3 Юни, 2023 09:05 6 425 22

Европейският съюз с нов мощен бизнес партньор

 • казахстан-
 • ес-
 • касим-жомарт токаев-
 • бизнес

Казахстан с 6 важни предложения към Европа

Европейският съюз с нов мощен бизнес партньор - 1
Снимка: М. Богданова ©

Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Казахстан, който представлява над 40% от външната търговия. Това стана ясно по време на втората среща на лидерите на страните от Централна Азия и Европейския съюз (ЕС). „Перспективите за сътрудничество между Централна Азия и ЕС са действително значителни. Миналата година притокът на европейски инвестиции се увеличи с 23%, възлизайки на 12,5 млрд. USD. От 350 млрд. USD преки чуждестранни инвестиции, привлечени в Казахстан за 30 години, почти половината са с европейски произход. ЕС е най-големият търговски партньор на Казахстан, който представлява повече от 40% от нашата външна търговия“, каза президентът на Казахстан Касим-Жорамт Токаев.

През 2022 г. обемът на взаимната търговия между Казахстан и страните от ЕС възлиза на 40 млрд. USD, добави държавният глава. Той отбеляза, че смята за възможно тази цифра да достигне 50 млрд. USD до 2025 г. „Взаимодействието на Казахстан с ЕС се развива активно в 29 основни направления, скрепени със Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество с държавите-членки на ЕС. В Казахстан работят над 3000 компании с участието на европейски капитал, включително такива транснационални корпорации като Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и други. Нашето широкообхватно партньорство е подкрепено от нови споразумения в такива обещаващи стратегически важни отрасли като добива на редкоземни метали, производството на „зелен“ водород “, отбелязва Касъм-Жомарт Токаев.

Един от ключовите проекти беше началото на строителството от германско-шведската компания Svevind на завод за инсталиране на вятърни и слънчеви електроцентрали и производство на 3 милиона тона "зелен" водород в Казахстан. Това е около 20% от нуждите на ЕС от този продукт.

"Миналия ноември с президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписахме меморандум за стратегическо партньорство за устойчиви суровини, батерии и вериги за стойност на възобновяем водород. Нашето многостранно сътрудничество има голям потенциал за по-нататъшно развитие. Като се има предвид географското му местоположение, Казахстан може да се с ангажира цялата гама от търговски, икономически, транспортни и логистични възможности за задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество между Централна Азия и ЕС“, смята президентът.

Касим-Жомарт Токаев представи приоритетните области, които според него ще бъдат от стратегическо значение не само за Казахстан, но и за всички страни от региона.

1. Увеличаване на оборота.

През последните години вътрешнорегионалните икономически отношения на страните от Централна Азия достигнаха качествено ново ниво. Само през 2022 г. търговията на Казахстан със страните от региона е нараснала с 19%, възлизайки на 8 млрд. USD. „В обозримо бъдеще си поставяме за цел да доведем тази цифра до 15 млрд. USD. Обемът на регионалната търговия със страните от ЕС също расте динамично. Миналата година тази цифра нарасна с над 60%, достигайки 49 млрд. USD. Казахстан е готов да увеличи износа си за страните от ЕС в 175 позиции от непървични стоки на стойност 2,3 млрд. USD в области като машиностроенето, производството на желязо и стомана и хранително-вкусовата промишленост", казва президентът на Казахстан.

Има големи перспективи за сътрудничество в селското стопанство. Годишно Казахстан изнася 5 милиона тона зърно и 1,5 милиона тона брашно. Миналата година обемът на взаимната търговия с хранителни продукти между Казахстан и страните от ЕС се е увеличил с 35%, възлизайки на почти 1 млрд. USD.

„Това далеч не е границата. Още днес нашите фермери са готови да увеличат експортните доставки на зърнени и маслодайни семена и други продукти. Използвайки взаимния потенциал в селскостопанския сектор, можем значително да укрепим продоволствената сигурност на нашите региони“, е мнението на Токаев.

2. Развитие на транспортна и логистична инфраструктура.

Централна Азия е своеобразен мост за повече от 80% от сухопътния транзитен трафик по маршрута Китай-Европа. В същото време на настоящия етап Транскаспийският международен транспортен маршрут придоби стратегическо значение.

„По време на скорошно държавно посещение в Китай стартирахме изграждането на логистичен терминал в град Сиан с нашите китайски партньори. Очакваме това пристанище да стане важен център за изпращане на директни контейнерни влакове през Централна Азия към Европа. Ние също се съгласихме да свържем Транскаспийския маршрут с китайската инициатива „Един пояс, един път“, добави президентът на Казахстан.

Той отбеляза, че през 2022г. по тази транспортна артерия са превозени около 1,7 млн. тона товари, което е два пъти повече от 2021 г.

Според Европейската банка за възстановяване и развитие Транскаспийският маршрут ще разшири още повече своя потенциал с увеличаване на годишния капацитет до 250-300 000 контейнера до 2030 г.

За постигането на тези показатели се работи за въвеждане на цифрови решения и модернизиране на инфраструктурата. Подписана е Пътна карта за едновременното премахване на "тесните места" и развитието на Транскаспийския маршрут през териториите на Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция.

„Каним европейските партньори да вземат активно участие в развитието на пристанищата на Каспийско море, цифровизацията на тяхната дейност, както и съвместното производство на транспортни съдове и създаването на логистични складове. Допълнителни възможности за европейските износители са развитие на реверсивния транзит на стоки по транскаспийския маршрут“, отбелязва президентът.

Казахстан е готов да работи с европейски партньори за свързване на Транскаспийския маршрут с Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и мега инициативата Global Gateway.

3. Енергетика и редкоземни метали.

Енергийният сектор традиционно заема една от ключовите ниши във взаимодействието на Казахстан с ЕС. „Работим целенасочено за диверсификация на маршрутите за пренос на енергия. В момента 80% от казахстанския петролен износ за Европа се осъществява чрез Каспийския тръбопроводен консорциум“, каза Касим-Жомарт Токаев.

„Въз основа на общите интереси очакваме с нетърпение да продължи подкрепата на ЕС за осигуряване на дългосрочни и стабилни доставки чрез този стратегически важен петролопровод“, добави той.

„В тясно сътрудничество с нашите азербайджански партньори ние развиваме и Транскаспийския маршрут. Например от началото на тази година казахстанският нефт се изпомпва по маршрута Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан с обем от 1,5 млн. тона годишно. В средносрочен план планираме да разширим износа на петрол по направлението Актау-Батуми, както и да увеличим обема на изпомпване по тръбопроводите на Транскаспийския маршрут“, каза президентът на Казахстан.

В същото време Казахстан започна да доставя петрол на Германия чрез тръбопровода "Дружба". От началото на тази година вече са реализирани доставки в размер на 90 000 тона. Има потенциал тази цифра да достигне 1,2 милиона тона годишно с възможност за увеличаване в бъдеще.

Друга приоритетна област за Казахстан е развитието на газопреработвателните мощности и газопреносната система. В тази връзка от голямо значение е изграждането на втората линия на газопровода Бейнеу-Бозой-Шимкент, както и изграждането на завод за преработка на газ в находището Кашаган с капацитет от 4 милиарда кубически метра годишно.

„Разчитаме на по-нататъшна подкрепа от европейските партньори в насърчаването на тези значими проекти от регионален мащаб. Пътната карта в областта на редкоземните метали, приета между Казахстан и ЕС, отваря големи перспективи за нашите страни. Готови сме да предоставим преференции на нашите европейски партньори за проучване и разработване на повече от 60 находища на благородни и цветни метали на територията на Казахстан“, каза държавният глава.

4. Климат и зелен преход.

„Нашите страни все повече се сблъскват с последиците от изменението на климата. Това се отразява негативно на продоволствената сигурност, създавайки допълнителни заплахи за устойчивото развитие. Казахстан, като активен и отговорен член на международната общност, си постави за цел да постигне въглероден неутралитет до 2060 г. Активно прилагаме принципите на кръговата икономика. Делът на възобновяемите енергийни източници в структурата на енергийния баланс на страната ни достигна 4,5%. До 2030 г. това цифрата трябва да бъде 15%", каза Касъм-Жомарт Токаев.

В този смисъл е препоръчително да се засилят съвместните усилия като част от изпълнението на стратегията Global Gateway и инициативите Team Europe относно изменението на климата, водните ресурси и развитието на възобновяемите енергийни източници в Централна Азия, каза той. Специално внимание следва да се обърне на активизирането на съвместните усилия в рамките на дейността на Международния фонд за спасяване на Аралско море.

„Предлагаме да създадем в Алмати проектен офис на страните от Централна Азия по въпросите на климата и зелената енергия, както и да проведем Регионална климатична среща в Казахстан през 2026 г.“, предложи президентът.

5. Развитието на цифровизацията.

"През 2022 г. страната ни беше на 28-мо място в индекса на ООН за развитие на електронното правителство. Това е добър показател. Имаме напреднали банкови екосистеми, пазарът на финансови технологии расте динамично, електронната търговия се разраства, а дигиталните решения се въвеждат изцяло в системата на публичната администрация“, казва Токаев.

