Тема: Украйна

7887

ЕК предлага закрила за хората, бягащи от войната

 • бежанци-
 • мигранти-
 • украинци-
 • война-
 • русия-
 • украйна-
 • ес-
 • ек-
 • граница-
 • закрила

Европа подкрепя тези, които се нуждаят от закрила

ЕК предлага закрила за хората, бягащи от войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Еврокомисията предлага да се задейства Директивата за временната закрила с цел да се предложи бърза и ефективна помощ на хората, бягащи от войната в Украйна. Съгласно това предложение на бягащите от войната ще бъде предоставена временна закрила в ЕС, което означава, че ще им бъде предоставено разрешение за пребиваване и ще имат достъп до образование и до пазара на труда.

Същевременно Комисията представя и оперативни насоки, предназначени да помогнат на граничните служители на държавите членки при ефективното управление във връзка с пристигналите на границите с Украйна, като при това се поддържа високо равнище на сигурност. В насоките също така се препоръчва държавите членки да създадат специални ленти за спешна подкрепа с цел насочване на хуманитарната помощ, както и се припомня възможността за предоставяне на достъп до ЕС по хуманитарни причини.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Европа подкрепя тези, които се нуждаят от закрила. Всички бягащи от бомбите на Путин са добре дошли в Европа. Ще осигурим закрила на тези, които търсят подслон, и ще помогнем на тези, които търсят безопасен начин да се завърнат у дома.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Комисията предприема исторически безпрецедентен ход, като днес предлага да се предостави незабавна закрила в ЕС на хората, бягащи от Украйна. Всички бягащи от войната ще получат сигурен статут и достъп до училища, медицински грижи и работа. Същевременно работим за улесняване на ефективното преминаване на границите на хората и техните домашни любимци с необходимите проверки за сигурност. Това са тежки времена за нас, но Европейският съюз и всяка една от неговите държави членки показват по безспорен начин, че сме готови да поемем решително отговорност и да бъдем солидарни с Украйна.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Гордея се с това, че ЕС и държавите членки оказват незабавна подкрепа на онези, които идват от ужасяващите заплахи на войната. С днешните ни предложения ще предоставим на държавите членки допълнителен капацитет за управление на тази криза по организиран и ефективен начин. Ще предоставим право на пребиваване, достъп до пазара на труда и жилищно настаняване на нуждаещите се и накрая с насоките ще гарантираме, че хората, бягащи от войната в Украйна, могат бързо да стигнат до ЕС, без да преминават през дълги формалности по границите.

Директива за временната закрила

След руското военно нашествие в Украйна над 650 000 души са избягали в съседни държави — членки на ЕС. Директивата за временната закрила беше специално замислена, за да се предоставя незабавна закрила на лицата, които се нуждаят от нея, и да се избегне претоварването на системите за убежище на държавите членки.

Съгласно това предложение украинските граждани и хората, превърнали Украйна в свой дом, както и членовете на семействата им, разселени в резултат на конфликта, ще имат право на закрила в целия Европейски съюз. Граждани на трети държави и лица без гражданство, законно пребиваващи в Украйна, които не могат да се завърнат в своята държава или регион на произход, като например лица, търсещи убежище, или лица, ползващи се с международна закрила, както и членовете на семействата им, също трябва да получат закрила в ЕС. Други лица, които пребивават законно в Украйна за кратък период и са в състояние безопасно да се завърнат в държавата си на произход, ще попаднат извън обхвата на тази закрила. Независимо от това следва да им бъде разрешен достъп до ЕС за транзитно преминаване, преди да се завърнат в своите държави на произход.

Като се има предвид извънредният и изключителен характер на това нападение и броят на новопристигналите в ЕС, Директивата за временната закрила предлага подходящ отговор на настоящата ситуация чрез:

- Предоставяне на незабавна закрила и права: това включва право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до жилищно настаняване, социално подпомагане, медицинска или друга помощ и средства за издръжка. За непридружените деца и юноши временната закрила предоставя право на законно настойничество и достъп до образование.

- Намаляване на натиска върху националните системи за предоставяне на убежище чрез създаване на статут на закрила с намалени формалности. По този начин ще се избегне претоварването на националните системи за убежище и ще се даде възможност на държавите членки за управление по отношение на пристигащите по организиран и ефективен начин при пълно зачитане на основните права и международните задължения.

