ФАКТИ.БГ

БГ ТОЛ отговори на ФАКТИ за е-винетките: Kорекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат

„Проверка в системата на отдел „Пътна полиция“ в реално време за конкретен регистрационен номер би забавил многократно покупката на продукта”, казват от Националното тол управление

Публикувана: 12 Февруари, 2021 15:25
61 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 8978
БГ ТОЛ отговори на ФАКТИ за е-винетките: Kорекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат
Снимка: БГНЕС/Архив
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В началото на февруари ви разказахме за IT eкcпeртa Цвeтaн Тaкeв и неприятностите му пo пътя дo cдoбивaнe cъc eлeктрoннa винeткa. При изпиcвaнeтo нa рeгиcтрaциoнния cи нoмeр, кoгaтo купувaл винeткa oнлaйн, в „CO“ вмecтo буквaтa „O“ пocтaвил цифрaтa „0“. Cлeд кaтo ce cвързaл c БГ ТOЛ и „Интeлигeнтни трaфик cиcтeми“ AД, пoлучил oтгoвoр, чe нe e възмoжнo рeгиcтрaциoнния нoмeр, зa кoйтo e плaтил cумaтa oт 97 лeвa зa гoдишнa винeткa, дa бъдe рeдaктирaн. Тaкa нa Тaкeв му ce нaлoжилo дa плaти нoви 97 лeвa, зa дa пoлучи винeткa. Цeлия рaзкaз мoжeтe дa видитe ТУК.

Въпрocитe, кoитo вълнувaхa Тaкeв бяхa зaщo нямa възмoжнocт зa рeдaкция нa рeгиcтрaциoнeн нoмeр, зaщo нe ce прaви прoвeркa в рeгиcтърa нa КAТ дaли рeгиcтрaциoнният номер e дeйcтвитeлeн при купувaнe нa винeткa и къдe oтивaт пaритe от винетки, купени за нeдeйcтвитeлни рeгиcтрaциoнни нoмeрa.

Последва писмена комуникация на ФАКТИ с БГ ТOЛ, „Интeлигeнтни трaфик cиcтeми“ AД и АПИ.

От „Интeлигeнтни трaфик cиcтeми“ AД обясниха, че кoрeкция на регистрационния номер при купуване на винетка нe e възмoжнa нa ocнoвaниe чл. 5, aл. 3 oт Нaрeдбaтa за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и база изминато разстояние. Въпрocнaтa Нaрeдбa e приета с постановление на Министерски съвет № 285 от 10.12.2018 година. Агенция „Пътна инфраструктура“ е специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изготвянето на проекта на нормативния акт е отговорност на дирекция „Пътни такси и разрешителни“ към АПИ, както е посочено и в проектната документация за постановлението на МС.

Нa въпрoca зaщo нямa връзкa мeжду cиcтeмaтa нa КAТ и cиcтeмaтa зa купувaнe нa винeтки, „ИТC“ AД отговориха, чe нямa тaкoвa уcлoвия към Нaциoнaлнитe дocтaвчици нa уcлугa зa eлeктрoннo cъбирaнe нa пътни тaкcи. Общите условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията (бел. : АПИ) и Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси са приети от Управителния съвет на АПИ на 29 ноември 2019 година.

Публикaциятa c пълнитe oтгoвoри нa „ИТC“ AД мoжeтe дa видитe ТУК.

Припомняме още, че Цветан Такев проведе и собствен експеримент дали системата би приела свободен текст за регистрационен номер. На 5 февруари той си купи седмична електронна винетка за превозно средство до 3,5 тона с регистрационен номер „КАМАСУТРА69696“.

Публикуваме отговорите на Националното ТОЛ управление на въпросите на ФАКТИ без редакция:

- Как може да се получи фактура за фирма при купуване на електронна винетка? Как може да се случи осчетоводяване на плащане на е-винетка, при положение, че бонът е нефискален?

- Според Закона за данък върху добавената стойност, пътните такси – електронни винетки и тол такси, са държавна такса, за които не се начислява ДДС. За всички държавни такси се издава разписка, а не фискален бон или фактура.

При плащане на пътна такса потребителят следва да посочи своя email адрес, на който ще получи разписка с данните за вида на платената пътна такса – срок на валидност, идентификационен номер, дата и час на плащане, регистрационен номер и т.н. Издадената разписка може да бъде осчетоводена като разход, само ако разписката е издадена на юридическо лице и автомобилът е регистриран на съответното юридическо лице.

- Може ли да се направи корекция на автомобилен регистрационен номер при грешка в изписването? Ако да, как? Ако не, защо? Защо не е възможна корекция на регистрационния номер на вече купена винетка?

- Корекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат. Съгласно чл. 5 ал. 3 от Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние – отговорността за декларираните данни при покупка на е-винетка (включително за регистрационния номер, държавата по регистрация на превозното средство или за периода на валидност на винетната такса) е на собственика или на ползвателя на автомобила. Ако потребителите на системата за електронно таксуване имат съмнение относно достоверността на въведените от тях или служител в търговски обект данни, могат да прекратят купуването на електронната винетка по всяко време преди да финализират плащането. При покупката на електронна винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация, преди да потвърдят финалното плащане на избрания продукт.

В случай на неправилно декларирани данни се, счита че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.

- Защо системата е направена така, че купуването на електронна винетка за МПС с регистрационен номер „КАМАСУТРА69696“ да е възможно? (За справка - ID на е-винетката: 2102056244555)? Защо е възможно изписване на 14 знака при купуване на винетка?

- Електронната система не ограничава купуването на е-винетка според вида на превозното средство, държавата на регистрацията му или регистрационния номер. Важно е посоченият регистрационен номер да отговаря на стандартите за изписване – до четиринайсет символа съгласно европейския регламент – цифри или букви, без допълнителни знаци и интервали. Всички купени е-винетки за пътни превозни средства с регистрационни номера, които отговарят на стандартите за изписване са валидни за електронната система за таксуване. В този смисъл системата не отчита недействителни винетки.

- Къде отиват парите, които са събрани от винетки, купени за недействителни регистрационни номера?

- Всички средства от пътни такси постъпват в държавния бюджет и съгласно Закона за пътищата могат да се изразходват за изграждане, поддържане и ремонт на пътната инфраструктура.

- Системата на КАТ свързана ли е със системите за закупуване на електронна винетка? Ако не, защо това не е направено? Ако не, обсъждано ли е такова свързване, работи ли се по него? По какъв начин от страна на доставчика на услугата се извършва проверка дали един регистрационен номер е действителен при купуване на онлайн винетка?

- Електронната система за събиране на пътни такси е свързана със системата на Министерство на вътрешните работи, отдел „Пътна полиция“ за целите на контрол и правоприлагане. При спиране на пътя служителите на МВР могат да проверят в електронната система на Националното тол управление дали превозното средство е с валидна е-винетка. Ако винетката не е валидна, на шофьора се съставя акт за установяване на административно нарушение. В този случай в 14-дневен срок той или собственикът на автомобила може да плати по-ниска санкция – компенсаторна такса 70 лева, вместо глоба 300 лв.

Проверка в системата на отдел „Пътна полиция“ в реално време за конкретен регистрационен номер би забавил многократно покупката на продукта. В момента електронната винетка се активира до 15 секунди след плащането ѝ. В тази връзка Националното тол управление апелира потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил. Kорекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат. Вписването на регистрационния номер може да бъде както на кирилица, така и на латиница, но трябва да съответства на символите в самия регистрационен номер. Въвеждат се само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

- Какъв е размерът на възнаграждението, което Националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси получава от Агенция "Пътна инфраструктура"? Самите доставчици плащат ли ДДС и данък печалба за своето възнаграждение от Агенцията?

- Според Общите условия, подписани между Агенция „Пътна инфраструктура“ и националните доставчици на услуги, възнаграждението за доставчика за предоставяне на услуга по електронно събиране на пътни такси е 7% от стойността на електронните винетки, тол таксите и компенсаторни такси, които доставчикът е заплатил на Агенцията за съответния календарен месец. Върху сумата по възнаграждението се начислява данък добавена стойност и данък печалба съгласно данъчното законодателство в България.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 2.1 от 22 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Християнско е ........
1 Отговор
Когато има грешка да има и прошка ама вие от ТОЛ явно не сте християни ,А гладни хрантутници които ние издържаме.