През март тази година Microsoft обяви откриването на мултирегионален център в Казахстан, който ще се превърне в център за привличане на съвременни технологии.

„Поставихме си задачата да подготвим най-малко 100 000 висококвалифицирани ИТ специалисти до 2025 г. Затова каня европейските университети да открият филиали в Казахстан, включително на територията на технопарка Astana Hub, който ще се превърне във важна регионална ИТ платформа. Като цяло планираме да мащабираме нашите разработки в областта на цифровизацията и да споделяме техния опит на регионално ниво“, казва президентът.

6. Регионална сигурност и стабилност.

„Казахстан високо оценява подкрепата на Европейския съюз в насърчаването на нашите външнополитически инициативи и прилагането на широкомащабни демократични реформи. Ние винаги се застъпваме Централна Азия да бъде зона на мир и напредък, ползотворно сътрудничество с всички региони и държави. Развитието на многостранното ни партньорство с ЕС пряко зависи от сигурността и стабилността в региона, включително ситуацията в Афганистан. Важно е да продължим да подкрепяме усилията на международната общност за предотвратяване на хуманитарна криза в тази страна", казва Токаев.

Наскоро, под формата на друг пакет от помощи, Казахстан изпрати хранителни продукти на Афганистан. Необходимо е да се увеличи многостранната помощ за афганистанския народ под егидата на ООН, отбеляза той. В този контекст актуална е инициативата за създаване в Алмати на Регионалния център на ООН за целите на устойчивото развитие за Централна Азия и Афганистан.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

 • 1 Русофил

  19 21 Отговор
  И Казахстан се дърпа от руския гнет.

  Коментиран от #16

 • 2 КОТарАК

  12 23 Отговор
  ,,руснаци -вие твърде много се взирахте и гледахте на смъртта в Украина / а говорят че ако се взираш дълго в смъртта , тя почва да се взира в теб-цитат от 1 мой украински приятел

  Коментиран от #7

 • 3 Мнителен

  25 9 Отговор
  Казахстан от край време са с Русия. Токаев е близък и с Китай, даже говори китайски. Чак пък "ПАРТНЬОР" малко пресилено, има нещо друго в цялата работа.

  Коментиран от #17

 • 4 Ветринар

  12 19 Отговор
  Проумяването на цивилизацията води до прекъсване връзките с червените

 • 5 Али Турчинът

  23 8 Отговор
  Без да прочета...директно коментар..
  Значи търговия с казахстан..
  Прекрасно, само умувайте, как ще стане без Русия.

  Коментиран от #18

 • 6 Пич

  17 9 Отговор
  Пак , ветър ги вее , на бял кон , с тези вятърни мелници , тъпите Урсулианци !!! Простият е устойчио такъв, особено в ЕС !!!
 • 7 Ще мяучиш

  9 3 Отговор

  До коментар #2 от "КОТарАК":

  на пангара,с твоят приятел
 • 8 Али Турчинът

  12 4 Отговор
  Г-жа, или Г-ца..Милена Богданова

  Знаете ли географското разположение на казахстан?
 • 9 ИЗИ, ИЗИ

  10 5 Отговор
  ВЕРНО ЛИ ТРЯБВА ДА ВЯРВАМЕ НА ТАКИВА ПРОСТОПИСАНИЯ, ЧЕ НАЛИ ЗА ТОВА УЛАФ КАЗА ЧЕ ОКРАИНА В НАТО ,......АМА ДРУГ ПЪТ, ТОКАЕВ КАЗА ЧЕ С РУСИЯ ДОРИ В ЯДРЕНАНАТА ОТБРАНА СА ЗАЕДНО....И Т.Н..............!!
 • 10 Госあ

  10 14 Отговор
  В Казахстан и Азърбейджан стандарта на хората резко ще се вдигне. Не като в Русия ботоксовото джудже да си отглежда олигархия. Всъщност се радвам 💁

  Коментиран от #15

 • 11 Милена Богданова е сварила шербет

  14 5 Отговор
  Президентска ислямска република...не знам защо се хвалят толкова зелките от Брюксел...плюс всичко е предлагаме, планираме...демек нищо конкретно и нищо де факто. Сладки приказки за наивници. Пък и Русия още не си е казала думата, мислите ли, че е без значение?
 • 12 Али Турчинът

  8 1 Отговор
  :)))
  Значи търговия с казахстан, през Ердоган...
  Направо тръбата, или през Китай,или от Алиев до Ердоган...
  Ердоган може да направи това нещо....
  Какво да кажа.?...само се смея..:)))

  Коментиран от #19

 • 13 Казахстан

  6 4 Отговор
  Един от малкото останали заблудени по отношение Ес. Няма къде да мърда между Русия и Китай
 • 14 Аре бе

