ФАКТИ.БГ

101 години Ньойски договор - една от най-пагубните спогодби в цялата българска история

Според клаузите на договора губим Южна Добруджа,  Струмишко и Западните покрайнини

Публикувана: 27 Ноември, 2020 19:01
66 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3171
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.9 от 13 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В края на Първата световна война българската държава има нещастието да е от страната на загубилите най-големия дотогава световен конфликт. Тя, както и останалите съюзници от Централните сили, е принудена да моли за мир.

Така на 27 ноември 1919 година се подписва безспорно една от най-пагубните спогодби в цялата българска история, а именно – Ньойският договор.

Договорът е подписан от тогавашния министър-председател Александър Стамболийски, а според популярната легенда веднага след като слага подписа си под документа, той публично чупи на две писалката си, за да покаже на Антантата възмущението си от наложения на България диктат.

Ньойският договор откъсва от територията на България 11 278 кв. км., 600 000 българи остават извън границите. Репарациите, които трябва да изплати страната ни на съюзниците, възлизат на 2,25 милиарда златни франка.

Според клаузите на договора губим Южна Добруджа, Струмишко и Западните покрайнини. Западна Тракия е окупирана от френски войски, а на конференцията в Сан-Ремо през 1920 г. Антантата я предава на Гърция с уговорката тя да осигури на България свободен и безмитен излаз на Бяло море - нещо, което никога не става.

От военна гледна точка на българите е забранено да притежават тежки въоръжения, да притежават наборна армия, а професионалната войска е ограничена до 20 000 души. С течение на времето родните политици успяват да се договорят за 10 000 жандармеристи и 3000 души гранични войски.
Картината е покъртителна като към нея се прибавят около 400 000 деца-сираци, още 400 000 – 500 000 емигранти дошли в България.

Всички въпроси относно бъдещите взаимоотношения между победители и победени се уреждат преди това на Парижката мирна конференция, открита на 18 януари 1919 година.

Ръководител на българската делегация е Теодор Теодоров – министър-председател и министър на външните работи и изповеданията, а в нейния състав влизат Венелин Ганев – министър на правосъдието, Янко Сакъзов – министър на търговията, промишлеността и труда, Александър Стамболийски – министър на обществените сгради, Михаил Сарафов – бивш министър. Заедно с тях са редица вещи лица и секретари, които оказват помощ. Сред тях се отличават имената на Иван Евстратиев Гешов, началникът на Генералния щаб ген. Иван Луков, посланикът в САЩ Стефан Панаретов, депутатът от комунистическата партия Никола Сакаров, ръководителят на Съюза на тракийските дружества в България Димитър Михалчев.

Впечатление прави и присъствието на Надежда Станчова, дъщеря на българския дипломат Димитър Станчов, чието семейство поддържа добри контакти с общественици от Франция и Великобритания. Както се вижда, това са някои от най-подготвените и способни български държавници, дипломати и политици.

Техните умения обаче скоро се оказват без значение. Обстановката по посрещането на делегацията сякаш загатва бъдещите събития. Тя пристига в Париж на 26 юли 1919 година. Членовете ѝ са настанени в хотел „Мадридски замък“, в предградието Ньой и са поставени под полицейско наблюдение. Контактите им с външни лица не могат да станат без зоркия надзор на органите на реда. Това значително ограничава способността на делегацията да осъществява преки връзки, чрез които да търси разбиране за своите интереси.

В предварителните заседания на комисията, която се занимава с българския въпрос става ясно, че страната ще пострада изключително сериозно заради участието си във войната. Мерките, които са взети от Великите сили се оказват твърде крайни.

Самият президент на САЩ – Удроу Уилсън, отявлено им се противопоставя и заявява, че подобно решение на проблема би довело само и единствено до втора световна война (така и става през 1939 година).

По време на обсъжданията България получава известна подкрепа срещу някои прекомерни искания на нейните балкански съседи. Това става най-вече от страна на САЩ и Италия. Така например още на 21 юли, на заседание на комисията за границите е прочетен доклад, в който е изразена американската позиция: „Американската делегация смята, че ще бъде нецелесъобразно да се наложи на една нация с цел тя да бъде наказана със загубата на територия, върху която тя има справедливи етнически и икономически претенции“.