Коментиран от #6


Оценка:
-6 +132

истина е
2 Отговор
Тези получават милиони пари за тоз де духа , но при упрвлението на шайката всичко е с краката на горе !!!!

Коментиран от #36


Оценка:
-3 +109

Гост
3 Отговор
Те не се допускат, ама парите се приемат. Къде отиват парите от сгрешените винетки???

Коментиран от #34


Оценка:
-5 +86

Българина
4 Отговор
БЕЗОБРАЗИЯТА в КОЧИНАТА ПРОДЪЛЖАВАТ.

Оценка:
-4 +79

me be re
5 Отговор
Господ прощава грешките на хората, а бг тол - НЕ !
Абе господа толаджии, събирачи на такси, вие сте служители и трябва вежливо и качествено на обслужват гражданите които ви плащат заплатите. Не се дръжте нагло и арогантно, ами вземете да си оправите скапаната система да е в полза на гражданите, а не в техен ущърб. Че тия заплати дето го вземате трябва да си ги заслужите.

Коментиран от #8


Оценка:
-5 +97

Българина
6 Отговор

До коментар #1 от "Християнско е ........":


Когато платиш за определена услуга, която не получаваш е редно платената сума да бъде възстановена, но В КОЧИНАТА НИ това няма как да стане.

Оценка:
-6 +90

дядо курти от село пиперково
7 Отговор
Падишаха трябва да вземе мерки..

Коментиран от #25


Оценка:
-2 +29

Де Факто
8 Отговор

До коментар #5 от "me be re":


Приятел, не са виновни ТОЛ-аджиите, защото те не са сътворили това чудо.Те са само изпълняващи слуги, и нищо повече.Питай тия, които са платили за системата милиони.Тях питай.Те са престъпниците.И това е само малка част от безобразията на територията.

Коментиран от #56


Оценка:
-3 +71

Антигерб
9 Отговор
Публикувано във факти.бг: Проверка в системата на отдел „Пътна полиция“ в реално време за конкретен регистрационен номер би забавил многократно покупката на продукта.

Хайде бе колко ще я забави - 10 милисекунди или 20 - тия ни имат за малоумници. Катаджиите за колко време проверяват дали имаш закупена винетка.

Поне директно да си кажат - системата е така направена че като сгрешиш да те оберат с едни пари. Трябва да има за чекмеджето - средствата постъпвали в държавния бюджет - лъжи и измами. Нали срещу всяко постъпление трябва да има документ - какъв документ има срещу невалидните винетки и кой може да каже колко са тези невалидни винетки - никъде не се отчитат.

Оценка:
-2 +62

неграмотници
10 Отговор
бол, с една винетка не могат да се оправят, искат обаче електронно да гласуват, смятай колко недействителни бюлетини ще има.

Коментиран от #15


Оценка:
-40 +16

Rambler
11 Отговор
Интересно как проверяват кредитна карта от целия свят (милиарди карти!), а един номер не може.

Оценка:
-1 +57

Шофьор
12 Отговор
При пoкупкaтa нa eлeктрoннa винeткa e нeoбхoдимo пoтрeбитeлитe внимaтeлнo дa прeглeждaт и прoвeрявaт въвeдeнaтa oт тях или oт cъoтвeтния cлужитeл инфoрмaция

Обаче държавните толупи не е необходимо да преглеждат информацията - даже и техните компютри не са длъжни. Колко му е да направят връзка между компютрите на АПИ и тези на КАТ или НАП - почти нищо не струва а и проверката дали има такава кола ще е мигновенна. Обаче гербавите толупи от АПИ защо да го правят - я така колко парички от сгрешени винетки ще налапат - това са си безотчетни пари - добре дошли.

Абе пак слушаме гербави оправдания за кражбите им.

Оценка:
-1 +51

Виновни
13 Отговор
Всички депутати които сме гласували за тях

Оценка:
-1 +30

РАДИО ЕЛТО
14 Отговор
безобразия корупция бесзаконие НАРОДА страта БОЙКО не му пука той е двулично патологичнен лъжец престъпник

Оценка:
-2 +27

Антитрол
15 Отговор

До коментар #10 от "неграмотници":


Как ще има недействителни бюлетини при електронно гласуване би гербав толуп - то това да не ти е купените секционни комисии където на бюлетината на опонените се драсва още една чавка.

Пусто много ви бърка гербавите толупи това електронно гласуване

Коментиран от #17


Оценка:
-2 +32

Ryry
16 Отговор
Винетка за европа-14 дни право на отказ, БГ НЕ МОЖЕ

Оценка:
-1 +36

ако имаше
17 Отговор

До коментар #15 от "Антитрол":


поне наченка някаква на мозък в това, дето го мъкнеш на раменете си, щеше да си обясниш как.

Коментиран от #19


Оценка:
-17 +2

Антигерб
18 Отговор
Публикувано във факти.бг: - Корекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат.

Е добре де ама защо не може да се анулира винетка тогава:
- до 1 ден след закупуването вземате за дневна и останалите ги връщате
- до седмица вземате за седмична и другите ги връщате

За всичко има решение но трябват умни хора в АПИ а не гербави калинки сложени там само да вземат заплата и нямащи си и идея какво точно работят.

Оценка:
-3 +34

Антитрол
19 Отговор

До коментар #17 от "ако имаше":


Аз имам мозък и съм гласувал електронно но гербави толупи като теб нямат и ръсят глупости щото такива са опорките.

Та би ли ми обяснил как ще станат невалидни бюлетини при електронно гласуване. Как точно става този номер - хайде кажи ми.

Оценка:
-1 +24

Банг- банг
20 Отговор
Хоппа и сега вината е на сгрешилите номера. Нашите хрантутници са си приели закончета да си ги пазят и да прехвърлят топката други му. А честито

Оценка:
-2 +22

Бакалов
21 Отговор
Същото се случва и при дублирана винетка. Няма проверка, чу вече е закупена и те таксува отново.

Коментиран от #24


Оценка:
-2 +28

Лайка
22 Отговор
А допустимо ли е да бъдете съдени за кражби? И на вас ще Ви дойде реда след месеци.

Оценка:
-1 +24

Един шофьор
23 Отговор
Няма ГЕРБ няма МЕРБ всички са КРАДЛИВИ КОМУНИСТИ.

Оценка:
-2 +15

Шофьор
24 Отговор

До коментар #21 от "Бакалов":


Е че защо да прави проверка че вече има закупена винетка за даден автомобил - това са си едни парички които им идват ей така - пък и лъжат че тези пари отивали в държавния бюджет защото никъде не се отчитат.

Даже нямат и глупавото оправдание че проверката ще отнемела време защото данните са при тях.

Ама си мислят че ние сме тъпи.

Оценка:
-2 +23

От затвора
25 Отговор

До коментар #7 от "дядо курти от село пиперково":


Няма да взима мерки Падишаха.

Оценка:
-1 +9

Юрист
26 Отговор
Вашата наредба господа е незаконна,защо противоречи на ЗЗД съгласно който,пари получени без основание следва да бъдат върнати.Тези които са я приели тази наредба да си отиват на село да пасат патките.

Коментиран от #30


Оценка:
-1 +43

Брабинеца
27 Отговор
тол (таксата) е услуга и е с ДДС!

Оценка:
-2 +13

Суринам
28 Отговор
Боко фалшифицира изборите за това не иска видеонаблюдение. Аз искам вота ви да бъде явен. Като гласувам и гласа ми да се отчита веднага за когото съм гласувал в реално време. А не гласът ми да не го броят и да го отчетат като недействителен щото някой от комисията драснал някъде без да го видят с химикалка.

Оценка:
-2 +15

Илюминат
29 Отговор
Проверката щела да увеличи времето многократно? Вместо 3 секунди , 15 секунди. И това е многократно , но е само 15 секунди. Очевидно е престъпното намерение да запазят парите от грешни покупки. Сякаш в 21 няма как да проверят или хората нямат право да сгрешат? Явна злоупотреба!!!

