Last news in Fakti

25 Септември, 2022 14:52 20 643 64

Германски професор: И бабите дори казват, че за внуците им в България бъдеще няма

 • предсрочни избори-
 • професор-
 • германия-
 • българия-
 • кристиан фос-
 • ес-
 • българи

От 70-те години на миналия век насам Германия практикува едно много сериозно преосмисляне на миналото си

Германски професор: И бабите дори казват, че за внуците им в България бъдеще няма - 1
Снимка: Shutterstock

Интервю с проф. Кристиан Фос, завеждащ Факултета по южнославянски, славянски и унгарски изследвания в Хумболтовия университет в Берлин. През 1990-1991 проф. Фос e специализирал и в София.

Проф. Фос, на 2 октомври в България предстоят парламентарни избори. Дали германската общественост се интересува от тази тема? И какво, в общия случай, научава обикновеният германец за България?

Проф. Кристиан Фос: Според мен днес България не съществува на културната и емоционалната карта на германците. Но би било неточно да се каже, че тя е изчезнала от тази карта. Просто защото - поне за Западна Германия - България никога не е била видима на една такава имагинерна карта.

Показателен беше потресът, който изпитаха германците, когато България ги изхвърли от четвъртфинала на Световното първенство по футбол през 1994. Този потрес се обяснява със западноевропейската надменност и арогантност по отношение на целия регион, който се намираше от другата страна на Желязната завеса. Но нека не забравяме, че ГДР като част от днешна обединена Германия, тогава също беше от онази страна на желязната завеса, а за източногерманците България беше това, което за западногерманците са Испания и Гърция. Литературният и културният обмен в Източна Европа тогава не беше ориентиран толкова търговски и даваше шанс на маргинализираните днес литератури от Източна и Югоизточна Европа (ЮИЕ). Мога да го илюстрирам с парадоксалния факт, че тъкмо дисиденти като берлинския преводач Норберт Рандов (той почина през 2013) играеха важна роля на държавно-социалистическата литературна сцена.

Норберт Рандов има голям принос за преводите на класически произведения на българската литература на немски. Какво друго свързва двете страни, според Вас?

Проф. Кристиан Фос: Често чувам от българска страна за така нареченото "братство по оръжие" през Втората световна война. Но това е просто едно наивно културно недоразумение, което подминава различията между двете страни в преработването на фашисткото им минало. От 70-те години на миналия век насам Германия практикува едно много сериозно преосмисляне на миналото си. Да, от няколко години десните популисти и екстремисти от "Алтернатива за Германия" подкопават това преосмисляне, но независимо от всичко обществото старателно пази паметта за злините по времето на националсоциализма.

А какви са впечатленията Ви от българите, преселили се трайно в Германия?

Проф. Кристиан Фос: През 1990-те години започнах преподавателска дейност в Кьолн и във Фрайбург, която ме срещна с много студенти от югоизточноевропейските страни. И за съжаление трябва да отбележа, че тъкмо българските абсолвенти най-малко ги тегли да се завърнат в родината си след дипломирането. Това изненадва, защото иначе в страните от ЮИЕ семейните връзки са доста по-тесни и по-стабилни, отколкото в Германия. След приемането в ЕС на държави като България и Хърватия там се надигна истинска вълна от млади и квалифицирани хора, които напускат страните си - вместо да стане обратното. Тоест, изглежда, че засега се проваля претенцията на Брюксел да бъде изравнено жизненото равнище в държавите членки. Балканските страни имат дълга миграционна традиция, която се нарича с думите "печалба" и "гурбет" (Фос използва двете думи на български – б.авт.). В днешна България не само младите хора са ужасени от липсата на правна сигурност и от корупцията - техните родители, дори бабите и дядовците им гласно или мълчаливо също се съгласяват, че за "децата" няма бъдеще в собствената им страна. Германските българи днес са добре интегрирани, а понеже числеността им не е толкова висока, няма и някакви опити за сегрегация.

Както дългогодишен познавач и приятел на България как оценявате развитието на страната през последните години?

