ФАКТИ.БГ

Македонците прекаляват, българите преиграват

Никой книжовен език на света не възниква „спонтанно“ или „естествено“

Публикувана: 2 Декември, 2020 10:00
67 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 3548
Македонците прекаляват, българите преиграват
Снимка: "Дойче веле"
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
Източник:
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Отношенията между България и Северна Македония малко приличат на тези между Белгия, а по-точно Фландрия като федерална единица в Белгия, и Нидерландия. Историческите пътища на фламандците и холандците се разделят в края на XVI век. Нидерландия става независима страна, а Фландрия минава през поредица от „робства" - испанско, австрийско, френско, че накрая и холандско. Защото когато фламандците и холандците отново се събират в една държава след Виенския конгрес през 1815 година, отчуждението помежду им е толкова голямо, че холандската власт се дамгосва като „робство“. Тайната на отличните отношения между фламандците и холандците се крие в здравословното им равнодушие едни към други. Това са два отделни народа, които главно по практически съображения споделят един език, но не се бъркат в нещата на другия. Не смятат, че са братя, камо ли да има „голям“ и „малък“ брат. Нидерландия не смята Фландрия за „заграбена територия“. Много не се интересуват от националната идентичност на другия, че дори и от своята не се интересуват. А твърдението на фламандците, че Брьогел е представител на фламандската живописна школа, въпреки че е роден в Нидерландия, не е попречило нито на създаването на Бенелюкс, нито на членството на Белгия в ЕС." Това казва в интервю за "Дойче веле" проф. Раймонд Детрез, преподавател по История на Балканите в Католическия университет в Льовен и автор на редица книги по темата.

- Проф. Детрез, навремето написахте една книга за възникването на културните идентичности на Балканите. В друга Ваша книга, озаглавена „Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя, ХV – ХІХ в.“, Вие най-общо казано пишете, че докъм края на 18 век хората в тези региони се идентифицират преди всичко като християни. Кога и как възникват българската и македонската културни идентичности и самоосъзнаването като нации?

- Изворите показват, че в преднационалната епоха, преди да възникнат национални идеологии, нации и национални държави към края на XVIII до средата на XIX век хората осъзнават, че принадлежат към определен етнос, но това съзнание не поражда същите чувства на привързаност и лоялност както днес. Хората в преднационалната епоха се идентифицират с религиозна общност и изпитват чувства на вярност и жертвоготовност тъкмо към нея. Няма извори от този период, в които се разказва за някого, умрял за българската си народност, но за вярата има мъченици. Запитани от чуждестранни пътешественици кои или какви са, хората по правило отговарят „християни“. Трудно е да се разбере какво точно значи „етническа идентичност“ (думата още не е съществувала) за наричащ себе си „българин“ през XVIII век, да не говорим за по-ранни периоди. Тъй че когато говорим за възникването на българска и македонска национална идентичност, трябва да имаме предвид, че нито едната, нито другата имат дълбоки корени в миналото. Предците на съвременните българи и македонци се смятат преди всичко за християни, тяхната идентичност не се различава съществено от тази на православните гърци, албанци и други - освен чрез езика, и то предимно на простонародно, разговорно ниво, защото техните интелектуални елити използват преобладаващо гръцки език. Съвременните балкански нации възникват през XIX век в резултат не на някакво „узряване", а на международни политически, икономически и културни развития, на външни намеси и пр. При това тези едва различими етноси буквално „откриват“ или „изобретяват“ себе се (главно с помощта на чуждестранни учени и агенти) и си конструират национални идентичности, които трябва да се различават колкото може повече от тези на съседите.

Образуването на българската нация, според „очевидци“ като Априлов, Раковски, Балабанов и други, започва през 30-те години на XIX век. За първите прояви на нещо като македонска национална идеология ни информира Петко Славейков в една статия във в. "Македония" от 1871 година. Към края на XIX век и други автори като Георги Пулевски и Кръсте Мисирков твърдят, че има македонски народ и език. „Македонистите“ се стараят да изграждат една македонска национална общност, като особено наблягат на онези черти, по които македонците най-ярко се различават от тези, с които всъщност най-много имат общо - българите. Но изграждането на македонска нация завършва чак след Втората световна война, когато македонските националисти вече разполагат с необходими за това средства, които само една собствена държава може да предоставя: училища, медии, полиция, армия и учени, които съставят национален книжовен език и официална версия на националната история.

- Вие владеете и български, и македонски. Какво мислите за произхода им и за тяхната взаимосвързаност? А понеже говорите и сръбски: какви са сръбските влияния в македонския?

- Няма спор, че славянските диалекти, които се говорят в България и в Македония - включвам тук също така гръцка Македония и гръцка Тракия, принадлежат към един и същ езиков континуум. Към него се причисляват и някои диалекти в Нишко и в Косово. Във всички тези диалекти намираме някои общи граматически особености като загубата на падежни форми, задпоставен определителен член, образуване на бъдеще време с частица, липса на инфинитив и многобройни други, които отсъстват от западно-южнославянските или сърбо-хърватските диалекти в Хърватия, Босна и Сърбия.

Тези граматически особености се наричат „балканизми", понеже се срещат и в други балкански езици като албанския и румънския. В миналото източно-южнославянските диалекти, в които се срещат тези балканизми, обикновено са наричани „български", макар че някои езиковеди за диалектите в Македония използват и термини като „македоно-български“ или „македонски“.

След създаването на югославската Република Македония обаче обозначаването на славянските диалекти в Македония като „български“ вече се смята за неадекватно. Затова още по Титово време югославски езиковеди предлагаха чудовищния, но неутрален термин „централно-южнославянски“. По същата причина някои езиковеди предпочитат да използват неутралния термин „балканославянски" за обозначаване на балканизираните славянски диалекти в България, Македония, Сърбия и Косово, избягвайки по този начин неприемливото за небългарските им говорители окачествяване на тези диалекти като български. От съвсем друго естество е фактът, че въз основа на един и същ континуум на диалекти могат да възникнат два или повече национални книжовни езика. Именно това стана в бивша Югославия.

Създаването на национален книжовен език е политически акт, към който всяка държава прибягва сама. България може да вземе термина „македонска книжовна норма" за вътрешна употреба, но не може да оспорва правото на Северна Македония да нарича националния си език „македонски“. Лингвистичните възражения, дори да са валидни от научна гледна точка, тук са без значение, защото въпросът е международноправен. Аргументът, че македонският език бил „изкуствен“, просто е лишен от състоятелност. Създаването на национален книжовен или стандартизиран език е политически акт, тъй че езикът винаги е „изкуствен“.

Никой книжовен език на света не възниква „спонтанно“ или „естествено“.

Държавата винаги се намесва по начин, който няма нищо общо с естественото развитие на езика. Тя натоварва някой езиковед или комисия от езиковеди със задачата да определи какво е фонетично, правописно, граматически и лексикално коректно. Министерството на просветата одобрява правилата и ги налага със силата на закон. Ако си ученик и не ги спазваш, ще те скъсат на изпитите. Ако си зрял човек, но не знаеш да говориш и да пишеш според съответно наложените от държавата правила, няма да получиш достъп до определени професии. Всички книжовни езици на света, включително българският, са създадени така. Македонският книжовен език от десетилетия функционира като пълноценен национален език в образованието, медиите, правосъдието, литературата и т.н. Да се отрича съществуването му ми напомня вица за шопа, който гледа жирафа в зоопарка и вика, че „такова животно нема".

- Вие със сигурност следите настоящия политически спор между Скопие и София. Кой, според Вас, е прав? И с кои позиции не сте съгласен - както на Северна Македония, така и на България.

- Кой е крив и кой е прав - това всъщност няма значение. Важното е, че нито „историческата“, нито каквато и да е друга „истина“ не бива да влияе върху отношенията между държавите. Правителствата взимат политически решения и сключват международни договори, докато историците и езиковедите имат право да спорят. Не бива историците да обслужват политиците. Не бива политици да налагат на обществото определени научни разбирания или да поставят на други държави приемането на определени научни възгледи като условие за международно сътрудничество. Особено пък когато става дума за такава капризна наука като историята.

С кои позиции на Северна Македония и България не съм съгласен? Не мога да се съглася с така наречения „примордалистки" подход, според който етническата общност или нацията притежава някакви вечни, препроменливи качества, които се предават по генетичен път от поколение на поколение от най-дълбоката древност. Българите смятат, че славяните в Македония, понеже преди са били българи, не могат и сега да са нещо друго, освен българи. Македонците пък мислят, че понеже сега са македонци, трябва и в миналото да са били македонци.

Македонците прекаляват с крайните си опити да се различават от българите, а българите - със сляпото отричане на македонската самобитност.

Трудно приемам и крайното „историзиране" на проблемите - тоест, търсенето на решения за сегашни проблеми в далечното минало. Македонските опити да се докаже античният произход на съвременните македонци са смешни и само развалят още повече отношенията с другия свръхчувствителен към „исторически истини“ съсед - Гърция. Не бива да се допуска спорът за Кирил и Методий, двама византийци от IX век, да попречи на сътрудничеството между две държави през XXI век. Същото важи и за спора за Самуил, който е владетел на едно - все едно българско или македонско - хлабаво и ефимерно царство, където вероятно са живеели повече сърби, албанци, гърци и власи, отколкото българи, а ако е имало македонци, те са били съвсем нищожно количество.

С какво е застрашена Северна Македония, ако признае, че Гоце Делчев е от български произход? Какво губи България, ако приеме, че в Северна Македония наричат Гоце Делчев македонски герой? Че Гевара е аржентинец и аржентинците с пълно право могат да го смятат за свой, но за кубинците той си е кубински революционер.

- Знаете, че в Северна Македония определени среди наистина години наред култивират отрицателно отношение към българите. Защо се правеше това и до какви резултати доведе?

- Така е. В Югославия в онези републики, където е имало широко разпространена колаборация с Германия и/или съюзниците ѝ, а именно - в Хърватия, Косово и Македония, репресията след войната беше жестока. И през целия Титовски период властите продължиха да насаждат омраза към „врага“. Младежта беше възпитана в този дух. Макар врагът да се възприемаше повече като идеологически, отколкото етнически, антибългарските настроения бяха важен компонент на македонския национализъм. Последният обаче в голяма степен беше и автономен - тоест, не само продукт на сръбски машинации. Югославското федерално правителство дори няколко пъти предупреждаваше македонските националисти да не прекаляват с острия тон спрямо съседни държави с (в техните очи) македонски малцинства.

След разпада на Югославия, когато възможностите на Сърбия да влияе върху настроенията в Македония вече са крайно ограничени, македонският национализъм не изчезва, а дори става още по-върл. Впрочем, това до голяма степен се дължи и на факта, че съседите непрекъснато оспорват правото на съществуване на македонската нация, името ѝ, езика ѝ. Езикът на омразата съществува обаче не само в Северна Македония спрямо България, но и в България спрямо Северна Македония.

Не само блоговете, но и популярни токшоута в България със злобна охота пръскат обиди и унизителни епитети по адрес на македонците. Не разбирам защо било враждебно да се говори за „фашистки окупатор“, след като военното присъствие в чужда държава по време на война навсякъде се казва „окупация“, а самите българи доскоро наричаха режима по онова време „(монархо)фашистки". Може ли Германия да изисква от Франция да не се говори за „нацистка окупация“ на Елзас, понеже в региона имало германско население, част от което е смятало Германия за освободител?

- Редица наблюдатели смятат, че „Обединените патриоти“ в България нагорещяват темата, за да възстановят поне малко електорално доверие. А може би и правителството на Борисов на следващите избори ще се възползва от широката подкрепа за сегашната твърда позиция към Скопие. Дали обаче в дългосрочен план тази твърда позиция носи ползи на българите?

- Би било жалко, ако Бойко Борисов, който общо взето е политик от школата no-nonsense, стане заложник на едни патриотарски партийки с доста ограничен електорат, в чиято периферия действат крайно националистически, ксенофобски и дори фашистоидни групички. В името на някакви хипотетични национални интереси, застрашавайки процеса на интеграция на Югоизточна Европа в ЕС и стабилността в целия регион, тези партии са готови да вредят на конкретни икономически, политически и други интереси на България. Впрочем, по подобен начин и ВМРО-ДПМНЕ, върлият защитник на „македонскиот идентитет“, заплашва европейското бъдеще на Северна Македония.

След края на комунистическите режими на Балканите се очакваше, че с опита си в европейските институции Гърция ще показва на новите демократични страни пътя към ЕС. Но със своето отношение към тогавашната Република Македония Гърция се оказа не решение, а част от проблемите.

Въпреки лошото си реноме в областта на корупцията и въпреки половинчатите си съдебни реформи, доскоро България все пак се смяташе за стабилен и стабилизиращ фактор в международните отношения на Балканите, а след успешното европейско председателство през 2018 дори имаше известни очаквания за активна роля в тази посока. Но вместо да грабнат с две ръце шанса България наистина да стане значителен регионален фактор в Югоизточна Европа, българските националисти, в името на някакви исторически илюзии, предпочитат да тръгнат по един път, който неизбежно води до разочарование и огорчение.

Истината е, че извън Балканите от тези исторически спорове се интересува само една шепа учени. Политиците нямат време, а още по-малко пък желание да се занимават с тях. ЕС и международната общност като цяло ще подхождат към българо-македонската разпра от чиста международноправна гледна точка, без да умуват за етническата принадлежност на цар Самуил и Гоце Делчев. Тогава България ще изпадне в неизгодна позиция, защото международното право дава право на всяка нация да нарича себе си и езика си както пожелае. Единствената възможност за България остава ветото, но с него в ЕС няма да спечели подкрепа, а само тъжната слава на нов досадник на Балканите.

- Вие живеете в една държава, в която има три национални общности и три официални езика - огледален образ на това, което според много българи важи за България и Северна Македония. Защото в България е много разпространено мнението, че това е един народ и един език в две държави. Какво бихте препоръчали на двете страни, за да заживеят в мир и разбирателство?

- Отношенията между България и Северна Македония малко приличат на тези между Белгия, а по-точно Фландрия като федерална единица в Белгия, и Нидерландия. Историческите пътища на фламандците и холандците се разделят в края на XVI век. Нидерландия става независима страна, а Фландрия минава през поредица от „робства" - испанско, австрийско, френско, че накрая и холандско. Защото когато фламандците и холандците отново се събират в една държава след Виенския конгрес през 1815 година, отчуждението помежду им е толкова голямо, че холандската власт се дамгосва като „робство“. Така през 1830 Белгия се отделя от Нидерландия и става независима държава, в която живеят фламандци и франкофони. Френски говорят валонците и буржоазията, включително и фламандската. След Първата световна война Белгия се разширява с една малка област с преобладаващо немскоезично население. В момента Белгия е федерално кралство, в което фламандците, валонците и немците се радват на широка политическа автономия. Трите езика са официални, а мнозинствата в трите общности все още предпочитат да живеят заедно в една държава.

Тайната на отличните отношения между фламандците и холандците се крие в здравословното им равнодушие едни към други. Това са два отделни народа, които главно по практически съображения споделят един език, но не се бъркат в нещата на другия. Не смятат, че са братя, камо ли да има „голям“ и „малък“ брат. Нидерландия не смята Фландрия за „заграбена територия“. Много не се интересуват от националната идентичност на другия, че дори и от своята не се интересуват.

Нито има фламандско малцинство в Нидерландия, нито пък холандците смятат, че фламандците всъщност са холандци и трябва да си го признаят. А твърдението на фламандците, че Брьогел е представител на фламандската живописна школа, въпреки че е роден в Нидерландия, не е попречило нито на създаването на Бенелюкс, нито на членството на Белгия в ЕС.

Никой не смята, че Брьогел е „краден“. Всичко това се случва не в резултат от някакви принципи и договорености, а благодарение на здравословното равнодушие. Какво смятат фламандците за своите история и език - на холандците им е все едно. И обратното. Междувременно търгуваме един с друг, четем си двустранно литературата, гледаме си телевизионните програми. Така че препоръчвам на македонците да гледат „Етажна собственост“, а на българите да гледат „Преспав". Нека да си пият заедно жолтата и сливенската перла, да си гледат практичните неща и да не се занимават повече с национални светини и кощунства. С две думи: да забравят за миналото, което нито ги храни, нито ги топли. За решаването на македонския въпрос най-много ще допринесе един бодър национален нихилизъм.

--------

Проф. Раймонд Детрез от 1990 г. преподава История на Балканите в Католическия университет в Льовен. От 1994 до 1998 г. преподава и курс за етнически конфликти за студенти-политолози в School for European Studies в Льовен. През 1997 г. става професор по история и история на културата на Източна Европа в отдел Източноевропейски езици и култури в Гентския университет. През 2000 г. основава Центъра за югоизточноевропейски изследвания при Гентския университет. Автор е на редица книги, посветени на историята на Балканите.


Източник: "Дойче веле"

Заглавието е на "Гласове"

Северна Македония

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.8 от 19 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Баце
1 Отговор
А аз кеширам и ги минавам всички с 200.

Оценка:
-2 +15

2
Този коментар е премахнат от модератор.
РАДИО ЕЛТО
3 Отговор
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ни крадът история култура изгавриха се с спаметта на удавилите се наши сънародници в ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

Оценка:
-6 +26

един от многото
4 Отговор
Долу горе е прав. Абе пущай ги макетата в ЕС , "Няма само ние да страдаме я", както казваше Тошко Колев. Защо мислите , че се натискат за ЕС , ами да могат по бързо да се изнесат от блатото Северна Македония.

Коментиран от #59


Оценка:
-9 +24

5
Този коментар е премахнат от модератор.
АНОНИМЕН
6 Отговор

До коментар #2 от "Си ган":


факти виждате ли МЕЧО как ве обижда той краде никове

Оценка:
-0 +4

брей
7 Отговор
ти ли ще ни даваш съвети бе?

Оценка:
-4 +23

амиии
8 Отговор
Шепа Български фашисти се взеха на насериозно и съвсем естествено е България да изпадне в международна изолация!

Коментиран от #16


Оценка:
-25 +5

9
Този коментар е премахнат от модератор.
Джудже
10 Отговор
Колкото австрийския е австрийски, толкова и македонския е македонски.

Оценка:
-2 +28

Стоянов
11 Отговор
Да, професоре, но пропускаш факта, че тези земи (на днешната Северна Македония) са български и че самите македонци са българи!

Искат или не - това е истината!

Да ние не можем да ги заставим насила да се смятат за българи, защото вече мозъците им от поколения са промити!

Но проблемът идва от това, че те изкривяват и преиначават историята, и освен това се държат гордо, нагло и арогантно, и дори някои насаждат омраза срещу нас - забравят, че сме една кръв!

Затова в случая нашите политици са прави! Вето докрай и никакво пускане в евро-гейския съюз, докато не признаят историческите факти и истината!


Така. че ще ви кажа на всички западняци

Коментиран от #67


Оценка:
-3 +40

Булгар
12 Отговор
Ах колко ги е страх западните ни приятели,от националисти,как само подскачат когато някой български родолюбец изкаже мнение.Ох да видиш тогава,как само посърват.

Оценка:
-4 +29

13
Този коментар е премахнат от модератор.
За съжаление
14 Отговор
въпросната персона я познавам. През 2000 г. работеше по проект "Български език за чужденци" с колеги от ПУ. Той е един обикновен пияница и "научните приноси", които му преписват са много спорни. Имаше хубава жена - българка и това което съм запомнил, че е доста по-млада от него и колежки споделяха, че ги е питала "Къде мога да си купя вибрат..

Коментиран от #17, #18, #31


Оценка:
-3 +25

Seabird
15 Отговор
,, Тъй чe кoгaтo гoвoрим зa възниквaнeтo нa бългaрcкa и мaкeдoнcкa нaциoнaлнa идeнтичнocт, трябвa дa имaмe прeдвид, чe нитo eднaтa, нитo другaтa имaт дълбoки кoрeни в минaлoтo" - тоя закопа ,и Цар Симеон 1, и Хан Тервел, и Цар Калоян и цялата Българска история. Нямало българска идентичност. Нямам думи!

Коментиран от #44


Оценка:
-2 +34

Булгар
16 Отговор

До коментар #8 от "амиии":


За каква изолация става въпрос г-н наведен до земята,хванат за палците???

Коментиран от #41


Оценка:
-2 +17

Да в лицето
17 Отговор

До коментар #14 от "За съжаление":


е като гюдерия - очевидно прекалява с алкохола.

Оценка:
-2 +11

Майничка
18 Отговор

До коментар #14 от "За съжаление":


Абе колега здравей,тя женичката му забрави за изкуствен интелект,като усети нашенския си българския,как само ни благославяше.......но не е коректно да пиша за такива работи.Поздрави от Пловдив.

Оценка:
-1 +6

Да, никой език не е"спонтанно"
19 Отговор
Възникнал, но на колко езици може да се посочи годината на създаване и членовете на комисията, която го формират по нареждане на коминтерна, освен македонският, кажи "професоре", нищо не преиграваме, посочваме формиране на изкуствен идентичен въз основа на ГЕНОЦИД и РЕПРЕСИИ на етническите българи на една територия, която е част от България и подарена на Сърбия 1920г

Оценка:
-0 +14

20
Този коментар е премахнат от модератор.
Перо
21 Отговор
Професорът дипломатично отстоява интереса на РСМ и стои на страната на “дълбоката държава” в ЕС. Добре е подбран от Дойче Шмеле...,но не познава в дълбочина проблема и различава идентичността на една и съща нация,включвайки географско найменование.Той е балканист с общи познания на Балканската култура,езици и история,в рамките на книги с незазован източник. Прави неоснователни сравнения с историята и езика на други страни.Никога не е бил учен-българист,като стотици други в западните университети от 80-те години. Залага на международното право,но и там е уязвим.

Оценка:
-2 +17

22
Този коментар е премахнат от модератор.
Генерал 🇧🇬
23 Отговор
Примерът с фламандци и холандци е неподходящ. На тях просто от история не им пука, защото нито я знаят, нито се интересуват от нея. Такъв им е джинсът.
А такива грандиозни глупотевини на историческа тема ,, формиране на българския етнос“ не очаквах да се публикуват. Потрес.
Ева си и демагога! Нямало етноси т.е. национална принадлежност, имало християни! Ми то до турското нашествие други освен християни тук не е имало. Защо тогава в подобни надписи се споменават националности а не се пише просто цар на християни? "В година 6737 от сътворението на света (1231 г.), индиктион 4-ти от Бога въздигнатият цар Асен [цар] на българите и гърците, също и на други страни, постави Алекси [за] севаст и изгради тази крепост". Или пък още един още по-стар надпис „В година от създаването на света 6412, индикт 7-и (904 сл. Хр.). Границата между ромеите и българите. Във времето на Симеон, от бога архонт на българите, при Теодор и при комита Дристра“.
Всеки път когато сме послушали немците, все сме затъвали в батака, ВСЕКИ ПЪТ.

Оценка:
-3 +28

Пак ли дойчето веле, алоооу
24 Отговор
Кой език е формиран по нареждане, с неестествено/насила/от комисия, на която се знаят членовете. "ПРЕИГРАВАНЕ" за вас е истината, или изкуствения език и идентитет, основан на репресии и геноцид на българи, скрий се сърбоман долен

Оценка:
-1 +16

Анонимен
25 Отговор
Някакъв германец - специалист по българска история . Ами Дойче веле следващия път като имат нужда от разяснения за тяхната история - защо не се допитат до някой наш "специалист " който да им обясни как не са всъщност германци . В този дух - формирането на днешната германска нация се случва много по късно отколкото формирането на българската такава - та те до преди 2-3 века са отделни държави .
Много ми е интересно също така ако Сталин беше решил да прояви творчество като Тито и да конструира една нова нация в Източна Германия която да се държи като сегашните македонци - какво ли щяха да говорят сегашните немски политици и историци по въпроса.

Коментиран от #30


Оценка:
-2 +20

26
Този коментар е премахнат от модератор.
Историк
27 Отговор
Понеже съюзът е смес от полит-бюрократи и гейове.Човекът си казва на байганьовски език.Не ни дреме какви са Ви споровете.Тук ни трябва плацдарм някви територии и пазари за нашите стоки.Хора да ни сменят на дъртите европенЦии памперсите, аа и да ни слушате какво казваме еврогейовете щото по принцип сме прави по подразбиране

Оценка:
-1 +17

Изтрещял професоре,
28 Отговор
Никой не ти иска съгласието/на чужд гръб и 100 тояги са малко/, не се прави, че не разбираш, като си тъй разбирач, айде пък кажи: посочи език на който се знае годината на създаване, какви промени са внесени да прилича на еди си какво, с цел приближаване до един етнос и отдалечаване от друг, знаят се проектантите кои са, и кои са го наредили, освен македонския, кажи за някой друг подобно формиран език, ...НЯМА, нали, недей защитава изроди, аааа....,може да кажеш и кои са фашисти, ще им е от полза на макетата, ако знаеш, де,може да не ти е по специалността

Оценка:
-0 +14

Историк
29 Отговор
Следователно дали Русия или Сащ/ЕУ очаквайте същото ще си вземе онова което ни е угодно.
Трябва Нова Конституция и да се отбележи, че България излиза от всякакви съюзи и взаимоотношения които имат потенциал да ни противопоставят на различни геополитически блокове

Оценка:
-1 +7

Да, ще е добре да се
30 Отговор

До коментар #25 от "Анонимен":


Изкажат по темата:фашисти, а не да ми разправя ние какви сме на балканите, ей шматарок

Оценка:
-1 +6

Охо, ясно, платен пияндурник
31 Отговор

До коментар #14 от "За съжаление":


Ще ми вдига кръвното

Оценка:
-1 +6

Бай Стойчо
32 Отговор
В какво българите преиграват?
Професора не желае да разбере, че македонците искат България да продължи да дава и да се признае за фашистка държава с всички произтичащи от това последствия. Въпреки компенсациите, въпреки българските жертви и т.н. Но, когато господарите от запад имат нужда от нещо, дори и фактите мълчат.

Оценка:
-2 +12

Генерал 🇧🇬
33 Отговор
Всъщност, знаете ли кой е проф.Раймонд Детрез??
В Либерален преглед има публикувани няколко негови манипулативни текстове като-"Турците със сила, гърците с книга“. Митът за двойното робство", "Българското национално движение – един нов поглед", "По отношение на Македония българите още са махмурлии"..и др.
Погледнете портрета на господина по грантове-Раймонд Детрез.Човекът е спуснал клепки като мома на годявка.Това е символен жест; този човек е готов да пристане.Това е неговият занаят.Той всекиму би пристанал. Целият му живот е приставане.Приставал е и до днес пристава на фондации, на фондове, на редакции, на радиа, но на телевизии не излиза заради погледа.
Той е професор по деструкцията.Дисертационният му проблем е как от едното да се направят двенки-тринки...Последното му убеждение винаги е убеждение в по-малкото, което трябва да стане още по-малко; принципа на деструкцията.Беще за Югославия, после за Босна, после написа за Косово, сега е експерт по Македония.За мултикултурална Македония, която после ще се цепи на албанска и антична. Не че той го иска - напротив, ама ако стане - дюшеш.За да напише книга експертът за по-малката.
От Балканите не е писал за Гърция и не и е давал съвети как да постигне мултикултуралност, а от света - за Китай. За България отношението му е специално - от десетилетия освестява дръвниците. В смисъл махмурлиите. Сега научния му интерес ще се фокусира върху Пиринска Македония, а после върху Родопите и новата нация на помаците.

Коментиран от #37, #43


Оценка:
-3 +17

Генерал 🇧🇬
34 Отговор
...Сега научния му интерес ще се фокусира върху Пиринска Македония, а после върху Родопите и новата нация на помаците.
Предстоят събития и господина няма да има против да се сгоди.
Той винаги улучва добрата годеница..

Оценка:
-2 +14

Басри Алиев
35 Отговор
Не мога да се съглася с тоя професор,той разглежда Нашия случай от друг ъгъл...

Коментиран от #38


Оценка:
-3 +5

36
Този коментар е премахнат от модератор.
Сорос вън
37 Отговор

До коментар #33 от "Генерал 🇧🇬":


Този изкрякал пуяк го знам и е от тия, които с лекота ще ни убеждават, че е имало само "османско присъствие" и "съжителство", а Баташкото клане е "недоказана измислица". Няма турско робство, няма геноцид, няма еничари и башибозук. Отвратителни индивиди във фондации на хранилка.

Оценка:
-5 +13

Гост
38 Отговор

До коментар #35 от "Басри Алиев":


Разглежда го от ъгъла, че хората в западна Европа са надживели националните боричкания и се приемат такива каквито са, без постоянно да спорят за историята си и кой какво е дал на другия. Важно е съседското уважение, независимо дали отсреща има македонец или марсианец.

Коментиран от #50


Оценка:
-1 +3

Ей, алооу...не сме окупатори,
39 Отговор
понеже Варварска Македония не е чужда държава, тя е българска територия подарена на Сърбия 1920г, и фашисти ще викаш на тези, дето цял свят ги знае, че са фашисти....само макетата не знаят кои са, я им кажи, бе професорчо, кои са фашагите-немците и италианците, нали не си забравил, предвид възрастта

Оценка:
-3 +7

Барабар Петку с мъжете
40 Отговор
Проф. Детрез: " Единствената възможност за България остава ветото, но с него в ЕС няма да спечели подкрепа, а само ТЪЖНАТА СЛАВА НА НОВ ДОСАДНИК НА БАЛКАНИТЕ". Вот тебе, камарад !

Оценка:
-0 +7

Ти сляп ли си
41 Отговор

До коментар #16 от "Булгар":


За такава изолация говоря,че в България вече никой не идва месеци наред,не ти ли прави впечатление ,че вече няма никакви посещения от чужди Премиери и Президенти!

Коментиран от #62


Оценка:
-4 +2

гост
42 Отговор
Една малка подробност, в Холандия и Белгия говорят холандски, а не холандски в едната държава и "белгийски" в другата. Същото е със Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн. Единствено при Дания и Норвегия има сходен спор като нашия, обаче едната не е в ЕС. Едно от условията за членство в съюза е държавите да нямат териториални спорове, пък ние си искаме Охрид, те си искат Пирин...

Оценка:
-0 +5

АНОНИМЕН
43 Отговор

До коментар #33 от "Генерал 🇧🇬":


Той / Раймонд Детрез / сега е на 72! Може и да доживее да създаде и нация на помаците! Те тия рептили си стискат душичките и живеят до 100, че и отгоре! Виж Дьорд Шорош каква е свежарка!

Оценка:
-0 +7

Язовец
44 Отговор

До коментар #15 от "Seabird":


Не само за българската и македонската идентичности това е валидно, а за целия свят. Преди 18 век никъде по света не е имало понятието държава и национална принадлежност. В западна Европа са били сбор от графства

Коментиран от #48


Оценка:
-2 +4

Име
45 Отговор
Българска нация е имало много преди Априлов и Раковски, невеж глупако. "Много историци – византолози и медиевисти, през годините правят опити синтезирано да изразят значението на победата на българите и куманите над латинската рицарска армия. Тази знаменита българска победа намира широк отглас в средновековните държави и до днешно време не спират научните и професионални коментари на битката при Адрианопол. Значимостта на победата е продиктувана от разбуления мит за непобедимата рицарска армия, която само година преди сражението превзема столицата на Византийската империя – Константинопол. Синтезиран израз на събитията от 14 април 1205 година успешно илюстрират последвалите исторически събития и тяхната значимост. Немския византолог Хайнрих Гелцер се изразява, че „...на този страшен ден (14 април 1205) е приключило франкското господство в Романия“. „Участта на Латинската империя в Константинопол за определено време била изцяло в ръцете на българския цар (Калоян)“, счита Фьодор Успенски.

Победата на българите над смятаната дотогава за непобедима западноевропейска рицарска войска е впечатляващо събитие за тогавашния свят. Вестта за разгрома на рицарите се разнася бързо в цяла Европа. Само една година след нейното създаване на Латинската империя е нанесен тежък удар, който поставя началото на нейния край, който настъпва 56 години по-късно. Балканските земи са спасени от по-нататъшно латинско завладяване. В същото време успехът при Адрианопол води до оконча

Оценка:
-2 +12

Име
46 Отговор
укрепване на Второто българско царство, което е главна заслуга на цар Калоян като владетел. България се утвърждава като авторитетна политическа и военна сила в Югоизточна Европа. Е това не могат да ни простят.

Оценка:
-2 +8

Ужас
47 Отговор
Поредната платена измишльотина срещу България! БОЙКО,НЕ ОТСТЪПВАЙТЕ!Вземете пример от гърците как действат сериозно.Измислените македонци идват у нас уж да смекчават нещата,но действат зад гърба ни чрез ето такива лумпени като тоя пияния

Оценка:
-2 +11

Гост
48 Отговор

До коментар #44 от "Язовец":


Понятието национална държава се появява в Европа през 18-ти век. Това означава ясно определени граници, население споделящо една и съща култура и история, обща идентичност на база споделени ценности, суверенитет в рамките на границите и собствена армия. Балканските национални идентичности се конструират от великите сили през 19-ти век и са силно проблемни именно заради това, защото не самото население се е осъзнало да си направи национална държава, а отвън му конструират национална идентичност и история.

Коментиран от #54


Оценка:
-3 +3

Калитку
49 Отговор
Колко му е на макетата да станат българи ?! Я вижте нащи помаци, турци и ромляни какви българи станаха - за чудо и приказ.

Оценка:
-1 +5

Име
50 Отговор

До коментар #38 от "Гост":


Ти май забрави, Каталуния иска да се отцепи от Испания. Северна Италия да се отцепи от южна. Всичко е за пари. Искат евтина работна ръка, да си ги вземат! Ако приемат Северна Македония, без договореност с България, ние да напуснем скапания им съюз.

Оценка:
-0 +7

любопитен
51 Отговор
къде бяха тези западняци, когато Гърция показваше на макетата къде им е мястото?

Оценка:
-0 +11

Диамантената ръка
52 Отговор
Кой каквото и да ти говори, става въпрос за пари...

Оценка:
-0 +4

HiTech
53 Отговор
Тая глупост, че националната идентичност /тоест самоопределение и самоличност/ е възникнала чааааааак през 18-19 век е пълна измама. Това може и да важи за някой ново-възникнали държави като Германия, USA и разни други, но не и за България, която е най-старата държава в Европа, която от своето възникване не си е променяла името.
Тъй, че айде да не се привеждаме под общ знаменател. Национално или етническо самосъзнание са имали и римляни, и евреи, и асирийци и халдеи, и перси, и меди, и филистимци, и китайци, и японци \особенно пък те :) \, и монголци и мнооого други. Да много често е имало и допълнително определение според рода, племето или царството, но това не отменя етническото такова.

Оценка:
-2 +6

Генерал 🇧🇬
54 Отговор

До коментар #48 от "Гост":


Не пишете глупости като платения професор, който се излага като ученик.
Наистина, модерната българска идентичност/ принадлежност и национализъм „прохождат“ изпод перото на Паисий в края на 17 век , когато Паисий пише своята "История славянобългарска", но това е "модерната българска идентичност/принадлежност"
Много преди това Цар Борис и Цар Симеон -Български владетели, предусещат заплахата пред съхраняването на българската идентичност ( тогава не се е наричало идентичност). И още тогава през 9 век покръстват официално българите, прогонват Источно римското духовенство и започват проповеди на славянобългарски език.
Ето пример за "българска идентичност " още през 9 век.
Естествено на западните "учени"индивиди не им харесва това, защото по онова време не са могли нито да четат или пишат, та камо ли да сформират идентичност.

Коментиран от #57


Оценка:
-2 +13

кико
55 Отговор
Ще остане ли поне един сайт , който да не цитира Дойче веле ???!!!
Това немско издание е откровенно антибългарско ! Перифразирам една българска поговорка ..." Когато магаретата си ги мерят , конете да бягат , щото ще ги опитат и давата ".. !!! А , този шваба МНОГО точно го казва ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ и то многократно ! Именно за това тези ПОЛИТИЧАРСКИ изяви са абсолютно не разрешими и ще тормозят хората векове !!! А немците да си гледат мигрантите и да си
облагородяват нацията с свежа циганска кръв !!!

Коментиран от #56


Оценка:
-3 +9

хамсал
56 Отговор

До коментар #55 от "кико":


Погледни най-отдолу под постовете, в тъмносивата лента и ще намериш отговора на въпроса-Публикувано във факти.бг: Ще остане ли поне един сайт , който да не цитира Дойче веле.

Оценка:
-0 +4

Генерал 🇧🇬
57 Отговор

До коментар #54 от "Генерал 🇧🇬":


грешка*
Публикувано във факти.бг: Източно римското духовенство

Оценка:
-0 +4

Откъде все
58 Отговор
Тезите на този германист са неверни и манипулативни. Но от либерастен глобалист какво друго да се очаква? То и титовистите,и болшевиките се напъваха да заличат етносите и народите и накрая изтекоха в канала на историята. Сега разбирам защо Георги Димитров им се е подигравал,че когато сме чели и писали на български,тия са разговоряли на немски само с конете си. Тоя знае ли ,че оригиналът на баладата за Балканджи Йово е от Македония - селата Просеник и Ляхово? Там няколко пъти се натъртва за турска вяра,не зе мюсюлманска,нито пък за ислямска! И като е такоФ католически германист защо нищо не знае за българските католици? Още в хиляда шестотин и накоя си година Петър Богдан е написал История ня България от 200 страници. Наскоро през 2017г. в Модена откриха и събраха цялата книга. Пак същия,по същото време е написал "История на Охрид - столица на България". От къде ни дофтасват на главата такива изклесавци все?

Оценка:
-3 +8

Долу-горе си прав
59 Отговор

До коментар #4 от "един от многото":


Няма само от нас да страда Европа и само ние да сме виновни, като се разтури!

Оценка:
-1 +2

ПЕНКО
60 Отговор
ПИСЛЬО - ТИ ДОРИ НЕ ЗНАЕШ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ФЛАНДРИЯ И ФЛАМАНДИЯ , АМА СИГУРНО СИ СЕ ДОКОПАЛ ДО ТИТЛИЧКА - МОЖЕ БИ--- ПРОФЕСОРЧЕ- БГ-№ 5392 !?!?!?!?

Коментиран от #64


Оценка:
-2 +4

Кой68
61 Отговор
Швабен до каквото се докоснат-вехне и гние.

Оценка:
-1 +3

Оффф, то в тоя ковид,
62 Отговор

До коментар #41 от "Ти сляп ли си":


Какви посещения те гонят

Оценка:
-0 +1

Вълко Червенков
63 Отговор
Човека е доста запознат с проблемите на Балканите,което не е типично за западноевропеец.Но има и някои неща с които няма как да се съгласим.Националната принадлежност е била характерна за българите доста преди 18 век,което отбелязват няколко западни пътешественици.Хората са наричали себе си българи и след това християни.Македонизма е доста късна идея,която дори в края на 19,началото на 20 век не е била масово приемана от населението на Македония.Както и да е,Балканите не са Западна Европа,македонците не са фламандци,а ние не сме холандци.Така че,препоръчвам да ги мачкаме по-пълна програма,независимо от желанието на ЕС.Има неща с които не се търгува.

Коментиран от #65


Оценка:
-1 +4

СЪГЛАСЕН
64 Отговор

До коментар #60 от "ПЕНКО":


На този многознайко някой трябва да му обясни,че унищожаването на българския елит в българското землище е започнало още покрай Руско-турската война, след която Сърбия получава и завзема изконните български земи в Поморавието ,Нишко и,Пиротско... !
Само след 1944 г. жертвите достигат над 100 000 най-видни българи ...!
А ако направим обратно броене , цифрата ще е още по-смразяваща !
Няма да прежалим толкова пролята българска кръв !

.... Кръвта вода не става !!!
.... Никаква стъпка назад !
.... Истината за българската кръв е свещена !

Оценка:
-2 +2

Нищо
65 Отговор

До коментар #63 от "Вълко Червенков":


Тоя клесавец не нищо по-различно от социалните инженери по болшевишкото,коминтерновското и титовото време. Глобалист продължител на интернационалистката идея за изчезване на етносите и нациите.

Оценка:
-0 +1

защо пък не
66 Отговор
не съм съгласен с 4/5 от дърдоренето на този пишман познавач, но да накараме македонския просръбси елит да направи жп линията до София, да направят коридор №8, да си оправят пътищата до България, да има повече български тв канали при тях, просто да се отвориме културно и икономически един за друг, под формата на пътна карта,ще бъде голям успех.и след 10г. пак ще си говориме.нямада има и помен от споровете ни днес.всичко зависи от дипломатически капацитет и интелект на днешните ни управници.дано ама нада ли!!!!

Оценка:
-0 +0

Нищо не
67 Отговор

До коментар #11 от "Стоянов":


си разбарл, абсолютно нищо! За съжаление - много от крайните "македонисти" и "антимакедонисти" са със същи якапацитет като твоя - невисок, но активен. Лошото е, че много от тях днес са "политици". Истината - Северна Македония и македонският език Днес са реалност. Каквото е било някога, и било НЯКОГА. дНЕШНИТЕ МАКЕДОТЦИ НЕ СА НИ ОТКРАДНАЛИ НИЩО - ТО Е ЧАСТ И ОТ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ, КОЯТО ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ СЕ Е РАЗВИЛА ПО ДРУГ ПЪТ. еТО ПРИМЕР - КАКЪВ Е йОСИФ ХЕРБСТ - АКО ЗНАЕШ КОЙ Е - БЪЛГАРИН? ИЛИ НЕ?ДАЛИ Е ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ИЛИ НЕ? НЯМА СПОР...

Оценка:
-1 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


ТОП 5