Оценка:
-1 +24

Антигерб
30 Отговор

До коментар #26 от "Юрист":


Ти пък то за гербавите конституцията не е пречка да я нарушат със заповед, а сега че някаква наредба противоречала на закон изобщо не ги бърка - важното е чекмеджето да се пълни постоянно.

Оценка:
-3 +17

Ами да
31 Отговор
Това е нивото на властта! Хората трябва да бъдат в услуга на системата! И го постигат!

Оценка:
-1 +10

Знайко
32 Отговор
След 4 април 2021 г. ще уволним всички шефове некадърници в БГ ТОЛ. И след това ще видите как ще може да се връщат пари.

Оценка:
-2 +14

mordo
33 Отговор
Чл. 55 от Закона за пътищата (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Невнесените такси по чл. 10 и таксите по чл. 18 се събират от териториалните поделения на Националната агенция за приходите заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Възстановяването на недължимо внесени такси по чл. 10 и по чл. 18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси. Чукча - журналист е писател, не е читател.

Оценка:
-1 +6

ALF
34 Отговор

До коментар #3 от "Гост":


Там където отиват и за верните.

Оценка:
-0 +2

Камасутра
35 Отговор
Врагове на българския народ.

Оценка:
-1 +9

РОММММММ
36 Отговор

До коментар #2 от "истина е":


Имаше един мавър с адрес в Драгалевци - ИВАН Йорданов Костов, при него по - добре ли беше? Че пита тук един приятел, който помни това демократично време.

Оценка:
-3 +11

член член член
37 Отговор
Т.е. Мога да платя винетка за джип с номер БОЙКОБОРИСОВПЕДЕРАСПЕДЕРАС и да я пратя за осребряване в министерски съвет?

Коментиран от #39, #41


Оценка:
-0 +18

Гробаджийска му работа
38 Отговор
Хем тъпо направено,хем лошо работи и за капак те мамят. Видях как им "работи" системата юни и ноември 2019 когато си идвах до БГ.И двата пъти не ме "засичаше".Но нося разпечатка от плащането по Интернет. Първият път защото имало тирета.Вторият път не сложих тиретата-пак не засичаше (по талон и по номер си имам тирета).Ами направете софтуер който игнорира всичките му там знаци които не ги искате.По света е така.Но с проЗд премиер е така.Следващото правителство след ГРОБ е редно да им игнорира тъпотиите а тиквата да вади от чекмеджето и връща пари.

Коментиран от #47, #48


Оценка:
-1 +20

Можеш....
39 Отговор

До коментар #37 от "член член член":


Що да не можеш. ....Опитайте бе хора...Далеко ми е от Франция.Платете за 1 ден и я пратете лично до него.И направете копия и пратете до няколко вестника или ТВ които са анти тиквеник настроени (Кулезич, Диков,Слави Трифонов).Направете си майтап.

Оценка:
-0 +10

Вуте
40 Отговор
A ако грешката е допусната от служител в оторизирани за продажба на винетки структури-Български пощи, А1 или бензиностанции? Тогава кой носи отговорност?

Коментиран от #45


Оценка:
-0 +10

Еврокомунист
41 Отговор

До коментар #37 от "член член член":


Не можеш, трябва да е до 14 знака! Само БОЙКОПЕДЕРАС може!

Коментиран от #52


Оценка:
-0 +10

42
Този коментар е премахнат от модератор.
43
Този коментар е премахнат от модератор.
sbs
44 Отговор
ЗНАЧИ -ДА ВИ Е ЯСНО -ОТ НЯКОЯ БАНКА АКО ВИ ПРЕВЕДАТ ПОГРЕШКА 1 000 000 ----НЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ГИ ВРЪЩАТЕ ---ПО ЛОГИКАТА НА -БГТОЛ --И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ---ДА ВИ Е ЧЕСТИТ МИЛИОНА

Оценка:
-0 +14

Банг- банг
45 Отговор

До коментар #40 от "Вуте":


Тогава му го туртуряш на служителя, а ако не те послуша... като лилавите цяла тумба и пердах. " Който не разбира от кютек, разбира от натрошена мусура "

Оценка:
-0 +5

Trск
46 Отговор
Дейва и обирджиите, дейва :/

Оценка:
-0 +5

Йо Несбьо
47 Отговор

До коментар #38 от "Гробаджийска му работа":


2020 се прибрах януари. Бях с чешки номера. Не бях купувал винетка преди, справих се за 5 минути със системата. Няколко пъти ме проверяваха в България, включително на излизане към Сърбия - никакви проблеми! Този програмист е рядко тъп, че да напише “0“ вместо “О“... Само да ви кажа, че и в Унгария или Чехия ако сбъркате винетката, пак не може да се поправи след комуникация с оператор и ще ви трябва нова. Пак може да се регистрира невалиден номер от чужда държава. например БОЙКОПЕДЕР на латиница. Така че няма за какво да ревете...

Оценка:
-10 +5

Йо Несбьо
48 Отговор

До коментар #38 от "Гробаджийска му работа":


Потърси в гугъл винетка унгария онлайн и опитай да регистрираш на латиница “Бойко е гоУем“ с регистрация от България. Никакъв проблем! Значи ли това, че унгарците са тъпаци? Не, означава, че един тъп булгаристанец тъкмо си е взел винетка за несъществуващ автомобил и единственото, което може да направи с нея, защото няма да му върнат парите е, да си я натъпче там, където слънце не огрява!

Оценка:
-8 +1

Екстра бок е българин😂😂😂
49 Отговор
Нали така викате😂😂😂😂😂капаните за грабежи са поставени навсякъде и веднъж щракнал капана не пушта без да откъсне парче месо😂😂😂😂

Оценка:
-1 +5

Реалист
50 Отговор
Тоя е б*хти ИТ експерта. Утре ще напиша номера на колата си С@ 4535 МК

Оценка:
-2 +2

Чекмеджаров
51 Отговор
Каквото правителството, такива и законите (ако изобщо се спазват). Направени да пълнят шкафове. Преди време писах до омбудсмана за същото недоразумение, ситуацията е абсурдна, чист грабеж

Оценка:
-1 +6

52
Този коментар е премахнат от модератор.
53
Този коментар е премахнат от модератор.
Некой си
54 Отговор
..... И сме били на114то място по свобода на словото 😀. Народе?????

Оценка:
-2 +1

Кински
55 Отговор
Много щяло да се забави купуването на винетка ако се прави проверка за регистрационен номер.смятайте за какви системи говорим .и как не е направена така ,че ако има един автомобил вече винетка да не те пуска да платиш .на това му се вика курт капан .всеки един добър IT специалист може да го направи да не може да се закупува винетка ако има валидна такава ,ама АПИ не им отърва да е така .и продължават да заблуждават хората ,че нямало как да се направи. Модерни търгаши

Оценка:
-1 +4

Зомбиране на мозъци
56 Отговор

До коментар #8 от "Де Факто":


Всеки, който работи на трудов договор и си изпълнява правилно задълженията по длъжн. х-ка е според теб СЛУГА, така ли ?! Айде малко си намали емоцията, че ставаш изкуствен !

Оценка:
-2 +0

Шегичка
57 Отговор
Народа е прост и плаща. Я спрете да плащате винетки, данъци, ДДС и глоби и да видим докъде ще я докара държавата.

Оценка:
-0 +3

Безмерко
58 Отговор
Странно защо никой не обръща внимание на това че БГ ТОЛ и АПИ са една огромна корупционна схема за кражба и защо всички пари за винетки минават през избрани частни фирми.

Оценка:
-0 +2

Готин
59 Отговор
Абе, хора, всички се чудите ама защо, ама как, не може ли и. т. н... НЕ! НЕ МОЖЕ! Цялата система е направена така, че да ти. бърка в джоба!. . . НАРОЧНО!! !

Оценка:
-0 +1

Шаран БГ
60 Отговор
Там в БГ ТОЛ, тези да не са ангели неземни ? Те в нищо никога не грешат, така ли?
Господи, как можа от най-алчното и долно човешко същество да направиш български чиновник ???

Оценка:
-0 +1

Васил
61 Отговор
BG Toll касичката на мафията

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Бойко Борисов
Премиерът коментира пред министрите ситуацията с евентуална кариера в землището на софийското село Лозен:
Камъни – дал Бог из България, колкото искат кариери да правят."

Още бисери
ТОП 5