- Засилена солидарност и споделяне на отговорностите: правилата съгласно Директивата за временната закрила насърчават баланса между усилията на държавите членки за приемане на разселени лица от Украйна. Комисията ще координира „Платформа за солидарност“, в която държавите членки могат да обменят информация относно капацитета за приемане.

- Допълнителна подкрепа от агенциите на ЕС: Frontex, Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европол могат да предоставят допълнителна оперативна подкрепа по искане на държавите членки, за да се гарантира безпроблемното изпълнение на настоящото решение.

Насоки относно управлението на границите

В насоките относно управлението на външните граници се изясняват улесненията, с които разполагат граничните служители на държавите членки съгласно шенгенските правила, при извършването на граничен контрол. Това ще спомогне да се гарантира ефективно управление на границите, за да се помогне на хората, бягащи от войната, да намерят подслон без забавяне, като същевременно се поддържа високо равнище на проверки за сигурност.

Наличните улеснения включват:

- Опростяване на граничния контрол по границите на ЕС с Украйна: съгласно шенгенските правила граничната охрана може временно да облекчи граничните проверки при изключителни обстоятелства за определени категории лица. В насоките се определят критерии, които да помогнат на държавите членки да решат за кого това би могло да се приложи, като се отчитат нуждите на уязвимите лица сред пътуващите, например децата. Когато самоличността на пристигащото лице не може да бъде установена, следва да се прилага редовната гранична проверка. Освен това държавите членки могат също така да решат да извършват гранични проверки по време или след транспортирането на пътниците до безопасно място, а не на граничния контролно-пропускателен пункт. Тези две мерки ще спомогнат за намаляване на времето за чакане на границата, така че хората да могат незабавно да стигнат до безопасно място.

- Гъвкавост по отношение на условията за влизане: съгласно шенгенските правила граничната охрана може да разреши на граждани на държави извън ЕС да влязат на територията на държава членка по хуманитарни причини, дори ако не отговарят на всички условия за влизане (например дори ако нямат валиден паспорт или виза с тях). Държавите членки могат да прилагат тази дерогация, за да позволят влизането на всички, които бягат от конфликта в Украйна.

- Разрешаване на преминаването на временни гранично-пропускателни пунктове извън официалните гранични контролно-пропускателни пунктове: това би могло да спомогне за намаляване на бавенето по границата в настоящата ситуация, например в случай че пътищата към официалните гранични контролно-пропускателни пунктове са блокирани от изоставени автомобили.

- Лесен достъп за спасителните служби и хуманитарната помощ: държавите членки следва да установят специален режим за улесняване на влизането и излизането на спасителните служби, полицията и противопожарните служби, включително за предоставяне на медицинска помощ, храна и вода на хората, чакащи да преминат границата. Държавите членки следва също така да създадат специални ленти на граничните контролно-пропускателни пунктове, за да гарантират достъпа и връщането на организациите, предоставящи хуманитарна помощ на хората в Украйна.

- Лични вещи и домашни любимци: разселените от Украйна лица могат да внасят лични вещи без никакви мита. В насоките също така се изясняват улесненията, които са на разположение на онези, които идват с домашните си любимци.

В насоките настоятелно се препоръчва на държавите членки да използват подкрепата, която агенциите на ЕС могат да предоставят — Frontex е в състояние да съдейства при идентифицирането и регистрирането на пристигащите, а Европол има готовност да разполага служители, подпомагащи държавите членки с вторични проверки.

Следващи стъпки

Съветът трябва да приеме предложението за временна закрила. Съветът вече изрази широка подкрепа за двете мерки на извънредното заседание от 27 февруари, неделя, и се ангажира да обсъди двата документа на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в четвъртък, 3 март. След като бъде приета, временната закрила ще започне да се прилага незабавно и ще продължи 1 година. Този период бива автоматично удължен с шестмесечни периоди за още една година.

Комисията може по всяко време да предложи на Съвета да преустанови временната закрила въз основа на факта, че ситуацията в Украйна позволява безопасното и трайно завръщане на тези, на които е предоставена временна закрила, или пък да я удължи с още една година. Това е в случай, че първоначалният период се счита за недостатъчен, за да се даде възможност на съответните държави членки да се справят ефективно със ситуацията или на лицата, ползващи се с временна закрила, да се завърнат безопасно в Украйна.

Насоките относно управлението на външните граници са необвързващ документ, предназначен да подпомага граничната охрана в тяхната работа. Граничните служители на държавите членки могат незабавно да започнат да използват разясненията, които тя предоставя.

Контекст

След нахлуването на Русия в Украйна ЕС подкрепя народа на Украйна. Като санкционират Русия на Путин и режима на Лукашенко в Беларус и засилват хуманитарната си подкрепа, както и с финансовата и оперативната подкрепа за държавите членки, ЕС и неговите държави членки предоставят сигурно убежище за хората, бягащи от войната в Украйна. Временната закрила е извънредна мярка за предоставяне на незабавна и временна закрила на разселени лица от държави извън ЕС и на тези, които не могат да се завърнат в държавата си на произход. Кодексът на шенгенските граници, който определя правилата, уреждащи преминаването на външните граници на ЕС и условията за влизане в рамките на ЕС на граждани на държави извън ЕС, предвижда гъвкавост в конкретни случаи, за да се сведат до минимум формалностите в спешни кризисни ситуации. Днешните насоки изясняват възможностите и улесненията, с които разполагат граничните служители на държавите членки при управлението на ситуацията по външните граници на ЕС с Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 2 Бгг

  2 1 Отговор
  Ами, че кой ще плаща бе ??? Най-
  добре ги пращайте в Русия. Те ги бомбят те да ги гледат

  Коментиран от #5

 • 3 Gucci x Balenciaga

  3 2 Отговор
  Голяма помощ ще им се даде не ги лъжете и жени с децата се качват в коли на непознати хора днес ги гледах така ще им помогнат че свят ще им се завие тези които уцелеят и попаднат във Франция ги чакат грацките пичове в гетото Sifax - Mecs de cités ft Sofiane (Clip Officiel)
 • 4 асан

  5 1 Отговор
  Никой не бяга към България, която е по-близо.
  Защото тук няма училища, няма здравеопазване,
  малки заплати.
  Давайте към Германия.
  Меркел трсеше септември 1милион афганци.
  Сега сте и като печалба от тотото.
  Умни хубави красиви-ще се омещите със сирийците.
  Ашлама се рука.

  Коментиран от #6

 • 5 Recovery

  2 3 Отговор

  До коментар #2 от "Бгг":

  Ти как мислиш?Взимат ги да им работят мръсната работа!дебелог@зите евроrейци не са свикнали да са бачкатори!Интереса преди всичко е цел N1 в ЕU!
 • 6 Gucci x Balenciaga

  3 1 Отговор

  До коментар #4 от "асан":

  Тук има училища много мигранти не могат да си го позволят тези пари които им се дават са мизерни,без диплома трудно се намира работа имат хубав шанс 5 души на 1000 става доктор, адвокат.....другите са деца забравени от Бог дори не знам в България защо завиждат на мигрантите няма за какво
 • 7 Бай Хойчо

  2 0 Отговор
  Путин нищо няма да загуби.Ние всички от Европа,ще си загубиме и свободата и препитанието си.Нашата енергетика е 94% зависима от Русия а вие продължавайте да лаете.Войната се води от 8 години но вие я видяхте опреди 3 дена.Е няма такива подлоги и нащастници,които се изреждат да ни втълпяват че световния терорист САЩ е демокрацията.Днес едно китайско посолство, публикува в туитър кой е най голямата угроза за света-САЩ.Ето и публикацията(USA Bombing list:The Democracy World Tour)Кореа и Китай-1950-53,Гватемала-1954,Индонезия-1958,Куба-1959-61,Гватемала-1960,Конго-1964,Лаос-1964-73,Виетнам-1961-73,Камбоджа-1969-70,Гватемала-1967-69,Гренада-1983,Ливан-1983-84,Либия-1986,Салвадор-1980,Никарагуа-1980,Иран-1987,Панама-1989,Ирак-1991,Кувейт-1991,Сомалия-1993,Босна-1994-1995,Судан-1998,Афганистан-1998,Югославия-1999,Йемен-2002,Ирак-1991-2003,Окупацията и разполагане на веоенни бази на САЩ и Англия:Ирак-2003-2015,Афганистан-2001-2015,Пакистан2007-2015,Сомалия2007-2008,Сомалия2011,Либия2011.Либия2015,Сирия2014-2015.САЩ имат в света 800 военни бази,разположени в 173 държави.Направете си изводите,кой е заплахата за света и побликувайте световния агресор,да се знае от всички.
Новини по държави: