26 Септември, 2022 12:46 1 694 11

Кои държавни институции са финансирали медии по време на кабинета "Петков"

 • държавни институции-
 • обществена информация-
 • медии

Данните са получени по достъпа до обществена информация

Кои държавни институции са финансирали медии по време на кабинета "Петков" - 1
Снимка: БГНЕС

Главният редактор на 5Gmedia Соня Колтуклиева отправи запитване до служебния министър-председател Гълъб Донев с въпроса: кои медии са имали договори за финансиране през периода на управление на кабинета “Петков” - от 13 декември 2021 г. до 2 август 2022 г..

В отговор на заявлението за достъп до обществена информация стана ясно, че медийни услуги срещу заплащане са ползвали следните министерства и агенции:

Министерство на външните работи – Договор с БГНЕС ГРУП ЕООД за периода 12.12.21г.-02.08.22 г., стойност - 9 600 лв. с ДДС, предмет: Медийно обслужване на МВнР, съгласно сключен договор.

Договор с АГЕНЦИЯ „КРОСС“ ООД за периода 13.12.21г.-02.08.22 г., стойност: 9 600 лв. с ДДС, предмет: Медийно обслужване на МВнР, съгласно сключен договор.

Министерството на финансите – извършило е плащане на доставчик на медийна услуга за видеозаснемане на заседание на Обществен съвет към министъра на финансите, проведено на 11.02.2022 г., с цел излъчване на живо в каналите на министерството в Youtube и Facebook. Разходът е в размер на 2 400,00 лв. с ДДС. Сумата е изплатена на „Спортал.бг“ АД.

Министерство на образованието и науката има договори с:

Българска национална телевизия -Д01-71/13.05.2022 г., Предмет: Заснемане на Церемонията по връчване на награди "Питагор" 2022 г., за съществен принос на българските учени и научни колективи за развитието на науката и въз основа на направения видеозапис да създаде едно телевизионно предаване с времетраене до 90 минути, с планирано първо излъчване на 24.05.2022 г. от 17,45 ч. по програма "БНТ 1", с повторение по програми "БНТ 2" и "БНТ 4", съобразено с програмните възможности, сума: 8 038,50 лв.

"Про Нюз България" АД - Д01-240/09.11.2021 г., Предмет: Популяризиране на актуализираното издание на Рейтинговата система на висшите училища в Република България за 2021 г. Подготовка на две специализирани книжки (на български и на английски език) със стандартизираните класации на висшите училища в Рейтинговата система за 2021 г. , сума: 14 328,00 лв.

Министерството на електронното управление - има сключен договор № 46/ 03.06.2021 г. с контрагент „Персептика“ ЕООД. Предметът на договора е предоставяне на информационни услуги, абонамент за комплексен медиен мониторинг. Извършените плащания по договора са в размер общо на 2 124 (две хиляди сто двадесет и четири) лева.

Министерството на труда и социалната политика

1.„МЕДИАПОЙНТ“ ЕООД, РД-23-6/18.02.2022 г. Абонамент за услугата „Електронен пресклипинг“, 2 640 лв. с ДДС

2.Българско национално радио, РД-23-41/06.06.2022 г. Закупуване на програмно време за популяризиране на Десети Европейски форум на субектите на социалната икономика в гр. Пловдив, 4 215,07 лв. с ДДС

3.Българска национална телевизия, РД-23-18/29.03.2022 г. Предоставяне на програмно време за излъчване в телевизионните програми на БНТ на информационни и рекламни материали за популяризиране подкрепата от Европейския съюз за развитие на човешките ресурси в България в програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г., 116 784 лв. с ДДС

4 .Българско национално радио -РД-23-18/10.09.2020 г., Предоставяне на програмно време за излъчване на информационни аудио клипове и платени радио рубрики в програма „Хоризонт“ на БНР за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ЕСФ+ и програма „Развитие на човешките ресурси“, 17 484,60 лв. с ДДС

5.„Инвестор.бг“ АД - РД04-72/16.04.2018 г., Предоставяне на програмно време за излъчване в програмата на телевизия „България он ер“ и ефира на радио „България он ер“ на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи Европейския социален фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 29 830,08 лв. с ДДС