Въпреки множество подобни заявления, делегацията на САЩ трябва да се съобразява с мнението на своите съюзници от Антантата и в крайна сметка успява единствено да ограничи в известна степен претенциите на българските съседи, без да проявява упоритост в преговорите със своите съюзници. От друга страна италианското застъпване е провокирано от засилването на Гърция и е преодоляно лесно от англо-френския блок чрез отстъпки.

Проектодоговорът, изготвен изцяло от победителите, е представен на българската делегация на 19 септември, когато под охрана нейните членове са съпроводени до Министерството на външните работи на Франция. Даден е срок от 25 дни за запознаване с текста и евентуално изказване на възражения. Искането на българските представители този срок да се удължи на два месеца не е уважено.

Клаузите предизвикат реакция на българските представители. Делегацията изразява несъгласието си с откъсването на Южна Добруджа, Западните покрайнини и Западна Тракия. По отношение на Македония тя предлага населението само да определи съдбата си чрез провеждане на допитване. Възражения се изказват и по отношение на непосилните за България репарации и останалите финансови тежести.

На 3 ноември е изпратен отговор на българските възражения, а заедно с това и окончателният текст на договора. Претенциите на страната са отхвърлени и е даден срок от десет дни за положителен или отрицателен отговор. Възможността за отказ от страна на България е до голяма степен единствено на хартия. Съюзниците изрично посочват, че при такъв сценарий действието на Солунското примирие ще се смята за преустановено.

Отговорността пада върху новия министър-председател Александър Стамболийски, чиито последни опити за смекчаване на някои от клаузите също са неуспешни. Няма възможност да проведе срещи с ключовите фигури от делегациите на Антантата, а балканските им съюзници настояват за по-бързо сключване на договора.

Официалното подписване става в парижкото предградие Ньой на Сена от Стамболийски за България и от победителите в лицето на САЩ, Британската империя, Франция, Италия и Япония като главните съюзени сили и техните съюзници Белгия, Китай, Куба, Гърция, Хиджас (днес Саудитска Арабия), Полша, Португалия, Румъния, Кралство на сърби, хървати и словенци, Сиам (днешен Тайланд) и Чехословакия.

Най-голямо значение се отдава на териториалните клаузи, според които българската държава е лишена от Западните покрайнини, които са с важно стратегическо значение – Царибродско, Босилеградско, части от Трънско и Кулско минават под властта на Кралство на сърби, хървати и словенци, което получава и град Струмица с неговата околност. Южна Добруджа остава част от Румъния, а Беломорска Тракия е поставена под контрола на съюзниците, като нейното бъдеще остава за решение на по-късен етап. Въпреки това чл. 48 предвижда икономически достъп на България в Егейско море. Само година по-късно, на конференцията в Сан Ремо, Беломорска Тракия е предадена на Гърция, а обещанията по чл. 48 остават неизпълнени.

Според финансовите клаузи държавата е задължена да изплати 2,250 млрд. златни франка с лихва от 5% (с изключение на първите две вноски, които са с лихва от 2%) или общо за 37 години сумата възлиза на почти 5 млрд. златни франка – сума, непосилна за българското правителство по онова време. В срок от пет години природните ресурси от мините край Перник трябва да се изнасят за Кралство на сърби, хървати и словенци. Впечатление прави, че за разлика от споразуменията с останалите победени сили, сумата е точно определена.

Освен репарациите, клаузите на договора предвиждат допълнителни финансови тежести: окупационен дълг, издръжка на смесените арбитражни съдилища, комисиите по разоръжаването и репарациите, реституции и др. По ирония на съдбата България отново трябва да поеме и част от османския дълг. Интересно е виждането на победителите за размера на репарациите. Според тях сумата е значително по-малка от щетите, които България нанася на своите врагове по време на войната и нейният размер е намален единствено поради осъзнатата от съюзниците невъзможност българската държава да изплати една по-голяма сума.

