Last news in Fakti

23 Декември, 2023 06:00 2 401 56

Учудващо смислени: промените в Конституцията са добра новина

 • герб-
 • пп-дб-
 • дпс-
 • румен радев-
 • конституция-
 • реформа-
 • закони-
 • народно събрание

Даниел Смилов прави оценка на основните промени, които бяха приети

Учудващо смислени: промените в Конституцията са добра новина - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Предколедно Конституцията беше поправена и това е безспорно добра новина. От гледна точка на управляващото мнозинство и най-вече на ПП-ДБ, които стоят зад основните идеи в поправките, това е политически успех. Не става дума само за изпълнено обещание пред избирателите, а и за смислени реформи, които отварят вратата за една цялостна положителна промяна в съдебната система. Отсега трябва да се каже обаче, че конституционната реформа е необходимо, но не и достатъчно условие за такава промяна: всичко ще зависи от качеството на новите закони за съдебната власт, които трябва да бъдат приети - и най-вече от новите назначения в ръководните органи на съд и прокуратура, които ще бъдат направени. Правната рамка сега е подобрена, но трябва да се променят и практиките на политическите партии: да бъде смирено желанието им да изпращат "партизани" и "лоялисти" в независими органи.

Президентът Румен Радев веднага заяви, че ще атакува конституционните поправки пред КС. Най-вероятно неговите аргументи ще са в две посоки. Първо, че тези поправки навлизат в полето, резервирано за ВНС. Отсега трябва да се каже, че нищо в поправките не води до промяна на "формата на държавно управление", което би изисквало решение от ВНС. "Формата на държавно управление" в конституционната теория засяга въпроси от рода на това дали държавата е монархия или република - или дали е президентски, парламентарен или полу-президентски режим. Въпреки разширителното тълкуване на тези понятия от страна на КС в решения от 2003 насам, все пак трябва да се отчете, че тези поправки са изцяло в изискването на нашата Конституция за парламентарна република. Второ, президентът сигурно ще повдигне въпроси, свързани с независимостта на съдебната власт, както и с допускането на двойно гражданство за депутати и министри. По първия от тези въпроси вероятно ще се атакува квотното разпределение във Висшия прокурорски съвет, а за втория няма някаква ясна конституционна разпоредба, която да е нарушена. Президентът не харесва политически идеята за двойното гражданство, но това не е достатъчно за конституционен аргумент против реформите.

Ето и една бърза оценка на основните промени, които бяха приети:

Народното събрание да работи до свикването на ново НС

Това е отлично решение, което изключва законодателния вакуум, в който България изпадаше при провеждане на избори. В една парламентарна република основният носител на властта трябва да функционира постоянно и да не се стига до ситуации, в които страната е без ключови управленски лостове.

Всички съдилища да могат да отнасят конституционни въпроси по конкретни дела до КС

Това решение е добро, макар че не е пълноценна индивидуална конституционна жалба. Преценката на съдиите от съдилищата в страната ще бъде нещо като "филтър" на потенциални индивидуални жалби на граждани. Идеята на този компромис е да не бъде "заринат" КС с искания, голяма част от които ще се окажат необосновани. Дали този страх е основателен или легитимен - това е отделен въпрос, но така или иначе поправката е позитивна и ще отвори съда към конституционни питания, свързани с индивидуални права. Досега КС е функционирал основно като арбитър между държавни институции, а сега получава възможност за пряк досег с гражданите и техните проблеми, което е важно правомощие и огромна отговорност. Дано КС да се окаже на висотата на задачата.

Разделянето на ВСС на съдебен и прокурорски съвет

Това е почти консенсусно добра реформа. Възраженията срещу нея са слаби, защото тя гарантира независимостта на съдиите, които са основен носител на съдебната власт - и отчита разликите във функциите между съд и прокуратура: съдът е арбитър в спорове, в които прокуратурата е страна, и затова тези две форми на съдебна власт не могат управленски да бъдат третирани заедно. Те трябва да имат автономия един спрямо друг по ключови въпроси като персонална политика например. Има и общи въпроси на съдебната система, заради които поправките запазват нещо като пленума на ВСС - Общо събрание на двата съвета. Нищо в тази уредба не повдига каквито и да е съмнения за противоконституционност.

В съдебния съвет мнозинство имат съдиите - от 15 члена пет се избират от парламента, а останалите от магистратите плюс двамата председатели на ВКС и ВАС

Това също е безспорно решение, което е съобразено с всички изисквания и стандарти на международни авторитетни организации като Венецианската комисия към Съвета на Европа, ОССЕ и т.н. Тези стандарти предполагат в ръководните органи на съда да участват с голямо мнозинство съдии, избрани от съдии.

В прокурорския съвет превес има квотата на НС - от 10 члена шест се избират от парламента

Тази разпоредба най-вероятно ще бъде атакувана пред КС като заплаха за независимостта на прокуратурата. В български контекст тази заплаха е илюзорна, защото и при друго квотно разпределение прокуратурата не се е отличила с особена независимост. Но настоящите поправки предвиждат достатъчно гаранции за липса на политически контрол от страна на парламента. Основната е, че изборът на членове на съвета от НС става с две трети мнозинство, което предполага широко разбирателство между партиите и по принцип стимулира излъчването на консенсусни, авторитетни фигури. Нещо повече: прокурорите не са плуралистична общност, както съдиите, а са в доста по-стриктни йерархически отношения един спрямо друг и най-вече към главния прокурор. Изборите в прокуратурата водят просто до квота на главния прокурор в "надзорния" му орган, какъвто би трябвало да е прокурорският съвет. За да има смисъл от прокурорски съвет изобщо, добре е главният прокурор да няма мнозинство в него. Това е и предложеното решение, в което има здрава конституционна логика. В крайна сметка вярно е, че и съдът, и прокуратурата, и следствието са части от съдебната власт у нас. Но от това не следва, че конституционните принципи на организацията им трябва да са идентични. Напротив, нюанси са необходими заради вътрешните различия и функционалните отлики между тези институции.

Президентът да издава указ за назначаване и отстраняване на тримата главни магистрати, но изборът им да влиза в сила, ако той откаже да го направи в 7-дневен срок

Това ограничава в известна степен президентските правомощия, но в никакъв случай не повдига въпроси за промяна на "формата на държавно управление", които да изискват ВНС. И в досегашния вариант президентът можеше просто да забави дадено решение, като поиска второ решение от страна на ВСС по въпроса. Новият вариант също дава възможност на президента да забави процеса, но за по-кратко. Като цяло, нищо особено важно не зависи от тази поправка и тя е по-скоро детайл в общата картина.

Мандатът на главния прокурор се съкращава до 5 години, а председателите на ВКС и ВАС имат мандати със срок от 7 години

В тази поправка има добра логика. Главният прокурор концентрира много власт - далеч повече, отколкото председателите на върховните съдилища. Това е така, защото прокуратурата е много по-централизирана от съдилищата. А също така прокуратурата е филтър за това какво изобщо стига до съдилищата и под каква форма. Тази концентрация на власт води до съмнения за злоупотреба и един по-кратък мандат е някаква гаранция, че подобен проблем (ако възникне) ще може по-бързо да бъде поправен. Сигурно ще бъдат повдигнати възражения, че новото решение нарушава симетрията между съд и прокуратура. Но изискване за такава конституционна симетрия няма нито в нашата Конституция, нито в международните стандарти - нюанси в регламентирането на тези органи може и трябва да има.

Главният прокурор да може да упражнява методическо ръководство над прокурорите, но да му се отнеме правото на надзор за законност

Това е ключова и то позитивна поправка, която ограничава вероятността от възникване на два проблема. Първият е прокуратурата под ръководството на главния прокурор да се меси във всички сфери на управлението под формата на "надзор за законност", без да се ограничава само до престъпления и наказателно-правни проблеми. Вторият и още по-важен е главният прокурор да не може де факто да се намесва в работата на всеки прокурор, без за това да остава следа. Бяхме свидетели как по всички ключови дела главният прокурор Иван Гешев отказваше да дава информация, ако не искаше да го направи, и как охотно го правеше по тези, по които искаше. Това беше демонстрация на пълната дискреция на главния прокурор за това как и доколко да следи и да се намесва в конкретни дела. Няма гаранции, че и новата уредба ще реши изцяло този проблем, но идеята за "методическо ръководство" предполага главният прокурор да действа чрез предварително изработени правила за различните видове казуси. Това ще внесе яснота в контрола, който той упражнява над подопечните си, а и на тях би трябвало да гарантира по-голяма автономия и сигурност, че действат по правилата, а не по желанията на началника.

Регулаторите да се назначават с две трети мнозинство в НС

Това е по принцип добра поправка, която би трябвало да доведе до по-консенсусни назначения на хора с авторитет в тези регулатори. Това изискване е добро и за парламентарната опозиция, защото по този начин тя получава право на свое представителство в регулаторите. Накратко, поправката избягва възможността за диктатура на парламентарното мнозинство. Една слабост на това решение е, че то може да доведе до невъзможност за избор, тъй като съгласие ще се постига по-трудно. Но в крайна сметка това е едно напълно приемливо и стандартно решение в много конституции, което би трябвало да тласне българската политика в по-консенсусна посока. При нашата пропорционална избирателна система и фрагментираността на партийния пейзаж това е добра мярка, която гарантира сериозен плурализъм в регулаторите.

Президентът да може да избира служебен премиер измежду председателя на НС, председателя на Сметната палата (и заместника му), омбудсмана (и заместника му) и управителя и подуправителите на БНБ. Ако не се стигне до избор на премиер по този начин, НС излъчва служебно правителство.

Президентът Радев очевидно е недоволен от това решение, а то и обективно намалява дискрецията на президента в избора на служебен премиер. В досегашната практика служебното правителство е било изцяло под контрола на президента. Това доведе до проблеми в последните две години - при чести избори се оказа, че България започва да функционира като президентска република и то без парламент. Това не е добро решение по много причини, но най-важната е, че променя парламентарната логика, при която основен носител на изпълнителната власт е редовно излъчено и парламентарно подкрепено правителство.

Новото решение променя ситуацията и прави фигурата на служебния премиер наистина "служебна" - той ще е много по-свързан с парламента, на който ще служи, отколкото на президента, който формално ще го назначава. Това не само не променя парламентарната форма на управление на България (че да изисква ВНС), но напротив - укрепва я и изчиства нейната логика.

Да, вярно е, че в определени ситуации България би могла да се окаже с много надежден и отговорен президент, който да разбира добре основните приоритети на страната. В такива ситуации може би ще е жалко, че президентът е с намалени правомощия по отношение на служебното правителство. Но в крайна сметка България е парламентарна република от конституционна гледна точка и основната отговорност за управлението на страната е на НС и излъчено от него или "служещо" на него правителство. Досегашните служебни правителства внасяха само шум в тази системна логика, особено в периоди на проточване на парламентарните кризи. Всъщност поемането на властта от президента беше и допринасящ фактор за тези кризи, защото някои партии предпочитаха да не съставят правителство и да бягат от отговорност за сметка на държавния глава. На тази порочна практика е добре да се сложи край и новите поправки на Конституцията имат потенциала да го направят.

Двойното гражданство за депутати и министри

Сигурно голям политико-националистически шум ще се вдигне за тази поправка. Първо, от конституционна гледна точка няма текст, на който тя да противоречи - в крайна сметка въпрос на политически избор е кой да има избирателни права и какви да са те. От политическа гледна точка двойното гражданство наистина поставя въпроса за двойна лоялност. Но от това не следва, че българският суверенитет ще бъде с нещо застрашен от една такава норма. Има достатъчно други гаранции за защита от нелоялно поведение на политици - от служби по сигурността до наказателни закони. А има и народен вот, който преценява най-добре качествата на отделните политици.

Нещо повече: разрешаването на двойно гражданство в избирателния процес и управлението на страната е послание към голямата българска диаспора да участва в политиката на страната. В съвременния свят това е важно послание заради мобилността на живота. Така или иначе ще бъде направен опит този въпрос да се облече в някакъв почвенически прочит на Конституцията и дано КС да не влезе в подобна популистка игра.

***

Общата оценка на предложените реформи е, че са учудващо смислени и балансирани. Те отварят вратата за дългоочаквани промени в съдебната система, изчистват принципа на парламентарната република и водят до по-консенсусна политика към регулатори и съдебна власт. Парламентарната опозиция и президентът Радев атакуват тези реформи с аргумента, че биха могли да укрепят мнозинството в парламента и ротационното правителство. Това обаче не е конституционен аргумент, а други сериозни конституционни аргументи поне засега липсват.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 49 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Свободен

  7 85 Отговор
  За жалост и ярост на путинчетата бавно, но сигурно поемаме към цивилизования свят!

  Коментиран от #8, #12, #14, #52

 • 2 Един куп лъжи в статията

  69 6 Отговор
  Аплодиращите подмяната на Конституцията нямат такива правила в техните конституции. Нооооо… бодро ни окуражават как сме направили добро. Остава само да се уточним за кого е доброто. Нашите папагали цвърчат от самодоволство, а всъщност царят е гол, но никой от папагалите не иска да го изрече на глас.

  Коментиран от #26

 • 3 Хххххххххх

  75 3 Отговор
  Откъде лицето Смилов има познания, експертиза и опит че да говори за промени в Конституцията?

  Коментиран от #4, #56

 • 4 ОМБРЕ

  57 2 Отговор

  До коментар #3 от "Хххххххххх":

  ОТ ХРАНИЛКАТА
 • 5 Редник

  57 3 Отговор
  Към 1. За жалост вървим към нео фашизъм, но ти си толкова заслепен от омраза, че не го виждаш. Освен това проф. Герджиков казва друго. Я да видим кой е експерт по право?
 • 6 Фен

  53 3 Отговор
  Фактът, че ДВ ги подкрепя, красноречиво показва колко чинат...
 • 7 DW и Д Смилов?? Трябва да си пълен

  50 4 Отговор
  И Д. И. О. Т, за да кажеш, че промените в Конституцията са нещо СМИСЛЕНО!

  Коментиран от #17

 • 8 къв краварски свят..

  45 5 Отговор

  До коментар #1 от "Свободен":

  Те щатите през декември 1943 год.пускат над 300 бомби върху цивилното население на мирна софия..толкова за морала и достойнството на сегашния съюзник на управляващите,даже на тази кръгла годишнина.. част от сглобкаджииското племе,отидоха пред паметника на краварските авиатори да поднесат цветя в тяхна чест..
 • 9 пешо

  5 29 Отговор
  добра статия имаше нужда от обяснение на промените в конституцията
 • 10 да де

  37 4 Отговор
  тъмни дни за Българския Народ , без надежда , без цел , без милост към хората и живота

  Коментиран от #19

 • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 12 Има ли смисъл?

  26 3 Отговор

  До коментар #1 от "Свободен":

  Някой натурализиран теросрист да стане министър
 • 13 Сандо

  34 1 Отговор
  Поредният дълбок и дълъг метан на Даниелчо.Ето как се става любим "експерт" на медиите и властта.
 • 14 Сандо

  14 2 Отговор

  До коментар #1 от "Свободен":

  Докато стигнем в него,той от рай ще се превърне в джунгла.А там силните изяждат слабите.
 • 15 Измислената държава Тикволандия

  17 4 Отговор
  На кого му пука за промени в конституцията, която и без това никой не спазва.

  Коментиран от #41

 • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

  29 2 Отговор
  След " ...ПП-ДБ, които стоят зад основните идеи ... и ... изпълнено обещание пред избирателите..."
  СПРЯХ ДА ЧЕТА ‼️
  Та те обещаха на избирателите
  "НИКОГА С ГЕРБ",
  а не
  "ЩЕ ИЗПЕРЕМ БОРИСОВ"
  ‼️‼️‼️‼️
 • 17 Смислени са

  3 21 Отговор

  До коментар #7 от "DW и Д Смилов?? Трябва да си пълен":

  а, анализът е перфектен. Има и нещо друго, как може промените в един закон да противоречат на старата версия на закона. Нали затова са поправки, за да го подобрят, а не да се приписват старите постулати.
 • 18 Студопор

  26 0 Отговор
  Промените в Конституцията са противоконституционни от където и да се погледне. Не е нужно да си правист, за да го видиш.
  А колкото до това какво казва Смилов - кой е той изобщо, та мнението му да струва 5 пари? Сигурно и той е кацнал от Канада ония ден у вече е експерт по нещо.
 • 19 да де

  1 22 Отговор

  До коментар #10 от "да де":

  Тъжни дни за копейките.Ходят и с се щурат като мухи без глави.Някои сами си говорят.

  Коментиран от #25, #32

 • 20 дядото

  19 0 Отговор
  и кое е доброто и смисленото.че го направиха както в третия ви райх- озлобени и със съмнителна грамотност хора,без обсъждане,без допитване.затова давате добра оценка,защото е по вашия- фашисткия модел.
 • 21 Щом се появи Смилов... не се чете

  20 0 Отговор
  "Политически анализатор"?! Обществена тайна е, че у нас няма такова животно... Кристиян Шкварек
  „За пореден път включвам телевизора, прочитам името на еди кой си гост и отдолу надпис "политически анализатор", започвам да го слушам и чувам само единствено чиста, едностранчива, неприкрита полит-агитация. Директна, партийна.
  Абе, време е да кажем едно нещо открито - в България няма такова животно "политически анализатор".“
  „...Когато в студиото например седнат Даниел Смилов или Евгений Дайнов всички знаем ,че това не са "обективни преподаватели", от които ще чуем някакъв "неутрален анализ, плод на академичната им мисъл", ами бесни либерални активисти, нерядко преминаващи към партийни комсомолци. Че тяхната задача, аз вярвам самопоставена, не е да използват академичните си познания за изграждане на обективен анализ, ами винаги и всячески да защитават поредния градски партиен проект - в момента ППДБ. Без значение какво "анализът" показва.“... четем във Факти
 • 22 Коментар

  20 0 Отговор
  Тоя пиян ли е бил като е казал това?Не виждам нищо хубаво в това легално да слагат с ала бала марионетки с двойно гражданство да може да обявяват войни с цел да ни продават оръжие и после да бягат с първия самолет на някакви острови с пачки в зелено.В другите нормални държави неслучайно е забранено такива с двойно гражданство да участват в управлението.

  Коментиран от #42

 • 23 Истината

  22 0 Отговор
  Даниел Смилов - внук на Активни борци против Капитализма,
  Днес е Защитник на АнтиКомунистите.
  О, оВремена, О, Нрави...
 • 24 Добра конституция казаха

  1 13 Отговор
  Добре е руските милиционери в бг територията да знаят че пътя към властта им е отрязан и да спират да пишат щуротии по форумите
  Край другари свърши..пестете си копейките за следващите избори
 • 25 да де

  15 1 Отговор

  До коментар #19 от "да де":

  радвате се на одраните кожи от българи които с удоволствие продавате на посолството , кървавите пари които трупате ви изяждат мислите , затова сте толкова злобни и мразите хората
 • 26 Напреднал

  16 1 Отговор

  До коментар #2 от "Един куп лъжи в статията":

  Промените в Конституцията са, разбира се, под влияние на посолствата и напълно в атлантически дух. Предизборният театър на омраза между атлантическите партии ГЕРБ и ПП подлъга избирателите с което Атлантическата Диктатура в България е вече факт. За успокоение на българите днес така е почти навсякъде в Европа. Да се надяваме, че при промяна на парламентарното мнозинство, конституционните промени ще бъдат премахнати. Онова, което най-много уплаши парламентаристите бяха силните и успешни служебни правителства на Радев - трън в очите на всички партии
 • 27 Жалко за Смилов

  8 1 Отговор
  Един интелигентен човек да каже толкова глъпосхи, ама нали и той на ясла при ъюнокрасивотета и посолството
 • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 29 Антинародна конституция

  13 0 Отговор
  Смилов може ли да ни гарантира,че властващите няма да си сложат сега свои хора в конст. съд, например ген.Наско, и с какви очи гледа дядо си антифашист?!
 • 30 Смиловщина

  14 1 Отговор
  Тези промени в Конституцията са престъпни и имената на престъпниците се знаят. Скоро ще отговарят пред правосъдието. Народа не е дал мандат за тези промени.
 • 31 пешо

  7 0 Отговор
  Тоз младеж не е ли "червен" изтърсак на копанка в американско НПО?
 • 32 Верно ли

  7 4 Отговор

  До коментар #19 от "да де":

  Денят всъщност е тъжен за теб, защото явно изобщо нямаш представа какво се случва, но това е закономерност всъщност за човек, в чийто мозък са само "копейки".

