1 795

Значение на имената Гней, Збигнев и Пицени

  • милена върбанова-
  • имена-
  • значение-
  • збигнев-
  • гней-
  • пицени-
  • произход

Велик е българският език, но с него трябва да боравим умно и внимателно - както с всяко високотехнологично оръжие

Милена ВЪРБАНОВА

Разсъжденията върху името на Книд, което тълкувам като "гнездо", естествено се преливат в усилия да бъде обяснено римското име Гней, което отдавна привлича вниманието ми. В етимологическите речници то е указано като име с етруски произход, както и повечето от фигуриращите в списъка 18 позволени собствени имена, с които могат да бъдат назовани римските граждани от мъжки пол. Всъщност имената в т.нар. списък са 72, но огромната част от тях не са били използвани и са забравени. Най-известни носители на името Гней ( Gnaeus ) са Гней Помпей - самонарекъл се Велики - не че този изключителен пълководец не заслужава подобен когномен - неговият баща и първородният му син.

Според официално приетото становище първообразът на преномена Gnaeus е Gnaivos, а съкращението на името е Cn, което говори за двойнствена форма и следователно бихме могли да изследваме смисъла му чрез записа Cnaevus - също както Gaius-Caius-Cavus.Тъй като звукосъчетанието "kn" се чете като " n" - "k" е няма - произношение, останало в езика на бритите - а звукосъчетанието "gn" се чете като "нь" - в латинските езици, не се учудваме, че името Gnaeus още в етруската и древноримската епоха е звучало като Naevus и Naeus. Това е позволило на досегашните изследователи на името да официализират като негово значение "naevus, nevus" - бенка. Според тях Гней ще рече "този, който има бенка ( или бенки ) по тялото".

Нищо лошо, драматургът Гней Невий е носел тези имена като собствено и родово, но ако "този, който има бенка" върви като второ ( родово ) име, едва ли ще се намерят родители, мотивирани да дадат подобен прякор на децата в качеството му на първо - собствено - име, колкото и бенки да имат отрочетата им. "Бенка" - nevus - просто е най-близката по звучене думичка и някой ленив "езиковед", без да придиря много, е решил да обяви, че тъкмо това е смисълът на етруското и римско име Гней. А оттам нататък е започнало голямото преписване и мултиплициране на глупостта, която няма да се свърши и след края на света.

А сега да разгледаме внимателно името Gnaeus и по-точно другият му вариант Cnaeus. Фактът, че първообразът му е етруски, а самият род на Помпей произхожда от пицените, на които ще се спра малко по-нататък, дава възможност да търсим смисъла на името в обширния ареал от езици на народи, свързани с траките. И ето - в т.нар. middle english - средноанглийски език, употребяван в Британия от 11 до края на 15 в. и запазил много от езика на древните брити - намираме думата kneeve - "коляно", но и "род" - knee на съвременен език.

Ще стана банална, но се налага да повторя, че първият историк, написал цялостна история на Британия, монахът Галфрид Мънмътски (12 в.) твърди в своята творба " Кралете на Британия", че бритите са бегълци от разрушената Троя. Kneeve или Kneeves е често срещано фамилно име на американци с британско потекло. В Ирландия откриваме старинното слово gneeve - в името на селото Gneevegullia, което може да се преведе като "от коляно галско" или "потомци на галите, на Галия". А думата neveu на френски означава " племенник" - сиреч " от същото коляно". Да, ако се вгледаме в името Gnaevos ще ни обхване непреодолимо изкушение да го преведем като "Гнев", "Гняв", но гневът е временно безумие, което би могло в един миг да разруши благополучието, бъдещето и личността на този, който му се е поддал.

Древните са били напълно наясно с това. Неслучайно гневът е списъка на смъртните грехове. Така че едва ли родителите биха нарекли така детето си, предпоставяйки с подобно име по-нататъшната му съдба. Най-вероятно името Гней означава "от коляно", "родовит", "потомък", "наследник", " съплеменник". От същото смислово гнездо е и думата "княз", която буквално означава "знаещ".

Впрочем открих KNEY като съществуващо и днес фамилно име - мнозинството от семействата, които го носят, произхождат от Англия и Шотландия - и корените им могат да се проследят поне до началните десетилетия на 19 в. На пръв поглед KNEY е напълно идентично с древното ГНЕЙ, но не мога да твърдя това, преди да съм проучила задълбочено произхода и смисъла му.

Размислите относно собствените имена и "гневът" важат в пълна степен и за полското име Збигнев - Zbigniew. Официалното му обяснение, преповтаряно във всички етимологически речници, полски и чужди, е, че то означава:" sbic - gniew" - "избий, убий гнева", " потуши гнева". Що за безобразна карикатура! Само като си помисля, че "етимолозите" са получили парично възнаграждение и научни титли за подобна глупост!

Много ясно, че име със смисъл "Убий гнева" е невъзможно да съществува. Името Zbigniew очевидно трябва да се тълкува, разделено на следните части: Z - BIG - NIEW", където Z е предлогът "С", BIG e съществителното БОГ, а NIEW е съществителното КОЛЯНО. Значението на цялото име е: ОТ ( предлогът в полски и руски е "С" ) БОЖИЕ КОЛЯНО, т.е.ОТ БОЖИ РОД. Ето ви значението на Збигнев.

В Полша има и град с име Гнев - GNIEW. Изглежда там много се гневят и обожават да излагат на показ гнева си.Нищо подобно. Градът Гнев с предишно име Гмиеве, преиначено в Миеве ( по причина на трудното произнасяне на думите с начална "г" и последваща съгласна ) може да се преведе като "наследници"," тълпа", "множество". Има в нашия безценен български език, останала е все още думичката " гмеж".

А сега - за ПИЦЕНИТЕ. Този народ по-рано е обитавал територията на Лациум, преди да се премести в днешната италианска област Марке и отчасти в Абруцо. През 3 в.преди Христа дружина младежи от пицените прекосили Италийския полуостров от тиренското му крайбрежие до адриатическия бряг, водени, според легендата от един кълвач - picum - от чието название са взели етнонима си - PICENI - и който са приели за свой символ - тотем, украсяващ върха на пиценските шлемове. Дотук добре, само дето италианските историци и етимолози никак не могат да обяснят "противоречието" между названието piceni - от picum, кълвач - и самоназванието на пицените - PUPUNI.

А ето и отговорът, който давам на тази "главоблъсканица". Pupuni произхожда от pupo - "дете, малко момче" на италиански език ( pupa е малко момиче и кукла ). Ясно е, че думата произлиза от "пъп", така че pupo е "син, наследник, потомък". Младежите, тръгнали да търсят и да заселват нови земи, са деца, момчета, потомци на своя народ, останал в Лациум. Названието PICENI, което звуково толкова напомня picum, кълвач, всъщност означава PICCINI - от PICCINO (съществително от м.р.ед.ч , PICCINA, PICCINI )- ПИЧИНО - малък (малка), невръстен, дребен, все още дете - на италиански. В българския език имаме думата " ПИЧ", която, макар и превърната в жаргонна, означава същото. PICENI се оказва само звуково близко до PICUM име, но не и негово производно.

Велик е българският език! Но с него трябва да боравим умно и внимателно - както с всяко високотехнологично оръжие!Свързани новини