Военните клаузи обричат България на една постоянна несигурност. Премахната е наборната система и съставът на българската армия се формира единствено на доброволен принцип. В рамките на тази своеобразна професионална войска е забранено общата цифра на военнослужещите (включително офицерите и чиновниците от допълващите части) да надхвърля 20 000 души. Броят на офицерите не може да надминава 1/20 от целия състав на войската, а при подофицерите – 1/15.

Направено е изключение за стражари, митничари, горски стражари, местни и общински полицейски агенти и др., които обаче не могат да надхвърлят броя на изпълнявалите подобни длъжности към 1911 година, т.е. да са над 10 000. Точната цифра следва да се определи от Съюзническата военно-контролна комисия. На България е позволено да набере до 3000 души гранична стража (отново на доброволен принцип), а общото число на пушките в потребление да не надхвърля 33 000.

Нещо повече, определено е едно-единствено военно училище, а във всички останали образователни институции и клубове е забранено занимаването с каквито и да е военни въпроси. В часовете по гимнастика не се позволява практическо упътване за употреба на оръжие и всякакви други упражнения, свързани с война.

Ньойският договор съдържа и някои куриози, породени от известното преповтаряне на клаузите от Версайския договор между победителите и Германия като например забраната на България да притежава подводници, дирижабли и др. Въпреки това те могат да се разглеждат и като една добра застраховка, като тук е достатъчно да посочим факта, че по време на войната българската държава разполага с подводница.

В заключителните разпореди се предвижда, че договорът влиза в сила чрез ратификация, като това не зависи от ратификацията на всички съюзени сили. Ньойският договор няма срок, нещо което е напълно логично, имайки предвид намерението на победителите да създадат един ненарушим следвоенен ред.

България ратифицира договора на 15 февруари 1920 година.

Сенатът на САЩ обаче отказва да ратифицира Парижките мирни договори, воден от собствени външнополитически съображения. Това се отнася и за Ньойския договор.

Как тогава се уреждат отношенията между България и САЩ? Администрацията на новия президент Уорън Хардинг (4 март 1921 – 2 август 1923 година) предлага сключването на сепаративен договор с България, какъвто подход Щатите предприемат с Германия, Австрия и Унгария.

През декември 1921 година държавният секретар Чарлс Хюз изпраща до пълномощния министър в София проектодоговор, в който е изразено „желанието да се развиват приятелски отношения, както и да се окуражи търговският обмен“.

Проектът за споразумение е представен на Александър Стамболийски. Естествено по неговото съдържание възникват спорове, но падането на кабинета на БЗНС след преврата от 9 юни 1923 година и тежката вътрешнополитическа ситуация в България след това не позволяват да се преодолеят спорните моменти.

Все пак Ньойският договор открива възможността за присъединяването на България към Обществото на народите (ОН), чийто статут е неразделна част от мирното споразумение. Така България е една от първите победени страни, членуващи в организацията, влизайки едновременно с Австрия през 1920 година. В следващите години ОН заема важно място в опитите на София за мирна ревизия, както и в прекратяването на гръцката агресия от 1925 година.

Съгласно договора, България се присъединява и към Международната организация на труда (МОТ). В следващите години тя приема всички нейни по-важни решения и развива впечатляващата социална система и трудово законодателство за времето си, въпреки факта, че нивото ѝ на индустриализация е по-ниско от това на други европейски държави.

Разпадът на Югославия през 90-те години на ХХ век предизвика редица въпроси около Ньойския договор, наред с които и възможността за неговата ревизия в частта му за Западните покрайнини. Сърбия, както и останалите четири държави, възникнали на мястото на Югославия, са правоприемници на Югославия съгласно споразумение между тях от 2001 година. Виенската конвенция за правоприемство от държавите по отношение на договорите обаче изрично изключва въпроса за установените чрез договор държавни граници. Освен всичко друго България е обвързана и с Парижкия мирен договор от 1947 година, в чийто чл.1 границите на страната са такива, каквито съществуват на 1 януари 1941 година, т.е. без Западните покрайнини.