6.„Дарик радио“ АД - РД-23-16/24.02.2021 г., Предоставяне на програмно време в националния ефир на Дарик радио за излъчване на информационни материали за отразяване на дейности и събития, популяризиращи подкрепата от Европейския съюз за развитие на човешките ресурси в програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г., 25 920 лв. с ДДС

7.„Радиокомпания Си Джей“ ООД -МТСП-02-252/01.06.2022 г., Ежедневно излъчване в периода 1 – 15 юни 2022 г. на реклама в ефира на Радио N-JOY за популяризиране на кампанията #Първа работа., 14 707,28 лв. с ДДС

8.„Радио 1“ ЕООД - МТСП-02-252/01.06.2022 г., Ежедневно излъчване в периода 1 – 15 юни 2022 г. на реклама в ефира на Радио 1 за популяризиране на кампанията #Първа работа., 14 882,70 лв. с ДДС

Министерство на туризма - договори за излъчване на телевизионни рекламни спотове в български медии:

-Инвестор.БГ АД, сума: 250 000.00 лева

- МЕТРОРАДИО ЕООД - 125 001.00 лева

- Българска Национална Телевизия- 700 000.00 лева

- Дарик Радио АД - 124 800.00 лева

- БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД - 699 839.24 лева

- Нова Броудкастинг Груп ЕООД -698 562.30 лева

- Радио и телевизия Сити ЕООД - 35 400.00 лева

Министерство на икономиката и индустрията - Договор №8 от 10.03.2022 г. с „Про нюз България“ АД. Предмет: предоставяне на рекламно и информационно обслужване в изданията на „Про Нюз България“ АД, изразяващо се в разпространение на материали /информационни, мнения, интервюта, коментари/, свързани с дейността на МИ. Сума: 8 997 лева с ДДС.

Договор №9 от 11.03.2022 г. с Агенция за социални и маркетингови проучвания „Алфа рисърч“ ООД. Предмет: организиране и реализиране на четири национално представени социологически проучвания във връзка с реализация политиките на МИ. Сума: 35 760 лева с ДДС.

От Министерство на младежта и спорта отговориха на 5GMedia, че за посочения период от 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г, ММС не е сключвало договори с медии и не е финансирало медии.

Според информация на Агенция ПИК, от Български спортен тотализатор са сключени директно договори с: БНТ - 2 450 000 лева; БТВ - 1 197 000 лева; Нова Броудкастин груп - 760 000 лева.

От пресцентъра на ММС отговориха, че не могат да предоставят информация за договорите, сключени от търговските дружества - Български спортен тотализатор, “Национална спортна база”.

Национален статистически институт - НСИ има сключен договор РД-08-140/14.12.2121 г. за медиен мониторинг за 2022 г.с Агенция КРОСС на стойност 7200 лв.

Българска агенция за инвестиции - договор с медия „Българска национална телевизия". Предмет: Организиране заснемането на Церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на годината 2021 г." и въз основа на направения запис да се създаде 1 брой телевизионно предаване с времетраене до 60 минути. Цена: 4 980 лв. (без ДДС), дата: 30.03.2022 г.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – договор със „168 ЧАСА“ ООД за изготвяне на докладна записка, относно публикуване на информация по производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по отстраняване на явна фактическа грешка (съгл. чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър), стойност: 2 671,64 лева.

Изпълнителна агенция „Програма за образование" има следните договори за периода 13.12.2021 г. - 02.08.2022 г.:

-със Сдружение "Форум Наука"- Д-1/30.03.2021 г., Онлайн кампания за популяризиране на ОПНОИР, сума - 3 600,00 лв.

- с Телевизия Европа АД- Д03-14/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 29 808,00 лв.

- с Инвестор.бг АД - Д03-15/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 30 970,66 лв.

- с БНР- Д03-16/24.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 9 871,20 лв.

- с Дарик Радио АД - Д03-17/24.11.2021 г., закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 9 960,00 лв.

- с Районна радиостанция Пловдив - Д03-18/26.11.2021 г. , Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 1 998,00 лв.

- с Районна радиостанция Варна - Д03-19/26.11.2021 г., закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума -1 998,00 лв.

- с Районна радиостанция Благоевград - Д03-20/26.11.2021 г. , Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 1 998,00 лв.

- с БТВ Медиа Груп ЕАД - Д03-21/26.11.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 55 465,73 лв.

- с Фокус - Нунти ООД Д03-22/26.11.2021 г. ,Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума- 9 695,40 лв.

- с Нова броудкастинг груп ЕООД - Д03-24/01.12.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума- 55 523,70 лв.

- с БНТ - Д03-25/02.12.2021 г., Закупуване на програмно време за популяризиране на ОПНОИР, сума - 55 907,21 лв.

- със Сдружение "Форум Наука" -Д03-9/08.06.2022 г. ,Професионално заснемане на бенефициенти, изпълняващи проекти, финансирани по ОПНОИР, и разпространение и публикуване на материалите с цел популяризиране на програмата, сума - 0,00 лв.

Агенция за устойчиво енергийно развитие

За периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г. АУЕР има два договора с „168 часа“ с предмет : публикация-публичност ОПИК.

Договор от 24.01.2022 за сумата от 216 лева

Договор от 02.02.2022 за сумата от 274,80 лева

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - Договор с „Травъл медиа груп“ ЕООД за рекламно и медийно обслужване на стойност 4 800 лева

Договор с „Инвестор.БГ“ АД за информационно обслужване на стойност 7 700 лева.

Агенция за социално подпомагане /АСП/ - Договор №ФС01-0189 от 10.02.2022г. с "МТСОФТ" ООД , Предмет - „Услуги, включени в абонамента на www.PRinfo.bg. Медиамониторинг на новини. Изработка на собствен бюлетин с преглед на печата. E-mail указател“

Сума - 3 000.00 /три хиляди/ лв. без ДДС; Срок - 12 месеца, считано от 10.02.2022 г.

Агенция по вписванията - извършила плащане на стойност 17 160 лв. по договор № 93-00-133/09.12.2020 г., сключен с Дарик Радио АД с предмет предоставяне на програмно време в националната програма на Дарик Радио за 780 излъчвания на информационни радио-спотове с продължителност 30 секунди.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Злобната

  16 9 Отговор
  баба какво ли не вади из под ноктите си !
 • 2 НАП

  8 1 Отговор
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, там има много усвоени /окрадени средства, голяма хранилка е! А аз не виждам никакво развитие на човешките ресурси в БГ - те се все по-зле платени и все по-търсещи работа в чужбина! Милиони хвърлен, а резултата е отрицателен! И спрете с тия Човешки ресурси, там още едно време като се казваха Кадри или Личен състав, бяха само връзкари, жени на милиционери и прочие. Сладка работа, а сега и високо заплатена. Големи специалисти то HR , ама то няма HR хахахахаха...Какво работи HR-а като се пенсионира? Пак нищо.
 • 3 ша повърна

  11 7 Отговор
  Бабата със силиконовите джуки защо не пита за периода от дванайсет години назад, ами пита за няколко месеца. Тази е една продажна гнусотия.
 • 4 бТВ и Нова

  6 8 Отговор
  Са взели по 700 000 бона народна пара за да отразяват кирца като спасителя с ръжда
 • 5 Уууууууууууууу

  2 2 Отговор
  Ами доста е.От нашия джоб са взели,за да ни убеждават в лъжи.
  С тези пари този Кирчо ми цъфна на телевизията да говори как бил робски народа ми и още обиди бяха.Да си ходи в Канада като не ни харесва!
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 9 МАНАФСКИ

  1 0 Отговор
  КУЛТУКЛИЕВА Е КРИМИНАЛ - осъдена е на ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" УСЛОВНО ЗА СОНЯ КУЛТУКЛИЕВА
 • 10 ZеЛЕвСКИ

  1 0 Отговор
  КУЛТУКЛИЕВА Е КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНА - ОСЪДЕНА Е НА ЕДНА ГОДИНА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" УСЛОВНО ЗА СОНЯ КУЛТУКЛИЕВА
 • 11 Демократ

  1 1 Отговор
  Соня Колтуклиева изглежда е най-важната журналистка в България /нейния Tribune на Герб в съдружие с Тома Биков / пита и веднага държавните институции вкупом й отговарят.На многократните въпроси на други журналисти за дадените от Москва пари на български медии отговор няма,въпреки че тази финансова зависимост към чужда държава е много опасна и е чиста пропагандна машина с тежки манипулативни последствия в България.
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове