само по себе си не означава, че кожата ни ще изгори, защото мощностите които попадат по цялото ни тяло са много малки, а и спираловидните антени не са с голямо усилване. Накрая авторите заключават, че „Пълните последствия от това, което представляват тези открития в човешкото състояние, все още са много неясни, но е очевидно, че усвояването на електромагнитната енергия зависи от топологията на кожата, особено на потния канал“.

По тази логика ушната мида на ухото може да се разглежда като рупорна антена, която е съизмерима с 3G и 4G мрежата, но до момента не са ми известни някакви вредни ефекти от това, въпреки че тези стандарти се използват вече от десетилетие. Ще добавя, че рупорните антени имат значително по-голямо усилване от спиралните.

Вредните честоти са тези на йонизиращите лъчения от ултравиолетово излъчване нагоре. Тези честоти са над 10 хиляди пъти по-високи от тези, които ще се използват за 5G мрежа.

За да дам обобщен отговор на зададените въпроси използвах последните публикации по темата на научното издателство Elsevier. В най-цялостен вид те са в статията на проф. Martin L. Pall „Wi-Fi is an important threat to human health“. В статията са формулирани 7 вредни ефекта върху човешкото здраве, които се причиняват от безжичната Wi-Fi връзка на компютрите с Интернет, и е придружена с богата библиография. С риск да поизплаша хората ще ги изброя:

- Клетъчни ДНК повреди;

- Изменения на формата на мъжките тестиси и състава на семеотделителната течност;

- Неврологични/невропсихични ефекти;

- Повишени нива на калция;

- Апоптозис (измиране на клетки);

- Ефекти върху щитовидната жлеза;

- Оксадитивен стрес/загуба на свободни радикали.

Отбелязано е, че най-значим ефект върху здравето е повишеното ниво на калция, което води до повишение на кръвното налягане, докато останалите не са толкова съществени. Дадена е препоръка да се взимат лекарствени препарати от рода на Нифедипин. Според мен изводът за кръвното налягане е доста обтекаем, защото то се повишава и от много други фактори. Достатъчно е да пресечеш София с автомобила си, за да ти се вдигне кръвното.

Същият автор в книгата си „5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them“ от 2018 година, екстраполира тези ефекти върху 5G мрежата, макар че тя все още е в проект. Книгата е с още по-солидна библиография, а за по-голяма пълнота на изложението в една от главите даже е цитиран и Владимир Путин.

Като човек, който от дълго време се занимава с наука, видя ли удивителен знак в заглавието ми „светва една лампичка“. Нямам самочувствието, че знам всичко и често си повтарям една сентенция на Бъртранд Ръсел: „Ако някой ти каже, че знае точната истина за нещо, това не е точен човек“. Няма да водя спорове, но в мен спонтанно възникнаха въпроси. Тези учени не ползват ли в работата си мобилни телефони, мобилен Интернет, електронна поща? Колко от тях се разболяха? Не ползват ли компютри? Всеки компютър или лаптоп, ако не е специално екраниран, излъчва в широк честотен спектър. Излъчват процесорът, видеоблокът, хард-дискът, екранът, импулсното захранване, интерфейсните кабели, и понеже работим в непосредствена близост се подлагаме на лъчение. Трябва ли да спрем навигационните спътници? Трябва ли да спрем предавателя на върха на Айфеловата кула, и още, и още, и още…

Следвайки тези мисли, в мен се затвърди мнението, че ако някой трябваше да пострада от електромагнитните излъчвания, това трябваше да съм аз. През цялата си трудова дейност съм се облъчвал, но нито аз, нито някой от колегите ми в Института за специална техника сме получавали гореизброените симптоми и заболявания. С изключение на двама-трима стари ергени, всички имаме деца.

Как ни влияят мобилните телефони и Wi-Fi, които вече са неизменна част от живота ни.

Без съмнение мобилните комуникации и Интернет създават комфорт в бита ни. Възможността да се чуеш и видиш с твои приятели на другия край на света в реално време, огромните бази от данни, бързото намиране на интересуващата те информация, социалните мрежи, електронната поща, реклами, електронна търговия, банкиране, он-лайн игрите за геймърите и др. са голямо удобство и забавление. 5G мрежата ще въведе още такива екстри.

Това, което ме безпокои е, че се получава нещо като информационна зависимост. Създава се една илюзия, че всичко става с кликване на мишката. Наблюдавал съм млади хора да изпадат в паника, ако им се изтощи батерията на телефона или нямат достъп до Интернет, и не знаят какво да правят. Животът не е виртуален и трябва да го живеем пълноценно. Спортът, общуването с природата, четенето на книги, усещането за добре свършена работа, посещение на един хубав концерт или изложба, среща с любимия човек не могат да бъдат заменени с друго.

