18 045

Гети и кони - тракийски конници

  • гети-
  • име-
  • произход-
  • значение

Произход и значение на имената и понятията

Названието "гети" произлиза от санскритското понятие "гетики" - конници.

Траките са конен етнос и представете си колко тракийски народи в дълбоката древност са могли да бъдат назовани "гети", дори ако имат различни самоназвания. Етнонимът "масагети", както писах в текста си, посветен на амазонките ( а-мъжонки ), според мен, ще рече "мъже гети", тъй като арменците са ги наричали "маскути", а арабите - "маскат" ( masqat ). Буквален тракийски превод на понятието "гетики" е "КОНИ".

Според италианската историография, при колонизирането на Южна Италия, гърците заварили в нейните земи следните народи - итали, моргети, сикули (секули) и КОНИ. Всички те произлизат едни от други и в крайна сметка от енотрите ( "правещите вино") и авзоните (" отглеждащите лозя"), първите заселници на южната и средна част на Италийския полуостров. Моргет е син на Итал, син на Енотър, син на Ликаон, син на Пеласг. Италианската историография нарича Итал "цар на сикулите", които свързвам с траките и директно с българите. Названието " сикули" - "секачи" - произлиза от свещената двойна секира, прастар атрибут на тези народи, възхождащ към пеласгийската и атлантска цивилизация. От названието на сангариса - сагарис, сакарис - произхожда понятието "сакрално"-свещено.

По името на Моргет, царството му започнало да се зове Моргетия, а поданиците му - "моргети". Аз обаче съзирам по-дълбока причина за такова название от един - макар и царствен - епоним. Според мен " моргети", съдържащо етнонима "гети", ще рече "морски гети"- " морски конници" - т.е. дошли от страна отвъд морето, като тази страна може да бъде само Тракия, тъй като Моргет е правнук на Ликаон.

Гърците намират процъфтяващи южноиталийски градове като Тамеза ( споменат от Омир в "Одисея" и по име силно напомнящ лондонската река Темза ), Тавриана, Кротоне и КОНЕ. Инерцията, която е характерна за днешната официална историография в целия свят, кара италианските историци да отъждествят "кони" с "хуни" и да заявят, че град Коне вероятно е основан "от хуните". Няма да се намесвам в широката дискусия кои точно са "хуните", а само отбелязвам, че преди изобщо да се заговори за " хуни", в дълбоката древност е било известно името на Кавкон, син на Ликаон, както и названието на тракийския народ "кикони", които ведно с града си Исмар ( " Приморски "), също са споменати от Омир в "Одисея" ( първото приключение на Одисей след унищожението на Троя ).

Големият град в Мала Азия, днешна Турция - Коня, център на вилает Кония, според мен, пази името на тракийските кони. Неговото изначално име си е било КОНЯ (от кони, конници) а не Икония ( от икона, както твърдят гърците).

Келтските имена Connor ( Конър ) и Connon ( Конън ) произлизат точно от тракийското понятие "конник". А също и името на папа Конон, по народност тракиец, роден в Сицилия, чийто съвсем кратък, едногодишен понтификат ( 21 октомври 686 - 21 септември 687 ), съвпада с първите стъпки на новообразуваната Дунавска България. И днес в България съществува собствено име Коно и фамилно име - Конов.

Любопитен акцент в случая е фактът, че в митологията конят е животно, принадлежащо на Посейдон (евфемизъм на Атлантида).

-------

* Неотдавна прочетох статията "Кой е погребан под Далакова могила..." ( публ. в "Анали", 2008 ) на г-жа Дора Петкова, реставратор, чиято догадка за " прекраснокопитните" е в съзвучие с моите разсъждения за етнонима " гети".

Автор: Милена ВЪРБАНОВАСвързани новини