  6 7 Отговор
  МОЩЕН ПАРТНЬОР КЪДЕТО ИМА НЕФТ И ГАЗ УПРАВЛЯВАН ОТ ПЛЕМЕННА ОЛИГАРХИЯ БОРЕЩА СЕ СЪС ЗЪБИ И НОКТИ ЗА ВЛАСТТА С ВСЕОБХВАТНА КОРУПЦИЯ БЕДЕН НАРОД СТАВАЩ ВСЕ ПО МНОГОБРОЕН В НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ БЕЗ ПРЯК ДОСТЪП ДО МОРЕ ИЗЦЯЛО ЗАВИСИМ ОТСЪСЕДИТЕ СИ ВЯРНО НЕБЛАГОДАРЕН КЪМ ТЕЗИ КОИТО НАПРАВИХА ОТ ДИВИ КАМИЛАРИ НЯКАКВО ПОДОБИЕ НА НАЦИЯ

  Коментиран от #20

 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 гост

  5 2 Отговор

  До коментар #1 от "Русофил":

  Той вече се е дръпнал !! И само ще продължава и то бързо !! Преди 2 години отмениха руския като официален език и го извадиха от ВСИЧКИ учебни програми !! За по-сигурно отмениха и кирилицата и вече официално в Казахстан се пише на латиница !!! Това също е вече във ВСИЧКИ учебни програми от 1 клас !! Освен това стокообмена с Раша вече е на между 6 и 8 място и продължава бързо да спада , а в Казахстан масово навлизат американски , европейски и китайски компании !! В скоро време Раша ще е тотално изтикана от Казахстан !!
 • 17 гост

  6 2 Отговор

  До коментар #3 от "Мнителен":

  И какво общо има Китай с Раша ?? Освен че скоро ще я глътне като питон плъх !! И даже няма да се уригне после !!
 • 18 гост

  4 3 Отговор

  До коментар #5 от "Али Турчинът":

  Ами тя вече става бе , да та в "турчина" , хахаха !! И то точно през Турция !! Казахстан е най-важната държава в "тюркоезичната Евразия" , дето я мечтае Ердоган , и това ли не знаеш , хахахах !! В момента Казхстан изнася над половината си петрол и газ именно през Турция и това само се увеличава !! В скоро време и Узбекистан и Туркменистан ще покажат на Кремъл червен картон ще пуснат тръби през Каспийско море и Азербайджан и Турция направо в Средиземно море в Джейхан , а Раша ще чака на опашка на Босфора да я пусне Турция да минат танкерчетата и то само с петрол , а на в Джейхан ще има и терминал за втечнен газ !!
 • 19 гост

  0 2 Отговор

  До коментар #12 от "Али Турчинът":

  Абе ти верно ли си толкова неумен ,меко казано или се правиш зорлем на луд ??? Казахстан има от години транзит , от Актау в Каспийско море отива с танкери в Баку , оттам има тръба до Джейхан в Турция директно на Средиземно море , даже не минава през проливите , оттам до Суецкия канал и до Европа е два пъти по-близо от Новоросийск , дето трябва да чака разрешение изобщо да мине Босфора и то само петрол , а в Джейхан скоро ще има терминал и за втечнен газ от Казахстан , Узбекистан и Туркменистан !!!
 • 20 гост

  6 3 Отговор

  До коментар #14 от "Аре бе":

  Единственото , което е направила Раша с Казахстан е ГОЛОДОМОР , същия , че и по-зле от украинския , от който още не могат да се оправят и Казахстан 1991 година като обяви независимост беше с 12 милиона население за страна 4-5 пъти по-голяма от Украйна !! При положение , че съседен Узбекистан също 4-5 пъти по-малък беше с 35 милиона население !! И казахите мнооооого добре го помнят и тепърва ще си връщат !! За другото съм обяснил в ком 16 !!
 • 21 Лондон

  1 1 Отговор
  Казахите са умни хора и много добре схващат , че тази страна , която има мощна економика и е интегрирана в глобалния бизнес успешно , то тя е печеливша ...а не , като алкашите , хванали калашниците и тръгнали да окупират чужди територии и избиват мирни жители!!!
  Сибирски изроди
  Предложете на Казахстан свободна търговия с Европейския съюз , така или иначе тя е над 50% обвързан с ЕС ....и ватниците да го д/у)хат!!!
 • 22 Хахаха

  0 0 Отговор
  Новата цел на ЕУ Казахстан ще бъде посредник на търговията със Русия ама аре стига де търсите какъв ли не начин да стане това а какво ще стане когато те се присъединят към брикс?