Ньойският договор маркира и Втората национална катастрофа. Българският национален въпрос не само не е решен, но преминава във фаза, в която негово осъществяване става изключително трудно. Почти всички придобивки от войните са изгубени (с изключение на Пиринска Македония и Родопите). България е в дипломатическа изолация и в следващите години нейните правителства се стремят първо да я преодолеят и едва след това се ориентират към мирна ревизия на договора.

Но сякаш най-пагубната последица е разбиването на националното единство. От този момент се забелязва особено ясно разделението в обществото както по отношение приоритетите във външна политика, така и в посоката на вътрешното развитие. В следващите години България е залята от политически убийства, преврати, атентати, опити за въстания и непрестанни конфронтации между различните обществени групи.

Години по-късно, споменът за трагедията от Ньой изиграва важна роля за политическите решения на цар Борис III. По време на Втората световна война, България отново застава зад своя предишен съюзник – Германия.

Коментар: Епицентър

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.9 от 13 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Факти
1 Отговор
Половин Македония е Българска територия!!!!!

Коментиран от #3, #62


Оценка:
-6 +38

Бесен Язовец
2 Отговор
Тази бедс русофобите я докара на Княжеството България 1919г като и тази беда сега където ви се случва.

Оценка:
-7 +24

Хисторик
3 Отговор

До коментар #1 от "Факти":


Беше българска до 1919г после стана сръбска!

Оценка:
-3 +28

Каишков
4 Отговор
Нашите сегашни "приятели" и най вече англетата ни разкатават фамилията.

Коментиран от #8, #12


Оценка:
-4 +37

анти
5 Отговор
Добра статия, браво!
Трябваше при разпада на Сърбия да ги натиснем от запад и да си вземем покрайнините, но мръсните комунисти...

Коментиран от #46


Оценка:
-9 +30

Кую
6 Отговор
Е, как да ги харесваш копелетата..

Оценка:
-1 +21

Папуций
7 Отговор
Колкото пъти сме се вързали на акъла на германците , толкова пъти сме яли какаляшката. Сегашното правителство е третия път . И май ще ни довършат окончателно.

Коментиран от #9


Оценка:
-8 +47

шумчо
8 Отговор

До коментар #4 от "Каишков":


Викаш, болшевиките въобще не ни закопават, най-много от всички?

Коментиран от #11


Оценка:
-27 +10

кенеф
9 Отговор

До коментар #7 от "Папуций":


Ама бехме тръгнали да ставаме хубава държава, а с болшевиките до къде го докарахе?

Коментиран от #13


Оценка:
-25 +10

Behemoth
10 Отговор
Дреме ми .....алоооо 111 000 кв километра имате направете ги като градина с щастливи хора ...и един милион територия не струва ако е като днеска...

Коментиран от #18, #52


Оценка:
-0 +52

Каишков
11 Отговор

До коментар #8 от "шумчо":


И с какво те закопаха тебе лично ?

Коментиран от #14


Оценка:
-3 +16

шуме
12 Отговор

До коментар #4 от "Каишков":


Англетата ни подкрепят за Съединението, за разлика от твоите приятели руснаците.

Коментиран от #15


Оценка:
-22 +7

Каишков
13 Отговор

До коментар #9 от "кенеф":


Най хубавите години на България са периода 1945 - 1989 година. Останалото е грабежи.

Коментиран от #16


Оценка:
-18 +41

шумахер
14 Отговор

До коментар #11 от "Каишков":


Огледай се в каква кочина живеем. Източния блок, сър! Панелни гета, градски пролетариат (селяндури), висши ценности като далавера. Много зле ни се отрази съветизирането.

Коментиран от #20


Оценка:
-28 +17

Каишков
15 Отговор

До коментар #12 от "шуме":


Кога англетата са ни подкрепяли за съединението ?
Русия плаща българската независимост с 80 милиона златни франка, тогава равни на 674 тона злато. България никога не връща "заема". 674 тона злато, платени за свободата на чужд народ, който "обяви" освободителите си за врагове...

Съединяването между Кня­жеството и Източна Румелия става, защото на Берлинския конгрес дядовците на днешни­те лидери в Европейския съюз седнаха и нарязаха България като баница. Ей така, насякоха поне минимум пет парчета, след което многострадалния българ­ски народ тръгна да обединява себе си. Сръбско-българската война от същата 1885 г. е пър­вата война, която младата бъл­гарска държава води. Спечелва я успешно, с героизма на своите съвсем млади офицери и вой­ници. Това е причината Съеди­нението да бъде оставено без последици, да няма военна на­меса на Турция и ново разкъс­ване на България.

Коментиран от #17


Оценка:
-10 +32

цървул
16 Отговор

До коментар #13 от "Каишков":


Народна република България - съветски сателит, незаконна болшевишка кочина. Селяндурите взеха власта и виде ли какво стана, къде сме сега. Огледай се, селчо!

Коментиран от #22, #23, #41


Оценка:
-29 +11

шумчо
17 Отговор

До коментар #15 от "Каишков":


Предварително споразумение межу Русия и Австро-Унгария преди Руско-турската война, нещо, а-у? Санстефански мирен договор - прах в очите

Оценка:
-17 +6

шумци такива
18 Отговор

До коментар #10 от "Behemoth":


Ами бутнете комунистическите паметници, сменете си чипа и спрете да се кланяте на червената чума.

Коментиран от #21


Оценка:
-17 +10

ТОЧКАТА
19 Отговор
ехааааа!!!20 000 армия!!!!!!И ,,добрите,,САЩ ВСЕ В НАША ЗАЩИТА!!!!!!........Нищо ,ТЕ се ,,осъзнаха,,, и сега с прехода се поправиха!!!!!!Планът РАН/ЪТ е ЛОВКИЯТ Ньойски договор!!!!!ДОБРОВОЛНО ПОДПИСАН!!!!!Само погледнете параметрите...пак 20 000армия и ОКУПАЦИОНЕН ДЪЛГ....И с перспектива...,,Белград да оглави балканите,,!!!!!!...както и по време на студената е важно ТЕ да не са с Русия!!!!!!ЗА Турция да не говорим/

Оценка:
-3 +18

Каишков
20 Отговор

До коментар #14 от "шумахер":


Селяндурите ги създадоха последните 30 години демокрация.Системата създава неграмотни !

Какво казва статистиката в момента ?
– над половината безработни нямат никаква квалификация.

Те са и неграмотни. Занапред ще се отваря ножицата - все по-остър ще става разнобоят между ниско- и висококвалифициран труд. Все по-голяма ще е разликата в заплащането им. Това е повод за ново социално напрежение в обществото. Ако вземем образованието - то не е подготвено и не познава новите поколения, начина, по който те учат. Те имат съвсем друг стил на учене - образен, двигателен, не могат да задържат вниманието си повече от 8 секунди върху учебния процес, искат те да го водят, а не да бъдат поучавани. Всички тези проблеми се пренасят от средното във висшето образование. Съответно излизат кадри без съответните умения, които не отговарят на потребностите на работодателите. Образованието в момента е затворено, а трябва да се отвори към ученето през целия живот.

Оценка:
-2 +27

21
Този коментар е премахнат от модератор.
Каишков
22 Отговор

До коментар #16 от "цървул":


А ти какъв си бе учен ? Като ти гледам писането хем си неграмотен , хем надъхан гербер.

Коментиран от #36


Оценка:
-2 +13

23
Този коментар е премахнат от модератор.
Ние винаги
24 Отговор
сме губещи, дори със СССР. 1989година загубихме хиляди самолети, ракети и танкове, заводи и фабрики, селско стопанство. Милиони принудително емигрирали. Армията ни пак стана 20 000 души. Точно както Ньойският договор.

Коментиран от #34


Оценка:
-2 +27

Pompev 🇧🇬✔️
25 Отговор
Ама Хитлер ко беше,няяше да ги загубим,ся щяхме да ходим на Дедегач на море,без митница

Коментиран от #27


Оценка:
-10 +10

Вичо
26 Отговор
От вчера сайтът Фактор бълва просръбски и по същество антибългарски статии. Например:"Сръбски анализатор: Ех, мой Зоране, онази зла Югославия създаде („Северна“) Македония без нито един изстрел!".
Безкритичното даване на думата на лъжливите сръбски историци още веднъж показва, че доста медии не служат на Отечеството, а на "дълбоката държава", която си остава на Коментерновски позиции по македонския въпрос.

Оценка:
-2 +12

Папуций
27 Отговор

До коментар #25 от "Pompev 🇧🇬✔️":


Ако беше Левски с ботуши и Ботев с каска ......
Ако беше останал Хитлер - не се знае дали щеше да седиш сега тука и да пишеш.

Коментиран от #28, #32


Оценка:
-2 +20

Pompev 🇧🇬✔️
28 Отговор

До коментар #27 от "Папуций":


Щях да седя,населението щеш да е 12 млн 90%етнически българи,филиали на Волкваген и Мерцедес,където заплатата щеше да е 2500

Коментиран от #33


Оценка:
-7 +7

Омразни граници и англичани,
29 Отговор
Огън да ги гори, Ердоган ги е подхванал, нека да успее

Коментиран от #30


Оценка:
-4 +4

Омразни франзуци,
30 Отговор

До коментар #29 от "Омразни граници и англичани,":


Що тъй подменя думи при набиране

Оценка:
-1 +6

Боре
31 Отговор
Преди това на 9 септември излязоха селяните от горите и за 45 години почти ни ликвидираха. Миналите 30 години са следствие от тях.

Коментиран от #37


Оценка:
-16 +8

✔️Pompev ®️
32 Отговор

До коментар #27 от "Папуций":


Иначе против комунизма няям нищо ,само че те ни излъгаха че ще задминем гнилия капитализам


Оценка:
-3 +7

Папуций
33 Отговор

До коментар #28 от "Pompev 🇧🇬✔️":


Бе ти в кой свят живееш ? Ами ако се случи от обратната страна ? Да бачкаш в някой концлагер ? Или предците ти ? Що си фантазираш разни работи ?
Сегашното правителство като е създадено с помощта на германците - колко завода направиха в България последните 10 години ?

Коментиран от #40


Оценка:
-3 +17

Мда, точно така
34 Отговор

До коментар #24 от "Ние винаги":


За ЕС имаше условия, да нямаме ракети-нарязаха ги, да спиране реактори на АЕЦ Козлодуй, взе рестрикции от тия, омразни французи и англ

Оценка:
-1 +21

Ганьо
35 Отговор
Някой може ли да каже, кога не сме били от страната на губещите...

Оценка:
-0 +15

Шумкраю
36 Отговор

До коментар #22 от "Каишков":


Кое ми е неграмотното, бе, илитерат? Защо се срамиш, че билшевишки селянин - градски пролетарит? Нима е лъжа, че провтолюдието съсипа хубава ни държава?

Коментиран от #38, #61


Оценка:
-13 +4

Макаров
37 Отговор

До коментар #31 от "Боре":


На тебе май все селяните ти виновни ! Сякаш ти си много умен !Кой знае дядо ти къде е пасъл козите. Както на сегашния вожд все Станишев и Орешарски му виновни .

Оценка:
-2 +12

Христо
38 Отговор

До коментар #36 от "Шумкраю":


Не бе - ти си много умен и красив . Нали си от новите жендъря. С новите разбирания и атлантически ценности. Розови гащи имаш ли ?

Оценка:
-2 +9

Чичо Сам
39 Отговор
Ето, че само САЩ са били на страната на България в тези далечни времена..... Няма смисъл да залагам на Германия.... Който е съюзник на САЩ, винаги печели - Факт!!! ')

Оценка:
-10 +5

✔️Pompev ®️
40 Отговор

До коментар #33 от "Папуций":


Комунистите направиха най гадните лагери и избиха хиляди в тях.Лагерите на германците са за работна ръка.Правителството е от комунисти.Ами и Меркел е комунистка


Оценка:
-12 +6

един от многото
41 Отговор

До коментар #16 от "цървул":


Явно , че само си слушал за тези времена! Не пиши за неща които не знаеш защото тогава си бил в Ташкент!

Оценка:
-3 +5

Tarnovetz
42 Отговор
България е била райска градина на 3 морета по времето на Калоян и Иван Асен Втори, след Стамболов ние нямаме водачи а ние също не сме равноправни и свободни люде.