  Коментиран от #43

 • 33 инфо

  9 0 Отговор
  Смилов, пасквила ти е очаквано безсмислен (при теб това е традиция). Ясно е че заработваш, но пробвай поне малко да вдигнеш нивото. Елементарен си като елементарниците за които е предназначено написаното.
 • 34 Аха

  10 0 Отговор
  Смилов е едно соросоидно грантаджийско НПО LAINO,а това дава отговор защо е изговорил тези идиотизми
 • 35 ужас

  12 0 Отговор
  щом дойче зеле я хвалят тая конституция значи работата никак не е добре !!!
 • 36 Дойче веле 🚾

  6 0 Отговор
  Трябва да бъде забранено и изгонено от България
 • 37 Ден

  5 0 Отговор
  смилов е една продажна утайка,този дори не бих го нарекъл човешко същество,това е една амеба!
 • 38 9689

  5 0 Отговор
  Вярно,промените са добра новина за престъпниците на едро.
 • 39 Любопитен

  5 0 Отговор
  Дойче Зеле защо не си направят такива промени в тяхната конституция като са толкова хубави?
 • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 41 Сандо

  3 0 Отговор

  До коментар #15 от "Измислената държава Тикволандия":

  И ЕС няма конституция,защо ни е и на нас,нали сме най-правоверните членове?
 • 42 Сандо

  2 0 Отговор

  До коментар #22 от "Коментар":

  В Украйна не е,и дори имаха министри откъде ли не.Значи Украйна не е нормална държава - защо тогава и гащите си ще дадем на нея?
 • 43 да де

  1 2 Отговор

  До коментар #32 от "Верно ли":

  и какво се случва , според теб ? айде свали си розовите очила и виж света докъде го докарахте с " умнотиите " си
 • 44 прост шоп

  5 0 Отговор
  Добре де, хубаво, някой да ми обясни кат на прост шоп, значи идва чужд гражданин с българско гражданство, става министър с достъп до класифицирана информация, да речем аранец с достъп до данни на нато, кво правим с евроатлантизма?
 • 45 А питам

  5 0 Отговор
  В коя балканска държава има двойното гражданство за депутати и министри ???
 • 46 фактите

  3 0 Отговор
  Смилов грантаджията не го чета от хигиенни съображения, защото е смррадлив козяшки памперс.
 • 47 Ти си

  2 0 Отговор
  ......От политическа гледна точка двойното гражданство наистина поставя въпроса за двойна лоялност. Но от това не следва, че българският суверенитет ще бъде с нещо застрашен от една такава норма. Има достатъчно други гаранции за защита от нелоялно поведение на политици - от служби по сигурността до наказателни закони. .....

  А ако и шефовете на службите са също с двойно гражданство ??? Кой и какво гарантира лоялноста им .....
 • 48 Еееех бедний ми смилчо

  2 0 Отговор
  България е малка страна, но е населена с много kpе..ни Изключително тъпи с иновативни идеи.... На всяка крача, анализатор, експерт, политолог генерал, професор /дори и алкохолици/ и всякакви kpе..ни, че и цели партии даже... добре обезпечени финансово от вездесъщата Америка за България. Не могат да различат сено от слама, но иначе всичко им е ясно и знаят как да оправят работите.
  И не се назобаха и в джобовете и им дрънкат центовете... за това иде реч, за 30 сребърника!!!
  Ееех беднийй ми смиляв взимай си сребърниците, но не ни тормози.

  САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
  Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.
  Колапсът на българската народност е неизбежен и необратим. Който може да се евакуира от чалгария, това е. Тъпотата и простотията са сила която убива.
 • 49 Ти си

  5 0 Отговор
  .....Нещо повече: разрешаването на двойно гражданство в избирателния процес и управлението на страната е послание към голямата българска диаспора да участва в политиката на страната....
  Въпроса е къде е най-голямата "българска" диаспора с двойно гражданство незнаеща езика ни и закърмена с омраза към всичко българско ??? Тия хора ли ще очаквате да се включат активно в управлението на страната ......
 • 50 Ламбо

  4 0 Отговор
  Щом кучето на дойчето ги хвали , значи за нищо не стават .
 • 51 импийчмънт

  1 2 Отговор
  Просто трябва импийчмънт на Радев за да се даде ясен знак че такова поведение няма да бъде толерирано.
 • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 54 9689

  0 0 Отговор
  Този некадърник от де се взе?Промените са престъпление.
 • 55 DW и Даниел Смилов

  1 0 Отговор
  Простотий, Простотий!
 • 56 Истина

  1 0 Отговор

  До коментар #3 от "Хххххххххх":

  Защо един познаващ конституцията не каза хубава дума за промяната и / направлена от «секретари «Това не е лъжеца за всяка уста Защо трябваше да се упражняват