Проф. Кристиан Фос: За пръв път бях в България на езиков курс през лятото на 1989. През 1990 заминах за тримесечна специализация в Софийския университет, за да напиша магистърската си работа. През 1996 година защитих докторат с труд за църковнославянската лексика, като част от научното ръководство беше в София. На Третия световен конгрес по българистика през 2013 година и по време на престоя ми в Пловдивския университет по програмата "Еразъм" през 2019 се натъкнах на въодушевен интерес сред по-младите слушатели, но в същото време и на силна съдържателна и концептуална съпротива от страна на по-възрастните поколения професори, които като деца са били формирани от апогея на българския национал-комунизъм: честването на 1300-годишнината на българската държава през 1981.

Медалът обикновено има две страни…

Проф. Кристиан Фос: Да, нещата не са само песимистични. Искам изрично да спомена великолепния български писател Георги Господинов, който през 2015 беше гост-професор в нашия институт и с когото наскоро направих интервю за списанието "Югоизточноевропейски новини", книжка 6/2021. Как става така, че литература от периферията намира такъв силен резонанс в Западна Европа? Ами просто е: в последните си две книги "Физика на тъгата" и "Времеубежище" авторът съумява да надскочи локалната си идентичност. В началото споменах за емоционалната карта на германците и сега трябва да кажа, че тъкмо това е начинът да се постигне обрат във възприемането на България, да се промени имиджът ѝ: чрез киното, литературата, музиката, изобразителното изкуство. В това отношение българската културна дипломация би трябвало да работи и да формира по-активно.

Със сигурност сте проследили разгорещените дебати около старта на преговорите за еврочленство на Северна Македония. Защо българите толкова се бяха възбудили, според Вас? И защо после цялата тази възбуда се изпари в нищото?

Проф. Кристиан Фос: Нагледът за Македония е самото ядро на разказа за Сан Стефано и за България като жертва, на която Берлинският конгрес е отнел великобългарската мечта. Този иредентистки наглед функционира на различни равнища. От едната страна е комуникативната (семейна) памет на десетки хиляди хора, които в началото на 20 век като убедени българи са се преселили от все още османските територии на македонския регион в България. Този аспект отчетливо присъства в редица отвъд национални литературни произведения като романа на Капка Касабова "Към езерото" или в разказа на Мирослав Пенков "Македония" от сборника East oft he West. На второ място: след конфликта в Коминтерна през 1948 и настъпилата вражда между Титова Югославия и Съветския Съюз, Москва умишлено "ръчка" с надеждата, че българският национал-комунистически реваншизъм може да дестабилизира най-уязвимата тогава югославска република - Македония. След 1990 година този наглед беше присвоен и от дясно популистки и крайно десни партии, но той подлежи на активиране и в широки слоеве от обществото - и винаги е бил на почит.

Голяма беше изненадата, когато след гръцко-македонското споразумение от Преспа през 2018 година словото на омразата, което и двете страни усърдно използваха, изчезна като с магическа пръчка. Смятам, че по същия начин и в България ще се наложи прагматизмът и хората ще разберат, че насъскването на тези конфликти няма да реши всекидневните им проблеми. Тук трябва изрично да подчертая още нещо. Такива отлични познавачи на България като Раймонд Детрез или Улф Брунбауер на няколко пъти взимат отношение към историческите спорове и българското вето, но това изобщо не означава, че македонската историография е еднолично права. Става въпрос за нещо друго. Историческите епохи трябва да се разглеждат от няколко различни перспективи, те трябва да подпомагат сближаването, а не разделението. Длъжни сме да признаем, че цяла Европа трудно се справя с тази задача и все не успява да намери общи, приемливи и за двете страни исторически разкази за такива региони като Елзас или Силезия, които винаги са били ябълка на раздора.

Учените и университетските преподаватели трябва явно да работят в тази посока. В тази връзка нека Ви попитам нещо за академичната Ви дейност: Какъв е интересът в Германия (и в частност в Берлин) към изучаването на български език, литература, история? На какво равнище се намира изследователската дейност?

Проф. Кристиан Фос: В Германия славистиката е особено силна - в това отношения с нея могат да се мерят само Австрия и Италия. Причината: както географската близост, така "партньорството в конфликтите" със славяните. Освен това в Германия още от 19 век е много силно сравнителното историческо езикознание. А през 19 век под "славистика" се разбираше главно сравняването на църковнославянския със старогръцкия, латинския и със санскрит. От моята наблюдателница като учен от Западна Германия виждам как обединението на страната ни постави сериозен отпечатък върху славистиката. По време на Студената война тя беше нещо като "наука за врага" и в този смисъл - фиксирана върху руския. Всички останали славянски езици биваха третирани маргинално. След обединението на Германия и на Европа тази йерархия вътре в специалността отпадна. Средна Източна Европа и тъй наречените "Вишеградски държави" успяха да се профилират през латиницата и през католическата или протестантската си религия, с което останаха приемливи за ЕС и бързо станаха членки. Войните покрай разпадането на Югославия и особено сексуалните насилия по време на Босненската война видимо затвърдиха у западноевропейците старите клишета за балканския примитивизъм, а отгоре на всичко България дълги години оставаше в мъртвия ъгъл заради санкциите срещу Сърбия. В тази ситуация не са настъпили някакви съдържателни промени. Ето ги новините от последните дни: в Белград отмениха прайда, а г-н Додик се възхищава на Русия. Редом с тези клишета трябва да спомена и обстоятелството, че в Германия английската филология или изучаването на романски езици минават за"„по-леки" и по-усвоими - което доведе до това, че славистика записват до голяма степен студенти, които произхождат от онези страни. Колкото до качеството българската филология и на южнославянските и балкански науки мога да кажа, че изследователският интерес е много голям. Тези специалности са като червен плащ за бик в очите на тамошните националисти, а в същото време ЮИЕ е същинско Елдорадо за учените, които се занимават с етнически теми и с национализъм - в парадигмата на деконструктивизма. Българският още от Средновековието има близка граматична структура с албанския, гръцкия и румънския и с това свое свойство е много привлекателен за лингвисти, които се съсредоточават върху типологията. Тази привлекателност ние съумяваме да покажем на студентите от горните курсове. За да привлечем обаче първокурсници, ние трябва да поставим нещата в друга плоскост. В този смисъл много се надявам, че българската културна дипломация в бъдеще ще използва по-добре своите ресурси.

Автор Александър Андреев


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 52 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 А бабата на

  76 11 Отговор
  внучето на бате Бойко и тя ли казва така?
  Питам за една баба и едно внуче?

  Коментиран от #3, #50

 • 2 Ризата

  19 46 Отговор
  Да бе в Ростов на Дон и в Пхенян най голямо развитие има

  Коментиран от #5, #13

 • 3 Рошко

  65 10 Отговор

  До коментар #1 от "А бабата на":

  Тц, те са във фащ. За благодарност към преданата служба на боко
 • 4 Росен

  70 20 Отговор
  Гласувайте за Гр.об.Те най-бързо ще експедират и внуците от България.

  Коментиран от #51

 • 5 Защо винаги се намира

  75 7 Отговор

  До коментар #2 от "Ризата":

  някой тролейбус като теб да замеси я Русия, я Севрна Корея, я Китай?
  Тук става въпрос за България, драги, за България.
  Която става все по-зле и по-зле.

  Коментиран от #18, #52

 • 6 дойчи зели

  66 5 Отговор
  амбреажа да се грижи за ваймарския германистан 2.0.
  като се върне Адолф голямо чистене ше падне
 • 7 Киро Тъпиро

  40 14 Отговор
  Бъдеще за внучетата ще има само ако са от нашите евроджендърчета за останалите скоро всичко ще приключи
 • 8 Селянин

  52 6 Отговор
  Тука ще останат само от хубавата боя
 • 9 Стига бе

  76 12 Отговор
  Така като гледам още от тази зима германските баби ще казват, че за внуците им в студен и тъмен Германистан бъдеще няма
 • 10 Меркел

  35 16 Отговор
  Скоро ще обявяват България за изчезващ вид

  Коментиран от #54

 • 11 Пиночет

  19 41 Отговор
  Колкото повече комунисти и бием сега, толкова по-добро ще е бъдещето
 • 12 Пенсионер

  55 4 Отговор
  На първо място сме по смъртност и намаляване на населението в света
 • 13 Найш кво има?

  11 18 Отговор

  До коментар #2 от "Ризата":

  Мани ги тия Ростов и Пхенян,а погледни Бегето,Румъния почти същата( една разлика,че всеки ден,или там как е изкарват млади хора с тъпани и свирки и правата митинги,в които участвуват техни бивши куки от милицията и Секуритате,дребни партийни шмат.ки от заводите и стаа много смешно),че и другите източноевроп. в по-малка степен.Това е така,не само поради травмите на българския народ от следдеветосептемврийски убийства и последващите десетки години концентрационни лагери Белене,Ножарево,Куция и от.,но и от НЕСВЪРШВАЩИЯ ПРЕХОД.Да,с тоя несвършеащ преход наистина се добиват позиции-материални,политически,обществени,ноооо и резултатите от другата страна.Желая хубави бъдеще на твоите!Моите си го имат

  Коментиран от #33, #43

 • 14 Политиче олигархче

  35 3 Отговор
  Не е вяено, аз съм подсигурил безгрижно и щастливо бъдеще даже за пра-пра внучетата си.
 • 15 Бай Ганьо

  23 3 Отговор
  Ганю ще е историческа забележителност
 • 16 Тошко Ж.

  37 8 Отговор
  Имало едно време държава наречена България
 • 17 Павел пенев

  73 18 Отговор
  Нали вие фашистите от ЕС точно това искахте, да няма бъдеще за нашите деца и внуци в България? Постигнахте го, и сега доволни ли сте? Гнусни нищожества.
 • 18 Роня

  18 30 Отговор

  До коментар #5 от "Защо винаги се намира":

  Търси виновник човека. Манталитет ! Проф.Фос е изключително точен, че националкомунизма опропасти бъдещето на България. Още в тоя строй я караме а е 2022 ?!
 • 19 Българка

  57 13 Отговор
  Тъжно и срамно. Държавите от Шенген гледат на нас като треторазрядни хора, България е безпереспективна, а ние се натискаме да влезем в шенгенското пространство и то в момент на огромна финансова криза там сега. Аз съм за ЕС, но не желая да влизаме като просяците, които за пореден път да бъдат ощавени, за да изплащаме дълговете, които натрупаха богатите шенгенски държави за подпомагане гражданите си по време на ковид и сега войната в Украйна. С международния валутеб фонд ационалната ни валута е вързана за еврото, значи и сега сме част от това пространство. За чий ни е да влезем презряни от богатите и да станем още по-бедни?

  Коментиран от #22, #39

 • 20 Филиповци

  24 6 Отговор
  Как ли ще я кръстим след 20-30г. Може би Цългария?

  Коментиран от #30, #53

 • 21 Mакарон

  36 6 Отговор
  На нас ни трябват български волове и телета да ни работят без пари
 • 22 00014

  12 10 Отговор

  До коментар #19 от "Българка":

  Информиран(а) си. Тираджиите по магистралите носят пресни новини, а?
 • 23 Емгрант

  38 7 Отговор
  Германеца даже не знае къде е България мисли че сме от азия

  Коментиран от #37

 • 24 Мунчо юмручето

  49 6 Отговор
  Що не гледате вашата исламизация точно вие германците виште си националния отбор само ако фюрера може да ви види от някаде и ще се откаже от гражданството си веднага ще иска да стане българин
 • 25 Врачанския

  29 7 Отговор
  Само кучета и котки ще останат тук със калайджии стопани
 • 26 Лондон

  19 2 Отговор
  Тук пък си мислят че сме от ссср

  Коментиран от #32

 • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 28 Време е за Възраждане

  29 16 Отговор
  Не остана време
 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 Булпсихопат

  16 1 Отговор

  До коментар #20 от "Филиповци":

  Мангостан
 • 31 Брях!

  34 6 Отговор
  Така ли казвали бабите български ? Ама то бъдеще в Джермани за българите само в кланниците ,а бабите там няма да изпратят внуците си. И стига с тази Джермани, нито ни интересува ,нито автора .
 • 32 Вярно е!!

  30 6 Отговор

  До коментар #26 от "Лондон":

  Нормално е да чуеш зад гърба си 😆😅😂. Fucking Russian. За англосаксонското племе всички от бившият източно европейски блок са руснаци и врагове ☺
 • 33 И не само това,

  7 10 Отговор

  До коментар #13 от "Найш кво има?":

  което всъщност се наслагваше с годините ни от раждане,разтеж-нашите родители,тъпчени от тарикати-партийци,дет си гледат работата през куп за грош,ама на партийни събрания-алабала,самите ний,сблъсквайки се с тая сурова,комунистическа действителност и ресто навънка завинаги.
 • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 35 Ставри

  6 11 Отговор
  Нас само путин или ердоган ще ни оправи
 • 36 Доброжелателен

  26 5 Отговор
  Авторът на интервюто - Андреев - тъй като си докарва парите от германските си работодатели винаги им се слага с тезите си. Само че, истинските господари(тези на парите) са решили сринат жизненото равнище на цяла Европа и успяват в това. Затова иронията на случващото се е, че германците са се запътили да живеят зле, точно като нас. Ще сме равни в мизерията. Ура, така ще спасяваме планетата.
 • 37 За кво му е да знае

  9 3 Отговор

  До коментар #23 от "Емгрант":

  Таз безмислена информация
 • 38 Коментар

  27 1 Отговор
  По - малоумно интервю на nachistkia сайт Дойче веле не съм чел.
  Каква е истинската причина за всичко което говори в него дебилния професор?Ами колонизацията на Источна Европа в рамките на ЕС.Ако всеки нормален българин прочете няколко основни книги за това как се постига "демокрация" в колонизираните страна на изток ще види ,че това интервю е хвърляне на трици на маймуните , които не са свикнали да мислят.А слугинския сайт Факти веднага го довежда до знанието на 80% дебили в България....
  Съвпадение?
  Ами не-просто НПО та ,чиято работа е да лъжат и ограбват българите и медии под техен контрол и с техните пари!Така че не четете идиотщините на западните медии,а и на нашите слугински медии!
 • 39 Отговор

  13 6 Отговор

  До коментар #19 от "Българка":

  След като мислиш така .защо си за ЕС?
  Явно си малограмотен или от дебилите.
  В ЕС никога няма да мислят за нас бедняците от покрайнините.
  Хубавото е че след година две този колонизторски съюз ще изезне .не по наша вина,защото нашите "елити" всичкоте са в кюпа с подкупите,а заради другите по ориентирани в ужасното положение в което се намираме нации!
 • 40 Матей преображенски

  15 8 Отговор
  Досега беше така,бягство от упадъка в България.Германците да си гледат техния гечинмек,че и той не върви нагоре.В един момент потокът изглежда ще се обърне рязко,емигрантите може да бъдат принудени от обстоятелствата да се завърнат.В Германия и в други страни може да стане и повече непоносимо ,отколкото тука,и там безработица,и тука,и там глад и студ ,и тука.Само че тук имат къщи и градини,достатъчно за физическо оцеляване,пък после,дай боже,и основа за развитие.Тъкмо някои се загрижиха за демографията,а току виж проблема сам се разрешил,по необходимост.Без да сме ясновидци,такова развитие изглежда напълно вероятно и крайно желателно за възраждане на българския народ,след скъсване с англо-саксонските ни колонизатори,разбира се.
 • 41 Щом

  16 5 Отговор
  Професора немец го е казал значи верно е ама коги сме били с немците все сме страдали биха ни в две войни губихме територии живяхме мизерно не че казвам нещо ама сега нали сме подлоги на англосаксонците
 • 42 Макробиолог

  23 1 Отговор
  Българския още от средновековието има близка структура с румънския....точка по въпроса що за професор е това....по това време,още от т.н. основаване на Дунавска България до края и през 14 ти век земите и населението на днешна Румъния са неотменна част от нашата държава.

  Коментиран от #59

 • 43 НЕСВЪРШВАЩИЯ ПРЕХОД

  4 0 Отговор

  До коментар #13 от "Найш кво има?":

  аз още не съм зап очнал.
 • 44 БгТопИдиот

  19 3 Отговор
  БЪЛГАРИЯ винаги като феникс е излизала от пепелта.

  500 години не сме се загубили.

  Ще оцелеем и при сегашните джЕндъро-либерални-атлантически алабАлистики.

  Да му му мислят разглезените англета,спагети и немчуря със всичката чужда сган в снагата им.
 • 45 Любо

  16 4 Отговор
  Германците са пример за-ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОТИВНИ,ПРОСТИ,НЕЧИСТОПЛЪТНИ-ОРИМАТИ!!!
  ПО-ПРОТИВНИСТ,СИ ДЕКЯТ ПЪРВОТО МЯСТО …С АНГЛИЙСКИТЕ ДЕБИЛИ!
  ОРИГВАНЕ,КРЯСЪЦИ,ПОВРЪЩАНЕ…!!!
 • 46 Непознат

  22 3 Отговор
  Докарай баба си в Шумен,за да и покажа останките от тукашните заводи, които преди скапания ти съюз бяха пълни с хора
 • 47 Глас къде

  2 11 Отговор
  Да гласувам ли за Бойко който разби бкп бсп
  Двуомясе...
 • 48 Артилерист

  14 0 Отговор
  Г-н професорът правилно е посочил възраждането на националсоциализма сред германския елит -това е много опасно в общоевропейски план. За нас по-опасна е вярната констатация, че ни липсва правна сигурност. Това означава, че мутрите, бандитизма се шири на воля и обикновените хора, пострадали от мутренския ред, няма на кого да се оплачат, няма откъде да потърсят справедливост. Неграмотните мутри са здраво обединени в шайка, използват огромен финансов ресурс, като кражбата на КТБ, например, купуват си високо квалифицирани бедни експерти за съветници, поставят си безморални марионетки начело на официалната държава и им дърпат конците от тяхната си "дълбока държава". Медиите са техни и съдействат за опростачена обществена среда-необразовани активисти задушават всеки разумен глас...
 • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 50 Е, ясно е, че

  1 1 Отговор

  До коментар #1 от "А бабата на":

  за "това внуче" нещата НЕ стоят по този начин! Този тип "внучета" са изключението. Пред "тези внучета" бягството от родната страна НЕ е изобщо тема за размисъл. Че как да бъде другояче!? Самият бащица на злощастната нация е техен дядо. И сега ми идва въпросът "а дали за сина на песков мобилизацията е изобщо тема на размисъл? Мисля, че изобщо НЕ.
 • 51 Прав си.

  1 0 Отговор

  До коментар #4 от "Росен":

  Имат 12-годишен опит в тази работа.
 • 52 Защото по ирония на съдбата този тип

  1 3 Отговор

  До коментар #5 от "Защо винаги се намира":

  проблеми са актуални за всяка страна. Следователно и за Северна Корея, и изобщо за света. Причините, които активират чувството за самосъхранение на човек и решението му да бяга от родината си, са идентични и общочовешки. Следователно тези причини НЕ подбират раса и националност. По подобна причина в момента сме свидетели на бягството на млади хора от Русия: мобилизацията. В случая липсва мотивацията да се биеш със съседи в името на своя диктатор, а в същото време, същият диктатор и неговата шайка НЕ мобилизират свои близки... Е?
 • 53 За съжаление

  6 0 Отговор

  До коментар #20 от "Филиповци":

  натам вървят нещата! Защото нито една партия, дошла на власт, НЕ смее да прекъсне стереотипа на обществените ни навици. От страх, че останалите партии ще им гласуват вот на недоверие. Ако обаче имаме референдумна система за вземане на решения, и ако народът в референдуми даде волята си за конкретни промени, то управляващата партия ЩЕ е длъжна да изпълни народната воля и да стартира промените. Останалите парламентарни партии няма да имат право да й гласуват вот на недоверие по повод изпълнението решенията на референдума! Лесно е. Но не е желано от политиците,, защото така се дава властта в ръцете на народа. И съответно източването на обществени ресурси ще секне!
 • 54 мммда

  6 0 Отговор

  До коментар #10 от "Меркел":

  Ми то щот преди окло 2 години един немски репортер побликува една статийка за това как масово немци си напускат страната и средно по 3000 милионери разпродават бизнес и имоти, и бягат в Южна Америка.
 • 55 Дойче зелен,не вижда турската греда....

  6 0 Отговор
  В германското око !Няма лошо,след още едно поколение,немският ще отпадне като говорим език....
 • 56 Професорът греши!

  3 1 Отговор
  Москва не "ръчка" нищо! Там знаят много добре,ч е ние сме майстори на "снишаването" , чак от Бай-Тошово време. Снишавахме се докато натовските самолети прелитаха на България за да хвърлят бомби в Сърбия и да ни приемат в НАТО, снишавахме се когато ни затвориха реакторите в АЕЦ Козлодуй за да ни примат в Европейския съюз, снишаваме се пред нелегалния мигрантски поток и затова не щат да ни приемат в Шенген, снишаваме се когато се приемат откровено тъпи европейски дитрективи, които трябва да внедряваме и в нашето законодателство, снишаваме се и в конфликта Русия- Украйна и тайничко продаваме оръжие през посредници, а българските студенти не искат да се връщат в България защото сенчестите места за снишаване са заети, а за хора без връзки има само ветровити и на "баир лозе" места с мизерно възнаграждение!
 • 57 Българин

  1 2 Отговор
  Бабите знаят, че без другаря Живков няма бъдеще.Няма ТКЗС-та където внучките да се научат на работа, да доят кравите, внуците няма къде да карат трактори...Съсипия.
 • 58 Истината

  2 0 Отговор
  Населението на България голям % е просто,елементарно,неграмотно, невежо.С никаква култура,възпитание и знания в много области,но с претенции и голям мързел.Какво искате, когото вие сте олицетворение на държавата вие я правите такава! Работа се иска от Ученикът на Земята ,казва Учителя!!

  Коментиран от #60

 • 59 Голям праз

  3 0 Отговор

  До коментар #42 от "Макробиолог":

  Не само, че има ,а до езиковата реформа в средата на 19в. си е български. За "професори" като този Фос не искам да пиша, само ще вметна, че точно немски "професори" измислиха, че българите сме пришълци на Балканите. Същите тези "професори" и до сега ни обясняват, че готите са немици.
 • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 61 БАЙ ТОШО 35 ГОДИНИ СТРОИ СЪС ЗИЛОВЕ

  0 0 Отговор
  ТИЯ 35 ГОДИНИ РУШАТ СЪС МАНОВЕ МЕРДЖАНИ КОМАТСУТА И ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА ИЗРИНАТ ПОСТРОЕНОТО ОТ СТАРАТА БКП. СЯШНИТЕ БОЯ ЗА МАРКИРОВКА ПО ПЪТОЩАТА НЕ УСПЯВАТ ДА НАМЕРЯТ ОТ ПРОДАЖНОСТ И НЕКЪДЪРНОСТ...
 • 62 В СТРАНА ДЕТ ПЛАСИЧНИТЕ ХИРУРЗИ

  0 0 Отговор
  СА ПОВЕЧЕ ОТ ЗИДАРИТЕ МАЗАЧИТЕ И БОЯДЖИИТЕ НЯМА КО ДА ОЧАКВАШ...
 • 63 Възмутен

  1 0 Отговор
  Професора да си греда работата. Не вижда ли ,че бъдещите германчета са много чернички и масово обрязани и той се загрижил за нашите внучета.
 • 64 Пена

  1 0 Отговор
  Ще видя техните внуци след години...
  Може и да забравят досегашните им имена както вьрвят...Продьлжавайте така,последен ще е нашият смях.
Новини по държави: