Проверете своята грамотност в писането

Книжовният език е представителната форма на българския език. Използването на книжовния език е престижно речево поведение, задължително във всички случаи на публично и официално общуване – в институциите, в медиите, стопанската сфера и в обществено-политическото пространство. Проверете своите знания по правопис и пунктуация на български език. Ако сте доволни от резултата си, може да го споделите с приятели във Facebook след приключване на последния въпрос.
Проверете своята грамотност в писането
10 въпроса
Проверете своята грамотност в писането
Започни куиза

Имоти