Ще се усили ли електромагнитното лъчение в атмосферата и доколко то влияе на глобалното затопляне?

Установено е, че влиянието на комуникационната индустрия има дял под 1% в отделяне на въглеродни емисии в атмосферата. Несъмнено, усвояването на новите честотни обхвати ще доведе до нови базови станции за 5G мрежата, които ще излъчват електромагнитна енергия. Ще се опитам да обясня този процес с един пример.

Най-голямата клетка на мобилната мрежа има диаметър около 3 километра и според спецификацията се обслужва от базова станция с мощност от 60 Вата. Нека приемем, че тя има коефициент на полезно действие 60%, което означава, че общо станцията консумира мощност от 100 Вата. В крайна сметка цялата тази мощност се преобразува в топлина в атмосферата. Заменяме базовата станция с една електрическа крушка с нажежаема жичка от 100 Вата и я включваме да свети. Тя ще излъчва енергия 5% (светлината е смес от електромагнитни вълни с много високи честоти) и топлина 95%. Сега си представете какъв ще е „приносът“ на тази крушка в затоплянето на атмосферата в този периметър. Той е нищожен.

Независимо от това, в проекта за 5G стандарт има насоки за прилагане на „зелена енергия“ от слънце, вятър и вибрации, както и на технически средства с ниска консумация на енергия. Ще има т.нар. „зелени метрики“, които ще бъдат задължителни за всяко техническо средство на 5G мрежата. Това е по настояване на самите телекомуникационни компании, тъй като в последните години те отчитат повишени разходи за електроенергия. Предвиждат се нови архитектури на клетъчната мрежа, клетки с променлива геометрия, както и „умно“ използване на клетките според тяхното натоварване. Базовите станции, в които няма трафик, просто ще преминават в „чакащ режим“ до възникването на нов.

Работи се и в други насоки. Наскоро, при електрохимични изследвания на нови енергийни източници е установено, че захарта може да бъде отличен източник на енергия, който предлага около 10 пъти повече енергия от еквивалентната литиево-йонна батерия в смартфоните.

Накрая искам да дам някои препоръки, които не са задължителни. Телефонът излъчва най-голяма мощност, когато се свързва с базовата станция за провеждане на разговор. При слаба връзка с базовата станция (това може да се види на индикаторчето на дисплея), телефонът излъчва по-голяма мощност. При използване на хендс-фри слушалки не се облъчва главата ви. Като включите микровълновата фурна да затоплите нещо, не надничайте в прозорчето да гледате какво става вътре.

Не се доверявайте на всичко, което се качва в социалните мрежи. В момента върви някаква фейк истерия срещу 5G мрежата, с умрели врабчета, пчелички, болни от рак деца, което е много грозно. Имайте вяра в научно-техническия прогрес.

Биография

Доц. дтн. инж. Петър Стоянов Апостолов работи близо три десетилетия като конструктор в Института за специална техника - София. Има над 30 внедрени конструктивни разработки в областта на радиотехниката, автор е на 2 монографии и над 100 публикации в списания и доклади на научни конференции. В момента преподава дисциплини “Антенно-фидерни устройства“, „Разпространение на електромагнитните вълни“, „Оптични комуникационни системи“, „Цифрова телевизия“ и „Радиовълни и радиолинии“ в катедра “Комуникационна и компютърна техника” в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 евродебил

  40 3 Отговор
  А, зомбита... ще управляваме ли? В реално време.

  Коментиран от #47

 • 2 Луд

  24 1 Отговор
  При 6G вече ще достигнем ниво при което роботите шепне управляват
 • 3 Въпрос ?

  17 2 Отговор
  А 7G кога ?
 • 4 Монсиньор

  21 3 Отговор
  Боже опази !

  Коментиран от #43


 • 5 Boxer 3.0

  40 1 Отговор
  Технологиите са хубаво нещо, но да не слагаме всички яйца в една кошница. Нека не се фърляме като овце подир поредната техно-мода. Аз, поне , нямам нужда хладиликът ми да е свързан интернет, а колата да я управлявам от смартфона ;)
 • 6 666

  30 12 Отговор
  А защо тези "учени" не разкрият истината за вредите от 5G???В много страни е забранено защото са умряли страшно много птици, добитък и домашни животни(котки и кучета). На никой не му дреме за здравето на хората в БГ, а ние нали си падаме тарикатчета ще страдаме и ние и децата ни!!!!!!

  Коментиран от #8, #18

 • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 8 Икономист

  6 3 Отговор

  До коментар #6 от "666":

  Споко идва 6G , 7G , 8G и 10G .
 • 9 РЕФЕРЕНДУМ

  23 7 Отговор
  В реално време ше се разболяваме от рак, а в малко по реално време след това ще мрем но не виртуално! Искаме национален референдум за забрана на 5г както е в Брюксел и Амстердам!
 • 10 100

  19 2 Отговор
  А G точката кой ще управлява? ;)

  Коментиран от #12, #19, #35

 • 11 Behemoth

  2 6 Отговор
  Абе никой не казва за цената....ще има ли промяна нагоре хаххахх....

  Коментиран от #13

 • 12 Гост

  1 3 Отговор

  До коментар #10 от "100":

  Аз ......
 • 13 Икономист

  6 6 Отговор

  До коментар #11 от "Behemoth":

  Ми за 5G в BG месечната такса ще е 500 лева ;)
 • 14 12 udar

  22 5 Отговор
  Нека соросоидите да повръщат колкото си искат във възхвала на 5Г мрежата! 5Г мрежата е създадена в Израел,но... е ЗАБРАНЕНА за изграждане в Израел... Защо ли?!?

 • 15 memento

  23 3 Отговор
  ... цената на имотите на места, където няма такова покритие ще започнат да растат. и не след дълго не боя, която спира електромагнитни лъчения, ами и DIY анти-5G куполи ще почнат да произвеждат.

  За чий хой ми е да свалям филма по-бързо? Мога ли да го изгледам по-бързо? То и без това всичко се стриймва вече.

  Вместо да ги вложат тия пари в здравеопазване, те ги вкарват в технологии, от които бавно, но сигурно се зомбираме и мутираме.
 • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 19 Morgoth

  4 2 Отговор

  До коментар #10 от "100":

  Зави колко G ти е G точката ;)
 • 20 Факт

  1 0 Отговор
  НТУ, ОТУ ДС, ИСТ,ДАТО....
 • 21 арнолд

  4 2 Отговор
  terminator GENESYS gospod trqbva restartira tazi planeta i da na prebira vsichkite tui e ! e*** sum ti gitata el kolite ruteri hladilnici i telefoni boli ma fara iskam da qm domatki ot gradinata i da jiveq spokoino i decata mi i te kuv chep ot tes tehnologii ko stana po dobur jivot li jiveem ko ?
 • 22 Един

  5 2 Отговор
  Е т'ва е! Ръгат ни по един чип зад ухото и по 5G всеки един го управляват кат роботче ! А напред , ха назад. ( ... то малко като секс стана - ама те и него ще управляват!)
 • 23 Отвратен

  8 0 Отговор
  Ако виждате звезди посред бял ден не се плашете - значи сте в покритие на 5G. Ако котката настръхва, кучето вие, а от задника на жената бие ток, значи покритието е добро. Конете ги бие в копитата и ритат, там трябва да се внимава!
 • 24 ехоо

  9 1 Отговор
  Целта не е роботи и коли, а хора с чипове в главата. Хората вече не са нужни! Днес закона повелчва - да се избият прасетат! Утре ще повелява - "чип или куршум в главата"! По голям Апокалипсис от това здраве му кажи. Май ще се молим краят на Земята да не е толкова далече! Този свят се е побъркал. На всеки му трябват 2х1 метра дупка! За какво е всичко останало??????

 • 25 12 udar

  8 0 Отговор
  Нека соросоидите да повръщат колкото си искат във възхвала на 5Г мрежата! 5Г мрежата е създадена в Израел,но... е ЗАБРАНЕНА за изграждане в Израел... Защо ли?!?
 • 26 снайл

  10 2 Отговор
  Някой тук се правят на многообразовани и многоразбиращи. Е умници и ние не сме толкова прости, за колкото ни мислите! Какво било магнитно поле, светлина и електричество? Въпросът не е в това! Въпросът умници е много по.... И не си завирайте главата само в техниката, и като коне с капаци да ни убеждавате, кое от кое е по полезно и по напреднало. Ако беше така "Човекът" щеше да в робот! Ама не е така! Да сте чували думата "Природа"? Май не сте! Самозабравили сте се! Погледнете Вселената - безкрайна и необятна. Ние сме прашинки! И поради тази причина - би трябвало да пазим тези прашинки! С 5,6,7G и с коладери няма да ги опазим! Всичко е енергия. И колкото повече G-ta слагаме, толкова повече енергия хабим - и унищожаваме планетат която ни е дала живот! Аз съм програмист но не съм глупак!

  Коментиран от #34

 • 27 5G mutacia

  1 1 Отговор
  Platete si miasto v Orlandovci
 • 28 memento

  7 0 Отговор

  До коментар #16 от "Никой":

  Проблемът не е в това кое е по-вредно, или по-полезно. Проблемът е, че не ти се дава възможност за избор! Едно е да можеш да изхвърлиш микровълновата от кухнята, друго е да гледаш антените на отсрешната камбанария и да не можеш да направиш нищо.

  Капиш?

  Коментиран от #31

 • 29 Матрицата

  1 0 Отговор
  При 5G мрежата на оператора ще е известен цвета на акито ви и размера на бикините на гаджето ви !
 • 30 куку

  3 0 Отговор
  Ей, най-после. Ще ни следят в реално време до един. И който не слуша бам с дрона по главата! Имаш прасе в задния двор - бам с дрона по главата. Изпикал си се в гората - бам с дрона и глоба в банката. Купуваш руска стока - бам с дрона по главата. Не ставаш прав в трамвая като влезе циганин бам през прозореца с дрона. Не пишеш 6 на циганчето - бам с дрона. Лекарят го бият циганите в спешното - дрона вика циганите от махалата на подкрепление! Ураааа 5, 6, 100 G...

  Коментиран от #32

 • 31 Никой

  1 2 Отговор

  До коментар #28 от "memento":

  Като не ти вреди на теб, а помага на много други, какъв избор искаш? Живееш в града, където инфраструктурата се развива. Това че ти нямаш кола и не пътуваш с автобуса не означава, че в градовете не трябва да има пътища.

  Коментиран от #33

 • 32 прогресивен

  4 1 Отговор

  До коментар #30 от "куку":

  Бе, какъв "дрон". Това са отживелици - изпържват те директно по мрежата.
 • 33 memento

  3 1 Отговор

  До коментар #31 от "Никой":

  Многолентовите пътни платна не решават проблемите със задръстванията, но това е друга тема.

  Личното ми мнение е, че проблемът не е в иновациите, а във все по-ограничения избор и липсата на алтернатива.

  Peace!
 • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 35 Ага Манаф

  1 2 Отговор

  До коментар #10 от "100":

  И затова си има хора не се притеснявай, ако искаш заповядай!
 • 36 Nightrunner

  8 0 Отговор

  До коментар #18 от "Morgoth":

  Пич, явно не си виждал какво се случва след пуск на мобилна радарна станция. Предавателя на това 5Г си е чиста проба микровълнова фурна. Като приказваш така, що не пробваш да си сложиш главата във фурната и да я пуснеш, че да видиш от първа ръка /ъъъъ, глава/ що е то 5Г и имали почва у нас.
  Те 4G-то още немогат да накарат да работи на всякъде за 5Г са ми заревали.

  Коментиран от #41

 • 37 Голям Слон

  2 3 Отговор
  :-) Дано поне при 5G имаме това качество на разговорите, което имахме през 2006-а :-))) Преди 12 години без проблем разговарях от Пловдив до Бургас с прекъсване на всеки час (както е по регламент). Качеството беше уникално. Чувах. Чуваха ме. Без значение как си държа телефона. Сега а съм го хванал между рамото и главата, а вече нищо нищо не разбира от онова, което говоря. Отделно почти няма зона в България, където да приказвам без проблем в движение: насича се, разпада се връзката. И да, крайно време е вече качеството на разговора да не се 8 kbit/sec, а нещо по-достойно..
 • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 39 бай дъ уей

  4 1 Отговор
  Вяра драги ми инж. Апостолов може да има само в Бога!!! Във всичко останало може да има само доверие! В науката също ! Или казвате,че науката е Бог?!
 • 40 къмпедератора

  1 0 Отговор
  де ти го ... на братчетката ти
 • 41 Никой

  0 0 Отговор

  До коментар #36 от "Nightrunner":

  Много умен аргумент. Само дето телекомуникационните мрежи са много по-ниско енергийни от микровълновите лъчения. За твое сведение микровълните също са форма на нейонизираща радиация. Микровълновите печки работят на принципа на обръщащо се поле, не самата радиация.
 • 42 Га нямам прасенце в двора

  1 0 Отговор
  За Ко мий тук 10 Джо...
 • 43 бай дъ вей

  0 0 Отговор

  До коментар #4 от "Монсиньор":

  Не споменавай напразно името Господне
 • 44 ехоо

  1 0 Отговор
  Господин Никой, щом антените за телекомуникация са толкова безопасни вземи и си сложи една срещу прозореца!

  Коментиран от #45

 • 45 Slavov

  0 0 Отговор

  До коментар #44 от "ехоо":

  пожелавам на всички,които имат принос за въвеждането на тая пагубна техология първи те да вкусят от жилото и последствията и ,но всички тия болкуци ще живеят в екранирани жилища които намалят лъчението а потърпевш ще е пак обикновения човек,това не е никакъв прогрес а план на Новия световен ред за разчистване на планетата
 • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 47 12345

  0 0 Отговор

  До коментар #1 от "евродебил":

  то това е идеята