Коментиран от #44


Оценка:
-6 +7

Какво доведе но Ньой българите?
43 Отговор
Прословутият им ламтеж към чуждото.

Оценка:
-4 +6

А по времето на Сюлейман Великолепни
44 Отговор

До коментар #42 от "Tarnovetz":


Е била на три континента

Коментиран от #54


Оценка:
-8 +5

Факт
45 Отговор
Тоя елит който в балканските и Първата световна унищожи 200000 млади мъже- генетичният ресурс на нацията, вкара страната в перманентна гражданска война, предизвика 2 национални катастрофи и бе на милиметри от третата, беше ликвидиран от Народния съд. Каква загуба!

Оценка:
-3 +11

СМЕРШ
46 Отговор

До коментар #5 от "анти":


След 1989 няма комунисти, а предатели- продажници, на българгарските интереси! Защо го овъртате и осуквате!? Или за това ви плащат! ?
възлизат на 2,25 милиарда златни франка.! Днес бяха 2,25 млн, но като увеличил сумата и сложиш комунисти,за етикет! Стоката върви! Жалко за автора!!

Оценка:
-4 +5

Трагедия :с
47 Отговор
Ще ми се да не бяхме губили Първата световна война


Оценка:
-1 +8

йокин
48 Отговор
Пуснали сте,нов персонаж,от на всеки километър,Каишков,нещо не си взима редовно лекарствата.

Оценка:
-3 +4

Страничен
49 Отговор
Трагедия! Още страдаме от този договор!

Оценка:
-2 +6

МЕРАЦИ
50 Отговор
Пуста човешка лакомия. Някои искат да се разпростират на три океана, други на четири, на оня с коня, Земята му тясна. Пък левът балкански, завалията, без косми остана, но още си мечтае да си погрее топките на "три морета". Бароните и графовете на Цар Киро "лъскат саби и щитове" в казармите на Факултето и Столипиново. Почернели от слънцето сливенски войводи, събират народни закрилници за великиот поход. Чакат се подкрепления от Шоплука и търновските църни боляре.

Коментиран от #55


Оценка:
-3 +3

и какво
51 Отговор
Излиза, че Франция е подарила на Гърция нашата Тракия

Коментиран от #53


Оценка:
-0 +12

безпартиен
52 Отговор

До коментар #10 от "Behemoth":


Най-точния коментар!

Оценка:
-0 +4

Е тя Франция и сега иска
53 Отговор

До коментар #51 от "и какво":


Да подари на Гърция източното средиземноморие ама Ердоган нещо не се навива :)))

Оценка:
-2 +5

Tarnovetz
54 Отговор

До коментар #44 от "А по времето на Сюлейман Великолепни":


“How to recreate our Economy” е малка, но много съдържателна книга от г-н Linden LaRoushe oт Northern Virginia, USA; тия дето направиха WW1 – направиха и WW2 и Ќубинска криза и войната в Ирак. Г- н Садам Хусейн даде на хората големите пари от нефта. Имал съм приятели планински черкези, чеченци, азери, татари от Казан балкарци и араби, Баку е бил България; познавл съм иранци киргизи таджики

Оценка:
-4 +2

Tarnovetz
55 Отговор

До коментар #50 от "МЕРАЦИ":


В Търново няма Сорос, Шалом и Хелзински…….; Цар Киро го докара Тодор (Маруцин) Живков,

Оценка:
-4 +1

Генерал 🇧🇬
56 Отговор
България никога не би се впуснала в подобни рискови войни, ако не бе Берлинският конгрес (1878), който основно ревизира Санстефанския мирен договор и разпокъсва Санстефанска България на пет части.
С Ньойския договор, освен националният дух на България е смазан и националният идеал на българите. След ПСВ, страната ни е във втора национална катастрофа. Периодът от възстановяване на българската държава от 1878 до края на ПСВ -1919 е стремеж към национално обединение. В името на националното обединение в етническите български граници.Загубата ни в тази война слага край на националния идеал. От началото на Българското възраждане, започнало от История Славянобългарская, до Ньойския договор, нацията има три последователни цели: борба за българска църква, борба за национална независимост и борба за национално обединение на Третата Българска държава. Осъществяването на последната цел завършва със загубата ни във ПСВ. България губи от землището си - българската етническа територия е разпокъсана между всички съседи на България.

Коментиран от #58, #65


Оценка:
-0 +16

Генерал 🇧🇬
57 Отговор
След подписването на 27 ноември 1919 г на мирния договор в Ньой,през декември Сърбия и Гърция са принудени да подпишат и договор за покровителство на малцинствата. Гърция и Сърбия нямат намерение да приложат договорите.Напротив те провеждат една планомерна политика на денационализация и асимилация на българския народ в Македония.Името Македония изчезва.То е забранено.Егейска Македония е обявена за северна Гърция,а Вардарска Македония за Южна Сърбия.В Гърция българите официално са обявени за гърци или "българогласни елини", а в Сърбия за "прави сърби". В Македония, под гръцка и сръбска власт,заварените културни институти на българщината са напълно унищожени,техните помещения и имущество са отнети,разрушени или заграбени.В македонско под гръцка власт са закрити 340 български училища със 750 учители и 19000 ученици.Затворени са също и 378 български черкви с 390 свещеници.Наред с това в Егейска Македония местните власти започват една кампания за унищожаване и заличаване на всички български културни и архитектурни паметници с цел да се изтрие спомена за българското минало на тези земи.Селските гробища в много села са съборени и разорени от военните части,които открито вършат тази работа.

Коментиран от #60


Оценка:
-3 +11

Ако нямаше Сан стефано
58 Отговор

До коментар #56 от "Генерал 🇧🇬":


Нямаше да има и Берлин и Ньой....та кой е виновникът за Сан Стефано?

Коментиран от #59


Оценка:
-3 +2

Койчо
59 Отговор

До коментар #58 от "Ако нямаше Сан стефано":


койчо от конаре с турското магаре ти е виновен на тебе..

Оценка:
-0 +7

Tarnovetz
60 Отговор

До коментар #57 от "Генерал 🇧🇬":


Тия дворци в полите на Витоша и Боровец не са на цар Киро, откъде парите?????

Оценка:
-3 +5

Ха ха
61 Отговор

До коментар #36 от "Шумкраю":


Виж какво си писал"шумкраю бИлшевишки".Това ако не е герберска неграмотност,здраве му кажи.

Оценка:
-0 +4

Българин
62 Отговор

До коментар #1 от "Факти":


ГРЕШИШ, цялата Македония е българска територия!!!

Оценка:
-2 +5

Да попитат
63 Отговор
Две национални катострофи докарани ни от немците. Два пъти ни подават моркова Македония и двата пъти жестоко ни кастраят съседите. И сега с цялото си безочие дайчовците се правят на неразбрали в какво се състои спорът ни с Макединия. Ами да попитат Бисмарк,кайзер Вилхелм и Хитлер.

Оценка:
-0 +10

64
Този коментар е премахнат от модератор.
Логично
65 Отговор

До коментар #56 от "Генерал 🇧🇬":


Точно това е . Докато ние губим войните , и пишем национални катастрофи , нашите мили комшии , използват хитро сгодният момент и провеждат своите си асимилационни политики. В Ньой ние подписваме отказ , черно на бяло от всякакви бъдещи претенции относно Македония . Искането е от Франция , под давлението на Сърбия , която се явява на страната на победителите от ПСВ , и е нормално Франция да ни принуди . Следва разпускане на ВМРО , и спиране помощта на държавата за тази иначе патриотична , но станала вече безполезна и опасна организация , естествено говорим за периода - Александър Стамболийски , до като го убият.

Оценка:
-1 +7

Добре че териториите отидоха в
66 Отговор
Съседните държави и се грижат за тез територии щото ако беха останали на бегето щеха да са превърнати в клоака като целото беге така поне другите народи се грижат за земята

Оценка:
-2 +2

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Бойко Борисов
Премиерът отхвърля спекулациите за „черна каса” на ГЕРБ, в която да е попадала разликата между реалната и „надутата” цена на даден медикамент:
Категорично няма такова нещо, да пукна, ако има"

Още бисери
ТОП 5